21 december 2012

Mieke Vogels past voor gemeenteraad én district

Mieke Vogels (58), hét boegbeeld van Groen (en Agalev) van de voorbije decennia, neemt geen mandaat meer op in de Antwerpse politiek. Werkloos is ze allerminst: ze zetelt sowieso tot 2014 in het Vlaams parlement en ook als gemeenschapssenator.
"Ook zonder een mandaat in Antwerpen kun je nog véél betekenen voor je partij", zegt ze. Bij de verkiezingen op 14 oktober haalde Vogels in Antwerpen als lijstduwer met 1.558 voorkeurstemmen de vierde zetel binnen voor Groen. Maar die schoof ze gauw door naar eerste opvolger Joris Giebens. Het zag er lange tijd naar uit dat ze haar mandaat in de districtsraad van Deurne wél zou opnemen. Ook daar duwde ze de lijst, maar dan voor het kartel sp.a/Groen.
Die twee partijen komen nu in de oppositie terecht, aangezien er in Deurne een meerderheid van N-VA, CD&V en Open Vld is gevormd. Vogels heeft een rijkgevulde carrière. In 1985 werd ze voor het eerst verkozen in de Kamer. Van 1995 tot 1999 was ze in Antwerpen schepen.
In de districtsraad van Deurne wordt ze opgevolgd door Oussama El Aboussi, medewerker exploitatie bij De Lijn.

15 december 2012

De Lijn verkrijgt erfpacht op gronden langs E313 voor realisatie "Livan 1"-tramproject

Uit de beslissingen van de Vlaamse regering van 14/12/2012 ("Livan 1" is het tramproject langsheen Ruggeveldlaan en E313 naar rotonde van Wommelgem, project waartegen de districtsraad van Deurne negatief advies uitbracht):
De Vlaamse Regering erkent het DBFM-project 'Livan 1' van de Vlaamse Vervoermaatschappij - De Lijn formeel als Vlaams PPS-project en geeft haar akkoord om een recht van erfpacht te verlenen aan De Lijn op de onderdelen waarop het tramgedeelte van dit project zal worden aangelegd die eigendom zijn van het Vlaamse Gewest. Ze beslist tegelijk dat het koninklijk besluit over de vrije stroken langs de autosnelweg niet toepasselijk is op het project Livan 1. Het project moet de eerste fase worden in het verwezenlijken van de doelstelling om de verkeersproblematiek in de ruime stedelijke omgeving Antwerpen op duurzame wijze aan te pakken. Het bestaat uit de verdere uitbouw van de traminfrastructuur en enkele specifieke werken buiten configuratie.

07 november 2012

Nieuwe petitie tegen Bam-tracé

03 november 2012

Voor Groen kunnen 19 rijstroken aan het Sportpaleis niet.

Meyrem Almaci reageert op het A4-tje waarvoor Bart De Wever een week tijd voor nodig had om het bijeen te schrijven. 'Voor ons is het duidelijk, het BAM-tracé is een breekpunt en daar stappen we niet van af. Wat nu belangrijker is: wat hebben de andere partijen gezegd op de nota? Ik hoop alleszins hetzelfde als wij.'
'Al weet ik natuurlijk niet zeker of zij dezelfde passage ontvangen hebben. Maar wat dit punt betreft kan ik me niet voorstellen dat de rest het er wél mee eens zou zijn, tenzij misschien CD&V', analyseert ze.
'We doen nogmaals een oproep aan meneer De Wever om het BAM-tracé te laten varen', aldus nog Almaci. 'Ons standpunt is duidelijk, maar als hij wil dat we dat nog eens komen uitleggen, zijn we daar zeker toe bereid.'
Voor Almaci kiest De Wever voor de Vlaamse regering en is dat 'een keuze die regelrecht ingaat tegen het belang van de Antwerpenaars die recht hebben op zuivere lucht en minder geluidsoverlast'.

29 oktober 2012

Komiek Bart Cannaerts beledigt Afrikaan

Voices of transition

Op dinsdag 20 november om 20u vertoont Transitie Deurne en Transitie Berchem-Wilrijk in de Rix, Deurne Voices of transition. Graag nodigen wij jullie uit.

Film waarin boeren en lokale gemeenschappen reageren op de voedselonzekerheid. Na de film volgt een kort debat over lokale landbouw. Meer info over de film op http://www.voicesoftransition.org/

Een organisatie van Transitie Berchem-Wilrijk-Mortsel en Transitie Deurne

Toegangsprijs: €2.00
Hoe inschrijven? inschrijven via transitie.berchem.wilrijk@gmail.com
Locatie: Cultuurcentrum Deurne Rix, De Gryspeerstraat 86, Deurne

Stuur deze uitnodiging verder!

Groeten van het transitieteam Berchem-Wilrijk-Mortsel en Deurne
http://berchem.transitie.be
http://www.transitiedeurne.be

27 oktober 2012

Wouter Van Besien (Groen-voorzitter en onderhandelaar Antwerpen) in GVA 27 oktober:

Als we het BAM-tracé schrappen, dan komt in de begroting de 352 miljoen euro vrij die stad en haven zouden bijdragen. Daarmee kunnen we 500 meter van de Ring overkappen, wat 80 miljoen euro kost. Dat cijfer komt van de stad, niet van de actiegroepen of van de studiedienst van Groen. De rest van het geld kunnen we investeren in onder meer sociaal beleid en meer groen in de stad.

22 oktober 2012

Mieke Vogels: "De fractie heeft echt geen oude krokodil als ik nodig in de gemeenteraad"

Mieke Vogels, verkozen voor zowel de districtsraad van Deurne als de Antwerpse gemeenteraad. Wat gaat ze doen?
Mieke Vogels: "Ik ga voor de districtsraad van Deurne. Ik heb dat ook in de aanloop van de verkiezingen duidelijk gezegd. De gemeenteraad is voor de nieuwe generatie. De fractie heeft echt geen oude krokodil als ik nodig in de gemeenteraad (lacht)."

20 oktober 2012

Karen Maes, eerste opvolger, zal zetelen in districtsraad Deurne

Vermits Meyrem Almaci, rechtstreeks verkozen voor de districtsraad én de gemeenteraad van Antwerpen beslist heeft om niet in Deurne te zetelen zal eerste opvolgster Karen Maes vanaf januari 2013 haar plaats innemen.
Ex-Antwerps schepen Mieke Vogels twijfelt nog tussen de gemeenteraad en de districtsraad van Deurne, waar ze de voorbije legislatuur de Groen-fractie leidde.

15 oktober 2012

Groen verkozenen en opvolgers op sp.a-Groenlijst district Deurne

Groen Deurne haalde 3 verkozenen op de sp.a-Groen lijst in het district Deurne. Ook de eerste 3 opvolgers zijn kandidaten van Groen. We bedanken al onze kiezers voor het vertrouwen en zullen trachten om van Deurne verder een warm, open en groen district van de stad te maken. We zullen klaar staan om de uitdagingen van de komende jaren mee uit te voeren.
Meyrem Almaci en Mieke Vogels werden ook in de gemeenteraad van de stad Antwerpen verkozen.

Dit zijn de officiële uitslagen afkomstig van de website www.vlaanderenkiest.bestemmen Titularis
1

SP.A

GEUDENS
Frank
1.951 1  
16 kandidaat MEYREM

ALMACI

1.688 2
2

SP.A

VAN
DORST Wendy
918 3
29 kandidaat MIEKE

VOGELS

825 4
3 kandidaat WALTER

VERBRUGGEN

808 5
28

SP.A

BACHAR
Karim
557 6
4

SP.A

OSMANI
Besa
496 7
Opvolgers
10 kandidaat

OUSSAMA

EL ABOUSSI

403 2 ...........
5 kandidaat KAREN

MAES

307 1
8 kandidaat

ARFAN

SABER

263 3 3Bovendien werd ook Deurnenaar Tom Caals opnieuw
verkozen voor de provincieraad

kandidaat

TOM

CAALS

Lijsttrekker

 


02 oktober 2012

Ons Groen team voor het district Deurne en voor de provincie op 14 oktober

Deze groene kandidaten voor het district Deurne vindt u op de kartellijst sp.a - Groen.
Voor de gemeenteraadsverkiezingen komt Groen apart op (lijst nr. 6).
Klik op de foto voor meer informatie (en krijg ook de Deurnese kandidaten voor de provincieraadslijst te zien).

29 september 2012

slotmanifestatie Groen: overkap de ring!

Een dak met een park op de ring leggen en zo het barslechte BAM-tracé met zijn 19 rijvakken tegenhouden, dat is de inzet voor de verkiezingen op zondag 14 oktober. Omdat zo'n project soms moeilijk te bevatten is, willen we dat zondag 7 oktober uitbeelden. We leggen die dag en heus park op de Zurenborgbrug aan, met gras, speeltuintjes en muziek. Om die actie te doen slagen, hebben we volk nodig. Véél volk.
Jij kan zondag 7 oktober mee het startschot geven van de overkapping van de ring. Help ons een einde te maken aan de luchtvervuiling, de eindeloze files en het onaflatende lawaai. Kom mee actie voeren en toon de rest van Antwerpen hoe mooi de toekomst er uit kan zien.
Met vriendelijke groeten,
Meyrem Almaci,
Lijsttrekker Groen Antwerpen

26 september 2012

Meyrem stelt Meyrem voor:

Meyrem Almaci: "Dit tijdschrift is samengesteld rond thema's en
onderwerpen die me nauw aan het hart liggen, zowel privé als politiek. Nigel Williams brengt een verslag over ons bezoek aan armoede-organisaties in Antwerpen en er komen specialisten uit Hamburg aan het woord over hoe zij hun Ring gaan overkappen. Jelle Van Riet heeft een column over moedige beleidsmakers geschreven en Vitalsky een horroroscoop voor de Antwerpenaar. Maar evengoed staat er in wat me bezighoudt buiten de politiek: mijn geheime voorliefde voor gamen, mijn theeverslaving,..."

Ontdek het hier: 


 

Contact: e-mail

22 september 2012

Groen voerde actie tegen ongewenste uitbreiding luchthaven van Deurne

De luchthaven van Antwerpen is economisch niet rendabel. Bovendien verkiezen Antwerpse reizigers Zaventem boven Deurne, zeker nu die door de Diaboloverbinding zo makkelijk bereikbaar is. Een luchthaven te midden van drukke woonwijken in Deurne, Mortsel, Berchem, Borgerhout en Borsbeek is niet meer van deze tijd. Het berokkent heel wat lawaaioverlast voor de omwonenden. De Vlaamse overheid zou haar centen beter investeren in meer groen en nieuwe woningen.

De tunnel

Binnenkort wordt allicht een bouwvergunning afgeleverd om de Krijgsbaan in te tunnelen ter hoogte van de startbaan van de luchthaven van Deurne. Officieel is de tunnel nodig om te voorzien in de Europees verplichte veiligheidszone (RESA)[1]. Maar in feite gaat het om een nieuwe krampachtige poging van de Vlaamse Regering om de al jaren verlieslatende luchthaven van Deurne toch weer op te krikken en rendabel te krijgen. Door de Krijgsbaan in een tunnel te brengen komt de veiligheidszone in het verlengde van de startbaan te liggen en wordt de startbaan geoptimaliseerd en in de feiten uitgebreid door er een heel stuk, ruimer dan enkel de RESA-zone bij te plakken en te omheinen. Doel van de hele operatie is om meer vluchten aan te trekken, vooral voor de private zakenvluchten.

Toch is er in deze voor de Vlaamse regering weinig om trots op te zijn. Oorspronkelijk ging men maar verder in de luchthaven van Deurne investeren en in de ondertunneling van de startbaan, als er ook interesse was van uit de privé. Men zou dan gaan voor een privaat-publieke samenwerking (PPS). Maar vanuit de privé was er geen belangstelling. Dit plan werd dus afgevoerd en men kwam met een nieuwe constructie: de LEM-LOM oftewel Luchtvaartexploitatiemaatschappij (de lusten voor de privé) en de LuchthavenOntwikkelingsMaatschappij (de lasten, voor de overheid, dus belastingbetaler)

Het gevolg is nu wel dat de Vlaamse regering en dus de Vlaamse belastingbetaler de kost van de ondertunneling geheel zelf mag betalen. Het kostenplaatje bedraagt 45 miljoen €. In volle crisis miljoenen pompen in een verlieslatend project, is absoluut geen goed bestuur. En er is meer, de aanleg van de tunnel ten bate van de luchthaven wordt betaald met middelen van Wegen en Verkeer, niet van het budget van de luchthaven. Op maandag 17 september verklaarde minister Crevits op Radio 1 in “De Ochtend” nog dat met de middelen van Wegen en Verkeer zuinig en weloverwogen moest omgesprongen worden, en niet alles naar de aanleg van veiliger fietspaden kon gaan bv. Nu weten we waarom…

Dat komt bovenop het geld dat de Vlaamse Regering voortdurend bijpast voor de exploitatie van de luchthaven. In 2010 boekte de luchthaven een half miljoen euro verlies. En de cijfers verbeteren niet. Het voorbije halfjaar daalde het aantal passagiers met dik 12, 6%. In vergelijking met 2011 daalde het aantal passagiers met 14.448 personen. Het verschuiven van middelen van Wegen en Verkeer ten behoeve van de luchthaven is geen alleenstaand feit. Ook de camerabewaking aan de R11 wordt betaald vanuit het budget Wegen en Verkeer.

Ambities
Door de aanleg van een grote veiligheidszone wordt het luchthaventerrein uitgebreid. Het doel daarvan is uiteindelijk meer vluchten aantrekken. De luchthaven heeft, volgens Philippe Bodson General Manager ASL Airtaxi (zie het al aangehaald themanummer ‘Ondernemers’, p.34) de capaciteit om tot een miljoen passagiers per jaar te verwerken. 1 miljoen! Afgemeten aan de passagierscijfers voor 2010 (163.000) betekent dit een verzesvoudiging van het huidige aantal reizigers.
Dergelijke prognoses zijn allicht niet realistisch. In feite wordt al enige tijd veel meer ingezet op de ontwikkeling van een bedrijvenzone op de terreinen van de luchthaven. Om op die manier de rendabiliteit kunstmatig op te pompen. Maar deze bedrijvenzone zal extra verkeer aantrekken en de druk op de (bovengrondse) Krijgsbaan verhogen : er is een rotonde met aparte ontsluitingsweg gepland.
Intussen gaan de Vlaamse regering en het Antwerps stadsbestuur opnieuw voorbij aan het hoofdprobleem : de slechte inplanting van de luchthaven te midden van woonzones in Mortsel, Borsbeek, Berchem, Borgerhout en Deurne.

Luchthaven of bedrijvenzone
Na net afspringen van de PPS-onderhandelingen, besliste de Vlaamse regering om de luchthaven van Deurne om te vormen van een DAB (dienst met afzonderlijk beheer) tot een LEM/LOM : een Luchthaven Exploitatie Maatschappij voor de commerciële uitbating en een Luchthavenontwikkelingsmaatschappij, een NV van publiek recht voor de uitbouw en het beheer van infrastructuur. Daarbij is het de bedoeling om op de terreinen van de luchthaven ook een bedrijvenzone onder te brengen. Met zgn. luchthavengebonden activiteiten. In feite is het een doorzichtige truuk om toch nog uit de rode cijfers te blijven. Omdat de luchthaven zelf niet rendeert, begint men dan maar andere activiteiten.

Maar ook daar is veel verzet tegen: het gaat dan om de inplanting van een bedrijvenzone te midden van woonwijken. En een bedrijvenzone die veel extra verkeer zal aantrekken. Terwijl de R11 al vol zit. Niet voor niets komt er een aparte ontsluitingsweg voor de luchthaven en een rotonde vlak voor de luchthaven. De ondertunneling van de R11 (de R11 BIS) zal dit maar zeer gedeeltelijk opvangen.
Uit een interne VOKA-nota blijkt dat de commerciële ontwikkeling van de bedrijvenzone intussen primeert. In dezelfde nota wordt in één adem verdedigd dat de projecten rond openbaar vervoer in het Antwerpse in de ijskast moeten. Het cynisme en vooral het gebrek aan visie dat uit deze nota spreekt, is ronduit stuitend.
Het alternatief bestaat al, waarom dan nog geld verkwisten?

De plannen voor de ondertunneling van de Krijgsbaan en dus toch weer een soort uitbreiding van de luchthaven, zijn dubbel absurd, omdat het alternatief intussen kant en klaar is. De spoorwegen zorgden voor een snelle spoorverbinding met de luchthaven van Zaventem. Op 25 minuten tijd kan je naar de luchthaven van Zaventem sporen.

De Diabolo-spoorverbinding, die Antwerpen rechtstreeks verbindt met de luchthaven Brussels Airport, heeft veel geld gekost (250 miljoen €). Maar die investering wordt onvoldoende verzilverd. Er rijdt nu slechts één trein per uur naar de luchthaven van Zaventem. En in het weekend enkel een stoptrein. Dit is gewoon slecht bestuur. De Vlaamse overheid zou mee kunnen investeren in een fatsoenlijke exploitatie van e nieuwe lijn naar Zaventem.

Meer algemeen, moeten we ons de vraag stellen of het zin heeft om te blijven investeren in een slecht gelegen verlieslatende luchthaven. Voor ons valt er veel meer te winnen bij de keuze voor een reconversie van de luchthaven. Groen wil een open discussie aangaan over mogelijkheden voor toekomstgerichte ecologische investeringen op de luchthavensite. We vragen een routeplan voor een geleidelijke reconversie van de luchthaven naar een ecopark met veel groen, ruimte voor recreatie, ruimte voor ecologisch innovatieve bedrijven en windmolens en een beperkt aantal sociale woningen.

De Luchthaventunnel : voorspel voor een tunnelautostrade onder de R11
De tunnel aan de luchthaven staat niet op zich. In feite is de aanleg van die tunnel slechts een eerste fase voor een megaproject : de ondertunneling van de hele R11. De zogenaamde R11 BIS. Groen verzet zich tegen deze megalomane plannen die handenvol geld zullen kosten. De Krijgsbaan zou over de hele lengte van Wommelgem tot Wilrijk ondertunneld worden. In Borsbeek zou het zelfs over twee tunnels gaan onder de Krijgsbaan. Deze mega-bypass moet vooral de Antwerpse ring ontlasten. Maar voor het plaatselijk verkeer in de zuidrand zal dit nauwelijks soelaas bieden. Voor de leefbaarheid in Wommelgem, Borsbeek, Mortsel en Wilrijk is dit echter wel een groot probleem. De groene berm in Wilrijk en Mortsel zou geheel afgegraven worden. Het natuurgebied Klein Zwitserland wordt verminkt. De super rotonde (turbine) die men in Wommelgem plant als alternatief voor de huidige rotonde, zet de leefbaarheid in Wommelgem nog verder onder druk. Er zou ook een hele rij huizen moeten onteigend worden.

Voor dit hele project is er weinig tot geen draagvlak. Dat bleek bij de gesprekken die gouverneur Cathy Berx daar rond voerde op vraag van de Vlaamse Regering. Toch wordt met de nu afgeleverde vergunning en stoemelings al de eerste aanzet gegeven tot de realisatie van dit project. De luchthaventunnel wordt immers zo aangelegd dat al de fundering voorzien wordt voor de R11BIS-tunnel die daaronder zou komen.

01 september 2012

Het groot lijsttrekkersdebat op woensdag 5 september

Met de gemeenteraadsverkiezingen in het vooruitzicht organiseert Elcker-Ik i.s.m. stRaten-generaal en Ademloos een lijsttrekkersdebat rond mobiliteit en gezondheid. Moderatoren van dienst zijn politicoloog Dave Sinardet en journalist Lex Moolenaar (GVA)

Alle partijen worden uitgenodigd...

Datum woensdagavond 5 september om 20 u.

Bijdrage gratis

Plaats Zaal Horta Hopland Antwerpen

24 augustus 2012

22 augustus 2012

Respect voor monumentale bomen... in Nederland

Gezien in Den Haag: monumentale Rode Beuk tegenover het Koninklijk Paleis in Den Haag (NL).
Op een plakkaatje onder de boom de tekst "beuken als stadsbomen zijn zeldzaam" met vermelding van het plantjaar (1880).
Bij ons in Deurne wil de stad een nog zeldzamer driestammig exemplaar op het einde van de Boekenbergleid "snoeien" tot een hoogte van 4 m.  Als de stam van een beuk aan het zonlicht wordt blootgesteld verbrandt de boom en sterft hij uiteindelijk...
De boom zou gesnoeid worden om "veiligheidsredenen", de kleuters van de toekomstige kleuterschool zouden tegen de takken kunnen aanlopen.  Als de boom uiteindelijk ziek wordt door deze nodeloze snoei kan hij natuurlijk gekapt worden, wat wellicht de verborgen agenda van het stadsbestuur is.


update 24/8:


18 augustus 2012

Vernieuwde speeltuin Bremweide, waar kinderen naar hartelust kunnen ravotten

Voor wie zich graag vuil wil maken. De speeltuin op de Bremweide die eind september 2010 opende, is de meest avontuurlijke van Antwerpen. Het is een uitdagend, natuurlijk en vernieuwend speellandschap voor kinderen vanaf twaalf jaar. Via spannende loopbruggen en evenwichtsbalken kunnen kinderen het water oversteken. Ideaal voor stadskinderen die zich willen uitleven en ravotten in een meer natuurlijke omgeving. Slijk, plassen en vuil worden horen er ook bij. Neem best een paar sandalen mee, laarzen in de winter.
Speeltuin Bremweide, Ter Heydelaan, Deurne.

10 juli 2012

Rode beuk Boekenberglei dreigt te worden "gesnoeid"/gekapt.

Het districtscollege kreeg bezoek van een medewerker van schepen voor Onderwijs Voorhamme (sp.a). Hij vertelde dat voor het schooltje op de Boekenberglei de betrokken dienst de voorkeur geeft aan het neerpoten van de nieuwe klascontainers aan de voorkant van het bestaande gebouw. De containers zijn gepland aan de andere kant, waar dan een rode beuk zou moeten verdwijnen. Maar ook aan de voorkant staat een boom. Districtsschepen voor Groen Walter Verbruggen (Groen) volgt het dossier op en heeft ook al verwittigd dat de bomen niet zomaar gesnoeid mogen worden. WIDE

21 juni 2012

Lijst districtsraad 2012 sp.a-groen Deurne

klik op de lijst voor grotere weergave

"Samen voor Deurne"
Onder deze werktitel presenteren Groen en sp.a in Deurne hun gezamenlijke lijst en programma voor de districtsraadsverkiezingen van 14 oktober 2012.
Geen verrassing vermits de meerderheidspartijen binnen het districtscollege van Deurne uitstekend hebben samengewerkt en kunnen bogen op een maximum aan verwezenlijkingen. Dit blijkt uit de inleiding bij het programma voor de nieuwe legislatuur. Groen en sp.a benadrukken dit met de ambitie om ook in de periode 2013-2018 nogmaals samen aan de kar te trekken en als het ware met een vliegende start te kunnen vertrekken.

Deurne is in feite de optelling van een twintigtal buurten, met heel eigen kenmerken. Dit besef gekoppeld aan een onvermijdelijke groei van de bevolking onderstrepen het enorme belang van een goed doordachte visie op de ruimtelijke ontwikkeling voor het dichtbevolkte stadsdeel Deurne. Hiervoor werken we, samen met het stadsbestuur.

Het onder de grond steken van de E313 over een afstand van een kilometer dwars door Deurne en de overkapping van de Ring zijn noodzakelijk voor een leefbaar Deurne. Voeg daarbij een goed doordacht mobiliteitsplan dat onze verplaatsingen efficiënter, veiliger en duurzamer moet maken.

Daarnaast willen Groen en sp.a het sportieve en groene karakter van het district de komende legislatuur nog meer kracht bijzetten. En leggen we sterk de nadruk op de jongeren en de senioren , dit laatste mits een Zilveren Actieplan voor Deurne.

Groen en sp.a presenteren een lijst met veel nieuwe mensen gekoppeld aan ervaring die volop kan renderen.

16 juni 2012

Oproep optocht voor overkapping van de ring

ATV reportage met 2 experts die die stellen dat de overkapping van de ring haalbaar en noodzakelijk is

09 juni 2012

Diabolo spoorverbinding maakt luchthaven Deurne overbodig

Groen is blij dat vandaag een directe spoorlijn (de zogenaamde ‘diabolo’) tussen Antwerpen en de luchthaven van Zaventem feestelijk wordt ingehuldigd. Voortaan kunnen reizigers op 32 minuten tijd van Antwerpen Centraal sporen naar de vertrekhal van de luchthaven van Zaventem. Door de Diabolo wordt Zaventem een volwaardig alternatief voor de luchthaven van Deurne. In plaats van extra te investeren in deze verlieslatende luchthaven, wordt het dus dringend tijd om te werken aan een uitdoofscenario.
Lees verder.

29 mei 2012

Groen stemde vorige donderdag een motie van Dirk Van Duppen weg over de paperclip

Groen stemde vorige donderdag een motie van Dirk Van Duppen weg over de paperclip. Dit is moeilijk te begrijpen en vraagt wel een woordje uitleg.

De kiezer in Deurne toonde zes jaar geleden zijn ontevredenheid. 43% stemde voor het Vlaams Belang. Er werd een brede coalitie gevormd van Open VLD-Sp.a/Groen-CD&V/NVA . Dat is niet altijd makkelijk werken, want inhoudelijk liggen de standpunten van de partijen erg ver uit elkaar, zeker als het over mobiliteit gaat. Toch hebben we de voorbije jaren getracht om het belang van Deurne in het hele mobiliteitsdebat voorop te stellen. De ganse districtsraad keurde zo een motie goed om de ondertunneling van de E313 te eisen om het lawaai en fijn stof terug te dringen. Ook ondertekenden alle districtsraadsleden (ook die van de ‘BAM-partijen’ - CD&V/NVA en Open VLD) een brief om duidelijk te stellen dat de hele districtsraad gekant is tegen de paperclip wegens de nefaste invloed op de leefomgeving rond het Sportpaleis. Deze brief kwam er na een initiatief van Dirk Van Duppen. Op het laatste moment trok Dirk Van Duppen zijn handtekening terug, tot grote ontevredenheid van alle andere districtsraadsleden.

Vorige donderdag legde Dirk Van Duppen opnieuw een motie voor tegen de paperclip. Hij had daarover niet overlegd met mij. De veelkleurige meerderheid zag niet de nood om opnieuw een initiatief te nemen en verwees naar de brief die een duidelijk standpunt tegen de paperclip bevatte. Dirk Van Duppen had zowel Ademloos als StRaten-Generaal uitgenodigd in de raadszaal. Voor de leden van de ‘BAM-partijen’ in de districtsraad was dat een reden te meer om de motie niet te steunen.

Als ik nu zie hoe deze stemming misbruikt wordt om via Facebook en YouTube Groen en ook mij persoonlijk aan te pakken, stemt mij dat heel droevig. Wat heeft Van Duppen nu bereikt? De PVDA heeft met zijn motie de partijen die tegen het BAM-tracé zijn, uiteengespeeld en kan tussen nu en oktober rondbazuinen dat Groen en Mieke Vogels voor de paperclip zijn en dat de PVDA de enige rechtlijnige partij is. Niets is minder waar: ik ben en blijf gekant tegen het BAM-tracé en uiteraard ook tegen de paperclip. Ik ben zwaar teleurgesteld in Dirk Van Duppen, want hij vergist zich van vijand. Niet Groen, maar de BAM-partijen zullen beslissen over de paperclip.
Op zondag 17 juni organiseert Ademloos een wandeling in Deurne. Vertrek om 15.00 uur aan het speelpleintje aan de Ten Eeckhovenlei

Groen stemde vorige donderdag een motie van Dirk Van Duppen weg over de paperclips. Dit is moeilijk te begrijpen en vraagt wel een woordje uitleg.

De kiezer in Deurne toonde zes jaar geleden zijn ontevredenheid. 43% stemde voor het Vlaams Belang. Er werd een brede coalitie gevormd van Open VLD-Sp.a/Groen-CD&V/NVA . Dat is niet altijd makkelijk werken, want inhoudelijk liggen de standpunten van de partijen erg ver uit elkaar, zeker als het over mobiliteit gaat. Toch hebben we de voorbije jaren getracht om het belang van Deurne in het hele mobiliteitsdebat voorop te stellen. De ganse districtsraad keurde zo een motie goed om de ondertunneling van de E313 te eisen om het lawaai en fijn stof terug te dringen. Ook ondertekenden alle districtsraadsleden (ook die van de ‘BAM-partijen’ - CD&V/NVA en Open VLD) een brief om duidelijk te stellen dat de hele districtsraad gekant is tegen de paperclip wegens de nefaste invloed op de leefomgeving rond het Sportpaleis. Deze brief kwam er na een initiatief van Dirk Van Duppen. Op het laatste moment trok Dirk Van Duppen zijn handtekening terug, tot grote ontevredenheid van alle andere districtsraadsleden.

Vorige donderdag legde Dirk Van Duppen opnieuw een motie voor tegen de paperclip. Hij had daarover niet overlegd met mij. De veelkleurige meerderheid zag niet de nood om opnieuw een initiatief te nemen en verwees naar de brief die een duidelijk standpunt tegen de paperclip bevatte. Dirk Van Duppen had zowel Ademloos als StRaten-Generaal uitgenodigd in de raadszaal. Voor de leden van de ‘BAM-partijen’ in de districtsraad was dat een reden te meer om de motie niet te steunen.

Als ik nu zie hoe deze stemming misbruikt wordt om via Facebook en YouTube Groen en ook mij persoonlijk aan te pakken, stemt mij dat heel droevig. Wat heeft Van Duppen nu bereikt? De PVDA heeft met zijn motie de partijen die tegen het BAM-tracé zijn, uiteengespeeld en kan tussen nu en oktober rondbazuinen dat Groen en Mieke Vogels voor de paperclip zijn en dat de PVDA de enige rechtlijnige partij is. Niets is minder waar: ik ben en blijf gekant tegen het BAM-tracé en uiteraard ook tegen de paperclip. Ik ben zwaar teleurgesteld in Dirk Van Duppen, want hij vergist zich van vijand. Niet Groen, maar de BAM-partijen zullen beslissen over de paperclip.
Op zondag 17 juni organiseert Ademloos een optocht voor mensen met vragen over de leefbaarheid van Deurne en Merksem,een optocht tegen het BAM trace, tegen de paperclip….GROEN Deurne zal er bij zijn !


Mieke Vogels
Districtsraadslid Groen
----------------

Zondag, 17 Juni, 2012 - 15:00
samenkomst Merksem: districtshuis 15:00 u
samenkomst Deurne 15:00 u: speelplein Ten Eekhovelei (GB)
Op zondag 17 juni 2012 wandelen we opnieuw van Merksem en Deurne via het Sportpaleis naar Park Spoor Noord, net zoals op 10 oktober 2009, vlak voor de volksraadpleging.
Dit is een optocht voor mensen met vragen, ondersteund door de actiegroepen Merksem Leefbaar en Deurne Leefbaar.
Bijvoorbeeld: Wil Merksem een nieuw goederenspoor op een hoge berm?
Daartegenover stellen wij: Of wil Antwerpen een overkapte ring?

De Merksemnaren komen samen om 15 uur aan het districtshuis, de Deurnenaren om 15 uur aan het speelplein aan de Ten Eekhovelei. De twee stoeten wandelen langs het Sportpaleis naar Park Spoor Noord. Daar vindt nog een slotmanifestatie plaats.

Stap met ons mee! Breng je vrienden mee, en hang deze flyer aan je raam. Nodig vrienden uit via Facebook via deze link.

24 mei 2012

Bedrijfswagens - De Gedachte - De Morgen

dm column Dave Sinardet is politicoloog aan de universiteiten van Brussel (VUB en FUSL) en Antwerpen (UA). Zijn column verschijnt tweewekelijks.
  •  
    Schaf de fiscale voordelen af voor bedrijfswagens die niet voor het werk nodig zijn en herinvesteer in een daling van de lasten op arbeid
Mijn ochtendritueel kent één gouden regel: nooit de wekkerradio zetten op enkele minuten voor het uur of het half uur. Anders word ik geheid uit mijn slaap gesleurd door de radioreclame, waarvan drie minuten volstaan om meteen weer de gordijnen toe te trekken en de dekens onder te duiken, schuilend voor zoveel wreedheid in dit ondermaanse.

Bijgevolg ontwaak ik nu doorgaans op de tonen van een litanie aan verkeersfiles, die elke dag langer lijkt te worden. Wie het geluk heeft niet mee aan te schuiven, kan zo toch solidair meelijden.

Net zo kon de ochtendlijke Radio 1-luisteraar de voorbije maanden meeleven met de eigenaars van bedrijfswagens, een kleinood dat in menig politiek gesprek aan bod kwam. Dat kwam zo: bij haar zoektocht naar 12 miljard om de Belgische begroting Europa-proof te maken, had de federale regering het aangedurfd om 200 miljoen te vinden in een verhoging van de lasten op bedrijfswagens. Oké, het valt best te begrijpen dat wie zo'n wagen heeft over die maatregel niet in de wolken is en de uitvoering ervan verloopt ook krakkemikkig, maar het gejeremieer deed bij momenten vermoeden dat mensen verplicht werden om dagelijks op handen en voeten naar het werk te kruipen.

Raar genoeg legden ze op de radio nooit een bruggetje tussen de blokjes verkeersinformatie en bedrijfswagens. Nochtans zijn de gebelgde bezitter van een bedrijfswagen en de geïrriteerde chauffeur in de file vaak één en dezelfde persoon. Op de Brusselse ring is een op de twee auto's in de ochtendspits een bedrijfswagen. Volgens transporteconoom Bruno De Borger zou een afbouw van de bedrijfswagens met zelfs maar 10 procent het fileleed al wezenlijk doen dalen. Ze zijn in België veel talrijker dan in andere eurolanden en dankzij de vaak bijgeleverde gratis tankkaart wordt er bovendien meer mee gereden, één keer op drie voor privégebruik.

Dat komt omdat België ook Europees koploper is in het subsidiëren van bedrijfswagens: ze worden in ons land niet te veel maar net te weinig belast. Dat vindt alvast de Europese Commissie, zo lazen we dinsdag in De Tijd. Niet verrassend want de commissie zegt al langer dat we ons belastingssysteem moeten vergroenen. Gek genoeg kwam daarop geen reactie van de opiniemakers en politici die anders elk woord uit de Berlaymont terstond heilig verklaren. Toch wanneer het luidt dat de index moet herzien of de lasten op arbeid verlaagd. Europa blijft een handige supermarkt, waaruit men naar ideologische voorkeur kan shoppen.

Nochtans is het met die Europese aanbevelingen, om het met een politiek cliché te zeggen, niet 'of of' maar 'en en'. Bedrijfswagens lijken zo interessant omdat ze een goedkoop substituut zijn voor loon, waar in ons land veel te hoge lasten op rusten. En dus krijgen werknemers die een opslag willen in euro, er één uitbetaald in 'auto'. Willen of niet. Dit kost de overheid maar liefst 4 miljard per jaar. En zo is het uiteindelijk de belastingbetaler - ook degene die geen bedrijfswagen heeft -die betaalt voor de files waarin hij stilstaat, het fijn stof dat hij inademt en de economische en maatschappelijke schade die dat veroorzaakt.

De oplossing ligt voor de hand: schaf de fiscale voordelen af voor bedrijfswagens, tenzij voor vertegenwoordigers en anderen die ze écht nodig hebben, en herinvesteer de uitgespaarde miljarden in een daling van de lasten op arbeid (dan hoef je niet te wachten tot de economie weer optrekt, zoals vicepremier Vanackere dinsdag verklaarde). Zo beslist de overheid niet langer dat men werknemers best een wagen onder hun achterwerk schuift, maar krijgt iedereen de vrijheid zelf te beslissen wat hij met zijn opslag doet.

Helaas valt dit soort denkpistes blijkbaar buiten het blikveld van regering en sociale partners. Daar zit het echte probleem met het regeringsbeleid. Het is niet zozeer onevenwichtig, maar net té evenwichtig: partijen blijven steken in hun traditionele logica's en belangen waar ze vervolgens een compromis tussen maken.

Het fundamenteel herdenken van de nefaste absurditeiten in ons fiscaal systeem zou nochtans mooi passen in een nieuw en coherent 'verhaal' waarvan wordt gezegd dat partijen er dringend naar op zoek moeten.

Wie daarbovenop ook nog eens de radioreclame aanpakt, wacht zonder twijfel een roemrijke electorale toekomst.

16 mei 2012

150 jaar oude eiken verdienen bescherming

De afsluiting rond de eiken op de Venneborglaan zorgde voor wat opschudding bij een aantal mensen en inderdaad de brave hondenbaasjes moeten altijd boeten voor diegenen die aan alles hun laarzen lappen. Walter Verbruggen is duidelijk. 'Ik verkies het belang van die prachtige 150jaar oude bomen, die met wat geluk nog eens dubbel zo oud kunnen worden, dan het gemak van enkele hondenbezitters. 80 procent van de bewoners staat achter de maatregel.' Eind juni komt er een infovergadering waarop Walter Verbruggen en het districtsbestuur de maatregel zullen toelichten. Hij stelt wel dat het hekwerk er niet voor eeuwig moet staan. 'Beschouw het als een gezondheidskuur.'

zaterdag 19 mei: 25 jaar beschermd landschap Ertbrugge

Domein Ertbrugge, het groengebied dat Deurne met Wijnegem verbindt, wordt al 25 jaar beschermd en dat wordt zaterdag 19 mei gevierd met gratis wandelingen om 10 en 11u. Om 12u is er een picknick op de wei tegenover de ingang van het kasteel. Van daaruit wordt gewandeld naar de slagboom aan de Houtlaan. Daarna gaat het naar de nieuwe trage weg achter kasteel Zwarte Arend in Deurne; daar spreekt districtsvoorzitter Frank Geudens. Beide besturen ondertekenen om 15u een engagementsverklaring.

30 april 2012

Elke dag lekker eten bij kom.EET (behalve zondag)

Op bladzijde 8 van het Groen-krantje stond een foto (zie hierboven) van het restaurant kom.EET in Deurne-noord. Daarop ontvingen we volgende reactie: "Wij vinden het fijn dat jullie ons vermelden maar wij werken de rest van de week ook hoor ☺ Onze openings uren zijn van maandag tot vrijdag van 11u30 tot 14 u en s’avonds van 17 uur tot 19 uur De zaterdag van 11u30 tot 14 uur En iedereen is welkom!" Dat zetten we bij deze graag recht.

21 april 2012

Wereldwinkel Deurne neemt op 12/5 deel aan de World Fair Trade Day

De wereldwinkel van Deurne neemt op zaterdag 12 mei deel aan de World Fair Trade Day. Van 14 tot 17 u is er een Braziliaans terras met cocktailbar. De campagne Groei. Voedsel. Leven. Aarde van de derde VN-wereldconferentie in juni in Brazilië, over duurzame ontwikkeling en armoedebestrijding, wordt in de kijker gezet. De wereldwinkel bouwt ook een postit- muur op waarop de buren boodschappen kunnen achterlaten. Om 15.30u wordt overigens in alle Belgische wereldwinkels een toost uitgebracht op een duurzame toekomst. Oxfam Wereldwinkel Deurne, Vosstraat 7, Borgerhout (Vosplein, tegenover te Boelaerpark)

10 april 2012

Ertbrugge 25 jaar beschermd landschap zaterdag 19 mei 2012


Programma:
• 10 uur: Vertrek gratis natuurwandeling
Vertrek gratis spinnenwandeling
Vertrek gratis historische wandeling
Start circusinitiatie door Sirkmobiel (lagere school)
• 11 uur: Vertrek gratis natuurwandeling
Vertrek gratis spinnenwandeling
Vertrek gratis historische wandeling
• 12 uur: Picknick (iedereen brengt eigen eten en drinken mee)
• 14 uur: Verwelkoming
• 14.20 uur: In stoet naar de slagboom ter hoogte van de Houtlaan.
Toespraak door schepen van Wijnegem.
• 14.40 uur: In stoet naar de nieuwe trage weg die wordt opengesteld achter kasteel Zwarte
Arend. Toespraak door de districtvoorzitter van Deurne Frank Geudens.
• 15 uur: Toespraken en ondertekening engagementsverklaring voor Ertbrugge door beide
besturen.
• 16 uur: Receptie
• 17.30 uur: Einde
19 mei 2012 staat volledig in het teken van Ertbrugge.
Dit groengebied dat Deurne met Wijnegem verbindt, wordt al 25 jaar beschermd
en dat willen beide gemeenten graag zo houden.
Het districtscollege van Deurne, het gemeentebestuur van Wijnegem en Wijkgroep Ertbrugge
nodigen u uit voor de viering
Ertbrugge 25 jaar beschermd landschap
op zaterdag 19 mei 2012
op de weide tegenover de ingang van Kasteel Ertbrugge (Ertbruggestraat).

Gelieve voor maandag 14 mei 2012 uw aanwezigheid te bevestigen bij het districtssecretariaat via district.deurne@stad.antwerpen.be of tel. 03 338 45 41.

17 maart 2012

Bewoners appartementsblokken tussen ring en Schijn vragen aansluiting bij district Deurne

afbeelding: Google maps
Tussen Cogelsplein en de Ring ligt nog een klein stukje Borgerhout. De bewoners van de appartementsgebouwen daar willen echter bij Deurne behoren. Een eigentijdse versie van "Vergeten straat" van Louis Paul Boon.

Het Borgerhoutse deel van de Turnhoutsebaan stopt niet aan de Singel, maar loopt nog enkele honderden meter verder aan de overkant van de Ring. De historische grens tussen Deurne en Borgerhout wordt hier door de rivier Groot Schijn gevormd. Op het kleine lapje Borgerhout staan twee appartementsblokken, goed voor 420 wooneenheden.

De bewoners van het eerste gebouw zijn een petitieactie gestart, zij willen aansluiten bij Deurne.
Een aangetekende brief op het postkantoor of een document op het districtshuis afhalen, vraagt steeds weer een hele verplaatsing, terwijl het districtshuis Deurne op wandelafstand ligt. Tot jaren na de fusie van Antwerpen reden twee maal per week de vuilnisophaalwagens van Borgerhout 700 m. heen en 700 m. terug over de brug van de ring naar de appartementsblokken om het vuilnis op te halen. Terwijl die van Deurne er langs passeerden...

En dat heeft nog gevolgen. Bij het leveren van bestellingen of het uitvoeren van werken vinden de voerders vaak het juiste adres niet. Bovendien zijn de twee appartementsblokken niet opgeslagen in de GPS database
Uit pure frustratie hebben de bewoners zelf een grote plakkaat met hun adres aan de straatkant neergepoot.
Binnen geen tijd ondertekenden bewoners van 170 van de 220 appartementen de petitie.
Een hertekening van de binnengemeentelijke grenzen zal wat Groen betreft op de agenda geplaatst worden.

01 maart 2012

Crevits speelt blufpoker over start werken tunnel R11

Op ATV zegt Crevits dat ze quasi onmiddellijk aan de werken kan beginnen – een nieuw GRUP is niet nodig.
Tijdens de sessies van Goeverneur Cathy Berx werd er echter gezegd dat bij de aanleg van de luchthaventunnel ook meteen rekening zou gehouden worden met de toekomstige aanleg van de R11bis.
Wat logisch is en moeilijk anders kan. Want anders moet men nadien alles weer opbreken.
Maar daarvoor is wel een ander GRUP nodig – want de R11bis is officieel nog nergens voorzien.
Men kan zelfs zeggen dat de aanleg van de luchthaventunnel ook niet los kan gezien worden van de creatie van de rotonde en de aanleg van de verbindingsweg .
Dat belooft dus een mooie kluif te worden.
Zie reportage op ATV Youtube: http://youtu.be/yYoJ9NXg8y4

29 februari 2012

Besparingen bij De Lijn: gevolgen voor tramlijnen in Deurne

Voor de buslijnen in Deurne lijkt enkel buslijn 19 gewijzigd te worden: die krijgt haar eindhalte op de Boekenberglei. Om tot in de Wenigerstraat (in Borsbeek, huidige eindhalte) moet je overstappen op buslijn 244.

Trams:
● een nieuwe tramlijn (lijn9) zal van Eksterlaar (Deurne) via Berchem naar Linkeroever rijden. Tramlijn 4 rijdt voortaan van Hoboken naar Silsburg en neemt deels het traject van lijn 8 over.
● Lijn 11 rijdt nu van Melkmarkt naar Eksterlaar, maar zal in de toekomst stoppen aan het station Antwerpen-Berchem
● Merksem krijgt versterking van lijn 2. Die rijdt voortaan van Hoboken naar Merksem.
● Tramlijn 12 krijgt er een stuk traject bij: vanaf de Bolivarplaats rijdt hij verder naar de Groenplaats
● Vanaf het voorjaar (14 april) rijden de trams op lijnen 5 en 10 vanaf Deurne door tot Wijnegem. In het najaar rijdt tram 15 van Mortsel door naar Boechout.
● Alle tramlijnen, behalve lijnen 11 en 12, krijgen een frequentie van 8 minuten tijdens spits en 10 minuten tijdens de daluren. (tramlijnen 11 en 12 respectievelijk 10 en 12 minuten).

De wijzigingen zouden ingaan op 1 september maar moeten de komende weken nog onderhandeld worden met de vakbonden, want deze wijzigingen houden vooral ook het drastisch verminderen van het aantal bussen naar en door Antwerpen in. Dit heeft natuurlijk ook gevolgen voor het personeel.

21 februari 2012

Provinciaal zilvermuseum nu toch weg uit Rivierenhof?

Lezersbrief uit GVA 21/2/2012
"Wat is er allemaal gaande met onze provinciale musea? Een modemuseum hoort thuis in de modebuurt, een diamantmuseum in de diamantwijk en het Zilvermuseum hoort thuis op een schilderachtige locatie zoals het Sterckshof in Deurne. Voor dit laatste zijn er met goed gevolg studies gemaakt door een vermaard architectenbureau om de haalbaarheid te onderzoeken om dit kasteel te renoveren. Die kregen nochtans een fiat van de provincie. Van waar dan ineens die ommezwaai van 180 graden? Het Zilvermuseum is wereldwijd bekend en staat aangeschreven als een pareltje voor de zilvercultuur. De vriendenkring van dit museum maakt zich terdege zorgen over het imago van dit specifieke museum, het "legaat Lunden" dat daar is ondergebracht en dat dient gerespecteerd te worden en niet te vergeten de "landelijke erkenning" door de Vlaamse overheid waaraan een pak subsidie vasthangt. In 2009 verzamelden subsidie vasthangt. In 2009 verzamelden wij meer dan 12.000 handtekeningen voor het behoud van het museum op deze locatie. En mochten die ook aan de toenmalige gouverneur Paulus overhandigen.
Het district Deurne zou fier moeten zijn om zo'n brok cultuur op zijn grondgebied te hebben.
Veranderen is zeker niet altijd verbeteren."

Commentaar
Mevrouw kon het niet beter uitdrukken, enkel dit: het is een provinciaal museum gevestigd in een provinciaal domein, helaas heeft het district hierover niet te beslissen.

20 februari 2012

Vlaamse regering kiest voor ongebreidelde en onbetaalbare uitbreiding van autosnelwegen langs en door Deurne.

Eerst en vooral is er het plan van Infrabel (de infrastructuurpoot van de spoorwegen) om een “tweede” spoortoegang tot de Antwerpse haven aan te leggen. “Tweede” slaat dan vooral op het feit dat er voor de toegang naar het oostelijke hinterland nu slechts 1 spoortoegang is die langs drukbevolkte wijken in Berchem, Borgerhout en Antwerpen loopt. Dit veroorzaakt nu al veel (ongezonde) lawaaihinder, om van mogelijke risico’s nog maar te zwijgen. Volgens de voorgestelde plannen van Infrabel voor de nieuwe spoorverbinding zou die, wat betreft Deurne, volledig ondergronds aangelegd worden (onder meer uit noodzaak, om diep genoeg onder het Albertkanaal en verder de E313 te geraken). Wegens de het beperkte klimmogelijkheden van zware goederentreinen kan die spoorlijn tussen Albertkanaal en E313 (waar die opnieuw onderdoor moet) helemaal ondergronds blijven. De spoorlijn moet bovendien ter hoogte van de parking van de Makro ook diep genoeg onder de daar aanwezige transportleidingen voor gassen door. Ertbruggebos en Park Groot Schijn moeten in elk geval ongeschonden blijven.

A102?
Er is echter ook nog het tracé van de A102-autoweg waarover al een tijdje sprake is, de noordelijke verbindingsweg tussen de rotonde van Wommelgem en de E19 (Merksem), die ook op hetzelfde voor het goederenvervoer voorbehouden tracé zou worden aangelegd en waarover er op de infotentoonstelling op 12 februari nog niets te horen of te zien viel. Die moet voor Groen! ook maximaal ondergronds (en door middel van geboorde tunnels), met zo min mogelijk op- en afritten. De A102 moet bedoeld zijn om zoveel mogelijk verkeer vanaf Wommelgem af te leiden zodat er minder wagens over de kleine ring rijden en deze dan overkapt kan worden. Dit veronderstelt de uitvoering van het zg. Meccano-tracé, inclusief een intelligent systeem van rekeningrijden, dat het verkeer moet sturen in functie van de overlast dat het veroorzaakt.
Zo mogelijk nog belangrijker voor Deurne is de vraag wat er met de rotonde van Wommelgem zal gebeuren. In de voorlopige plannen die uitgewerkt werden na de onzalige 1-nachtbeslissing over het Masterplan 2020 wordt het rondpunt afgebroken en vervangen door een “verkeersturbine” (zoals het vernieuwde wisselcomplex in Lummen) westelijk van het huidige “rondpunt”. In het huidige ontwerp wordt voorzien dat het mogelijk moet blijven dat het verkeer nog steeds vanuit alle richtingen naar de Antwerpse kleine ring kan rijden. Op die manier blijft die natuurlijk overbelast en de E313 langs het Rivierenhof zal al dat verkeer moeten blijven slikken, met alle gevolgen van dien voor de omwonenden en de parkbezoekers.

Verbreding E313/E34
"Het standpunt van het districtsbestuur van Deurne over de E313/E34 is al langer bekend", zegt districtsschepen Walter Verbruggen (Groen). "Ook wij pleiten voor de ondertunneling van de E313 aan het Rivierenhof. Om het park maximaal te ontzien, moet dat door middel van een geboorde tunnel." Een verbreding van de E313 is dus uit den boze, want dan is er een bam-tracé nodig met achter de Ten Eeckhovelei een op- en afrittencomplex met 19 (negentien) rijvakken.

En de plannen van De Lijn?
Mede door die eis voor een intunneling van de E313 die Mieke Vogels reeds in 2009 vroeg en die overgenomen werd door de voltallige districtsraad van Deurne heeft het district beslist om een bezwaarschrift in te dienen voor het plan van een tramantenne van de Ruggeveldlaan naar de park en ride aan de rotonde van Wommelgem (Livan). Groen wil dat er eerst onderzocht wordt of die “tramantenne” niet beter bovenop de ingetunnelde E313 zou aangelegd worden in plaats van langs de huidige berm van de E313 door Park Groot Schijn.
Beter openbaar vervoer van De Lijn, met sneltrams en aparte trambeddingen is voor Groen de eerste stap voor een begin van oplossing van de mobiliteitsknoop in en rond Antwerpen.

13 februari 2012

Reizende infotentoonstelling over nieuwe spoorverbinding en verbreding E313

Waar komt de tweede spoorweg naar de haven en wat zijn nu die nieuwe plannen met de E313/E34? Over deze twee belangrijke mobiliteitsprojecten werd gisteren voor de Antwerpenaren een infomarkt georganiseerd in CC Deurne. Volgens de voorgestelde plannen van Infrabel voor de nieuwe spoorverbinding zou die, wat betreft Deurne, volledig ondergronds aangelegd worden (onder meer uit noodzaak, om diep genoeg onder het Albertkanaal en verder de E313 te geraken).

A102?
Er is echter ook nog het tracé van de A102-autoweg waarover al een tijdje sprake is, de noordelijke verbindingsweg tussen de rotonde van Wommelgem en de E19, die ook op dat tracé zou worden aangelegd en waarover er op de infotentoonstelling nog niets te horen of te zien viel. Die moet voor Groen! ook maximaal ondergronds, met zo min mogelijk op- en afritten. Die moet bedoeld zijn om zoveel mogelijk verkeer vanaf Wommelgem af te leiden zodat er minder wagens over de kleine ring rijden en deze dan overkapt kan worden.

Verbreding E313/E34
"Het standpunt van het districtsbestuur van Deurne over de E313/E34 is al langer bekend", zegt districtsschepen Walter Verbruggen (Groen). "Ook wij pleiten voor de ondertunneling van de E313 aan het Rivierenhof. Om het park maximaal te ontzien, moet dat door middel van een geboorde tunnel."

De volgende infomarkten over de tweede spoortoegang en de verbreding van de E313/E34 vinden plaats op zaterdag 18 februari in CC De Mol in Lier, op zondag 19 februari in Den Boomgaard in Broechem en op zondag 4 maart in CC De Vooruit in Boechout, telkens van 10 tot 17 uur

06 februari 2012

Wijkgroep Ertbrugge roept op

Wijkgroep Ertbrugge Officieel Vertegenwoordiger voor Deurne van de
vzw Aktiekomitee Red De Voorkempen.
Er is geen plan(eet) B!

BELANGRIJK BERICHT

GOEDERENTREIN EN AUTOSTRADES BEDREIGEN DEURNE, ANTWERPEN, BORGERHOUT, BERCHEM, MERKSEM, EN WIJNEGEM!

De VLAAMSE OVERHEID wil een NIEUWE GOEDERENSPOORLIJN aanleggen van en naar de Antwerpse Haven. Ze noemen het de ‘tweede’ havenspoorontsluiting (om de nadruk te leggen op de onmisbaarheid ervan) maar in feite gaat het reeds om de vierde spoorontsluiting van de Antwerpse Haven (na de Liefkenshoekspoortunnel en de aanpassing van het werfspoor van de HSL (wat de ‘onmisbaarheid’ natuurlijk in een heel andere context plaatst).
Spoorbeheerder INFRABEL werd gelast met de uitvoering van dit project.
INFRABEL stelt 2 tracé’s voor en organiseert hieromtrent een INFO-MARKT in het CC DEURNE, Frans Messingstraat 36 in Deurne op zondag 12/02.

Beide tracé’s bedreigen echter in DEURNE heel wat groene gebieden, zoals Stadspark Den Brem, het beschermde landschap ERTBRUGGE, Ruggeveld, …Daarbij zal zware hinder ontstaan (vooral geluidshinder en vooral ’s nachts) in de omliggende wijken (Muggenlei, Zwarte Arend en Deurne Oost, Ertbruggestraat, Wijnegem west,…) en tot ver daarbuiten.
In Deurne en Wijnegem (én Schoten, Merksem, en Ekeren) wordt immers geen volledige geboorde ondertunneling voorzien.

De WIJKGROEP ERTBRUGGE neemt dit niet en tekent hiertegen PROTEST aan.
De vereniging eist, dat in het PlanMer, naast de voorstellen van Infrabel, tevens worden onderzocht:
1) de NUL-OPTIE: geen nieuwe spoorlijn maar aanpassing bestaande spoorlijn, zoals vzw Red de Voorkempen voorstelt. (veel goedkoper en het spaart het leefmilieu en de gezondheid van de omwonenden).
2) de TUNNEL-OPTIE: alleen een nieuwe spoorlijn, volledig aangelegd bij middel van een geboorde tunnel van Lier tot in Ekeren, is aanvaardbaar.

De Vlaamse Overheid plant ook een verbreding van de E313. Dit voornemen wordt óók voorgesteld op diezelfde infovergadering. Opvallend is, dat de eis van bewoners, én van het district Deurne, om de E313 op Deurnes grondgebied ondergronds te brengen, op één of andere manier niet is doorgedrongen tot de planmakers.
Wijkgroep Ertbrugge ondersteunt deze eis tot ondertunneling, die de gezondheid van de omwonenden, en de rust in de omliggende wijken en in het Rivierhof zeker ten goede zal komen. Het zou tevens het einde betekenen van een decennialange scheiding tussen Deurne Noord en Deurne Zuid.
Een verbreding van de E313 zou nog meer (ook zwaar) verkeer naar Deurne brengen. Het grote zwart punt in de mobiliteit rond Antwerpen is net de aansluiting van de E313 met de R1 (Ring). De R1 kan nu reeds op vele spitsmomenten het verkeer van de E313 niet verwerken. Dus ook de mensen van de wijken rond de R1 (Ring) in Deurne, Borgerhout, Berchem en Antwerpen, zullen hier zeker de gevolgen van dragen.

Om onze voorstellen kracht bij te zetten, willen wij met alle geïnteresseerden van Deurne en Wijnegem, maar ook van de andere districten van Antwerpen, (en hopelijk vele anderen) om 14.00 u massaal een bezoek brengen aan de infomarkt en onze stem laten horen.

De aanwezigheid van zoveel mogelijk mensen is hierbij cruciaal.
We zijn nog in het begin van de procedure en kunnen nu nog onze invloed laten gelden. In een later stadium is dit veel moeilijker en zelfs vrijwel onmogelijk.
Daarom: wees aanwezig en breng zoveel mogelijk volk mee: familie, vrienden, kennissen, buren.
Mail dit bericht verder.
Print het uit en bus het in de buurt.
Zet het op je Face-book en Twitter.
Het is nu of nooit!

v.u: Wijkgroep Ertbrugge p/a Schotensesteenweg 295.
Vertegenwoordiger van vzw Red de Voorkempen voor Deurne

01 februari 2012

Openbaar Onderzoek LIVAN 1 gestart

Livan 1 is één van de prioritaire projecten van Masterplan 2020. Het houdt in dat er een tramverbinding komt tussen de Rooseveltplaats en de stadsrandparking in Wommelgem. Deze loopt ondergronds van de Rooseveltplaats naar de Herentalsebaan. Via een nieuwe tramlijn op de Florent Pauwelslei gaat het dan verder naar de Ruggeveldlaan, waar de sporen zullen aansluiten op die van de August Van De Wielelei. Op de Ruggeveldlaan komt de tram op de middenberm te liggen. De voet- en fietspaden blijven behouden. Aan de oversteekpunten komen er voetgangerssluizen om de veiligheid te garanderen.

Vanaf de Ruggeveldlaan vertrekt er een aftakking naar de stadsrandparking in Wommelgem. Die aftakking loopt parallel met de E313. Ze zou gerealiseerd worden in 2014. De stad zal daarbij inzetten op een optimale landschappelijke integratie en afstemming van de tramantenne en de inrichting en gebruik van Park groot Schijn. Concreet betekent dit de inpassing en kwaliteitsbewaking van de kruising van deze tramantenne en de geplande ecotunnel onder de E313 waarbij het natuurlijk tracé van de Koude beek en de N-Z fietsverbinding worden geïntegreerd.

Openbaar onderzoek

De Lijn heeft een bouwaanvraag ingediend bij het Vlaams Gewest voor het bovengrondse deel van de tramverlenging. Het openbaar onderzoek is gestart op 24 januari 2012 en loopt tot 23 februari, dit onderzoek duurt dus 30 dagen. De tramaftakking zit mee in de bouwaanvraag.

De kruising tussen de aftakking en de ecologische tunnel onder de E313, die de twee delen van het park verbindt, zit er niet mee in omdat dit nog niet concreet genoeg is..

U kan de bouwaanvraag inkijken op Den Bell, Francis Wellesplein 1, 2018 Antwerpen. Hebt u bezwaren of opmerkingen? Bezorg deze dan vóór 23 februari 2012 schriftelijk aan Stadsontwikkeling, afdeling stedenbouwkundige vergunningen, Grote Markt 1, 2000 Antwerpen. Meer informatie kan u hier terugvinden.

De stad en de werkgroep volgen de ontwikkelingen rond de tramlijn en de plannen voor de R11bis op de voet. De stad heeft samen met De Lijn hard gewerkt om de geplande tramantenne te verzoenen met het fietspad en de tunnelverbinding. Het resultaat daarvan werd naar best vermogen uitgewerkt en is mee opgenomen in de plannen die nu ter inzage liggen. Het rondpunt van Wommelgem wordt binnen het Masterplan 2020 inderdaad heraangelegd, maar in het masterplan 2020 is ook de doortrekking op termijn verzien van de tram in Wommelgem tot aan de geplande P+R in Ranst ter hoogte van de huidige Q8. De huidige geplande keerlus van de tram zal inderdaad op termijn verdwijnen; de tramantenne kan dus niet verdwijnen.

Meer informatie over het Masterplan 2020 kan u hier terugvinden. http://www.antwerpen.be/eCache/ABE/81/27/406.html

Meer informatie
Wil u meer informatie, dan u terecht bij:
Stedelijk wijkoverleg Deurne: 03 338 45 76 of turnhoutsebaandeurne@stad.antwerpen.be

Alle informatie over de werken is ook terug te vinden op:
www.antwerpen.be/parkgrootschijn

Eerste stap inrichting Park Groot Schijn: verhuis volkstuinen

Sinds september 2011 spreken we niet meer van masterplan Ruggeveld-Boterlaar-Silsburg, maar van Park Groot Schijn. Met deze nieuwe naam is meteen het startschot gegeven van de uitvoering van het park. Via deze digitale nieuwsbrief houden we u graag op de hoogte over de vorderingen. Ook andere projecten of nieuwsfeiten in verband met Park Groot Schijn krijgt u via deze weg te horen.

Volkstuinen

De eerste stap in de uitvoering van het park is de verhuis van de volkstuinen. In het zuiden van het nieuwe Park Groot Schijn is er plaats voor 172 tuintjes met tuinhuis. De volkstuinders die nu hun tuintje verzorgen achter de skipiste verhuizen mee. De plannen werden aan de tuinders voorgesteld in juni 2011.

Deze verhuisbeweging vraagt heel wat voorbereiding. Samen met de vzw volkstuinen heeft de stad oplossingen gezocht voor het overwinteren van de planten, het tijdelijk opbergen van materiaal en de begeleiding van het leeghalen van de tuinhuisjes. Intussen is dus de timing van de heraanleg ook gekend:

- Start heraanleg 1 augustus 2012
- Tuinen beschikbaar eind maart 2013
- Nieuw seizoen starten in nieuwe tuinen

De bouwvergunning voor de heraanleg is ingediend. Het Vlaams Gewest opent hiervoor een openbaar onderzoek omdat het ontwerp van de nieuw tuinen blijkt lichtjes af te wijken van het Ruimtelijk Uitvoeringsplan (RUP). Dit is het wettelijk document dat de spelregels voor het gebied bepaald en waar het masterplan op gebaseerd is.

- De kroonlijst van het sanitair blok is iets hoger dan wat het RUP vastlegt
- De fiets- en wandelpaden moeten in een waterdoorlatend materiaal gemaakt worden en niet in beton.

Naar aanleiding van dit openbaar onderzoek staan er nog tot begin januari gele aanplakborden in Boterlaar-Silsburg. U kan het plan van het nieuwe gebied bekijken via www.antwerpen.be/parkgrootschijn.

26 januari 2012

Spierbal-resolutie Vlaams parlement resultante van groeiende politieke zenuwachtigheid over Oosterweelbeslissing

Meerderheidspartijen willen interne dissidentie de mond snoeren en opstellers MER-rapport over Meccanoscenario onder druk zetten

In het Vlaams parlement ligt vandaag een resolutie voor ingediend door parlementsleden van de drie meerderheidspartijen. Met die resolutie willen de partijen de Oosterweelbeslissing (incluis randvoorwaarden) van september 2010 herbevestigen. Bovendien eisen ze van de regering en lokale gemeentebesturen ‘eenduidige communicatie’ over het Oosterweeldossier.
Dit initiatief is een bizarre demarche, want waarom voelen parlementsleden uit de meerderheid plots de noodzaak om aan een regering te vragen een reeds genomen beslissing te herbevestigen en om lokale besturen tot de orde te roepen op het vlak van communicatie over dit dossier?

De centrale vraag hierbij wordt: wie zijn de doelgroepen van deze communicatie?
Er zijn er twee:

1. de politieke twijfelaars binnen regering en op lokaal niveau (= gemeentebesturen en Antwerpse districten).
Het is niet allemaal koek en ei binnen de meerderheidspartijen i.v.m. dit dossier. Lokale burgemeesters die essentiële onderdelen van het Masterplan bekritiseren, Antwerpse districtsraden die impliciet de Meccano steunen, een N-VA-voorzitter die zijn twijfels uit bij de Oosterweeltunnels, etc. In de aanloop naar de gemeenteraadsverkiezingen wil men daarom de rangen gesloten houden De resolutie dient om groeiende dissidentie binnen de partijen – ook en vooral op lokaal niveau – in de kiem te smoren. Het Oosterweeldossier wordt een belangrijk thema bij de gemeenteraadsverkiezingen: richting lokale kandidaten zetten de drie meerderheidspartijen de puntjes op de i, om iedereen bij de les te houden.
Wat dat betreft wijst de resolutie vooral op onzekerheid en verdeeldheid binnen de regering.

2. de opmakers van het MER-rapport waarin de Oosterweelverbinding wordt afgewogen tegen het Meccanoscenario.
Uit de kennisgeving van de lopende MER-rapportering over de Oosterweelverbinding blijkt inmiddels dat het Meccanoscenario volwaardig meegenomen moet worden als alternatief voor de Oosterweelverbinding, d.w.z. onder de eigen randvoorwaarden en niet onder die van de regering (bv. verschilpunt al dan niet open houden Kennedytunnel voor vrachtverkeer).
In de lopende MER-procedure wordt het Meccanoscenario dus wel degelijk meegenomen onder andere voorwaarden dan vermeld in de resolutie. Als de meerderheidspartijen blijkens de resolutie nogmaals de behoefte voelen om de randvoorwaarde ‘vrachtverbod in de Kennedytunnel’ vast te klikken als enige randvoorwaarde, wat zegt dit dan over het statuut van het lopende MER-onderzoek? We kunnen uit deze resolutie alleen maar afleiden dat de meerderheidspartijen hier stellen dat ze de Meccano in de plan-MER niet ernstig willen nemen, wat de dienst-MER daar verder ook over denkt.
Terecht noteert Gazet van Antwerpen in haar standpunt vandaag: ‘Middenvinger naar de actiegroepen is niet proper’.
Wij durven dit intimidatie aan het adres van de opstellers van het MER-rapport noemen: verdoe uw tijd niet aan ernstig onderzoek van het Meccanoscenario, want wij houden daar toch geen rekening mee.
Om het BAM-tracé op de rails te houden nam de regering eerder al eens haar toevlucht tot dit soort van demarches. In de Arup/SUM-studie (2008-2009) werd het toenmalige stRaten-generaal-tracé ook onderzocht op eigen randvoorwaarden. Dat uitgangspunt stond expliciet zo opgenomen in de Europese aanbesteding voor de studieopdracht. Maar toen bleek dat het stRaten-generaal-tracé gunstiger scoorde dan het BAM-tracé, besliste de regering om haar belofte te breken en kwam ze terug op haar fiat om dat tracé op eigen voorwaarden te bestuderen.

De Vlaamse regering laat vandaag dus haar spierballen rollen, intern en extern. Uit de resolutie blijkt vooral angst voor zichzelf en de wil om bij voorbaat mogelijke resultaten van een MER-rapport te overrulen. Dit is paniekvoetbal.
De politieke communicatie achter deze resolutie beoogt:
* de Meccano en de TML-studie openlijk nog eens bij het grof vuil zetten;
* bij voorbaat het Meccanoluik uit de plan-MER in twijfel trekken;
* groeiende dissidentie binnen meerderheidspartijen in het gareel houden.

Het parcours van de Oosterweelbesluitvorming wordt stilaan dramatisch, op het vlak van de relatie met de bevolking en de omgang met procedures.
Het dossier werd jaren geleden op ondoorzichtige wijze opgestart, binnen gesloten besluitvorming. We worstelen nog steeds met deze erfenis. In het voorjaar van 2000 werd te elfder uren een zogenaamde 7de variant toegevoegd aan een lopende studie – niemand had ooit van die variant gehoord.

Enkele weken later werd deze variant – het latere BAM-tracé – het officiële regeringsstandpunt, bekrachtigd door een nepdraagvlak bekomen op een zogenaamde Staten-Generaal. De Antwerpenaar werd in snelheid genomen.
Vervolgens ging het dossier vijf jaar ondergronds. Niemand in Antwerpen werd op de hoogte gebracht van wat er op de stad afkwam. De bevolking hoorde het in Keulen donderen, wanneer werd gepolst naar de intentie van de regering om een nieuwe autostrade te bouwen.
In 2005 verscheen het dossier weer bovengronds. Meteen rees verzet vanuit vele hoeken. Daar werd nooit ernstig op ingegaan. Wie vragen stelde bij het project werd afgeblaft en weggelachen.
Vervolgens hielden regering en BAM jarenlang leugens gestand: dat de ring niet verbreed zou worden, dat er geen 18 rijstroken aan het Sportpaleis zouden komen, dat wat de actiegroepen en burgers beweerden larie was. Het debat over luchtkwaliteit, lawaai en stadsontwikkeling (vernietiging Eilandje, mismeestering ringzone) werd nooit ernstig genomen.
Toen actiegroepen een volksraadpleging hadden afgedwongen, ging de politiek met haar gewicht op de vraagstelling zitten: er kwam een dictaat vanuit Brussel: deze vraag en geen andere.
Toen de uitslag van de volksraadpleging niet strookte met de agenda van de regering (BAM-tracé overeind houden), werd die uitslag genegeerd. Men ging lustig door met het BAM-tracé.
Na de volksraadpleging ontstond binnen Antwerpen een alternatief scenario: het Meccanoscenario. Dat alternatief werd vervolgens onder leugens en bedrog bedolven door de regering. Het was zogezegd bestudeerd door de overheid, maar na ruim een jaar vragen om die studie bleek dat de regering met lege handen stond. Tot vandaag verkeren we in deze situatie: de overheid heeft nooit het Meccanoscenario geanalyseerd. Geen enkele minister woonde ooit een van de inmiddels ruim vijftig Meccanopresentaties bij, ook niet in het Vlaamse parlement.
Het verdacht maken van het Meccano-alternatief en van studies erover bleek daarentegen prioriteit nummer één. Zo verwijst de resolutie naar de uitleg van het Vlaams Verkeerscentrum (VVC) over de studie van Transport & Mobility (TML) om het Meccanoscenario nog maar eens opzij te schuiven. In de resolutie wordt echter verzwegen dat het studiebureau TML na die bewuste parlementaire rapportage door het VVC officieel protest aantekende bij de minister en de parlementsvoorzitter tegen de tendentieuze manier waarop het VVC de TML-studie door het slijk haalde. Vervolgens excuseerde het VVC zich bij TML en kwam er een vergadering van VVC en TML met verslaggeving. Over het protest van TML, die vergadering en het verslag (zie ook bijlage) geen woord in deze resolutie, noch over de toen gemaakte afspraken.

Vandaag moeten we vaststellen dat de meerderheidspartijen het hoger geschetste brokkenparcours continueren, door bij voorbaat mogelijke resultaten van de MER-procedure naast zich neer te leggen. Tegelijk riskeert de regering ook diverse inbreuken op de wet op overheidsopdrachten – we verwijzen bv. naar het voornemen om een halve Oosterweel aan Noriant te gunnen (zinloze vraag aan Europa), naar de doorschuifoperatie BAM in NV LHT (waarschuwing Inspectie Financiën).
Een arrogante houding tegenover procedures, actiegroepen, lokale politici, Europa: het blijkt een constante. We blijven wachten op een open en constructieve houding vanuit de regering jegens dit voor Antwerpen en Vlaanderen belangrijke dossier.
De Vlaamse regering blijft voorlopig opteren voor het overeind houden van het BAM-tracé. Om dat doel te bereiken wordt intern onophoudelijk poker gespeeld en extern afgedreigd. Deze resolutie is daarvan de zoveelste belichaming.

Manu Claeys voor stRaten-generaal
Wim van Hees voor Ademloos