29 september 2009

Oosterweelverbinding: "Mer is achterhaald en onvolledig"

Antwerps huisarts en professor huisartsgeneeskunde Dirk Avonts pleit ervoor om milieueffectenrapporten (MER) voortaan door een internationale en onafhankelijke commissie te laten beoordelen. Dat heeft hij gezegd naar aanleiding van een analyse van het MER over de Oosterweelverbinding met het Lange Wapperviaduct. Over dat specifieke rapport zegt hij dat het achterhaald is en onvolledig.

Shared via AddThis

Ze doet het weer. Het hoertje van de Bam? (dixit GVA)

Uit het commentaarstukje van GVA (29/09/09):
"Eerst meende ze Ademloos-voorzitter Wim van Hees op zijn nummer te moeten zetten toen het ging over de verdieping van de Schelde. "Die Nederlander zou zich beter daarover druk maken in plaats van voor problemen te zorgen in zijn eigen stad", siste De Ridder. Hallo, gaan we zo beginnen? Wim van Hees woonde al tien jaar in Antwerpen toen De Ridder geboren werd. Zijn accent verwijst nog naar zijn Eindhovense wortels, maar mag hij als Antwerpenaar ook zijn stem opeisen in onze democratie? Ik vond die uitval van mevrouw De Ridder op het randje van het racistische en op z'n minst compleet ongepast voor een politica.

Maar Annick De Ridder leek wel speed te hebben geslikt, want even later deed ze het wéér in de discussie over de Lange Wapper. "Patrick Janssens lijkt wel het woordvoerdertje van de actiegroepen", braakte ze uit. Het woordvoerdertje? Hoe moet Janssens nu reageren? Moet hij De Ridder nu proclameren tot "het hoertje van de BAM"? Janssens is veel te slim om zich tot zo'n scheldpartij te verlagen, maar het geeft wel aan hoe diep we in deze vuile oorlog zijn gezonken.

"Ik val geen mensen aan die er niet bij zijn", bracht de wijze, grijze Marc Van Peel de discussie weer op een normaal niveau. Ook wij herhalen ons pleidooi van gisteren voor een sereen debat. De strijd moet worden gestreden met inhoudelijke argumenten, niet met bagger. En Annick De Ridder moet zich nog maar eens verdiepen in het congres dat haar partij dit weekend hield. Want haar gedrag van zondag kon model staan voor de redenen waarom Open Vld in juni van de kiezer zo'n knoert van een oplawaai kreeg."

27 september 2009

De brug oep awe rug!

Geluid heel hard zetten (maar best niet op uw werk).

23 september 2009

De Standaard Online - Vogels: "bevolking niet correct geïnformeerd over Oosterweelverbinding"

Volgens Groen!-voorzitster Mieke Vogels worden de Antwerpenaren in de aanloop naar de volksraadpleging over de Oosterweelverbinding niet correct en niet evenwichtig geïnformeerd. BAM, de bouwheer van de Oosterweelverbinding met Lange Wapperviaduct, kan met overheidsmiddelen uitpakken met grootse en dure campagnes, terwijl de actiegroepen die pleiten voor een alternatief tracé amper middelen hebben voor infocampagnes.
Vogels wijst minister Bourgeois op zijn verantwoordelijkheid. Hij moet er op toezien dat de gemeentelijke volksraadpleging op een faire manier kan verlopen. Zij vraagt Bourgeois ook of het zomaar kan dat de BAM overheidsmiddelen kan inzetten om zijn standpunt kracht bij te zetten, terwijl de andere partij niet over dezelfde middelen kan beschikken. Vogels vraagt Bourgeois ook of hij wil optreden tegen de BAM zodat de maatschappij zich "terughoudend" zou opstellen en niet langer overheidsmiddelen zou gebruiken om campagne te voeren voor het Lange Wappertracé.

16 september 2009

Wijkcirculatieplannen Deurne: infovergaderingen

Deurne-Noord, Deurne-Oost en Deurne-Centrum komen eerst aan bod.

Om een goed verkeersplan te kunnen maken, is het nodig te weten welke knelpunten er zijn en wat er eventueel moet verbeteren. Het district vraagt daarom uw inbreng voor het opstellen van het wijkcirculatieplan. Al uw aandachtspunten, bedenkingen, knelpunten en visies die kunnen helpen om de verkeersveiligheid in de wijk te bevorderen en de verkeersafwikkeling vlotter te laten verlopen, zijn welkom. Daarom wordt u vriendelijk uitgenodigd op het infomoment over het wijkcirculatieplan dat plaatsvindt op de datum die overeenstemt met uw wijk. Op basis van de opmerkingen van de buurtbewoners maakt studiebureau Tritel dan een eerste voorontwerp van een wijkcirculatieplan op. Om dit vlot te laten verlopen, nodigen we elke wijk apart uit.

Infomoment Deurne-Noord op dinsdag 6 oktober 2009 in het districtshuis van Deurne,
Maurice Dequeeckerplein 1, 2100 Deurne om 19.30 uur
Infomoment Deurne-Oost op donderdag 8 oktober 2009 in het districtshuis van Deurne,
Maurice Dequeeckerplein 1, 2100 Deurne om 19.30 uur
Infomoment Deurne-Centrum op maandag 12 oktober 2009 in het districtshuis van Deurne,
Maurice Dequeeckerplein 1, 2100 Deurne om 19.30 uur

Volksmuseum loopt gevaar - Gva.be

Het nieuwe huurreglement van AG Vespa legt Het volksmuseum Deurne Dorp een heuse strop om de nek.
Een van de taken van het autonoom gemeentebedrijf Vespa is de regeling van gebruiksovereenkomsten en verhuur van stedelijke eigendommen.
Begin dit jaar werd een nieuwe huursubsidiering uitgewerkt. De organisaties die een pand van de stad bezetten, moeten een marktconforme huurprijs betalen. Eventueel kan een subsidie tot 80% van dit bedrag aangevraagd worden.

Districtsschepen voor Cultuur Walter Verbruggen (Groen!): “Jaren geleden heeft Deurne een aantal verkrotte huizen in de oude kern van het district opgekocht. Die werden door vrijwilligers van de heemkundige kring Turninum met eigen middelen gerenoveerd en tot het volksmuseum Deurne Dorp uitgebouwd. Een voorbeeld van een heemkundig museum. We zijn trouwens in gesprek met de erfgoedcel van Antwerpen en het MAS om de collectie in Deurne te valoriseren.”

Klik op de tekst hierboven voor het volledige artikel op de site van GVA

15 september 2009

Lees de brochure van de stad over de Oosterweelverbinding

INFORMATIEBROCHURE
Volksraadpleging 18 oktober 2009
UW STEM TELT:
VINDT U DE LANGE WAPPER DE BESTE OPLOSSING VOOR ANTWERPEN?
Alles wat u moet weten over de Oosterweelverbinding
Klik op de titel van dit bericht.

07 september 2009

Groen! - Lange Wapper voor de rechter – uitspraak op 5 oktober: Vlaams gewest en Noriant pakken uit met loodzware schadeclaims

Groen! - Lange Wapper voor de rechter – uitspraak op 5 oktober: Vlaams gewest en Noriant pakken uit met loodzware schadeclaims

Speelterrein Bremweide

De stad Antwerpen is volop bezig met de herindeling en de herinrichting van de Bremweide waarvan de eerste resultaten al zichtbaar zijn. Er is nu een duidelijk afgebakende hondenloopzone, beter zichtbare ingangen, nieuwe banken en er is meer regelmaat in het beheer van het park. In het ontwerpplan is ook plaats voorzien voor kinderen. De vijver wordt omgetoverd in een avontuurlijk speellandschap dat bestaat uit speeltoestellen van natuurlijke materialen.Shared via AddThis

Renoveren in de wijk Kronenburg? Grijp uw kans om geld uit te sparen

Wie een woning, appartement of studentenkamer in de stad wil renoveren om daarna te verhuren, moet beslist eens binnenstappen in één van de stedelijke woonkantoren. Misschien komt u wel in aanmerking voor een saneringscontract. Bewoners van de wijk Kronenburg hebben nog meer geluk. In deze wijk kan u een renovatiecontract aanvragen en mag u de woning die u wil renoveren zelf bewonen.

Shared via AddThis

GRUP Gebied voor stedelijke activiteiten omgeving Sportpaleis Antwerpen

De Vlaamse Regering heeft op 24 juli 2009 het gewestelijk ruimtelijk uitvoeringsplan 'Gebied voor stedelijke activiteiten omgeving Sportpaleis Antwerpen' voorlopig vastgesteld.


Nu wordt een openbaar onderzoek georganiseerd waarbij elke burger zijn opmerkingen, bezwaren of adviezen kan indienen. Het openbaar onderzoek loopt van 1 september 2009 tot en met 30 oktober 2009.


Shared via AddThis

01 september 2009

U kiest wat zij inademen


Voor alle duidelijkheid: de kinderen in de tv-spot moesten niet echt roken voor de opnames. Hun sigaretten werden er achteraf bij gemonteerd.