28 november 2007

Programma Wintervuur in Deurne

link naar website Wintervuur in DeurneDe eerste week van 2008 hult Deurne zich in een warme, diepe gloed. Het stadsfestival Wintervuur strijkt er neer vlakbij de vier eeuwen oude Sint-Fredeganduskerk op de Lakborslei. In het diepst van de winter vind je hier een gezellig festivalhart, met allerlei tenten en kachels, vuurinstallaties en lichtjes en vooral een vol programma om warm van te worden.

Wintervuur 2008 gaat van start op 28 december met een openingsfeest en warmt dan langzaam op met enkel een avondprogramma.

23 november 2007

Actie nestkastjes een groot succes

Heel wat scholen hebben gereageerd op de actie rond het plaatsen van nestkastjes in Deurne. Er zijn in totaal 64 nestkastjes besteld. Deze zullen in de loop van de volgende maanden samen met de groendeskundigen van Deurne opgehangen worden op de meest geschikte plaatsen.

17 november 2007

Herinrichtingswerken Bremweide

de Bremweide
Vanaf november 2007 starten er op de Bremweide enkele herinrichtingswerken om het park nog aangenamer te maken.

11 november 2007

Wijkfora gaan weer van start

Deurne wil met de wijkfora haar bewoners informeren. De wijkfora zijn
informatie- en overlegmomenten waarbij bewoners in contact kunnen komen met de
beleidsmensen en de stadsdiensten. • Deurne–Zuid
  wo 28/11 om 20 uur
  Ontmoetingscentrum Den Tip
  Van den Hautelei 79
  Agenda: Voorstelling nieuw districtscollege Deurne, toelichting over
  Wintervuur,  toelichting acties en werking buurtregie Deurne-Zuid, 
  vragen en/of voorstellen

 • Deurne-Centrum
  do 29/11 om 20 uur
  in de trouwzaal van het districtshuis
  Maurice Dequeeckerplein 1
  Agenda: Voorstelling nieuw districtscollege Deurne, toelichting werking
  reinigingsdienst, toelichting over Wintervuur, vragen en/of voorstellen

 • Deurne-Oost
  di 4/12 om 20 uur
  cultureel centrum Ter Rivieren
  Frans Messingsstraat 36
  Agenda: Voorstelling nieuw districtscollege Deurne, toelichting werking
  reinigingsdienst, toelichting over Wintervuur, vragen en/of voorstellen

 • Deurne-Noord
  vr 7/12 om 20 uur
  cultureel centrum Rix
  De Gryspeerstraat 86
  Agenda: Voorstelling nieuw districtscollege Deurne, toelichting werking
  reinigingsdienst, toelichting over krotbelasting, toelichting over evenement
  Wintervuur, vragen en/of voorstellen


[info]
inschrijven voor de wijkfora is verplicht
stedelijk wijkoverleg
tel. 03 360 45 88
wijkoverleg.deurne@stad.antwerpen.be

05 november 2007

11.11.11-campagne in Deurne: Togolese partners brengen bezoek aan volkstuintjes

11.11.11: Togolese partners bezoeken volkstuintje aan RuggeveldZaterdag ging het er op het volkstuinencomplex aan de Rugeveldlaan wel erg internationaal aan toe. De Togolese landbouwers Daminka Kangbeni en Ouwaridja Kombaté kwamen op uitnodiging van 11.11.11. een handje toesteken en ervaringen uitwisselen met de Deurnese collega's.

In een stedelijk gebied, zoals Deurne, vind je geen massa boerderijen. Een uniek fenomeen zijn wel de vele volkstuintjes, waar mensen voor hun hobby tuinieren.Daminka en Ouwaridja werden zéér hartelijk ontvangen door de voorzitter en twee verantwoordelijken van de volkstuinen.Eerst was er een boeiend gesprek, o.a. over de plaats van de vrouw in de volkstuintjes, de financiën, de organisatie.Er waren overeenkomsten en verschillen met de landbouw in Togo….Nadien trokken we “letterlijk” ten velde , naar twee volkstuinen en een imker.
Onze Togolese gasten waren enorm geïnteresseerd en al hun vragen werden uitgebreid beantwoord. Ze leerden er nieuwe dingen kennen o.a. de waterdoorlatende plastiek, die het onkruid tegenhoudt.Er was een grote uitwisseling van ideeën en ze kregen verschillende zaden en lekkere honing mee.Er was een districtsschepen uit Deurne afgevaardigd, die hun als appreciatie vanuit het district een wapenschild in chocolade gaf ( en wij maar watertanden…).
Ook tussen de tolk en Daminka en Ouwaridja ontstond er vlug een warme band.In Deurne loopt er, in het kader van 11.11.11, reeds 4 jaar “Vila Cabral” : verenigingen organiseren een activiteit in het teken van het Zuiden en brengen zo het Zuiden op een positieve manier in het licht.Het bezoek van vandaag was dan ook een schoolvoorbeeld hiervan ! De mensen van de volkstuinen en onze Togolese gasten waren enorm enthousiast en iedereen ging met een heel goed gevoel naar huis.Wij stonden erbij, keken ernaar en zagen dat het geweldig goed was !!!

Kristien

02 november 2007

Infovergadering Project Eksterlaer 8 november 2007

schets project Eksterlaer
Projectontwikkelaar Px3 Development en AG VESPA plannen nog steeds een nieuwe verkaveling op Eksterlaar. Tijdens het 3e openbaar onderzoek in juli - augustus 2006 maakten heel wat bewoners zich zorgen over de impact van het project op hun buurt. Om zeker te zijn dat de verkavelingsplannen helder en transparant genoeg zijn, heeft de Vlaamse afdeling Ruimtelijke Ordening (het Agentschap R-O Antwerpen) verduidelijkingen laten toevoegen op de documenten. Daarom is een nieuw openbaar onderzoek noodzakelijk geworden voor de verkavelingsplannen en wordt ook het uitvoeringsdossier van de bijhorende infrastructuurwerken (voetpaden, wegen,..) voorgelegd.

Belangrijkste verduidelijkingen.

1. Alle kavels zijn nu expliciet vastgelegd, waardoor er nu exact is bepaald hoeveel grondgebonden woningen er zullen komen.
2. De maximale bebouwbare grondoppervlakte van de parkflats zal maximum 320 m2 bedragen. De feitelijke bouwzone is vastgelegd. De dakhoogte zal nooit hoger zijn dan die van de gebouwen op de Dascottelei.
3. Om het gebied tussen de Constant Jorislaan en Eksterlaar te kunnen ontsluiten wordt een niet­bebouwbare zone in de verkavelingsaanvraag opgenomen. Dat gebied kan mogelijk later voor ontsluiting gebruikt worden.
4. De verkavelingsaanvraag gebeurt bij de stad, de aanvraag tot stedenbouwkundige vergunning voor de wegen bij de Vlaamse afdeling Ruimtelijk Ordening (het Agentschap R-O Antwerpen).
5. Het wegen-stratenplan zal opnieuw ter goedkeuring worden voorgelegd aan de gemeenteraad.
6. Een geplande parkeergarage is beter gedefinieerd.

Openbaar onderzoek
Tijdens de periode van het openbaar onderzoek ligt het volledig verkavelingsplan van het project Eksterlaer alsook het wegendossier ter inzage. Het openbaar onderzoek loopt van donderdag 22 november 2007 tot zaterdag 22 december 2007 en zal zowel gaan over de verkavelingsaanvraag als over de aanvraag tot stedenbouwkundige vergunningen voor de wegen.

Iedereen kan tijdens deze periode opmerkingen en/of bezwaren indienen via een aangetekend schrijven gericht aan het college van burgemeester en schepenen (Grote Markt 1, 2000 Antwerpen).
De plannen kunnen vanaf 22 november 2007 steeds worden ingekeken van 9 tot 12 uur in het klantenloket stadsontwikkeling (Jan Van Rijswijcklaan 162, 2020 Antwerpen, 2 verdieping, tel. 03 202 66 66).

Infomoment
De stad informeert u graag over de procedure van het openbaar onderzoek en over de verduidelijkingen die zijn aangebracht op de plannen. Als omwonende wordt u daarom vriendelijk uitgenodigd op dit infomoment rond het project Eksterlaer op 8 november 2007 om 20.30 uur in Zaal Familia (Karel Govaertsstraat 53, 2100 Deurne).

Klik hier voor de infobrief bij het vorige openbaar onderzoek.