27 maart 2008

Jos Hofmans maakt van gekapte esdoorns kunst

Jos Hofmans verwerkt de esdoorns tot natuurkunst: 'Dat het werk grote afmetingen zal hebben staat vast.'Koen FasseurDe 23 esdoorns die tot voor kort de middenberm van de Boekenberglei opfleurden maar vorige week door de stad gekapt werden, zullen een nieuw leven beginnen als kunstwerk. Beeldhouwer Jos Hofmans kocht de hele partij dood hout op.
Klik op de foto om meer te lezen.

20 maart 2008

Deurne jeukt!

De vzw Deurne Jeukt is volop bezig met het op poten zetten van een groot muziekevenement door de straten van het district. De deelnemende jeugdverenigingen wachten nog tot 10 april om de namen van hun dj's en het precieze parcours bekend te maken. Maar wie meer wil weten over deze D-Parade, of wil aansluiten bij de organisatie, kan al een kijkje nemen op www.deurnejeukt.be of bellen naar 0484 50 64 11.

Zwemvijver Boekenbergpark in Antwerpse gemeenteraad

Een aanval van het Vlaams Belang op de ecologische zwemvijver…Het werd volgens hen tijd dat men eindelijk de mislukking van dit prestigieuze project toegaf…

Kwam er nog bij dat schepen Bungeneers zich redelijk laatdunkend over de zwemvijver had uitgelaten in de kranten. Hij zou het vorige college meermaals gewaarschuwd hebben voor deze “stommiteit“.

Dit kon de groene fractie niet over haar kant laten gaan. Erwin Pairon reageerde met een interpellatie waarin hij schepen Bungeneers vroeg of deze zich nog steeds distantieerde van de collegiale beslissing van weleer. “Maar “ aldus Erwin,” belangrijker is de vaststelling dat de zwemvijver door de gebruikers zéér positief wordt onthaald (meer dan 16.000 bezoekers vorige zomer ) en het project als “succesvol pilootproject voor Vlaanderen “ is gepresenteerd op “De dag van de openbare ruimte “ in Mechelen.
Vanzelfsprekend kan je je bij een pilootproject verwachten aan kinderziektes en heeft dit evaluatie en bijsturing nodig. Maar is Antwerpen als grootste stad van Vlaanderen het niet aan zichzelf verplicht om een voortrekkersrol te spelen en te (blijven ) investeren in vooruitstrevende initiatieven?“

18 maart 2008

Fietsen in twee richtingen

In de Jos Van Geellaan, de Nieuwe Donk en de Paulus Beyestraat mogen fietsers binnenkort in beide richtingen rijden. Met een brief worden de bewoners op de hoogte gebracht.

02 maart 2008

'Comité Site Ruggeveld' neemt als grootste comité van 'A' deel aan de- A!A-actie van 10 bewonerscomité's uit het Antwerpse

'Comité Site Ruggeveld' kan zich terugvinden in de analyse die StRaten-Generaal, samen met vele anderen, onlangs heeft gemaakt en wenst dit iniatief te steunen.Momenteel is er een VOORONTWERP van het RUP Ruggeveld-Silsburg-plan.

Dit VOORONTWERP is nu voor een advies bij de commissie GECORO (gemeentelijke commissie voor ruimtelijke ordening van de stad Antwerpen).

Rond 5 maart 2008 moet deze commissie een advies formuleren.

Aangezien de gebruikers onder leiding van 'Comité Site Ruggeveld' niet behoorlijk werden geconsulteerd ivm dit VOORONTWERP van het RUP Ruggeveld-Silsburg door de stad vraagt 'Comité Site Ruggeveld' dringend inspraak om deze nieuwe communicatie-fout recht te zetten. Zij willen ook verzoeken om een inzicht te krijgen van dit voorontwerp!

Pogingen om de stedelijke overheid hierover te contacteren leverden voorlopig niets op.

Aanvankelijk kregen de gebruikers onder leiding van 'Comité Site Ruggeveld' ook geen inspraak in het vorige BPA-Rivierenhof-Ruggeveld-plan, tijdens de vorige gemeentelijke legislatuur.

Door acties van 'Comité Site Ruggeveld' kwam daar verandering in.

De stedelijke overheid maakt nu opnieuw dezelfde fout door de gebruikers niet van in het begin te betrekken in dit nieuwe: RUP Ruggeveld-Silsburg-plan .

De communicatie vanuit het stadsbestuur naar comité's, buurtwerkgroepen,... moet beter vanuit het bestuur worden georganiseerd!

Blijkbaar vinden 10 andere stedelijke comité's dit ook; Zeemanshuis BastA! DAK Eksterlaer Gedempte Zuiderdokken Hondenlos Kievit Onze Tuin Red de Voorkempen stRaten-generaal, dit blijkt uit de krachtenbundeling die: A!A heeft gemaakt en 'Comité Site Ruggeveld' wenst dit initiatief te ondersteunen.

01 maart 2008

Dellafaillebrug in Boekenbergpark tijdelijk afgesloten

Op donderdag 28 februari startten de werken aan de Dellafaillebrug in het Boekenbergpark. De burg zal dan ook enkele dagen afgesloten zijn voor de parkbezoekers.
De Dellafaillebrug in het Boekenbergpark te Deurne is aan herstelling toe. Het hout op de brug moet vervangen worden. De aannemer start op 28 februari met deze werken. De brug zal gedurende enkele dagen niet toegankelijk zijn voor de parkbezoekers.
Daardoor valt de verbinding tussen de horecazaak en de speeltuin weg. De speeltuin blijft toegankelijk via de Van Baurscheitlaan.