28 februari 2007

Vragenuurtje geeft burgers een stem

Deurnenaars die iets te melden hebben aan het district of aan het politieke bestuur zijn vanaf 19 maart welkom op het vernieuwde vragenuurtje van de districtsraad. Voor elke raadscommissie organiseert het district een vragenuurtje voor haar inwoners, tussen 19 en 20 uur. De districtsraad wil in dialoog treden met de burger en de afstand tussen het beleid en de burgers verkleinen. De voorzitter van de raadscommissie zit ook het vragenuurtje voor. Een afgevaardigde van de meerderheid en de oppositie assisteren hem. Het eerste vragenuurtje vindt plaats op 19 maart in de commissiezaal van het districtshuis.

17 februari 2007

Protest bewoners en districtsraad tegen sluiting postkantoor

Vrijdag 23 februari gaat het postkantoor op de Ten Eekhovelei dicht. Ook het postkantoor op de Vorsenkweekstraat sluit binnen drie maanden. Ondertussen werd 'ter compensatie' in Delhaize Bosuil op de Ter Heydelaan een PostPunt geopend. Een tweede PostPunt in de GB op de Lakborslei zou pas tegen juni opengaan.
Buurtcomités 't Schijntje en Kronenburg voeren donderdag 22 februari actie tegen de sluiting van het postkantoor op de Ten Eekhovelei. De districtsraad van Deurne vraagt het college ondertussen om er bij De Post op aan te dringen de sluiting met een jaar uit te stellen. Er zijn immers weinig bankkantoren en bankautomaten in de wijk en dat levert voor minder mobiele mensen problemen op.
Districtsraadslid Luce Jacobs (sp.a) diende donderdag op de districtsraad een voorstel tot advies in. "Wij vragen het college er bij De Post op aan te dringen de sluiting met een jaar uit te stellen", zegt hij.
Het voorstel werd unaniem goedgekeurd. PVDA+-Deurne heeft ondertussen 931 handtekeningen verzameld tegen de sluiting van de postkantoren. Ook de buurtcomités zijn een gelijkaardige enquête gestart. De actie donderdag wordt gesteund door Samenlevingsopbouw, sp.a, Groen! en PVDA+ en bewonersgroep De Drij Torekens.

15 februari 2007

Infovergadering BPA Drakenhof op dinsdag 27 februari

De stad Antwerpen organiseert op dinsdag 27 februari een infovergadering over een nieuw BPA voor het gebied dat ligt tussen Mortselsesteenweg Aug. Van Putlei (Borsbeek), Posthoevestraat (Borsbeek), Grensstraat (Borsbeek) en Borsbeeksesteenweg, het handelt weliswaar over het gedeelte van het terrein dat tot het grondgebied Antwerpen behoort. (De stad noemt dit gebied Drakenhof, alhoewel het domein en kasteeltje Drakenhof toch wel enkele honderden meters verder ligt.)
Op zich is het een goede zaak dat een stokoud BPA (Bijzonder Plan van Aanleg), dat helemaal niet met de realiteit van het terrein strookt, een nieuwe invulling krijgt.
Toch hebben we nu al een aantal opmerkingen:
- Het plan wordt opgesplitst in twee fases: één op korte termijn, waarin de bestaande toestand (groene, open ruimte, recreatie voor mens en dier) eigenlijk gefatsoeneerd wordt en officieel gemaakt. Positief dus, maar er zit een addertje onder het gras. Er moet namelijk op heel korte termijn een oplossing gevonden worden voor zo'n 120 volkstuintjes die van het Eksterlaar-bouwproject 'verplaatst' worden. Daarvoor is in het nieuwe BPA "Drakenhof" al te weinig plaats. En er kan nu al beperkt gebouwd worden in deze eerste fase.
- In een tweede fase, op "lange termijn" kan er veel meer gebouwd worden, weliswaar na een woonbehoeftestudie (maar die kan snel gemaakt zijn). Men gaat er van uit dat er tegen dan (wanneer?) veel minder behoefte zal zijn aan volkstuintjes.
Reeds jaren worden we in Deurne geconfronteerd met het feit dat er veel te weinig recreatieruimte is voor de bewoners. Daardoor ontstaan er telkens weer conflicten tussen gebruikersgroepen van de schaarse open ruimte (sportbeoefenaars, ruimte voor dierenverzorging-hondenweide, natuurliefhebbers, ruimte waar kinderen echt kunnen ravotten). Dit alles is nodig voor een leefbare buurt. Ondertussen worden deze schaarse open terreinen verder volgebouwd. We vrezen dat het Eksterlaar binnen afzienbare tijd zal volgebouwd worden. De gemeente Wommelgem oefent druk uit om een woonwijk op het Hoogveld (tegen Deurne aan) te bouwen...
Bovendien lijkt het er op dat de stad Antwerpen met deze operatie eigenlijk niets anders op het oog heeft dan een terrein dat nu voor "sociale woningbouw" bestemd is klaar te maken voor één of andere projectontwikkelaar die er dan veel lucratievere woningen voor de privémarkt kan bouwen.
Omdat we vinden dat inspraak over dit soort zaken ruimer moet zijn dan alleen de direct omwonenden (ook scholen, sportclubs, verenigingen) moet een info-vergadering ruimer aangekondigd worden. Meld uw komst aan op wijkoverleg.deurne@stad.antwerpen.be. Voor de infobrief kan u op de titel van dit bericht klikken.

12 februari 2007

Deurne-Noord Davert

De dienst wijkwerking zoekt vrijwilligers voor buurtactie
Kent u uw buurt door en door? Bent u creatief en bruist u van ideeën? Feest of werkt u graag? Heeft u plannen met uw buurt? Dan bent u de geknipte persoon voor de dienst wijkwerking in Deurne

Grabbelen en swappen in Deurne

Tijdens de krokusvakantie kan je deelnemen aan tal van grabbelpas- en swapactiviteiten
In de krokusvakantie kan je in Deurne weer genieten van een uitgebreid Grabbelpas- en swapprogramma.

Word monitor bij de jeugddienst van Deurne

De jeugddienst van Deurne is op zoek naar jonge enthousiaste mensen die schoolvakanties voor kinderen tot een festijn willen maken.

Vellen boom Boekenberglei

Vandaag 13 februari 2007 werd de boom op de Boekenberglei, ter hoogte van de Jozef Verbovenlei, naast het schuilhokje van de tramhalte gekapt. Deze boom was aangetast door zwammen en vormt daarom een gevaar voor voetgangers. Voorlopig wordt de boom niet vervangen.

05 februari 2007

Verbruikersorganisatie Oivo: Elk jaar 39 kilo reclame in de bus

De consumentenorganisatie OIVO heeft berekend dat een Belgisch gezin wekelijks gemiddeld tussen 543 en 929 gram huis-aan-huisreclame in de bus krijgt. Dat komt neer op een jaarlijks gewicht van 39 kilogram. De reclamewerende sticker die iedereen op zijn brievenbus kan kleven, zorgt in Vlaanderen voor een beperking van het totale gewicht aan reclame met 54 procent.
Die sticker op uw brievenbus helpt dus, vraag hem aan (klik op de titel van dit bericht).

Nabijheid autosnelwegen is schadelijk

Fijn stof, u ziet het niet in de lucht, maar wel in de statistieken van longaandoeningen. Wetenschappers van de James Gauderman Universiteit uit Californië publiceerden in het medisch vakblad "The Lancet" vorige donderdag hun onderzoek naar het voorkomen van longziekten bij kinderen die in de nabijheid van autosnelwegen wonen. Groen! pleit al jaren voor specifieke normen voor gevaarlijke stoffen voor kinderen. Immers hun lichaamsmassa is kleiner en bij een gelijke dosis fijn stof in de lucht geeft dat dus een andere aantasting in de (kleinere) longen van kinderen, die bovendien nog in volle ontwikkeling zijn. Kinderen zijn bovendien actiever en ademen dus meer in en uit dan een zich in een auto verplaatsende volwassene.
We vinden het dus uitermate positief dat Dirk Van Duppen, kersvers districtsraadslid voor pvda+ nu pleit voor een bijkomend meetpunt voor fijn stof aan het Sportpaleis. Het is kenmerkend voor Deurne dat het district doorsneden en omringd wordt door belangrijke autowegen en invalswegen, zoals de E313, de ring, de Bisschoppenhoflaan, de R11 ('Militaire baan') enz. Meten is weten en willen we er iets aan doen, dan moeten we eerst weten hoe ernstig het probleem is.
Groen! wil bovendien dat ook de problematiek van de geluidsoverlast die met deze autowegen gepaard gaat aangepakt wordt door het plaatsen van geluidsschermen langs de ring en de E34/E313 (langs beide zijden, zodat ook de Rivierenhofbezoeker tot rust kan komen in het park).