26 mei 2005

Beheersplan Boekenbergpark werpt vruchten af.

Gab De Buyscher van het kabinet van schepen Pairon (bevoegd voor groen) stelt in een reactie op berichten dat het Boekenbergpark verwaarloosd zou zijn dat de stad inzake het beheer van het Boekenbergpark beter geen andere koers gaat en mag varen. ,,Boekenberg leed destijds zwaar onder de toenemende recreatie. In de jaren zeventig werd het gelukkig als een van de eerste Vlaamse parken officieel beschermd en sindsdien wordt het ecologisch beheerd. Was die ommekeer er niet gekomen, was er al lang geen park meer geweest'', aldus De Buyscher.

Beschermd park
De vogels en andere dieren hebben Boekenberg heroverd. Fietsers en brommers zien hun pad versperd door dode bomen die de stad bewust laat liggen. Immers, een dode boom is op zijn beurt weer levensnoodzakelijk voor allerlei kleine dieren, vogels en insecten. ,,Dit is en blijft een beschermd park waar de rust en natuurzoekende mens welkom is. Om die parkbezoeken ook veilig te laten verlopen, houden we heus wel in het oog waar en wanneer er oude zieke bomen gekapt moeten worden. Zopas nog vertrok een aanvraag voor het vellen van twintig oude bomen in Boekenberg naar de Vlaamse overheid. Dit najaar laten we ze kappen. Voor de rest doen we alle noodzakelijke onderhoudswerken.'' Zo werd de toegangsweg aan de Menegemlei onlangs opnieuw verhard.
Nu zondag is het Dag van het Park, ga er eens een kijkje nemen.

19 mei 2005

Groen! verzet zich tegen het straatverbod.

Op de gemeenteraad van 17 mei stemde Groen! als enige partij tegen de invoering van een straatverbod. Het was het voorlopige eindpunt van een wekenlange discussie over het veiligheidsbeleid. Waarom is een straatverbod voor groenen zo'n principieel punt? Waarom is het een brug te ver?En wat zijn de groene alternatieven?

17 mei 2005

Enquête over herinrichting Bremweide staat online

De enquête wordt op 28 mei afgesloten, de resultaten worden in juli bekendgemaakt. In oktober wordt het nieuwe ontwerp van de Bremweide aan de gebruikers voorgesteld.

Enquêtes vind je in het districtshuis, bij het stedelijk wijkoverleg in de Van Den Hautelei 79, bij de jeugddienst in de Tweegezusterslaan 47, in buurthuis De Lakbors in de Lakborslei 300 en bij winkeliers in Deurne-Oost. Je kan ze ook vinden op website stedelijk wijkoverleg Deurne Oost en op de website stedelijk wijkoverleg Deurne Noord

13 mei 2005

Stad mikt op 1 juli voor opening Boekenberzwembad

Minister Peeters heeft ondertussen bevestigd dat het openluchtzwembad
Boekenberg dit seizoen ook open mag. De nodige technische werken worden nu
uitgevoerd. Bedoeling is om de deuren van dit zwembad op 1 juli te openen.
Plan is dat vanaf de zomer van 2006 de nieuwe zwemvijver Boekenberg opent.
Door deze inspanning biedt het stadsbestuur aan elkeen de kans om opnieuw te
kunnen proeven van openluchtzwemplezier.

10 mei 2005

Groen! beleid levert nieuw bos in Deurne op

Een groene maatregel van voormalig minister Vera Dua zorgt nu voor de creatie van minstens 8 ha bijkomend bos nabij het domein Ertbrugge. Gisteren kocht het Vlaams gewest de eerste 10 ha van wat later het Antwerps stadsbos moet worden en dit dank zij het bossencompensatiefonds. Elke eigenaar die ergens een stuk bos rooit, dient ofwel in heraanplanting te voorzien of een schadevergoeding in het compensatiefonds te storten. Daarmee worden dan nieuwe terreinen bebost.
De terreinen palend aan de toegangsdreef van Ertbrugge (tussen de A. Van de Wielelei en Ertbrugge) zullen in het volgende plantseizoen bebost worden. Hopelijk zet de minister van milieu ook door voor de rest van het stadsbos. Het is de bedoeling dat er een randstedelijk groengebied van 150 hectare ontstaat, vertrekkend van het Bosuilstadion tot het Wijnegem Shopping Center.

06 mei 2005

Omdat Antwerpen van iedereen is... en moet blijven.

Zoals je waarschijnlijk weet willen de burgemeester en de
veiligheidsschepen in Antwerpen een straatverbod invoeren. Mensen die
herhaaldelijk overlast plegen op eenzelfde plaats zouden een straat- of
pleinverbod opgelegd kunnen krijgen door de burgemeester.

Antwerpen dreigt hier een repressieve grens te overschrijden; een grens
waarbij de burgerrechten van éénieder worden aangetast. Een veel te vage
omschrijving laat alle kansen op ontsporing open. Men wil het toepassen voor
verslaafde prostituees die tippelen, maar het kan ook voor bedelaars,
rondhangende jongeren (of rondhangouderen zoals in Oude Pekela in
Nederland?) of andere groepen die snel geviseerd worden. Alleszins dreigen
kwetsbare groepen het slachtoffer te worden.

Overlast moet worden aangepakt, maar met betere instrumenten. Niet een
burgemeester maar een rechter moet zich uitspreken over zulke fundamentele
sancties. Niet de gemeenteraad maar een parlement moet een straatverbod
stemmen als men dat wettelijk mogelijk zou willen maken.

Op de webstek www.geenstraatverbod.be vind je meer informatie én een petitie tegen het straatverbod.

03 mei 2005

Stad moet huiswerk voor herindeling van de zone Ruggeveld overdoen.

De Vlaamse overheid staat niet toe dat er gebruik wordt gemaakt van het tracé voor de spoorontsluiting aan om alle verenigingen en sportinfrastructuur een deftige plaats op het Ruggeveld te geven.
"Vooraleer het BPA, waarin de zwembaden, de sporthal en eventueel ook een overdekte skipiste zijn opgenomen, te laten goedkeuren, moeten wij ons huiswerk opnieuw maken", zegt Chantal Pauwels. "Op basis van de visie die nu klaar is, moet daarom een nieuwe evenwichtsoefening worden gemaakt in samenspraak met de Stad, de Provincie en de gebruikers."
"De principes of de grote lijnen zijn wel goedgekeurd", vult Patrick Dictus van Stadsontwikkeling aan. "Omdat de 'puzzel' van het sportcluster al zo complex is, moeten bijna alle clubs schuiven. Pas na deze nieuwe ontwerpoefening kunnen we concreet zeggen wie naar waar verschuift. Niemand wordt verbannen, maar wel beter geïntegreerd in het geheel."
In elk geval zullen de verenigingen nu wel betrokken worden bij de plannen, dat was in het verleden niet altijd zo.
Op 18 mei organiseert het Stedelijk Wijkoverleg een nieuwe vergadering over het BPA.
Schepen Chantal Pauwels (Groen!) wil nog voor de zomer een volledig nieuw BPA ter voorlopige goedkeuring aan het schepencollege voorleggen.