30 oktober 2007

Nieuw indianenverhaal: vliegveld Deurne potentiële locatie voor nieuw voetbalstadion?

Groen! Deurne is net zoals de gemeentebesturen van Borsbeek en Mortsel verwonderd dat het stadsbestuur het vliegveld van Deurne plots nomineert als mogelijke locatie voor de bouw van een nieuw voetbalstadion voor 40000 toeschouwers (naast 4 andere overblijvende locaties). Tot deze selectiefase waarbij er oorspronkelijk 12 locaties genoemd werden was er geen sprake van het vliegveld.
Dit ideetje zou uit de kringen van minister Van Mechelen afkomstig zijn, waarschijnlijk omdat er te weinig belangstelling is van luchthavengebonden bedrijven om het geplande bedrijventerrein te bevolken (en de kost voor de omlegging van de R11 mee te dragen). Waarmee nog maar eens aangetoond wordt dat de luchthaven een economisch wangedrocht is, dat alleen kan blijven bestaan dank zij het gulle overheidsmanna.
Terecht vrezen de burgemeesters Leo Vlaeymans (CD&V) en Ingrid Pira (Groen!) dat door een bijkomend voetbalstadion het verkeer helemaal geblokkeerd geraakt. Ze pikken het trouwens niet dat ze deze piste via de media moesten vernemen, zonder dat er overleg was. Antwerpen wil tegen de jaarwisseling de knoop doorhakken.
Minister-president Peeters haastte zich om dit zoveelste indianenverhaal de kop in te drukken (?), we zijn benieuwd. Wordt zeker vervolgd...

26 oktober 2007

Ook minder snel kom je er wel

Maak gratis je eigen affiche voor meer verkeersveiligheid (klik op de titel van dit bericht).

De stad Antwerpen en de lokale politie lanceren een unieke eindejaarscampagne rond verkeersveiligheid. Uniek omdat elke Antwerpenaar, elk bedrijf, elke school, elke straat, een eigen affiche kan maken. Wie zo'n bijzondere affiche wil, moet zijn gegevens invullen via de computer, een foto opladen van bijvoorbeeld zijn voetbalclub of van zichzelf en de buren, en alles elektronisch doorsturen. De stad doet de rest en bezorgt je een paar dagen later dertig affiches.

Als je op de titel van dit bericht klikt kom je op de website waar je op een erg gebruiksvriendelijke manier je eigen affiche kan maken en een foto opladen. Bellen kan ook voor een affiche, naar het gratis nummer 0800/62.123. De actie loopt tot 30 november.
Alles draait bij de nieuwe campagne om verkeersveiligheid en overdreven snelheid. Cijfers tonen immers aan dat maar liefst 30% procent van alle ongevallen te wijten is aan te hoge snelheid. Deskundigen zeggen dat als de gemiddelde snelheid teruggebracht zou worden met 1 kilometer per uur, dat 3% minder ongevallen zou opleveren. Als we allemaal tien kilometer per uur langzamer rijden, gebeuren er 30% minder ongevallen.

Bij eerdere campagnes rond verkeersveiligheid richtte de stad of de lokale politie zich altijd rechtstreeks tot autobestuurders. Maar dat is deze keer anders. Nu is het de Antwerpenaar zélf die de weggebruiker aanspreekt. Niet meer de stad of de politie vragen de bestuurders om zich aan de regels te houden, maar wel de kinderen uit een straat, de leden van een voetbalclub of de kleuters van een schooltje. De slagzin die op alle affiches terugkomt, is: 'Merci om wat trager te rijden'.

Openbaar onderzoek over het kennisgevingrapport voor het milieueffectenonderzoek verbreding Albertkanaal tussen Wijnegem en Antwerpen


Wat?
De Vlaamse Regering heeft het plan om het Albertkanaal tussen Wijnegem en Antwerpen te verbreden. Alvorens deze plannen van de overheid worden goedgekeurd, verplicht de wet dat ze worden onderworpen aan een milieueffectenstudie of -onderzoek (MER). Een MER onderzoekt de mogelijke schadelijke gevolgen van een plan op het water, de lucht, de veiligheid en gezondheid van de mens, de biodiversiteit, het geluid, enzovoort.
In een eerste stap hebben alle belanghebbenden de mogelijkheid om kennis te nemen van wat er in een later stadium allemaal zal onderzocht worden. Dat heet in vaktermen het kennisgevingrapport van het milieueffectenonderzoek.

22 oktober 2007

Ook in Deurne maakt de Antwerpse ring te veel lawaai

Mieke Vogels'Als het Vlaams Gewest de eigen geluidsmetingen respecteert, moeten er langs de hele Antwerpse ring en langs de E19 in Wilrijk geluidsschermen komen.' Dat zegt Vlaams volksvertegenwoordigster en Deurnes districtsraadslid Mieke Vogels die tegelijk eist dat het Vlaams Gewest die volledig betaalt.

Een tijdje geleden werd de berm van de autosnelweg in Wilrijk, die dichtbegroeid was met struiken en bomen, helemaal kaalgekapt'. Het lawaai is daardoor niet meer te harden. Buurtbewoners uit Wilrijk en de buren van de overkant uit Edegem hielden daarom afgelopen weekend een protestactie, die de steun kreeg van Mieke Vogels. Het Vlaams Gewest liet ter plaatse geluidsmetingen uitvoeren om de ernst van de situatie in te schatten. 'Er is meer dan 70 decibel gemeten terwijl vanaf 65db de overheid het plaatsen van geluidschermen oplegt.'
Ook in Deurne worden de geluidnormen voortdurend overschreden.

Prijskaartje
'Maar daar wringt het schoentje', zegt Vlaams parlementslid Mieke Vogels. 'Het Vlaams Gewest eist dat de lokale overheid ongeveer de helft van die geluidschermen betaalt. Waardoor er in de praktijk bijna nergens geluidschermen komen omdat de lokale besturen die cofinanciering niet zien zitten wegens veel te duur. Pas wanneer er meer dan 85db wordt gemeten, en dat is dan weer enorm hoog, betaalt het Vlaams Gewest de volledige factuur.' Mieke Vogels vindt niet dat de buurtbewoners verweten kan worden dat ze in de buurt van een autosnelweg wonen. 'Want metingen wijzen uit dat de geluidsoverlast in de buurt van autosnelwegen de jongste jaren enorm gestegen is, vooral door de serieuze toename van het vrachtverkeer.' Metingen van het Vlaams Gewest wijzen trouwens uit dat langs de hele Antwerpse ring in feite geluidschermen moeten komen. Overal worden waarden van meer dan 70db gemeten. Op dit moment staan er enkel schermen op het A12-viaduct in Wilrijk en over een paar honderd meter langs de E313 in Deurne. 'Maar net als elders in Vlaanderen wil ook de stad Antwerpen de plaatsing daarvan niet meefinancieren, gelet op de kostprijs. Bovendien schuift de Vlaamse regering het probleem van de geluidsoverlast rond de Antwerpse ring voor zich uit door te stellen dat eerst de Oosterweelverbinding moet zijn gerealiseerd. Zogezegd omdat die de verkeersstromen op de Antwerpse zal beïnvloeden.' Vogels en ook parlementsleden van andere partijen in het Vlaams parlement vragen nu aan de Vlaamse regering om die cofinanciering van geluidschermen af te schaffen. 'Het is het Vlaams Gewest dat autosnelwegen aanlegt en exploiteert, dan moet ze ook maar opdraaien voor de kosten van het plaatsen van geluidschermen.' Vlaams minister van Openbare Werken Hilde Crevits (CD&V) geeft echter niet thuis. Zij wil eerst de resultaten afwachten van de geluidbelastingkaarten van Vlaanderen die op dit moment worden opgemaakt.

19 oktober 2007

Een warme kerst voor Deurne


De Deurnese kerstreceptie wordt éénmalig vervangen door het openingsfeest van Wintervuur.

Feest mee met Wintervuur!
De kerstreceptie wordt dit jaar éénmalig vervangen door het openingsfeest van Wintervuur. Wintervuur gaat van start op 28 december en zorgt tot 6 januari voor muziek en theater, tentoonstellingen en wandelingen, vuur en licht. Een festival in Deurne en over Deurne. Met bekende artiesten, lokale fanfares en vergeten volkshelden! Noteer 28 december alvast in uw agenda. In de|n|Antwerpenaar van december leest u meer over Wintervuur en de festiviteiten waarmee het evenement van start gaat.
Wintervuur is een organisatie van Antwerpen Open in samenwerking met het district Deurne.

Tramprojecten Deurne op schema, start voorzien in voorjaar 2008

Vlaamse Regering keurt samenwerkingsovereenkomst en bestek Brabo goed

Na de Raden van Bestuur van De Lijn en van BAM heeft de Vlaamse regering het bestek voor de Brabo-projecten goedgekeurd. Concreet is dit bestek bedoeld voor de tramverlengingen Deurne-Wijnegem en Mortsel-Boechout inclusief een volledige gevel-tot-gevelrenovatie van de straat, en de bouw van een nieuwe stelplaats in Deurne.

13 oktober 2007

Sint-Fredeganduskerkhof beperkt open voor 1 november

De toestand van de bouwvallige graven op de begraafplaats Sint-Fredegandus moet worden aangepast met het oog op de openbare veiligheid.
Daarom start de stad Antwerpen met het herstellen of verwijderen van de graven die gevaarlijk kunnen zijn voor bezoekers. Bij de herstellingen zal de nodige aandacht geschonken worden aan historisch waardevol funerair patrimonium.
Om de nabestaanden de kans te geven om hun dierbaren te herdenken zal de begraafplaats geopend zijn tijdens het laatste weekend voor Allerheiligen, op zaterdag 27 en zondag 28 oktober en ook op 1 november zelf, telkens van 9 tot 16 uur. Buiten deze speciale dagen, zal de begraafplaats wel gesloten blijven tijdens de weekends en na de diensturen.