25 juni 2011

Parking Sportpaleis wijkt voor werfzone Oosterweel

Vlaamse regering legt adviezen van Deurne, stad en provincie naast zich neer

De districtsraadsleden van Deurne keurden donderdagavond vrijwel unaniem - op één onthouding van N-VA na - een besluit goed waarin ze hun diepe ongenoegen ventileren over het inrichten van de grootste parking aan het Sportpaleis als werfzone voor de werkzaamheden aan de Oosterweelverbinding.

Die werfzone komt naast de afrit Deurne, waar nu 875 wagens kunnen worden gestald. De parking, die grenst aan de woningen op de Ten Eekhovelei, wordt dan ingenomen door een dieselverdeelinstallatie, een bovengrondse dieseltank van 3.000 liter, een transformator, installaties voor het lozen van bedrijfsavalwater in de riolering, het stallen van twintig vrachtwagens, personeelswagens en het stockeren van bouwmateriaal.

Niettegenstaande zowel Deurne als de stad Antwerpen als het provinciebestuur negatief advies hadden uitgebracht, keurde minister van Leefmilieu Joke Schauvliege (CD&V) de milieuvergunning toch goed.

"De verontwaardiging over deze eenzijdige beslissing is groot", zegt districtsvoorzitter Frank Geudens (sp.a). "Het is duidelijk dat er géén draagvlak is voor zo'n werf. Het is een bijkomende belasting voor Ten Eekhove en Kronenburg, wijken die het nu al niet makkelijk hebben. Voor het Sportpaleis vallen er veel parkeerplaatsen weg. Bovendien heeft de Vlaamse overheid ons vooraf op geen enkel moment gehoord."

Waarmee de districtsvoorzitter verwijst naar het feit dat de vergunning voor de werfzone in eerste instantie werd afgeketst. Noriant, het bouwconsortium achter de Oosterweelverbinding, wilde er ook een breekinstallatie neerpoten, waarin afbraakmateriaal zou worden vermaald. Er werd een nieuwe aanvraag ingediend, zonder breekinstallatie. Die werd door de bestendige deputatie op 17 juni vorig jaar geweigerd omdat de werfzone bijkomende parkeer- en mobiliteitsproblemen zou scheppen. Maar de Vlaamse regering floot de provincie terug en verleende een vergunning voor twintig jaar.

06 juni 2011

Wonen langsheen de ring is niet te verantwoorden.

In de gemeenteraad ondervroeg raadslid Erwin Pairon schepen van Campenhout over de berichten waaruit geconcludeerd werd dat de lawaai en fijnstofoverlast langs de ring zo groot is dat het beter is om er niet te wonen, laat staan nieuwe woonprojecten op te starten. Dit geldt ontegensprekelijk ook voor heel wat plekken langs de ring in het district Deurne.
Hieronder de vraag van Erwin Pairon.
"Eind april konden we uit de pers vernemen dat het MER Nieuw Zurenborg stelt dat het af te raden is om een nieuwe woonwijk te bouwen naast de Ring. Fijn stof en lawaai zouden een té groot risico vormen voor de gezondheid van de bewoners.
Dit MER zou evenwel niet bindend zijn."
”Welke conclusie heeft het stadsbestuur getrokken uit dit rapport? Is men zinnens om ondanks dit rapport toch verder te gaan met de plannen voor de woonwijk? “
De schepen antwoordde dat er vandaag nog geen MER opgemaakt is. De stad heeft wel een geluidsstudie laten uitvoeren waaruit bleek dat maatregelen nodig zijn om tot een leefbaar woonklimaat te komen. De dienst MER raadde aan de
hand van de geluidsstudie aan om een volledig plan-MER te laten maken. De negatieve effecten zijn niet veroorzaakt zijn door de nieuwe woonwijk, maar wel door de milieubelasting van de ring natuurlijk.
Van 14 maart tot 12 april was er een inzagemoment. Burgers konden aangeven of er nog bijkomende vragen zijn die ze onderzocht willen zien in de MER. Er was nog een infomoment op 22 maart in samenwerking met de klankbordgroep over Zurenborg over hoe een MER in elkaar zit. De opmerkingen van de burgers en de administratie worden gebundeld voor de dienst MER. Daarmee wordt door de dienst MER richtlijnen opgegeven hoe het MER dient opgemaakt, vervolgens start
het plan MER.”
Erwin reageerde:” Ik ben blij dat u zegt dat er maatregelen genomen moeten worden. Er is al heel wat bewoning naast de autostrade op andere plekken. Ik denk dat er vooral maatregelen nodig zijn, niet enkel
voor Nieuw Zurenborg, maar ook voor andere gebieden. We moeten meer kijken in de richting van een overkapping en dergelijke. Dat zal pas echt de problemen oplossen. “

04 juni 2011

Vandalen slaan bijenhotel aan diggelen.

Het bijenhotel dat de stad nog maar enkele weken geleden had opgesteld op de Bremweide nabij het Antwerpstadion is door vandalen al vernield. Een bijenhotel is een stapel geboorde houtblokken waarin bijen hun stuifmeel en eitjes kunnen achterlaten om zich voort te planten. Deze hotels zijn vooral bedoeld voor wilde of solitaire bijen. Ze leven niet in kolonies en worden niet gehouden door imkers maar ze zijn wel belangrijk voor het in stand houden van veel plantensoorten.

Mieke Vogels in 2014 niet meer verkiesbaar voor het Vlaams Parlement

BRUSSEL (BELGA) - Vlaams parlementslid Mieke Vogels doet niet meer mee in 2014.

Het zat eraan te komen, maar nu heeft ze het ook zelf gezegd: Mieke Vogels (Groen!) gaat in 2014 niet meer deelnemen aan de regionale verkiezingen. ‘Ik word dat jaar zestig', zei ze op Actua-TV. ‘Er zijn heel veel goede, nieuwe mensen in Antwerpen om het roer over te nemen', legt Vogels uit.

Vogels is momenteel nog lid van de districtsraad van Deurne. Hoe een en ander volgend jaar bij de gemeenteraadsverkiezingen zal lopen, is nog geen uitgemaakte zaak.

Mieke Vogels raakte in 1985 op de Antwerpse Agalev-lijst verkozen voor de Kamer. Ze zou daar blijven zetelen tot halfweg de jaren negentig, toen ze schepen werd in Antwerpen. Vier jaar later, na de dioxineverkiezingen, schopte Vogels het tot Vlaams minister van Welzijn. Ze deed de rit in de regering-Dewael echter niet volledig uit. Na de zware federale verkiezingsnederlaag van 2003 nam Vogels ontslag als minister.

Sinds 2004 zit Vogels weer in het Vlaams Parlement. Van 2007 tot oktober 2009 was Vogels voorzitster van Groen!.