29 juni 2009

Wrange Wapper aan het sportpaleis: voor wie houdt men de omwonenden?

Wie houdt wie voor de gek? Duizenden pagina's en honderden plannen stort de Vlaamse overheid op de inwoners van Antwerpen uit in het kader van een zogenaamde inspraakprocedure voor de bouwvergunning van de Oosterweelverbinding, dit alles binnen de dertig dagen te lezen.
De "inspraakprocedure" is nauwelijks gesloten en wat verklaren de architecten in een interview in De Standaard van 27 juni? Eigenlijk vinden zij hun eigen ontwerp van het op- en afrittencomplex aan het Sportpaleis helemaal niet goed (18 rijstroken en ruim 120 m. breed) en schuiven de hete aardappel prompt door naar ... de stad(!):
"vraag: U vat de Lange Wapper op als een poort, maar waar het viaduct aansluit op de Ring, bij het Sportpaleis, ontstaat wel een onoverkomelijke barrière van beton; een snelweg van achttien rijstroken, honderd meter breed. En het is daar nu al een no man's land.

Poulissen: 'Wij zeggen al vier jaar dat die aansluiting geen goede oplossing is. Wij vragen ook al vier jaar om een ruimere dialoog aan te gaan over dat knooppunt vanuit hetzelfde principe; hoe maak je van een uitdaging een kans voor de herontwikkeling van Deurne Noord?'

U noemt dat knooppunt zelf een slecht ontwerp?

Poulissen: 'Niemand kan dit een goede oplossing noemen.'

Moet die aansluiting dan niet hertekend worden?

Robbrecht: 'Ja.'
Maar de bouwaanvraag is al ingediend? Waarom zouden de moeizame onderhandelingen daarover herbeginnen?

Poulissen: 'De overheid moet daar een initiatief in nemen, vooral de stad, omdat het over de ruimtelijke ontwikkeling van een heel gebied gaat, dat buiten de krijtlijnen viel van de Lange Wapper. Het zou niet de eerste bouwaanvraag zijn die in de loop van het traject aangepast wordt.'

07 juni 2009

Duidelijk anti-Lange Wappereffect in kieskanton Antwerpen

De verschillende partijen die zich tijdens de campagne uitspraken tegen het voorliggende BAM-tracé, hebben in het kieskanton Antwerpen (Stad Antwerpen + Zwijndrecht) een overduidelijk beter resultaat behaald dan wat hun partijen op Vlaams vlak hebben neergezet als resultaat. Dit geldt niet alleen voor Groen!, die in het kanton Antwerpen net niet de 10 % haalde (9,84), maar ook voor de SPa, die het in de stad veel beter deed dan wat ze in de rest van Vlaanderen presteerde. Ook de PVDA+ scoort opmerkelijk beter in de stad. Waarmee meteen aangetoond dat dit wel degelijk een campagnethema was bij de kiezers, in tegenstelling tot wat sommigen ons wilden doen geloven.
De herfst kan nog mooi kleuren...

04 juni 2009

Ademloos en stRaten-generaal hebben uw hulp nodig!

Woensdag 24 juni 2009 is de allerlaatste dag waarop iedereen, jong of oud, waar u ook bent gedomicilieerd, een bezwaarschrift kan indienen tegen de bouwaanvraag voor de Lange Wapper. Als u bezwaren hebt tegen een viaduct over de stad , dan is dit uw enige kans om uw stem te laten horen; hierna wordt de bouwaanvraag goedgekeurd. Een groot aantal bezwaarschriften zal bovendien mee helpen duidelijk maken dat er geen maatschappelijk draagvlak is voor dit viaduct.

Om u te helpen bij het indienen van zo’n bezwaarschrift, kan u op de titel van dit bericht klikken voor de nodige instructies. Iedereen kan een bezwaarschrift indienen, en u hoeft zelfs niet woonachtig te zijn in Antwerpen. U hoeft ook geen bouwkundig deskundige of specialist verkeer te zijn. Bezwaarschriften kunnen namelijk gaan van zeer persoonlijke (gemotiveerde) bezwaren tot uiterst gespecialiseerde documenten. Belangrijk is dat ieder het recht heeft zo’n bezwaarschrift in te dienen en dat de procedure minder tijd in beslag neemt dan gedacht. Klik op de titel van dit bericht voor een aantal voorbeeld-bezwaarschriften.