11 juli 2008

Aftrap voor stadsreferendum Oosterweel

Gisteren 10 juli kondigde de actiegroep Ademloos aan dat ze maandag haar aanvraag bij het stadsbestuur indient om een referendum te organiseren over de omstreden Oosterweelverbinding. De vraag die zal voorliggen luidt: "Moet de stad Antwerpen een gunstig advies geven voor de stedenbouwkundige vergunning van de Oosterweelverbinding op het huidig voorziene tracé tussen Zwijndrecht/Linkeroever en Merksem/Deurne? Ja of Nee?". Nu moeten er nog een dikke 38 000 inwoners van Antwerpen van 16 jaar en ouder tekenen om dit referendum effectief te laten plaatsvinden. Die handtekeningen dienen gezet te worden op formulieren die door de stad Antwerpen ter beschikking gesteld worden. Ademloos mikt echter op een 50 000 handtekeningen om wat reserve te hebben. Het is wel niet de stad die beslist over de Oosterweelverbinding maar indien een meerderheid het voorstel van BAM afwijst, is er toch wel een serieuze druk op de Vlaamse regering om dit project niet tegen de wil van de Antwerpenaren door te voeren. 25 medici, waaronder een aantal specialisten en een prof hebben de vraag om een referendum mee ondertekend. Ook voorstanders van het BAM-tracé hebben er alle belang bij deze vraag tot een referendum te ondersteunen, niemand is er immers bij gebaat als er twijfel blijft bestaan over de vraag of wel degelijk de beste keuze is gemaakt.
Ook gisteren werd het bestek gepubliceerd waarin Europese studiebureau's opgeroepen worden om in te schrijven om een objectief onderzoek uit te voeren naar de drie voorliggende tracé's (BAM, StRaten-Generaal en Horvat). StRaten-Generaal is alvast verheugd over de manier waarop dit bestek tot stand is gekomen. Alle documenten over alle tracé's kan u terugvinden op www.verkeerscentrum.be/bestekinfo.

05 juli 2008

Ook nieuw speelterrein op Bremweide

Het Antwerpse stadsbestuur investeert 150.000 euro in een avontuurlijk speelterrein aan de Bremweide in Deurne. Het komt op de plaats waar vroeger de vijver aan de Bosuil was. Het speelveld is bestemd voor kinderen tussen 8 en 16 jaar en moet vooral hun fantasie uitdagen. De werken starten normaal volgend jaar.
Dit nieuwe speelterrein is een verdere uitvoering van de plannen die toenmalig Groen!-schepen voor groenvoorziening Pairon lanceerde voor de totale herinrichting van de Bremweide.

04 juli 2008

Inspraakspel speelterrein Boekenbergpark


De stad Antwerpen wil het speelterrein van het Boekenbergpark in Deurne heraanleggen en heeft daarvoor jouw mening nodig. Heb je dus leuke ideeën over hoe het speelterrein er zou moeten uitzien en wil je de ontwerpers laten weten wat je nu van het terrein vindt? Al spelend kan je het ons laten weten!

02 juli 2008

Nieuw "onafhankelijk" onderzoek Oosterweel window-dressing?

Meer en meer lijkt het er op dat het aangekondigde onafhankelijk onderzoek over de mogelijke tracés van de Oosterweelverbinding en de wijzigingen aan de top van de BAM slechts windowdressing zijn. Immers, wat blijkt? Terwijl het aangekondigde onderzoek nog zal lopen, zal de BAM doodleuk op 1 september een bouwaanvraag indienen voor het betwiste tracé dat zij voorstaan. Wie zal er, en op basis van welke objectieve gegevens (als die nog niet bekend zijn) het BAM-tracé kunnen vergelijken met de andere tracés? Zo kan niemand op een ernstige manier bezwaarschriften indienen.
Twee van die tracés die onderzocht zullen worden, het BAM-tracé (afgezonken tunnel + Wapperviaduct) en de Horvat-variant (tunnel onder de Schelde en een tunnel die het tracé van de Wapperbrug volgt, maar dan ondergronds), zij zijn in hetzelfde bedje ziek. Als de Oosterweelverbinding zal aantakken ter hoogte van het Sportpaleis, blijven de problemen daar huizenhoog voor Deurne-Noord.
Een tracé dat zowel het vrachtverkeer als het personenvervoer gelijkmatiger spreidt over de hele ring (door enkel de vrachtwagens aan de Oosterweel én Kennedy tunnels tolplichtig te maken) geniet overduidelijk de voorkeur. Als door gebruik van een geboorde tunnel (ipv. een afgezonken tunnel, dat geeft een hoop slib) onder de Schelde het Sint Annabos nog kan gered worden, is dat de kers op de taart. Door veel noordelijker op de havenweg (A12) aan te pikken, worden een heleboel gevaarlijke manoeuvres vermeden en de hinder in een onbewoond havengebied gelegd. Dat tracé met al die voordelen is ook gekend, dat is het alternatief van de Straten-Generaal.