29 augustus 2013

Minister wil laten onderzoeken of oevers Groot Schijn minder steil kunnen gemaakt worden

Gazet van Antwerpen,

Vlaams minister van Leefmilieu Joke Schauvlieghe (CD&V) geeft de Vlaamse Milieumaatschappij (beheerder Groot Schijn) de opdracht nog dit jaar te onderzoeken welke oevers van de Schijn in aanmerking komen om te worden afgeheld.

Dat liet ze buurtgroep Venneborg weten, die haar in een brief had gewezen op het gevaar van de steile oevers van het Groot Schijn in het Rivierenhof.

De Vlaamse Milieumaatschappij heeft volgens Schauvlieghe vastgesteld dat de oevers inderdaad te steil zijn. Als nagegaan is welke oevers aangepakt kunnen worden, wordt een concreet voorstel uitgewerkt.

Buurtgroep Venneborg stelt voor om in het nieuwe Park Groot Schijn aan het speelbos en aan Speelplein 't Schijntje de oevers van de Schijn licht afhellend te maken zodat kinderen er zouden kunnen spelen.  Dit is ook positief voor watervogels die zo makkelijker in en uit het water kunnen. Ook de biodiversiteit van de oevers vaart er wel bij.

26 augustus 2013

Infomarkten op 20, 22 en 23 september over mogelijke aanleg A102 en R11bis


12 augustus 2013

De kracht van verandering???

De Deurnese groene fractie is ontsteld over de vlotheid waarmee bepaalde plannen voor stadsontwikkeling door het districtsbestuur worden geschrapt of herbekeken.  Denken we maar aan het opnieuw uitvoeren van een studie voor het Wim Saerensplein, terwijl hier al een uitgebreide studie was gedaan.  Maar die was niet zo positief voor koning auto...  Vorige week de schrapping van de heraanleg van het laatste stuk Ruggeveldlaan. En weer was het verminderen van de parkeerplaatsen de voornaamste argumentatie.
En dan nu het schrappen van het masterplan "Een hart voor Deurne".
Eens te meer wordt bewezen, dat het toch vooral koning auto is waar men met dit bestuur naar luistert.
Terwijl de meerderheid bij de toelichting van het bestuursakkoord nog weerlegde dat ze enkel de auto naar voor wou schuiven en de fietsers en voetgangers ook een plaats wilden geven, merken we nu bij het schrappen van de heraanleg van het laatste stuk Ruggeveldlaan en masterplan "hart van Deurne" dat de beweegredenen enkel en alleen voldoende en comfortabel ( lees niet betalend) parkeren zijn. Als drogreden geeft men dan 'te ambitieus': voor ons is dit een compleet gebrek aan lange termijn visie, want zonder maar een vleugje ambitie geraak je niet ver.  Niets doen is natuurlijk gemakkelijker dan risico's durven nemen. Voor ons is het duidelijk dit bestuur is bang voor de toekomst en laat de complexe uitdagingen waar Deurne voor staat liever wegrotten dan aan te pakken. Wat het bestuur in de plaats zal geven zijn te korte termijn oplossingen en haastig knip en plak werk, waardoor de buurt niet de nodige aandacht krijgt die ze verdient.  Nu de Turnhoutsebaan heraangelegd is was dit een mooie kans om een centrum voor Deurne waar te maken, ook daar negeert het districtsbestuur de verzuchtingen en vele inspraakmomenten van bewoners tijdens de vorige legislatuur
Wij noemen dit geen kracht van verandering, maar van stilstaan.  Een kracht die getuigt van weinig respect ten opzichte van de Deurnese inwoners die vooral een aangename leefomgeving willen.