20 december 2016

Groen gaat voor méér openbare zwembaden in plaats van minder

Antwerpen heeft nood aan meer zwembaden waar je tegen een democratische prijs een baantje kan trekken.  Voor Groen moet zwemmen laagdrempelig en buurtgericht zijn. De geplande sluiting van het Arena-zwembad in Deurne staat hier haaks op. “Daarom pleiten wij voor een renovatie van het huidige bad of de integratie van een nieuw sportzwembad in de sporthal die aan de Arena-weide zal worden gebouwd”, zegt Groen-gemeenteraadslid Joris Giebens.
Volgens de huidige Bloso-normen is er in Antwerpen nog steeds een tekort aan zwembaden. Om die norm te halen, moeten er 3 zwembaden bijkomen in Antwerpen.  “Met de geplande sluiting van Arena verdwijnt één van de meest intensief gebruikte sportzwembaden van de stad”, legt Giebens uit. “Bovendien verdwijnt er een zwembad waar de scholen uit de buurt terecht kunnen om binnen de tijdspanne van één lesuur te komen zwemmen.”
Om de sluiting van het Arena-bad te compenseren, koppelt het stadsbestuur dit aan de komst van een nieuw recreatief zwemcomplex aan Ruggeveld. Studio 100 toont interesse om op die plaats een Plopsaqua te bouwen. “Maar dat is geen alternatief”, aldus Giebens. “Niet voor de vele schoolkinderen uit de buurt en ook niet voor de gewone Deurnenaar. Een basisticket voor Plopsaqua kost 20 euro. Zelfs mét de voorgestelde  korting van 40%  blijft een zwembeurt in het recreatief zwemcomplex aan Ruggeveld vele malen duurder dan een zwembeurt in één van de huidige stedelijke zwembaden.”
“Voor veel Antwerpenaars zijn hogere zwemtarieven een onoverbrugbare drempel. Daarom pleiten we in het nieuw te bouwen zwemcomplex aan Ruggeveld voor een strikte tarief-scheiding tussen het sportgedeelte en het recreatiegedeelte. Zo kunnen mensen die enkel een baantje willen trekken dat aan dezelfde democratische prijs doen dan in de andere stedelijke zwembaden.”
Groen vindt ook dat er een mobiliteitsstudie moet komen naar de verkeerstoename die de komst van een groot recreatief zwemcomplex aan Ruggeveld met zich meebrengt. Op basis van die studie dienen er aan de verkoopsvoorwaarden mobiliteitsvoorwaarden gekoppeld te worden die de bereikbaarheid via openbaar vervoer stimuleren en de verkeersoverlast in de buurt beperken. Bijvoorbeeld door goedkope combitickets aan te bieden in samenwerking met De Lijn.  

16 december 2016

District Deurne valt ook in de prijzen met wedstrijd openbaar groen

De Vereniging voor Openbaar groen (VVOG) heeft de winnaars bekendgemaakt van de finale van de Groene Lente 2016. Met de Groene Lente wil VVOG openbaar groen promoten door interessante, creatieve en vernieuwende groenprojecten in de kijker te plaatsen.  Er zijn verschillende categorieën, van bijen vriendelijke gemeente, openbaar groen tot bloemengemeente.  “Dit jaar schreven we ons in voor de categorie bloemengemeente” zegt Karen Maes schepen van Groenvoorziening. ‘We wilden onze kleurrijke vaste aanplantingen in de kijker zetten, in het voorjaar en de zomer gaven zij naast onze bloementorens extra kleur in Deurne. We wilden graag ook het duurzame karakter van kleurrijk groen in de verf zetten.’
Uit het projectdossier:
Op de Gallifortlei werden de bestaande verhoogde plantvakken vernieuwd. We wilden de straat meer kleur geven door een mix van kleurrijke onderbeplanting die doorheen het voorjaar en zomer steeds andere kleuren geeft. Ter hoogte van de ingang van het park Rivierenhof werd dit jaar een middenberm met oversteekplaats aangelegd. Hier werd Rosa ‘Bokatrack’ (Short Track) aangeplant. Ze geven een hele zomer bloem en zijn ook redelijk resistent tegen strooizout.
Met het ingediende dossier won het district Deurne twee bloemensymbolen.

‘We zijn blij dat we met onze erkenning, dit bewijst dat je met duurzame vaste planten, ook een bloemengemeente kan zijn!’ aldus Karen Maes.