22 december 2007

Sociaal centrum Arena verhuist.

Op 15 en 16 januari 2008 verhuist OCMW-sociaal centrum Arena naar Boekenberglei 128 in Deurne. Het centrum is dan gesloten!

08 december 2007

Documenten openbaar onderzoek verkaveling Eksterlaer online

plan verkaveling Eksterlaar
De documenten voor het openbaar onderzoek van de verkaveling Eksterlaar (dat loopt tot 21 december) staan nu online. Klik op het plannetje om ze in te kijken.

05 december 2007

Werken Turnhoutsebaan klaar tegen eind december

De plaatsing van het straatmeubilair is gestart. De perrons worden verder afgewerkt en op woensdag start het aanplanten van de bomen.
Kant Rivierenhof: De bestrating van fiets- en voetpaden en het kasseien van de parkeerstroken gaat verder.
Kant woningen: De belijning wordt aangebracht zodra de weersomstandigheden dit toelaten. Aansluitend wordt de rijbaan (stadinwaarts) opengesteld.
Het einde van de werken is voorzien tegen de kerstvakantie van 2007.
Het eindresultaat zal een afspiegeling zijn van de geplande tramverlenging Deurne-Wijnegem.

Eerste boom voor speelbos Ruggeveld geplant.

Speelbos Ruggeveld aan het SchijnDe drie scoutsgroepen op Ruggeveld verzamelden 1.000 boomzaden die ze afgelopen zaterdag hebben geplant op de terreinen rond hun lokalen aan het Ruggeveld . Hun actie paste in een wereldwijde oproep van de internationale scoutsorganisatie WOSM om samen 1 biljoen bomen en zaden te planten als duurzame afsluiting van het feestjaar '100 jaar scouting'. De scouts in Deurne, onder leiding van coördinator Jan Mertens, konden rekenen op de hulp van prins Laurent die 1 grote zomereik plantte. Met deze actie willen de jongeren hun wens voor een 34ha groot speelbos op Site Ruggeveld en Immerseel extra onderstrepen.

28 november 2007

Programma Wintervuur in Deurne

link naar website Wintervuur in DeurneDe eerste week van 2008 hult Deurne zich in een warme, diepe gloed. Het stadsfestival Wintervuur strijkt er neer vlakbij de vier eeuwen oude Sint-Fredeganduskerk op de Lakborslei. In het diepst van de winter vind je hier een gezellig festivalhart, met allerlei tenten en kachels, vuurinstallaties en lichtjes en vooral een vol programma om warm van te worden.

Wintervuur 2008 gaat van start op 28 december met een openingsfeest en warmt dan langzaam op met enkel een avondprogramma.

23 november 2007

Actie nestkastjes een groot succes

Heel wat scholen hebben gereageerd op de actie rond het plaatsen van nestkastjes in Deurne. Er zijn in totaal 64 nestkastjes besteld. Deze zullen in de loop van de volgende maanden samen met de groendeskundigen van Deurne opgehangen worden op de meest geschikte plaatsen.

17 november 2007

Herinrichtingswerken Bremweide

de Bremweide
Vanaf november 2007 starten er op de Bremweide enkele herinrichtingswerken om het park nog aangenamer te maken.

11 november 2007

Wijkfora gaan weer van start

Deurne wil met de wijkfora haar bewoners informeren. De wijkfora zijn
informatie- en overlegmomenten waarbij bewoners in contact kunnen komen met de
beleidsmensen en de stadsdiensten. • Deurne–Zuid
  wo 28/11 om 20 uur
  Ontmoetingscentrum Den Tip
  Van den Hautelei 79
  Agenda: Voorstelling nieuw districtscollege Deurne, toelichting over
  Wintervuur,  toelichting acties en werking buurtregie Deurne-Zuid, 
  vragen en/of voorstellen

 • Deurne-Centrum
  do 29/11 om 20 uur
  in de trouwzaal van het districtshuis
  Maurice Dequeeckerplein 1
  Agenda: Voorstelling nieuw districtscollege Deurne, toelichting werking
  reinigingsdienst, toelichting over Wintervuur, vragen en/of voorstellen

 • Deurne-Oost
  di 4/12 om 20 uur
  cultureel centrum Ter Rivieren
  Frans Messingsstraat 36
  Agenda: Voorstelling nieuw districtscollege Deurne, toelichting werking
  reinigingsdienst, toelichting over Wintervuur, vragen en/of voorstellen

 • Deurne-Noord
  vr 7/12 om 20 uur
  cultureel centrum Rix
  De Gryspeerstraat 86
  Agenda: Voorstelling nieuw districtscollege Deurne, toelichting werking
  reinigingsdienst, toelichting over krotbelasting, toelichting over evenement
  Wintervuur, vragen en/of voorstellen


[info]
inschrijven voor de wijkfora is verplicht
stedelijk wijkoverleg
tel. 03 360 45 88
wijkoverleg.deurne@stad.antwerpen.be

05 november 2007

11.11.11-campagne in Deurne: Togolese partners brengen bezoek aan volkstuintjes

11.11.11: Togolese partners bezoeken volkstuintje aan RuggeveldZaterdag ging het er op het volkstuinencomplex aan de Rugeveldlaan wel erg internationaal aan toe. De Togolese landbouwers Daminka Kangbeni en Ouwaridja Kombaté kwamen op uitnodiging van 11.11.11. een handje toesteken en ervaringen uitwisselen met de Deurnese collega's.

In een stedelijk gebied, zoals Deurne, vind je geen massa boerderijen. Een uniek fenomeen zijn wel de vele volkstuintjes, waar mensen voor hun hobby tuinieren.Daminka en Ouwaridja werden zéér hartelijk ontvangen door de voorzitter en twee verantwoordelijken van de volkstuinen.Eerst was er een boeiend gesprek, o.a. over de plaats van de vrouw in de volkstuintjes, de financiën, de organisatie.Er waren overeenkomsten en verschillen met de landbouw in Togo….Nadien trokken we “letterlijk” ten velde , naar twee volkstuinen en een imker.
Onze Togolese gasten waren enorm geïnteresseerd en al hun vragen werden uitgebreid beantwoord. Ze leerden er nieuwe dingen kennen o.a. de waterdoorlatende plastiek, die het onkruid tegenhoudt.Er was een grote uitwisseling van ideeën en ze kregen verschillende zaden en lekkere honing mee.Er was een districtsschepen uit Deurne afgevaardigd, die hun als appreciatie vanuit het district een wapenschild in chocolade gaf ( en wij maar watertanden…).
Ook tussen de tolk en Daminka en Ouwaridja ontstond er vlug een warme band.In Deurne loopt er, in het kader van 11.11.11, reeds 4 jaar “Vila Cabral” : verenigingen organiseren een activiteit in het teken van het Zuiden en brengen zo het Zuiden op een positieve manier in het licht.Het bezoek van vandaag was dan ook een schoolvoorbeeld hiervan ! De mensen van de volkstuinen en onze Togolese gasten waren enorm enthousiast en iedereen ging met een heel goed gevoel naar huis.Wij stonden erbij, keken ernaar en zagen dat het geweldig goed was !!!

Kristien

02 november 2007

Infovergadering Project Eksterlaer 8 november 2007

schets project Eksterlaer
Projectontwikkelaar Px3 Development en AG VESPA plannen nog steeds een nieuwe verkaveling op Eksterlaar. Tijdens het 3e openbaar onderzoek in juli - augustus 2006 maakten heel wat bewoners zich zorgen over de impact van het project op hun buurt. Om zeker te zijn dat de verkavelingsplannen helder en transparant genoeg zijn, heeft de Vlaamse afdeling Ruimtelijke Ordening (het Agentschap R-O Antwerpen) verduidelijkingen laten toevoegen op de documenten. Daarom is een nieuw openbaar onderzoek noodzakelijk geworden voor de verkavelingsplannen en wordt ook het uitvoeringsdossier van de bijhorende infrastructuurwerken (voetpaden, wegen,..) voorgelegd.

Belangrijkste verduidelijkingen.

1. Alle kavels zijn nu expliciet vastgelegd, waardoor er nu exact is bepaald hoeveel grondgebonden woningen er zullen komen.
2. De maximale bebouwbare grondoppervlakte van de parkflats zal maximum 320 m2 bedragen. De feitelijke bouwzone is vastgelegd. De dakhoogte zal nooit hoger zijn dan die van de gebouwen op de Dascottelei.
3. Om het gebied tussen de Constant Jorislaan en Eksterlaar te kunnen ontsluiten wordt een niet­bebouwbare zone in de verkavelingsaanvraag opgenomen. Dat gebied kan mogelijk later voor ontsluiting gebruikt worden.
4. De verkavelingsaanvraag gebeurt bij de stad, de aanvraag tot stedenbouwkundige vergunning voor de wegen bij de Vlaamse afdeling Ruimtelijk Ordening (het Agentschap R-O Antwerpen).
5. Het wegen-stratenplan zal opnieuw ter goedkeuring worden voorgelegd aan de gemeenteraad.
6. Een geplande parkeergarage is beter gedefinieerd.

Openbaar onderzoek
Tijdens de periode van het openbaar onderzoek ligt het volledig verkavelingsplan van het project Eksterlaer alsook het wegendossier ter inzage. Het openbaar onderzoek loopt van donderdag 22 november 2007 tot zaterdag 22 december 2007 en zal zowel gaan over de verkavelingsaanvraag als over de aanvraag tot stedenbouwkundige vergunningen voor de wegen.

Iedereen kan tijdens deze periode opmerkingen en/of bezwaren indienen via een aangetekend schrijven gericht aan het college van burgemeester en schepenen (Grote Markt 1, 2000 Antwerpen).
De plannen kunnen vanaf 22 november 2007 steeds worden ingekeken van 9 tot 12 uur in het klantenloket stadsontwikkeling (Jan Van Rijswijcklaan 162, 2020 Antwerpen, 2 verdieping, tel. 03 202 66 66).

Infomoment
De stad informeert u graag over de procedure van het openbaar onderzoek en over de verduidelijkingen die zijn aangebracht op de plannen. Als omwonende wordt u daarom vriendelijk uitgenodigd op dit infomoment rond het project Eksterlaer op 8 november 2007 om 20.30 uur in Zaal Familia (Karel Govaertsstraat 53, 2100 Deurne).

Klik hier voor de infobrief bij het vorige openbaar onderzoek.

30 oktober 2007

Nieuw indianenverhaal: vliegveld Deurne potentiële locatie voor nieuw voetbalstadion?

Groen! Deurne is net zoals de gemeentebesturen van Borsbeek en Mortsel verwonderd dat het stadsbestuur het vliegveld van Deurne plots nomineert als mogelijke locatie voor de bouw van een nieuw voetbalstadion voor 40000 toeschouwers (naast 4 andere overblijvende locaties). Tot deze selectiefase waarbij er oorspronkelijk 12 locaties genoemd werden was er geen sprake van het vliegveld.
Dit ideetje zou uit de kringen van minister Van Mechelen afkomstig zijn, waarschijnlijk omdat er te weinig belangstelling is van luchthavengebonden bedrijven om het geplande bedrijventerrein te bevolken (en de kost voor de omlegging van de R11 mee te dragen). Waarmee nog maar eens aangetoond wordt dat de luchthaven een economisch wangedrocht is, dat alleen kan blijven bestaan dank zij het gulle overheidsmanna.
Terecht vrezen de burgemeesters Leo Vlaeymans (CD&V) en Ingrid Pira (Groen!) dat door een bijkomend voetbalstadion het verkeer helemaal geblokkeerd geraakt. Ze pikken het trouwens niet dat ze deze piste via de media moesten vernemen, zonder dat er overleg was. Antwerpen wil tegen de jaarwisseling de knoop doorhakken.
Minister-president Peeters haastte zich om dit zoveelste indianenverhaal de kop in te drukken (?), we zijn benieuwd. Wordt zeker vervolgd...

26 oktober 2007

Ook minder snel kom je er wel

Maak gratis je eigen affiche voor meer verkeersveiligheid (klik op de titel van dit bericht).

De stad Antwerpen en de lokale politie lanceren een unieke eindejaarscampagne rond verkeersveiligheid. Uniek omdat elke Antwerpenaar, elk bedrijf, elke school, elke straat, een eigen affiche kan maken. Wie zo'n bijzondere affiche wil, moet zijn gegevens invullen via de computer, een foto opladen van bijvoorbeeld zijn voetbalclub of van zichzelf en de buren, en alles elektronisch doorsturen. De stad doet de rest en bezorgt je een paar dagen later dertig affiches.

Als je op de titel van dit bericht klikt kom je op de website waar je op een erg gebruiksvriendelijke manier je eigen affiche kan maken en een foto opladen. Bellen kan ook voor een affiche, naar het gratis nummer 0800/62.123. De actie loopt tot 30 november.
Alles draait bij de nieuwe campagne om verkeersveiligheid en overdreven snelheid. Cijfers tonen immers aan dat maar liefst 30% procent van alle ongevallen te wijten is aan te hoge snelheid. Deskundigen zeggen dat als de gemiddelde snelheid teruggebracht zou worden met 1 kilometer per uur, dat 3% minder ongevallen zou opleveren. Als we allemaal tien kilometer per uur langzamer rijden, gebeuren er 30% minder ongevallen.

Bij eerdere campagnes rond verkeersveiligheid richtte de stad of de lokale politie zich altijd rechtstreeks tot autobestuurders. Maar dat is deze keer anders. Nu is het de Antwerpenaar zélf die de weggebruiker aanspreekt. Niet meer de stad of de politie vragen de bestuurders om zich aan de regels te houden, maar wel de kinderen uit een straat, de leden van een voetbalclub of de kleuters van een schooltje. De slagzin die op alle affiches terugkomt, is: 'Merci om wat trager te rijden'.

Openbaar onderzoek over het kennisgevingrapport voor het milieueffectenonderzoek verbreding Albertkanaal tussen Wijnegem en Antwerpen


Wat?
De Vlaamse Regering heeft het plan om het Albertkanaal tussen Wijnegem en Antwerpen te verbreden. Alvorens deze plannen van de overheid worden goedgekeurd, verplicht de wet dat ze worden onderworpen aan een milieueffectenstudie of -onderzoek (MER). Een MER onderzoekt de mogelijke schadelijke gevolgen van een plan op het water, de lucht, de veiligheid en gezondheid van de mens, de biodiversiteit, het geluid, enzovoort.
In een eerste stap hebben alle belanghebbenden de mogelijkheid om kennis te nemen van wat er in een later stadium allemaal zal onderzocht worden. Dat heet in vaktermen het kennisgevingrapport van het milieueffectenonderzoek.

22 oktober 2007

Ook in Deurne maakt de Antwerpse ring te veel lawaai

Mieke Vogels'Als het Vlaams Gewest de eigen geluidsmetingen respecteert, moeten er langs de hele Antwerpse ring en langs de E19 in Wilrijk geluidsschermen komen.' Dat zegt Vlaams volksvertegenwoordigster en Deurnes districtsraadslid Mieke Vogels die tegelijk eist dat het Vlaams Gewest die volledig betaalt.

Een tijdje geleden werd de berm van de autosnelweg in Wilrijk, die dichtbegroeid was met struiken en bomen, helemaal kaalgekapt'. Het lawaai is daardoor niet meer te harden. Buurtbewoners uit Wilrijk en de buren van de overkant uit Edegem hielden daarom afgelopen weekend een protestactie, die de steun kreeg van Mieke Vogels. Het Vlaams Gewest liet ter plaatse geluidsmetingen uitvoeren om de ernst van de situatie in te schatten. 'Er is meer dan 70 decibel gemeten terwijl vanaf 65db de overheid het plaatsen van geluidschermen oplegt.'
Ook in Deurne worden de geluidnormen voortdurend overschreden.

Prijskaartje
'Maar daar wringt het schoentje', zegt Vlaams parlementslid Mieke Vogels. 'Het Vlaams Gewest eist dat de lokale overheid ongeveer de helft van die geluidschermen betaalt. Waardoor er in de praktijk bijna nergens geluidschermen komen omdat de lokale besturen die cofinanciering niet zien zitten wegens veel te duur. Pas wanneer er meer dan 85db wordt gemeten, en dat is dan weer enorm hoog, betaalt het Vlaams Gewest de volledige factuur.' Mieke Vogels vindt niet dat de buurtbewoners verweten kan worden dat ze in de buurt van een autosnelweg wonen. 'Want metingen wijzen uit dat de geluidsoverlast in de buurt van autosnelwegen de jongste jaren enorm gestegen is, vooral door de serieuze toename van het vrachtverkeer.' Metingen van het Vlaams Gewest wijzen trouwens uit dat langs de hele Antwerpse ring in feite geluidschermen moeten komen. Overal worden waarden van meer dan 70db gemeten. Op dit moment staan er enkel schermen op het A12-viaduct in Wilrijk en over een paar honderd meter langs de E313 in Deurne. 'Maar net als elders in Vlaanderen wil ook de stad Antwerpen de plaatsing daarvan niet meefinancieren, gelet op de kostprijs. Bovendien schuift de Vlaamse regering het probleem van de geluidsoverlast rond de Antwerpse ring voor zich uit door te stellen dat eerst de Oosterweelverbinding moet zijn gerealiseerd. Zogezegd omdat die de verkeersstromen op de Antwerpse zal beïnvloeden.' Vogels en ook parlementsleden van andere partijen in het Vlaams parlement vragen nu aan de Vlaamse regering om die cofinanciering van geluidschermen af te schaffen. 'Het is het Vlaams Gewest dat autosnelwegen aanlegt en exploiteert, dan moet ze ook maar opdraaien voor de kosten van het plaatsen van geluidschermen.' Vlaams minister van Openbare Werken Hilde Crevits (CD&V) geeft echter niet thuis. Zij wil eerst de resultaten afwachten van de geluidbelastingkaarten van Vlaanderen die op dit moment worden opgemaakt.

19 oktober 2007

Een warme kerst voor Deurne


De Deurnese kerstreceptie wordt éénmalig vervangen door het openingsfeest van Wintervuur.

Feest mee met Wintervuur!
De kerstreceptie wordt dit jaar éénmalig vervangen door het openingsfeest van Wintervuur. Wintervuur gaat van start op 28 december en zorgt tot 6 januari voor muziek en theater, tentoonstellingen en wandelingen, vuur en licht. Een festival in Deurne en over Deurne. Met bekende artiesten, lokale fanfares en vergeten volkshelden! Noteer 28 december alvast in uw agenda. In de|n|Antwerpenaar van december leest u meer over Wintervuur en de festiviteiten waarmee het evenement van start gaat.
Wintervuur is een organisatie van Antwerpen Open in samenwerking met het district Deurne.

Tramprojecten Deurne op schema, start voorzien in voorjaar 2008

Vlaamse Regering keurt samenwerkingsovereenkomst en bestek Brabo goed

Na de Raden van Bestuur van De Lijn en van BAM heeft de Vlaamse regering het bestek voor de Brabo-projecten goedgekeurd. Concreet is dit bestek bedoeld voor de tramverlengingen Deurne-Wijnegem en Mortsel-Boechout inclusief een volledige gevel-tot-gevelrenovatie van de straat, en de bouw van een nieuwe stelplaats in Deurne.

13 oktober 2007

Sint-Fredeganduskerkhof beperkt open voor 1 november

De toestand van de bouwvallige graven op de begraafplaats Sint-Fredegandus moet worden aangepast met het oog op de openbare veiligheid.
Daarom start de stad Antwerpen met het herstellen of verwijderen van de graven die gevaarlijk kunnen zijn voor bezoekers. Bij de herstellingen zal de nodige aandacht geschonken worden aan historisch waardevol funerair patrimonium.
Om de nabestaanden de kans te geven om hun dierbaren te herdenken zal de begraafplaats geopend zijn tijdens het laatste weekend voor Allerheiligen, op zaterdag 27 en zondag 28 oktober en ook op 1 november zelf, telkens van 9 tot 16 uur. Buiten deze speciale dagen, zal de begraafplaats wel gesloten blijven tijdens de weekends en na de diensturen.

22 september 2007

Ecologische zwemvijver Boekenbergpark genomineerd voor deelname aan "Thuis in de stad"

Het college van de stad Antwerpen besliste op 21 september om weer deel te nemen aan de ‘Thuis in de stad’-prijs en drie Antwerpse projecten in te dienen voor de ‘Thuis in de stad’-prijs 2007 van de Vlaamse overheid. Het gaat om de projecten Zwemvijver Boekenbergpark, Culinaire ontdekkingen Antwerpen Noord en Opsinjoren.

In het kader van het Vlaams stedenbeleid kent de Vlaamse overheid voor de zevende maal de ‘Thuis in de stad’-prijs toe. Het doel van de ‘Thuis in de stad’-prijs is:
• steden te belonen voor innovatieve realisaties;
• innovatie op vlak van stedelijkheid te stimuleren door geslaagde projecten onder de aandacht te brengen;
• goede voorbeelden te verzamelen om het stedenbeleid in de toekomst te stofferen en te inspireren.

Dit jaar zijn er drie categorieën en worden er vier stadsinitiatieven bekroond:
• prijs categorie 1 bekroont één geïntegreerd infrastructureel project dat de stad zowel ruimtelijk als fysiek verandert en waarbij verschillende aspecten van stedelijkheid aan bod komen. De prijs bedraagt 125 000 euro;
• prijs categorie 2 - die elk jaar een ander thema kent - bekroont een innovatief project van stedelijk ondernemen dat door de stad geïnitieerd of ondersteund wordt en dat door de verweving van functies bijdraagt tot een sterke stedelijke dynamiek. De prijs bedraagt 25 000 euro;
• prijs categorie 3 bekroont een innovatief bewoners-, buurt- en wijkinitiatief dat door de stad (h)erkend en gestimuleerd wordt. Er worden maximaal 2 prijzen uitgereikt. De prijs bedraagt 25 000 euro, te verdelen over de twee winnaars.

De stad dient het project van de ecologische zwemvijver in het Boekenbergpark in voor categorie 1 (de andere projecten voor resp. cat. 2 en 3).

Een multidisciplinaire jury zal in het najaar de inzendingen van de verschillende steden beoordelen en de winnaars bekendmaken.

Klik op de titel van dit bericht voor meer informatie over de ‘Thuis in de Stad’-prijs (www.thuisindestad.be).

15 september 2007

Werken Turnhoutsebaan gaan verder vanaf 17 oktober

De Lijn voert werken uit op de Turnhoutsebaan. De werken aan het kruispunt Turnhoutsebaan – Leeuwlantstraat zijn achter de rug. Het verkeer kan sinds 7 september 2007 weer in beide richtingen over de Turnhoutsebaan rijden.

Overigens starten in het volgend voorjaar de werken voor de tramlijnverlenging op de Van de Wielelei tot aan de nieuwe remise aan de Houtlaan. De Lijn en de Beheersmaatschappij Antwerpen Mobiel ontvingen 6 kandidaturen voor de diverse infrastructuurwerken. Zij zullen nu minimum 3 en maximum vijf kandidaten selecteren die een offerte kunnen indienen.

Ertbrugge: aanplanting bos door Vlaamse overheid

De wijkgroep Ertbrugge heeft een positief onderhoud gehad met de Vlaamse regering. De wijkgroep stond sceptisch tegenover een stuk weide, tussen het kasteel Ertbrugge en de Houtlaan, dat Vlaanderen had aangekocht. Intussen zijn de groene jongens ervan overtuigd dat de Vlaamse regering er bijkomende bebossing wil aanplanten. Ook in de dreef tussen het kasteel van Ertbrugge en de August Van de Wielelei komen er wellicht nieuwe bomen.

Masterplan cultuurvoorziening in districten voorziet een nieuw cultureel centrum in Deurne

De stad Antwerpen heeft een masterplan om de cultuurvoorziening in alle districten te verbeteren. Tijdens een doorlichting zijn de blinde vlekken aangeduid en de plekken die voor optimalisering vatbaar zijn.

Een en ander resulteert in verbouwingen, renovaties en nieuwbouw. In de plannen zitten vier voorstellen tot nieuwbouw: Linkeroever, Deurne, Ekeren en de Luchtbal.
'Elk gebouw is bekeken in functie van zijn toekomstige werking, zowel wat de invulling als de bouwtechnische paraatheid betreft. Voor de Luchtbal hebben we voorgesteld om de schouwburg te behouden, maar het hoofdgebouw te slopen en op een nieuwe site te bouwen. In Deurne veroorzaakte het cultuurcentrum overlast in de buurt, zodat we daar een centraalgelegen nieuwbouw adviseerden.'

Als het hele plan zou worden uitgevoerd (voor heel de stad Antwerpen), is dat ten belope van 41 miljoen euro. Maar dat bedrag is er nog niet, en de werkzaamheden zullen gefaseerd over diverse legislaturen worden uitgevoerd.

10 september 2007

Een Zuiderse wind waait door Deurne!

Vila Cabral van 22/09 tot 18/12
Van 22 september tot 18 december 2007 kunt u in Deurne blijven én toch op reis gaan. Onder de noemer Vila Cabral kunt u genieten van allerhande Zuiderse activiteiten!

Klik hier of op de titel van dit bericht voor meer informatie

14 augustus 2007

Redden beuken Dordrechtlaan

Om de overblijvende beuken op de hondenloopzone te helpen, verluchtte het district Deurne in het voorjaar de bodem en injecteerde deze met speciale meststoffen. Ook nu neemt Deurne extra maatregelen om ervoor te zorgen dat de gezondheid van de monumentale bomen niet verslechtert. Lees meer

08 augustus 2007

3 nieuwe overdekte fietsstallingen aan haltes openbaar vervoer

Met drie nieuwe overkappingen van fietsstallingen in Deurne reiken fietsers en gebruikers van het openbaar vervoer elkaar de hand. In Deurne staan nog een achttal van deze projecten op stapel. l

Maandag 6 augustus werd de laatste hand gelegd aan de zogenaamde fietsoverkapping op het einde van de Ruggeveldlaan, voor de bocht naar de Ter Heydelaan. "We hebben eerder twee kleinere exemplaren gezet aan het kerkhof Ruggeveld", stelt Bruno Ortmans van Tecno Art. "Onder de grootste kan je 24 fietsen of bromfietsen kwijt. De helft ervan onder de kleinere exemplaren."

Ontmoetingsplaatsen
Districtsschepen voor Cultuur en Ruimtelijke Ordening, Walter Verbruggen, juicht de plaatsing toe. "Het dossier sleept al enkele jaren aan. Dus zijn we zeker blij dat de overkappingen eindelijk worden geplaatst. Ze zijn nodig ook, want steeds meer mensen rijden met de fiets naar de halte om daarna verder naar de stad te trammen."

Juist daarom wil het district Deurne nog meer nieuwe overkappingen op cruciale ontmoetingsplekken nabij bus- of tramlijnen. "Als je ziet hoe populair de tramlijnen 5, 10 en 24 zijn, vormen de fietsoverkappingen een dienst aan de fietsers. Ze hebben er recht op dat hun fiets overdag veilig en droog blijft", besluit Verbruggen.

Ook overdekte fietsstallingen in de rest van de stad.
Die overkappingen zijn intussen geplaatst op de De Keyserlei, in de Pothoekstraat, op de Brouwersvliet en het Stuivenbergplein, in de Uitbreidingstraat en de Kloosterstraat, op de Waalsekaai, in de Lange Nieuwstraat, op het Koxplein, aan het Wezenbergzwembad, aan het Rooi en op de Franklin Rooseveltplaats. Eerder werden vier overkappingen voor fietsstallingen geplaatst op de Sint-Bernardsesteenweg. Twee ervan kwamen nabij het Schoonselhof, twee andere aan de Zwaantjes. En natuurlijk zijn er ook nog de overdekte fietsstallingen aan het Centraal Station en het station van Berchem.

23 juli 2007

"Big Jump" in de Schijn te Deurne

Op 15 juli vond in heel Europa de Big Jump plaats.
Een actie die ijvert voor een betere kwaliteit van waterlopen, rivieren en meren.
Op deze manier hoopt men de “Europese kaderrichtlijn water” meer bekendheid te geven.
Deze kaderrichtlijn wil tegen 2015 alle Europese waterlopen in een ecologisch gezonde toestand.
Ook in Deurne sprongen een tiental mensen in de Schijn.

25 juni 2007

Wat doet die helicopter boven het Rivierenhof?

'Wat doet die helikopter toch boven ons hoofd?' Mieke Vogels ziet en hoort nu al weken aan een stuk elke woensdagnamiddag een helikopter boven Deurne cirkelen. 'Niemand weet waarom of in wiens opdracht die vluchten gebeuren', aldus de politica, die als bewoonster van een dakappartement op de Turnhoutsebaan bevoorrecht getuige is van de vliegkunsten.
'Eind vorig jaar al vroeg ik toenmalig Veiligheidsschepen Dirk Grootjans om een verklaring, maar die kon hij mij niet geven. Aangezien ik nu in de districtsraad zit, hoopte ik van voorzitter Frank Geudens een antwoord te krijgen, maar ook die kon me niet wijzer maken. De stad had hem weggestuurd met de boodschap dat dit geen districtsbevoegdheid is.'

Vogels is nu van plan om via de Groen!-collega's in de gemeenterad burgemeester Janssens te interpelleren over de woensdagmiddagvluchten in Deurne.

Districtsvoorzitter Frank Geudens heeft een prijs beloofd voor wie het raadsel kan oplossen.

Opening Boekenbergbad wellicht pas vanaf 11 juli

Het Antwerpse stadsbestuur haalt de streefdatum van 1 juli voor de opening van het nieuwe Boekenbergzwembad niet. Er wordt nu gehoopt op de Vlaamse feestdag, woensdag 11juli. Het nieuwe openluchtbad wordt een ecologisch exemplaar, dat biologisch wordt gezuiverd. Omdat dit nogal wat tijd vraagt, mogen er in het begin niet zoveel baders in. De toegang wordt wel gratis voor dit zwembad.

Op vrijdag 6 juli ben je al wel welkom vanaf 15.30 u. om een kijkje te komen nemen naar de nieuwe zwemvijver in het Boekenbergpark.

Tijdens een rondleiding kom je meer te weten over de werking van deze natuurlijke zwemvijver en de exacte openingsdatum voor bezoekers. Bovendien krijgen de eerste tien bellers de kans om een duik te nemen,. Bel op donderdag 28 juni om 11.00 uur naar de wedstrijdlijn op het nummer 03 221 13 45 . De winnaars staan op de gastenlijst.

16 juni 2007

Stad voert onderhoudswerken uit aan Ertbruggedreef

De stad voert onderhoudswerken uit aan de groene en historische Ertbruggedreef. Die begeleidt de Ertbruggelaan als toegang tot het kasteel. De dreef maakt deel uit van het beschermde landschap 'Ertbrugge - Zwarte Arend'. De Ertbruggedreef moet integraal als dreef worden behouden. De al te fel opschietende esdoorns, eiken en vogelkersen worden gekapt, ook afgestorven bomen gaan voor de bijl. Voorts wordt het centraal wandelpad aangepakt en heraangelegd. Ook het ruimen van de gracht en het maaien van de bermen staan op het programma.

Inhuldigingsfeest zwemvijver Boekenberg

Je bent welkom om een kijkje te komen nemen naar de nieuwe zwemvijver in het Boekenbergpark op 6 juli 2007

07 juni 2007

Stand van zaken herinrichting Bremweide

BremweideIn 2005 organiseerde de stad Antwerpen een rondvraag over de herinrichting van de Bremweide. Deze bevraging vormde samen met het advies van de jeugd-, senioren- en districtsraad het uitgangspunt voor het nieuwe ontwerp. Kleine maar belangrijke ingrepen maken van de Bremweide weer een fris en vernieuwd park.

05 juni 2007

Programma Openluchtconcerten Rivierenhof volledig

affiche OLTHet openluchttheater Rivierenhof in Deurne heeft zijn volledige concertprogrammatie voor deze zomer bekend gemaakt. Belangrijkste namen die tussen 29juni en 1september te gast zijn in het Antwerpse park Rivierenhof: Candy Dulfer & Friends (16juli), Madeleine Peyroux en Roland (17juli), Lambchop (18juli), The Scene (11augustus), Stef Bos (15augustus, foto) en Admiral Freebee (1september). Het optreden van Zita Swoon op woensdag 25juli is volledig uitverkocht, maar tickets voor het extra concert een dag eerder zijn er wel nog.

30 mei 2007

Greenday - zaterdag 2 juni - Antwerpen

Greenday zaterdag 2 juni 15 u Steenplein
Dit is jouw uitnodiging voor een unieke verkiezingsmeeting. Want Groen! combineert politiek met steengoeie muziek. Heel wat prominente artiesten delen onze zorg voor het klimaat, de open samenleving en de strijd tegen de armoede. En om Groen! te steunen hebben ze nu een fantastische gelegenheidsband gevormd. De nICE BEARS, met special guests. Tom Kestens (Lalalover), Gert Bettens (Woodface), Klaas Delrue (Yevgueni), Kloot per W, Tine Reymer (Billie King) en Stef Kamil Carlens (Zita Swoon) geven het beste van zichzelf tijdens onze verkiezingsmeeting op zaterdag 2 juni om 15u op het Steenplein in Antwerpen.

De nICE BEARS kozen hun groepsnaam niet toevallig. De ijsbeer is immers onze verkiezingsmascotte geworden. Surf snel even naar www.reddeijsbeer.be

Natuurlijk is deze meeting ook een belangrijk signaal naar alle Vlaamse kiezers. Om te tonen dat Groen! klaar is om mee te werken aan een doortastend beleid, moeten we met velen zijn. Daarom willen we je warm oproepen om zeker even langs te komen en Groen! een hart onder de riem te steken. Om 14u30 verzamelen we op de Groenplaats. Vandaar gaan we in parade naar het Steenplein.

Het volledige verkiezingsprogramma van Groen! vind je op www.detoekomstbegint.nu. Maar hier nog even onze belangrijkste speerpunten : de strijd tegen de klimaatcrisis, tegen armoede en voor een open samenleving.

18 mei 2007

Openbaar onderzoek 'Regiostelplaats De Lijn Antwerpen-Oost'

Het openbaar onderzoek ontwerp gewestelijk ruimtelijk uitvoeringsplan 'Regiostelplaast Antwerpen-Oost' ter inzage op districtshuis Deurne tot 31 mei. Het betreft de bouw van een stelplaats voor trams van De Lijn tegenover de Makro.

Bebloemingswedstrijd Deurne

Is uw voortuin een zee van bloemen en groen? Pronken er fleurige bloembakken op uw vensterbank of zorgt uw tegeltuintje voor een pittig groen detail? Dan bent u geknipt om deel te nemen aan de bebloemingswedstrijd van Deurne! Wie deelneemt valt in de prijzen. Bewoners met een origineel stukje groen worden extra in de watten gelegd.

200 lopers meer op Rivierenhofloop 2007

Deurne organiseerde afgelopen zaterdag, in samenwerking met de sportraad van Deurne voor de vierde maal de Rivierenhofloop. 552 lopers haalden de eindmeet op het parcours van de 5 of 10 kilometer of van de Kidsrun.

03 mei 2007

Antwerpen wordt Fair Trade gemeente

Antwerpen wordt gevierd als fair-trade gemeente. Daar zijn we trots op, het is tenslotte een groen initiatief van Erwin Pairon in de vorige legislatuur.
Vanuit de wereldwinkel van Deurne vertrekken we op zaterdag 5 mei met een karavaan fietsers naar de Grote Markt in Antwerpen. Vertrek op het Vosplein (Borgerhout, maar de 't is de WW van Deurne) om 13.30 u. Mieke Vogels en Walter Verbruggen zullen alvast ook van de partij zijn!

02 mei 2007

4 mei: inzage plannen tramuitbreiding Dascottelei

Op 1 en 2 december 2006 had u de mogelijkheid het infomoment over de tramuitbreiding in de Dascottelei vanaf de huidige keerlus tot aan de Herentalsebaan bij te wonen. Naar aanleiding van de gegeven opmerkingen en de gestelde vragen, heeft De Lijn het plan waar mogelijk nog aangepast.
Het definitieve plan kunt u op 4 mei bekijken.
Omwille van het groot aantal vragen en opmerkingen op het eerste infomoment, heeft De Lijn alle informatie gebundeld. Deze bundel, bestaande uit vragen en antwoorden, is eenvoudig te verkrijgen via het Infonummer van De Lijn (tel. 070 220 200). Of u kan klikken op de titel van dit bericht.

vr 4/5 van 16 tot 20 uur
inzage plannen tramuitbreiding Dascottelei
Ontmoetingscentrum Den Tip,
Van den Hautelei 79

28 april 2007

Fietsoptocht Fietsersbond afdeling Antwerpen

Zondag 13 mei 2007: grote fietsoptocht om 14u vanaf de Bolivarplaats in Antwerpen. Aankomst omstreeks 17u op de Grote Markt Antwerpen. Iedereen welkom!!!
Deze activiteit zien wij als de slotmanifestatie van de “Heen en Weer Week”, de vroegere “Week van de Zachte Weggebruiker”.

27 april 2007

Eerste namen voor openluchtconcerten Rivierenhof

Met de huidige temperaturen zou je denken dat het al zomer is, maar het is toch nog even wachten voor de openluchtconcerten in het Rivierenhof weer beginnen. De eerste namen zijn ondertussen bekend.
Het Antwerpse zomerfestival in het Openluchttheater Rivierenhof in Deurne vindt dit jaar plaats van eind juni tot midden september. Zowat elke avond kunnen muziekfans naar één of twee acts gaan luisteren.

De eerste namen klinken veelbelovend: John Mayall (7/7), Buena Vista Social Club (14/7), Madeleine Peyroux (17/7), Lambchop (18/7), Donavon Frankenreiter en Buscemi (21/7), Zita Swoon (25/7), Rickie Lee Jones (8/8), The Scene (11/8)
en Stef Bos (15/8) zullen er te gast zijn. Het festival zet elke zomer een veelheid aan stijlen op zijn affiche.
Niet te missen!

20 april 2007

Stand van zaken heraanleg Turnhoutsebaan

De Lijn, Administratie Wegen en Verkeer (Vlaams Gewest) en stad Antwerpen zijn bezig met een heraanleg van de Turnhoutsebaan, tussen de Leeuwlantstraat en de Schotensesteenweg. In eerste instantie worden er nieuwe sporen geplaatst. Aansluitend wordt de riolering vernieuwd en het wegdek van gevel tot gevel heraangelegd: vernieuwing van rioleringen, voet- en fietspaden, parkeerstroken, rijbaan en verharding van de vrije tram- en busbaan. De heraanleg gebeurt volgens dezelfde principes als de tramverlenging naar Wijnegem, voorzien in het Masterplan Antwerpen.
Meer info: klik hier

Vanaf maandag 20 augustus start de opbraak van het wegdek in de Turnhoutsebaan, inclusief de kop van de zijstraten, aan de kant van de woningen. Eerst wordt het asfalt afgefreesd, dan worden de rioleringen aangelegd, gevolgd door de funderingen.

De aannemer start aan de kant van de Leeuwlantstraat en gaat zo richting Schotensesteenweg tot aan huisnummer 353. De kruispunten met de Leeuwlantstraat, Ter Rivierenlaan, Venneborglaan en Michiel Melynstraat worden tijdelijk doodlopend. Er wordt een terugkeermogelijkheid gecreëerd aan de kop van de zijstraten.

Eveneens vanaf 20 augustus start de betonnering van de tram- en busbaan. Begin september - en ten laatste op 10 september - zal er opnieuw verkeer mogelijk zijn in beide richtingen over de Turnhoutsebaan. Zowel stadin- als staduitwaarts verkeer rijdt dan aan de kant van het Rivierenhof. Ook de bussen rijden dan terug hun gewone traject, aan de zijde van het park.

Als alles volgens planning verloopt, is de heraanleg van de wegenis aan de kant van de woningen klaar op 16 oktober. Vanaf 17 oktober wordt gestart aan de kant van het Rivierenhof. Stadinwaarts verkeer rijdt dan over de nieuwe rijbaan aan de kant van de huizen. Staduitwaarts verkeer wordt over de tram- en busbaan geleid.

Plaatselijk verkeer wordt toegelaten maar zal zeer moeilijk verlopen. Het verkeer in de werfzone tussen 7 uur en 16 uur wordt tot een minimum te beperkt.
http://www.antwerpen.be/smartsite.dws?ch=BTH&id=15037&rec=34004

Voor enkele foto's van de werken kan, klik hieronder
http://www.delijn.be/antwerpen/werkenturnhoutsebaan.asp

17 april 2007

Helicopter boven het Rivierenhof

Vraag van Mieke Vogels voor de districtsraad van 26 april 2007:
Het mooie weer tijdens de paasvakantie lokte heel wat Deurnenaars naar buiten. Het Rivierenhof maar ook de groenzones van de bosuil lokten heel wat wandelaars. De groenzones in ons district hebben te lijden onder de geluidsoverlast van de aotosnelwegen die Deurne doorkruisen en omringen. Daar bovenop komt het lawaai van een rondcirkelende helikopter.

Minstens twee maal per maand en steeds op woensdag ook tijden de voorbije paasvakantie, cirkelt er een helikopter van de politiediensten boven Deurne Noord. Soms draait de helikopter er gedurende een half uur rondjes soms meer dan een uur. Het geluid is vaak erg irriterend. Dat een helikopter toeziet op risicomatchen in het Antwerp voetbalstadion begrijpen de mensen wel maar heel wat inwoners van de wijk vragen zich af waarom deze helikopter er steeds op woensdag hangt.

Kan de districtsvoorzitter mij antwoorden op volgende vragen:

 • Waarom cirkelt er op woensdagnamiddag een helikopter boven Deurne Noord?
 • Wie geeft de opdrachten voor deze vluchten?
 • Hoe vaak worden deze vluchten gehouden en wat is het doel van deze vluchten?

10 april 2007

Volkstuintjes zijn waardevol

Tijdens een bezoek aan volkstuintjes in Oostende heeft Vlaams minister-presidentYves Leterme aangekondigd dat er een inventarisatie komt van alle volkstuintjes in Vlaanderen. "We moeten de toekomstige ruimtebehoefte van de volkstuintjes in kaart brengen. Bovendien moeten alle knelpunten en ruimtelijke kenmerken opgenomen worden in de kwantitatieve en kwalitatieve inventaris. Het onderzoek moet tegen half juli klaar zijn en moet ook een overzicht bieden van de kansen en bedreigingen van de volkstuintjes. De zones zijn nu ruimtelijk niet ingekleurd en zijn vaak bedreigd", aldus YvesLeterme.
Daarmee heeft de minister-president alvast begrepen waarover het protest van heel wat buurtbewoners van bouwproject Eksterlaar en van de wijziging van het BPA "Drakenhof" gaat. Op Eksterlaar moeten 120 volkstuintjes verdwijnen voor een bouwproject. De stad wil ze in het BPA "Drakenhof" opnemen, maar zegt er meteen bij dat dat een uitdovende operatie is. Binnen onbepaalde tijd wil de stad heel wat van dat terrein laten bebouwen. Tot dan laat men de tuinders nog wat in onzekerheid, zodat er niet te veel gegadigden zich komen aanmelden.

Over dit onderwerp diende Mieke Vogels voor de districtsraad van 26 april volgende vraag in:

Verzoek tot interpellatie van raadslid Mieke Vogels tot het districtscollege van Deurne.

Op 11 april bracht minister-president Yves Leterme een bezoek aan de volkstuintjes in Oostende. Tijdens dit bezoek kondigde de minister aan dat er een Vlaams beleid inzake volkstuintjes komt. Dit start met de inventarisatie van alle volkstuintjes in Vlaanderen. "We moeten de toekomstige ruimtebehoefte van de volkstuintjes in kaart brengen. Bovendien moeten alle knelpunten en ruimtelijke kenmerken opgenomen worden in de kwantitatieve en kwalitatieve inventaris. Het onderzoek moet tegen half juli klaar zijn en moet ook een overzicht bieden van de kansen en bedreigingen van de volkstuintjes. De zones zijn nu ruimtelijk niet ingekleurd en zijn vaak bedreigd", stelde de minister president.

Volkstuintjes zijn inderdaad belangrijk, ze herstellen de band tussen mens en natuur en ze vervullen ook een belangrijke functie voor netwerking en integratie. In de stad Antwerpen zijn er momenteel 1.600 percelen, verdeeld over zo'n 25 tuingebieden. Antwerpenaars met allochtone roots, onderhouden in Antwerpen zo’n 25 tot 40 procent van de tuintjes. Vooral voor appartementsbewoners is een volkstuintje het enige alternatief voor een eigen tuin.

Maar meestal liggen de tuintjes in wachtgebieden, woonuitbreidingsgebieden, potentiële industriegebieden...en zijn ze de eerste die moeten verdwijnen als de lokale overheid andere plannen heeft met het gebied. Volkstuintjes zijn het meest nodig maar tegelijkertijd ook het meest bedreigd in de stedelijke gebieden. Tot vandaag is het trouwens ook de visie van de Vlaamse regering om extra woningen die nodig zijn zoals vermeld in het ruimtelijk structuurplan Vlaanderen, maximaal te realiseren binnen het stedelijk gebied. In het - door Vlaanderen goedgekeurde structuurplan – adviseert ook het stadsbestuur de Vlaamse overheid dat nieuwe vestigingen van volkstuinen niet wenselijk zijn, omdat ze in zekere zin een privatisering van de openbare ruimte betekenen.

Uit de verklaringen van de minister president blijkt nu dat de Vlaamse regering het geweer van schouder verandert en een actief beleid wil voeren om de volkstuintjes beter te beschermen en zelfs uit te breiden.

Ook in ons eigen district Deurne zijn er 506 volkstuintjes (Boterlaar, Boterlaarbaan-Mortselsesteenweg-Borsbeeksesteenweg, Grensstraat, Eksterlaar, Ruggeveld ….) waarvan een aantal bedreigd worden door het aansnijden van woonuitbreidingsgebied zoals bijvoorbeeld het project Eksterlaar. Deurne heeft in het verleden het belang van de volkstuinen onderschreven. Zo werd bijvoorbeeld voor de verhuizing van de volkstuinen in “bedreigde” gebieden een fiks budget ingeschreven.

Kan het districtscollege mij antwoorden op volgende vragen:

 • De Vlaamse regering wijzigt haar standpunt, onderstreept het belang van volkstuintjes en pleit voor een betere bescherming.
 • Wat is de visie van dit college op het behoud/uitbreiding van de volkstuinen in ons district?
 • Wat is de stand van zaken met betrekking tot de bedreigde volkstuintjes in ons district ?
 • Zal, gezien de gewijzigde politieke context op Vlaams niveau, het districtscollege bij de stad aandringen om ook een actief beleid uit te tekenen met betrekking tot de volkstuintjes in onze grootstad ?

Mieke Vogels, districtsraadslid Deurne

06 april 2007

Rioolwaterzuiveringstation Deurne heropend.

Vlaanderen slaagt er, met 8 jaar vertraging, voor het eerst in 75 procent van het stikstof uit het huishoudelijk afvalwater te verwijderen. Dat is te danken aan de gerenoveerde rioolwaterzuiveringsinstallatie in Deurne (de "paaseieren") die zopas werd heropend. In 2004 werd Vlaanderen nog op de vingers getikt door Europa omdat ze de Europese stikstofnorm niet haalde. Maar na drie jaar is de renovatie van de rioolwaterzuiveringsinstallatie (RWZI) in Deurne eindelijk rond.
De Bond Beter Leefmilieu (BBL) countert het hoerabericht van Vlaams Leefmilieuminister Peeters met een rapport dat aantoont dat de helft van de waterzuiveringsinstallaties de normen over de verwijdering van stikstof niet halen. "De globale verwijdering van stikstof in de rioolwaterzuiveringsinstallaties wordt wel gehaald, omdat de grote stations het goed doen. Maar het zijn vooral de kleine en middelgrote RWZI's die het niet halen," zegt Wim Van Gils van BBL. "Volgens het meest recente rapport van de Vlaamse Milieu Maatschappij heeft het gros van de RWZI's problemen om de verwijderingspercentages voor stikstof, die per installatie gelden, te halen", aldus BBL. Volgens de milieuorganisatie heeft dat een belangrijke negatieve impact op heel wat waterlopen. Het te veel aan stikstof in de wateren zorgt ervoor dat waterplanten en vooral wieren zich explosief ontwikkelen, waardoor 's nachts zuurstoftekorten kunnen ontstaan.
Daarom moet er werk worden gemaakt van een algemene afkoppeling van de regenwaterafvoer van het afvalwater, zodat het afvalwater geconcentreerder toekomt in de waterzuiveringsinstallaties.
Waar we in Deurne wel verheugd over zijn, is dat het zuiveringsstation (dat één van de grotere is en het afvalwater van 215.000 inwoners van Deurne, Berchem en Borgerhout zuivert) sinds de stikstofconcentratie daalde, een verzamelplaats is geworden voor duizenden vissen rond het uitstroompunt van het gezuiverde water. De vissen - blankvoorns, windes, karpers en palingen - zwemmen vanuit het Lobroekdok naar de bassins, op zoek naar de extra zuurstof. Deurne bewijst daarmee dat de pas afgeronde renovatie gunstige resultaten heeft.

Deurne mag nog als voorbeeld gelden. Het slib dat na zuivering overblijft, wordt er vergist. Het methaangas dat daaruit ontstaat, wordt verbrand om groene stroom op te wekken. En de restkorrels gaan naar Electrabel, dat ze op zijn beurt voor stroomproductie gebruikt.
Dat levert elektriciteit op voor een equivalent van 2.500 gezinnen. Het slib moest vroeger gestort worden.

21 maart 2007

Verkeersplateau aan Jozef Verbovenlei

Sinds vandaag 21 maart zijn er werkzaamheden bezig aan het kruispunt van de Jozef Verbovenlei en de Ravelsbergstraat. Met het oog op de veiligheid van de zwakke weggebruikers laat het district Deurne een verkeersplateau aanleggen. De werken zullen ongeveer anderhalve maand duren, afhankelijk van het weer en andere onvoorziene omstandigheden. Bewoners kunnen voor info over de werken terecht op het nummer 03 360 30 75.

14 maart 2007

Goedkeuring stratentracé project Eksterlaar op gemeenteraad

De Antwerpse gemeenteraad heeft het nieuwe wegentracé voor de woonwijk Eksterlaer goedgekeurd. Groen! weigerde het tracé goed te keuren. Dit lijkt sterk op een politiek van voldongen feiten die de deur voor de nieuwe wijk wagenwijd openzet. En dit zonder dat er duidelijkheid is over de hoogte van de appartementsgebouwen of het aantal woningen. Ook de geplande doortrekking van de Constant Jorislaan is één van de groene knelpunten. De gemeenteraad keurde het wegentracé echter meerderheid tegen oppositie goed.

Het dossier kan nu voor advies naar de Vlaamse administratie voor Ruimtelijke Ordening. Volgens schepen van Ruimtelijke Ordening Ludo Van Campenhout (Open VLD) moet het belang van dit besluit gerelativeerd worden en zal de gemeenteraad tijdig inzage krijgen in de concrete bouwplannen. De buurtbewoners van de Dascottelei luisterden aandachtig naar het debat. Het staat zo goed als vast dat ze naar de Raad van State trekken om Eksterlaer alsnog tegen te houden.

03 maart 2007

Vellen beuk in Dordrechtlaan

De stad Antwerpen zal in de week van 19 tot 23 maart een beuk vellen ter hoogte van de hondenloopzone in de Dordrechtlaan. (klik op de titel van dit bericht voor meer informatie).

Openbaar onderzoek BPA Drakenhof gestart (tot 31 maart)

De gemeenteraad heeft op 18 december 2006 het ontwerp bijzonder plan van aanleg 'Drakenhof', district Deurne voorlopig vastgesteld. Nu wordt een openbaar onderzoek georganiseerd waarbij elke burger zijn opmerkingen, bezwaren of adviezen kan indienen. Het plangebied 'Drakenhof' is één van de vele open ruimten die karakteristiek zijn voor het stedelijke weefsel van Deurne Zuid. Het BPA wil de beschikbare ruimte binnen het plangebied in functie van de bestaande ruimteclaims zo optimaal mogelijk ontwikkelen. Hiertoe worden de bestemmingen zodanig opgesteld dat in de tijd een geleidelijke wijziging van de functionele invulling mogelijk wordt. De verschillende functies krijgen op basis van de maatschappelijke behoeften aangepaste garanties/duidelijkheid over het behoud (korfbalclubs), de uitdoving (volkstuinen) of de versterking (wonen) ervan.
Klik hier voor meer informatie om aan dit openbaar onderzoek deel te nemen.

28 februari 2007

Vragenuurtje geeft burgers een stem

Deurnenaars die iets te melden hebben aan het district of aan het politieke bestuur zijn vanaf 19 maart welkom op het vernieuwde vragenuurtje van de districtsraad. Voor elke raadscommissie organiseert het district een vragenuurtje voor haar inwoners, tussen 19 en 20 uur. De districtsraad wil in dialoog treden met de burger en de afstand tussen het beleid en de burgers verkleinen. De voorzitter van de raadscommissie zit ook het vragenuurtje voor. Een afgevaardigde van de meerderheid en de oppositie assisteren hem. Het eerste vragenuurtje vindt plaats op 19 maart in de commissiezaal van het districtshuis.

17 februari 2007

Protest bewoners en districtsraad tegen sluiting postkantoor

Vrijdag 23 februari gaat het postkantoor op de Ten Eekhovelei dicht. Ook het postkantoor op de Vorsenkweekstraat sluit binnen drie maanden. Ondertussen werd 'ter compensatie' in Delhaize Bosuil op de Ter Heydelaan een PostPunt geopend. Een tweede PostPunt in de GB op de Lakborslei zou pas tegen juni opengaan.
Buurtcomités 't Schijntje en Kronenburg voeren donderdag 22 februari actie tegen de sluiting van het postkantoor op de Ten Eekhovelei. De districtsraad van Deurne vraagt het college ondertussen om er bij De Post op aan te dringen de sluiting met een jaar uit te stellen. Er zijn immers weinig bankkantoren en bankautomaten in de wijk en dat levert voor minder mobiele mensen problemen op.
Districtsraadslid Luce Jacobs (sp.a) diende donderdag op de districtsraad een voorstel tot advies in. "Wij vragen het college er bij De Post op aan te dringen de sluiting met een jaar uit te stellen", zegt hij.
Het voorstel werd unaniem goedgekeurd. PVDA+-Deurne heeft ondertussen 931 handtekeningen verzameld tegen de sluiting van de postkantoren. Ook de buurtcomités zijn een gelijkaardige enquête gestart. De actie donderdag wordt gesteund door Samenlevingsopbouw, sp.a, Groen! en PVDA+ en bewonersgroep De Drij Torekens.

15 februari 2007

Infovergadering BPA Drakenhof op dinsdag 27 februari

De stad Antwerpen organiseert op dinsdag 27 februari een infovergadering over een nieuw BPA voor het gebied dat ligt tussen Mortselsesteenweg Aug. Van Putlei (Borsbeek), Posthoevestraat (Borsbeek), Grensstraat (Borsbeek) en Borsbeeksesteenweg, het handelt weliswaar over het gedeelte van het terrein dat tot het grondgebied Antwerpen behoort. (De stad noemt dit gebied Drakenhof, alhoewel het domein en kasteeltje Drakenhof toch wel enkele honderden meters verder ligt.)
Op zich is het een goede zaak dat een stokoud BPA (Bijzonder Plan van Aanleg), dat helemaal niet met de realiteit van het terrein strookt, een nieuwe invulling krijgt.
Toch hebben we nu al een aantal opmerkingen:
- Het plan wordt opgesplitst in twee fases: één op korte termijn, waarin de bestaande toestand (groene, open ruimte, recreatie voor mens en dier) eigenlijk gefatsoeneerd wordt en officieel gemaakt. Positief dus, maar er zit een addertje onder het gras. Er moet namelijk op heel korte termijn een oplossing gevonden worden voor zo'n 120 volkstuintjes die van het Eksterlaar-bouwproject 'verplaatst' worden. Daarvoor is in het nieuwe BPA "Drakenhof" al te weinig plaats. En er kan nu al beperkt gebouwd worden in deze eerste fase.
- In een tweede fase, op "lange termijn" kan er veel meer gebouwd worden, weliswaar na een woonbehoeftestudie (maar die kan snel gemaakt zijn). Men gaat er van uit dat er tegen dan (wanneer?) veel minder behoefte zal zijn aan volkstuintjes.
Reeds jaren worden we in Deurne geconfronteerd met het feit dat er veel te weinig recreatieruimte is voor de bewoners. Daardoor ontstaan er telkens weer conflicten tussen gebruikersgroepen van de schaarse open ruimte (sportbeoefenaars, ruimte voor dierenverzorging-hondenweide, natuurliefhebbers, ruimte waar kinderen echt kunnen ravotten). Dit alles is nodig voor een leefbare buurt. Ondertussen worden deze schaarse open terreinen verder volgebouwd. We vrezen dat het Eksterlaar binnen afzienbare tijd zal volgebouwd worden. De gemeente Wommelgem oefent druk uit om een woonwijk op het Hoogveld (tegen Deurne aan) te bouwen...
Bovendien lijkt het er op dat de stad Antwerpen met deze operatie eigenlijk niets anders op het oog heeft dan een terrein dat nu voor "sociale woningbouw" bestemd is klaar te maken voor één of andere projectontwikkelaar die er dan veel lucratievere woningen voor de privémarkt kan bouwen.
Omdat we vinden dat inspraak over dit soort zaken ruimer moet zijn dan alleen de direct omwonenden (ook scholen, sportclubs, verenigingen) moet een info-vergadering ruimer aangekondigd worden. Meld uw komst aan op wijkoverleg.deurne@stad.antwerpen.be. Voor de infobrief kan u op de titel van dit bericht klikken.

12 februari 2007

Deurne-Noord Davert

De dienst wijkwerking zoekt vrijwilligers voor buurtactie
Kent u uw buurt door en door? Bent u creatief en bruist u van ideeën? Feest of werkt u graag? Heeft u plannen met uw buurt? Dan bent u de geknipte persoon voor de dienst wijkwerking in Deurne

Grabbelen en swappen in Deurne

Tijdens de krokusvakantie kan je deelnemen aan tal van grabbelpas- en swapactiviteiten
In de krokusvakantie kan je in Deurne weer genieten van een uitgebreid Grabbelpas- en swapprogramma.

Word monitor bij de jeugddienst van Deurne

De jeugddienst van Deurne is op zoek naar jonge enthousiaste mensen die schoolvakanties voor kinderen tot een festijn willen maken.

Vellen boom Boekenberglei

Vandaag 13 februari 2007 werd de boom op de Boekenberglei, ter hoogte van de Jozef Verbovenlei, naast het schuilhokje van de tramhalte gekapt. Deze boom was aangetast door zwammen en vormt daarom een gevaar voor voetgangers. Voorlopig wordt de boom niet vervangen.

05 februari 2007

Verbruikersorganisatie Oivo: Elk jaar 39 kilo reclame in de bus

De consumentenorganisatie OIVO heeft berekend dat een Belgisch gezin wekelijks gemiddeld tussen 543 en 929 gram huis-aan-huisreclame in de bus krijgt. Dat komt neer op een jaarlijks gewicht van 39 kilogram. De reclamewerende sticker die iedereen op zijn brievenbus kan kleven, zorgt in Vlaanderen voor een beperking van het totale gewicht aan reclame met 54 procent.
Die sticker op uw brievenbus helpt dus, vraag hem aan (klik op de titel van dit bericht).

Nabijheid autosnelwegen is schadelijk

Fijn stof, u ziet het niet in de lucht, maar wel in de statistieken van longaandoeningen. Wetenschappers van de James Gauderman Universiteit uit Californië publiceerden in het medisch vakblad "The Lancet" vorige donderdag hun onderzoek naar het voorkomen van longziekten bij kinderen die in de nabijheid van autosnelwegen wonen. Groen! pleit al jaren voor specifieke normen voor gevaarlijke stoffen voor kinderen. Immers hun lichaamsmassa is kleiner en bij een gelijke dosis fijn stof in de lucht geeft dat dus een andere aantasting in de (kleinere) longen van kinderen, die bovendien nog in volle ontwikkeling zijn. Kinderen zijn bovendien actiever en ademen dus meer in en uit dan een zich in een auto verplaatsende volwassene.
We vinden het dus uitermate positief dat Dirk Van Duppen, kersvers districtsraadslid voor pvda+ nu pleit voor een bijkomend meetpunt voor fijn stof aan het Sportpaleis. Het is kenmerkend voor Deurne dat het district doorsneden en omringd wordt door belangrijke autowegen en invalswegen, zoals de E313, de ring, de Bisschoppenhoflaan, de R11 ('Militaire baan') enz. Meten is weten en willen we er iets aan doen, dan moeten we eerst weten hoe ernstig het probleem is.
Groen! wil bovendien dat ook de problematiek van de geluidsoverlast die met deze autowegen gepaard gaat aangepakt wordt door het plaatsen van geluidsschermen langs de ring en de E34/E313 (langs beide zijden, zodat ook de Rivierenhofbezoeker tot rust kan komen in het park).

27 januari 2007

Peter Van Asbroeck start in september culinair project in kasteel Bisschoppenhof

kasteel Bisschoppenhof (foto buurtkrant Bosuilbuurt)
Het Antwerps schepencollege heeft het aanbod van Peter Van Asbroeck om een concessie te nemen op het kasteel Bisschoppenhof goedgekeurd. "Binnen het concept van een resto-lounge willen wij werkloze, ontwortelde jongeren opleiden tot kok", zegt Van Asbroeck. "FoodJ wordt een hip label dat staat voor kwaliteitsvolle ambacht én voor sociaal engagement. Wij vestigen ons in Deurne-Noord en zullen ook de buurt bij ons project betrekken." Tegen september wil de acteur zijn culinair project op de rails hebben.

Peter Van Asbroeck heeft brouwerij Alken-Maes als zakelijke partner mee in zee genomen. De brouwerij zorgt voor logistieke steun en heeft een belangrijke rol te vervullen in de communicatie over FoodJ. Tegelijk bieden de 1.100 brasseries van Alken-Maes een ideale afzetmarkt voor de vers opgeleide koks.
"FoodJ is hip en trendy, het moet hét nieuwe label van het knelpuntenberoep kok worden", zegt Peter Van Asbroeck. "Bedoeling is jongeren wild enthousiast te maken zodat ze er echt willen bijhoren. Onder begeleiding van chef-koks Achim Vandenbussche en Kevin Strubbe willen we jonge mensen met weinig kansen deskundig opleiden en hen zo motiveren als kok aan de slag te gaan."
Centraal in het project staat de resto-lounge. "Op de benedenverdieping van het kasteel plannen we het restaurant, waar gasten rustig kunnen tafelen. Achteraf kunnen ze in de lounge op de eerste verdieping bij leuke muziek natafelen. In tegenstelling tot het gelijkaardige project van Jamie Oliver in Londen is FoodJ laagdrempelig, veel minder duur én serveren we de echte Belgische keuken."

Kooktheater en tv
"Op de tweede verdieping willen wij het FoodJ-Theatre uitbouwen", vervolgt Van Asbroeck. "Hier kunnen kookdemonstraties plaatsvinden, maar ook theatervoorstellingen of mini-concertjes. Aan de zijkant van het kasteel willen we op termijn een tv-studio inrichten, waar o.m kookprogramma's worden opgenomen. Dan is er ook nog de FoodJ-Cuisine, een ruimte met keuken waar we voor een select publiek een chef à la carte uitnodigen. En dit is nog niet alles, want we willen ook starten met een FoodJ-catering, waarmee we in de zomer met een FoodJ-bus, bevolkt met onze hippe FoodJ-pupillen, de festivals afschuimen. FoodJ zal een sterk label worden, dat staat voor kwaliteitsvolle ambacht én voor sociaal engagement. Ook na de opleiding, die 12 maanden duurt, willen we onze jonge koks verder begeleiden en ondersteunen. FoodJ zal hun club, hun nieuwe thuishaven zijn."
Volgens Peter Van Asbroeck heeft hij een concessie voor het volledige kasteel, en zal hij de kosten van de renovatie van de rechtervleugel op zich nemen. "FoodJ wordt een nieuwe inplant in Deurne-Noord, en dat doen we bewust. We willen de omliggende wijken zoveel mogelijk bij ons project betrekken.

18 januari 2007

Bevoegdheden districtscollege 2007-2012 vastgelegd

Ook niet de storm van vandaag kon de installatie van het nieuwe districtscollege verstoren. Ook de bevoegdheden van de districtsschepenen werden vastgelegd.
Naast districtsvoorzitter Frank Geudens (sp.a) krijgt partijgenote Wendy Van Dorst als districtsschepen de bevoegdheden mobiliteit en sport. Onze groene districtsschepen Walter Verbruggen blijft een heel aantal oude bevoegdheden uitoefenen met het pakket milieu, ruimtelijke ordening, groenvoorziening en cultuur. Voor CD&V wordt Peter De Roeck districtsschepen met bevoegdheden jeugd, senioren en sociale zaken. VLD-districtsschepen Marleen De Backer is bevoegd voor o.m. openbare werken, straatbeeld en verlichting.