31 mei 2016

District Deurne wil ook waterbus van Albertkanaal naar haven.

In het bestuursakkoord kan je lezen dat het districtsbestuur een onderzoek wil naar de uitbouw van een route voor waterbussen over het Albertkanaal voor intergemeentelijk en/of bovenlokaal personenvervoer in functie van het ontlasten van toegangswegen als de Vaartkaai en de Bisschoppenhoflaan van autoverkeer. Het districtsbestuur denkt hierbij aan een verbinding over het Albertkanaal tussen Wijnegem, Schoten, Merksem, de bedrijfszone Kronenburg, het Sportpaleis, den Dam en het havengebied. 
Op de website van de Port of Antwerp lezen we op 10/5 in een nieuwsbericht dat de mogelijkheid tot waterbussen onderzocht wordt. Met onze fractie konden we dit toejuichen, dit was echter van korte duur. Al gauw bleek dat de port of Antwerp voorlopig drie routes uittekende, maar de route langs het Albertkanaal is niet opgenomen.

Dit is een gemiste kans. Want een route vanuit Wijnegem via het nieuwe Havenhuis tot aan de havendokken biedt de mogelijkheid om met de waterbus in het midden van de haven toe te komen. Met de vele wegenwerken in het noorden van Antwerpen zal dit de toegangswegen kunnen ontlasten. De nieuwe tramverbinding op het Eilandje komt tot aan het nieuwe Havenhuis. Die locatie kan een heel interessant knooppunt voor waterbus-tram-fiets worden. Op het Albertkanaal en in de dokken zijn er geen getijden en het traject passeert geen enkele sluis.

Daarom legde de Groen-fractie volgend voorstel tot advies voor aan de districtsraad waar het vorige week unaniem werd goedgekeurd:


Artikel 1: De districtsraad adviseert het college van Burgemeester en schepenen om de route Wijnegem via het nieuwe Havenhuis tot aan de havendokken op te nemen in de marktverkenning van het havenbedrijf. 

09 mei 2016

Zeg nog eens nee tegen het BAM-tracé

7 jaar geleden hebben we samen de volksraadpleging gewonnen. 60% van de deelnemende Antwerpenaren zei nee tegen het BAM-tracé. De Vlaamse regeringen bleven wel koppig vasthouden aan hun achterhaalde BAM-tracé. Dat tracé haalt het verkeer naar de stad. Met o.a. een gigarotonde naast het Eilandje, een Hollandse knoop tussen Borgerhout en Deurne en verlies van +120 hectare uniek stadsbos.
Er zijn betere alternatieven. Met een derde Scheldekruising door de haven, in plaats van door de stad, kun je de volledige Antwerpse ring overkappen.
Met het BAM-tracé wordt een gedeeltelijke overkapping beloofd, over vele vele jaren, als we braaf zijn... Dat lijkt op de belofte van 1959 van de Grote Ring Rond Antwerpen.
Na 7 jaar moeten we dus opnieuw dezelfde vraag stellen:
Willen wij dit BAM-tracé dat het verkeer naar de stad haalt?
Of willen wij een tracé dat doorgaand verkeer buiten de stad houdt?
Met een VOLLEDIGE overkapping. Zodat ALLE Antwerpenaren gezonde lucht kunnen ademen.
De regering zegt dat ze de eerste bouwaanvragen op 27 juni zal indienen. De volgende bouwaanvragen volgen in oktober 2016. Hiermee proberen ze het BAM-tracé letterlijk te betonneren. Want de regering verklaarde de uitvoering van het BAM-tracé tot Beslist Beleid. Terwijl begin 2017 de Raad Van State hoogst waarschijnlijk dit tracé onwettelijk zal verklaren.
Aanvaarden we het Beslist Beleid of vechten we samen weer tegen het BAM-tracé?
Ongelooflijk bedankt voor je steun!
Manu Claeys, stRaten-generaal
Wim van Hees, Ademloos