18 juni 2010

Buitenspeeldag Boekenbergpark woensdag 23 juni


Na het grote succes van de buitenspeeldagen in 2009 organiseert de jeugddienst vier buitenspeeldagen in 2010. Houden uw kinderen ook van buiten spelen? Noteer dan de volgende data in uw agenda. Op woensdag 23 juni 2010 strijkt de buitenspeeldag neer in het Boekenbergpark. Daar worden de Olympische spelen nagespeeld. Kinderen die vijf gekleurde ringen verzamelen, worden bekroond tot beste sporter in hun eigen categorie. Op zaterdag 25 september 2010 is er ook de familiebuitenspeeldag op het Sint- Fredegandusplein (Bosuil). Buren, vrienden, familie en kennissen zijn welkom voor een spelletje estafette.
meer info: klik op de titel van dit bericht

Bomenwandeling in Deurne-dorp op 24 juni


De boom is de soort van het jaar. 2010 is ook het jaar van de biodiversiteit. Daarom besteden we dit jaar extra aandacht aan de boom in de stad. Op 24 juni kunt u meewandelen in Deurne Dorp.

Deurne Dorp met zijn steegjes, zijn Volkskundemuseum en zijn bekend
begraafpark Sint-Fredegandus wordt niet zonder reden ‘dorp in
de stad’ genoemd. De eeuwenoude dorpskom met tal van bijzondere
bomen, is op een subtiele en harmonieuze manier geïntegreerd in een
modern stedelijk weefsel. Tijdens de wandeling komt u alles te weten
over de geschiedenis van deze bomen en over de ecologische aspecten
van bomen in de stad.
meer info en inschrijven: klik op de titel van dit bericht

Nieuwe vergunningsaanvraag voor zwemvijver Boekenberg ingediend


De Raad van State vernietigde op verzoek van een buurtbewoner de verleende vergunning voor de ecologische zwemvijver in Boekenbergpark, waardoor deze dicht moest. De stad diende daarop een nieuwe vergunningsaanvraag in voor de zwemvijver. Het openbaar onderzoek is nu afgelopen en de stedenbouwkundig ambtenaar heeft zijn verslag aan het schepencollege voorgelegd. Het college stuurt het dossier nu voor verdere afhandeling met gunstig advies door naar het Agentschap Ruimte en Erfgoed Antwerpen, Ruimtelijke Ordening, die de uiteindelijke beslissing zal nemen..

11 juni 2010

Deputatie stelt beslissing milieuvergunning Noriant 1 week uit

De bestendige deputatie heeft zich gisteren nog niet uitgesproken over de milieuvergunning voor de bouwwerf aan de Ten Eekhovelei. Het agendapunt is een week verdaagd. Specialisten van de provinciale vergunningscommisie hebben de aanvraag van Noriant, de bouwgroep die de Oosterweelverbinding zou bouwen, geweigerd. Het buurtcomité van de Ten Eekhovelei hoopt dat de bestendige deputatie dat advies volgt.

09 juni 2010

Nieuwe poging voor milieuvergunning voor Noriant aan de Ten Eeckhovelei gekelderd?

Morgen beslist de bestendige deputatie van de provincie Antwerpen over de tweede milieuvergunningsaanvraag van Noriant, het aannemersconsortium voor de Lange Wapper, om een werfzone te mogen maken van de parking nabij het sportpaleis, achter de Ten Eeckhovelei. De eerste poging, waarin oorspronkelijk nog een betonbreekwerfinstallatie inbegrepen was (meer dan 120 db geluidsoverlast!), strandde op een njet, zelfs nadat Noriant de betonbreekinstallatie uit de vergunningsaanvraag had gehaald. Daaraan waren de 100 bezwaarschriften die ingezameld werden onder impuls van het buurthuis niet vreemd. Maar Noriant ging door, en diende een tweede aanvraag in, die opnieuw door de stad en de provinciale milieuvergunningscommissie negatief beoordeeld werd.
Daaruit trekken het buurthuis, buurtbewoners, Erik De Bruyn (SP.a-rood), Dirk Van Duppen (PVDA+) en Walter Verbruggen (Groen!) de conclusie dat morgen de deputatie niet anders kan dan ook deze nieuwste aanvraag van Noriant afwijzen.
Daarop werd woensdagavond door enkele tientallen aktievoerders alvast het glas geheven, en ook als hulde aan Jenny Van den Eeden, van het Buurthuis en dansgroep Malisa, die in maart overleed. Zonder haar inzet hadden er nooit zoveel bezwaarschriften ingezameld kunnen worden tegen de bouwvergunning voor het BAM-tracé, zonder Jenny had zelfs de volksraadpleging niet het feest voor de democratie geworden zoals we dat gekend hebben.
Nu is het alvast zaak om het dubbelbesluit van de Vlaamse regering verder te bestrijden, want dit is in se een tracé identiek aan dat van de Lange Wapper, en dit zal voor Deurne Noord nog meer verkeer, vervuiling en lawaai met zich meebrengen.
Daarom zal nu zaterdag 12 juni om 14 u. in het tweede bedreigde groengebied van Antwerpen, het Noordkasteel, een boomadoptiehappening georganiseerd worden. Stef Kamil Carlens zal weer aanwezig zijn, alsook Jean Bosco Safari.

05 juni 2010

Ademloos houdt geslaagde adopteer-je-boom-actie aan Rivierenhof

Deze middag hebben enkele tientallen sympathisanten van Ademloos enkele honderden bomen geadopteerd in het Rivierenhof ter hoogte van het Sterckshof. Deze actie kaderde in de campagne van Ademloos om het zg. dubbelbesluit van de Vlaamse regering te bestrijden. Het tracé dat voorlopig voorligt zal 3 grote bosgebieden vernietigen of ernstig aantasten, het Sint Annabos op linkeroever (100 ha.) verdwijnt voor minstens 20 jaar als werfzone en slibstort, het Noordkasteelbos wordt voor 90% het Oosterweelknooppunt, maar ook in het Rivierenhof zullen heel wat bomen sneuvelen om plaats te maken voor de verbreding van de E313 en de heraanleg van het Turnhoutsepoortknooppunt.
Even was er een misverstand met het parkpersoneel dat niet goed gebriefd was over de afspraken die met de parkdirectie gemaakt waren. Op hetzelfde ogenblik vond het middeleeuwse evenement de "Quaeye werelt" plaats, maar dat was voor de duizenden bezoekers geen probleem om even bij de infostand van Ademloos stil te blijven staan en nog enkele tientallen bomen extra te adopteren. Uiteindelijk kwam er een compromis uit de bus en mochten er bomen geadopteerd worden aan de zijde van het Sterkshof in het park. Aan heel wat bomen hangt er nu een affiche met daarop de naam van diegene die voortaan deze boom onder de hoede neemt. Klik op de titel van dit bericht of hieronder om te zien wie er allemaal een boom adopteerde: http://www.ademloos.be/boomadoptie/kaart