23 september 2010

Oosterweelbeslissing (?) is cynisch en onlogisch

Na het referendum was het al onmogelijk om een viaduct te bouwen, maar nu is het ook definitief begraven. Het is heel onlogisch dat een belangrijk aspect van het Meccano-tracé, namelijk het ontlasten van de ring van doorgaand vrachtverkeer, wel een deel van de oplossing wordt door het intunnelen van de R11 tussen de rotonde van Wommelgem en Wilrijk, maar dat niet wordt ingezien dat dit ook een oplossing was voor het grootste deel van het doorgaande verkeer, namelijk van oost naar west, via de zg. oostelijke bretel (of tangent) via een derde scheldeoeverbinding die noordelijker zou gaan. Dit was voorzien in het Meccanotracé. Voor Deurne is het alvast hoopvol dat er nu blijkbaar geen verbreding van de E313 door het Rivierenhof noodzakelijk is. Maar aangezien het gros van het verkeer nog steeds naar de ring wordt geleid, blijven wij bij gebrek aan oostelijke bretel eisen dat er drastische maatregelen nodig blijven voor de leefbaarheid in de omgeving van de E313 (en de plaatsing van de geluidsschermen is niet voldoende). Ook de omgeving van de Ten Eeckhovelei blijft onmenselijk zwaar belast met fijn stof en lawaai (en des te meer, aangezien de tunnelmond daar bovengronds komt!).
Het is dus bijzonder cynisch dat deze strop rond de hals van de Antwerpenaar door onszelf betaald moet worden.

08 september 2010

Waarom wandelt Ademloos op zondag 19/9?


OPEN OPROEP

19 september is het autoloze zondag in Antwerpen.
Geen mooiere dag om aandacht te vragen voor de verkeersproblematiek.

De Antwerpse actiegroepen nodigen u dan ook uit om op 19 september mee te wandelen. We vertrekken rond 14 uur ter hoogte van Voetgangerstunnel/zuiderterras en komen vanaf 15u30 aan bij het justitiepaleis. We sluiten af met een paar korte toespraken, muziek en 'acts'.
Wij wandelen achter straatbrede panelen met volgende teksten:
waarom wandelen wij?
voor minder verkeer.
voor minder fijn stof.
voor minder lawaai.
voor veel minder ring.
voor veel meer meccano.
voor het behoud van onze natuur.
voor respect voor Antwerpen.
Dit is wat ons betreft de essentie van waar het in Antwerpen om draait.

Als gevolg van de R1 (de Ring) komt er een absoluut ongezonde hoeveelheid verkeer dwars door onze stad. Massale hoeveelheden hiervan zijn doorgaand.
• Met name 80 % van het vrachtverkeer.
• Dit duurt al ruim 40 jaar.
• Dit moet veranderen.
• Dit kan veranderen.
• Door voor het Meccanoplan te kiezen.

Dit signaal willen we uitsturen naar de politici die voor eind september een
beslissing nemen rond het Oosterweeldossier.

Respect is wat ze na de volksraadpleging beloofden: Geen BAM tracé.

07 september 2010

Masterplan voor Deurne-dorpEen nieuw centrum voor Deurne: infotentoonstelling van 25 september 2010 tot 15 oktober 2010.
Deurne heeft veel gezichten en elk van de 20 buurten heeft een heel eigen karakter. Alleen is er geen echt centrum waar de Deurnenaars graag samenkomen om te vertoeven of naar de markt te gaan. De stad Antwerpen en het district Deurne willen Deurne opnieuw een volwaardig en bruisend centrum, een kloppend hart geven.

Dit zal gebeuren met een masterplan voor Deurne-Centrum dat wordt opgesteld door het ontwerpbureau Omgeving. Het projectgebied situeert zich in uw buurt, Deurne Dorp - Expo. Het masterplan Deurne-Centrum, ook wel Deurne Publiek genoemd zal de ruimtelijke troeven van deze buurt gebruiken om ze te doen heropleven tot een leuke verblijfplek voor alle Deurnenaren.

03 september 2010

Brug of tunnel-discussie niet de kern van de zaak: wel voor of tegen BAM-tracé

De discussie rond de Lange Wapper wordt ten onrechte verengd tot een keuze voor een viaduct, een ingezonken of een geboorde tunnel. ‘De enige echte keuze is: voor of tegen het BAM-tracé’, stellen Antwerps gemeenteraadslid en senator Freya Piryns en Vlaams parlementslid Mieke Vogels. ‘Onbegrijpelijk ook dat enkele weken voor de Vlaamse Regering een eindbeslissing wil nemen over haar masterplan 2020, de plannen nog altijd niet openbaar zijn’.
De gezondheid en het leefmilieu dienen te primeren en als daarvoor een meerkost dient betaald te worden, dan zij het zo. Maar of dat ook echt zo is, zal nog moeten blijken. Eén ding is zeker : de gezondheidsschade door meer fijn stof en lawaai is voor ons ook een reële kost en die willen we vermijden. “