26 maart 2006

Na milieuvergunning is ook bouwvergunning zwemvijver Boekenberg binnen.


Een nieuwe stap voor de omvorming van het openluchtzwembad Boekenberg in Deurne tot ecologische zwemvijver is gezet. De provincie reikte een milieuvergunning uit voor de komende 20 jaar. Eén week na de milieuvergunning heeft de ecologische zwemvijver Boekenberg nu ook een bouwvergunning in haar bezit. Daarmee komt een einde aan een lange periode van onzekerheid. Want als de provincie of de Vlaamse overheid geweigerd zou hebben, kon de stad haar ambitieuze plannen voor het Boekenbergpark opbergen.

Er weerklonk gisteren dan ook een diepe zucht van opluchting door het kabinet van schepen van Sport Chantal Pauwels (Groen!). ,,Omdat dit de eerste grote biologisch gezuiverde zwemvijver van Vlaanderen wordt, was de vergunningsaanvraag geen sinecure'', aldus een gelukkige Pauwels. ,,We hebben maximaal rekening gehouden met de geklasseerde parkomgeving door de bebouwde oppervlakte tot 1/3de te reduceren, laten zoals gevraagd enkele waardevolle oude bomen staan en creëren met inheemse planten zelfs bijkomend openbaar groen op de plaats waar nu nog het pompgebouw staat.''

De werkzaamheden aan het openluchtzwembad Boekenberg beginnen op 5 april. De bestaande gebouwen zullen worden gesloopt en vervangen door drie nieuwe paviljoenen. In totaal wordt de bebouwde oppervlakte met een derde gereduceerd. De hoofdingang van de zwemvijver blijft langs de Unitaslaan. In de Van Baurscheitlaan komt een tweede ingang in plaats van de huidige dienstingang. In overleg met het district Deurne worden de nodige verkeersmaatregelen genomen voor een optimale verkeersafwikkeling.

De bewoners worden in een nieuwsbrief geïnformeerd over het verloop van de werkzaamheden. Of de zwemvijver tegen de zomer klaar zal zijn, is moeilijk te voorspellen. "De aannemer werkt door tijdens de bouwvakantie, maar een openingsdatum kan ik nog niet prikken. De nieuwjaarsreceptie van de IJsberen zal wel weer in Boekenberg kunnen plaatsvinden", aldus nog Chantal Pauwels. De totale kostprijs (bouwkunde, parkaanleg, zwemvijver en waterzuivering) is 3,5 miljoen euro.

20 maart 2006

Mieke Vogels zet een stap terug om gezondheidsredenen

Mieke VogelsMieke Vogels sukkelt al enige tijd met haar gezondheid en moet binnen enkele weken voor een tweede keer een operatie ondergaan. Ze lijdt aan een erfelijke aandoening (een polycysteuze lever). Nadien zal ook een ruimere tijd nodig zijn voor haar herstel. In die omstandigheden vond Mieke zelf het wijzer om een minder actieve rol te spelen in de campagne voor de gemeenteraadsverkiezingen in Antwerpen en af te zien van het lijsttrekkerschap.

Dit heeft ze vanmorgen meegedeeld op een spoedbijeenkomst van het Antwerps partijbestuur.

Het partijbestuur respecteert haar beslissing. Mieke zal de lijst duwen en zal zo snel mogelijk terug een ondersteunende rol opnemen in de campagne. Het is nog steeds haar ambitie om een actieve rol te blijven spelen in de Antwerpse politiek.
Later wordt beslist welke plaats Mieke zal innemen op de districtsraadslijst van Groen! in Deurne.

Kom op tegen kankerbos op Ertbrugge

Boompjes tegen kanker
Naar aanleiding van Kom op tegen Kanker werd zondagmiddag een heus bos neergepoot op Ertbrugge, op de grens tussen Deurne en Wijnegem. Twaalfduizend bomen en struiken moeten dankzij een gezondere lucht kanker verjagen.
12.000 stuks voor Ertbrugge op grens Deurne en Wijnegem


De traditionele boomplantactie van Kom op tegen Kanker ging al vroeg van start. Eerst onder een grijze hemel en met ijskoude temperaturen, maar naarmate de dag vorderde konden de verse stekjes genieten van de eerste zonneschijn op hun nieuwe verblijfplaats. Vierduizend werden er zondag al geplant door natuurliefhebbers. Elke boom symboliseert een sleutelhanger, die de voorbije weken voor zeven euro werd verkocht. Door de massale verkoop is Vlaanderen 42.000 bomen rijker, waarvan 12.000 op het grensgebied van Antwerpen en Wijnegem, waar het Vlaams Gewest 10 hectaren aankocht om aan te planten.

13 maart 2006

Tussentijdse evaluatie proefproject 'blauwe parkeerzone' Sportpaleis

In de omgeving van het Sportpaleis moeten automobilisten een parkeerschijf achter de voorruit leggen tijdens bepaalde uren. Dat is het gevolg van een proefproject dat het parkeerbedrijf GAPA in oktober van vorig jaar startte om de parkeerdruk in de woonwijken rond het Sportpaleis tijdens evenementen te verminderen. Eind januari werd een eerste evaluatie uitgevoerd.
Klik op de titel om meer te lezen

02 maart 2006

Tramlijn 10 weldra tot Wijnegem verlengd

toekomstbeeld Wim Saerensplein
Dit weekend start de nieuwe tramlijn 5, maar ondertussen wordt er naarstig verder gepland aan de verlenging van tramlijn 10 tot Wijnegem (en later nog verder). Klik op de foto voor meer informatie op www.antwerken.be.