30 maart 2009

LANGE WAPPER: ONMIDDELLIJKE EMAIL ACTIE GEVRAAGD

Onmiddellijke Email Actie Gewenst:

Doe vandaag nog mee aan een GROTE PROTEST EMAIL ACTIE tegen het Lange Wapper Viaduct!

Richtlijnen:
1. Email onderstaande protesttekst zo vlug mogelijk naar de kabinetten van Kris Peeters, Dirk Van Mechelen en Frank Vandenbroucke, ondertekend door uw volledige voor-en achternaam en met vermelding van uw woonplaats.

Hun email adressen zijn:

kabinet.vanmechelen@vlaanderen.be,
kabinet.peeters@vlaanderen.be,
kabinet.vandenbroucke@vlaanderen.be
2. Stuur vervolgens deze email verder naar uw eigen email kring (opgelet: geen spam aan onbekenden versturen!)
****************************************************************************
TEKST PROTEST EMAIL:
Geachte Minister President Peeters, Geachte Ministers van Mechelen en Vandenbroucke,

Als inwoner van het Vlaams Gewest wil ik ten stelligste protesteren tegen de beslissing die de Vlaamse regering zaterdag 28 maart nam om voor het viaduct Lange Wapper te kiezen. Het onafhankelijk onderzoek ARUP heeft duidelijk aangetoond dat dit een slechte keuze is voor het Vlaams Gewest en de stad Antwerpen.

U negeert bovendien al op voorhand de stem van de burgers, want het is nu al duidelijk dat er geen draagvlak is voor het viaduct Lange Wapper. Dit is één van de meest onverantwoorde beslissingen die de Vlaamse Regering recent genomen heeft.

Hoogachtend,

Ondergetekende, Volledige Voor- en Achternaam
Woonplaats

29 maart 2009

Regeringsbeslissing Oosterweel: schaamteloos!

Groen! is niet te spreken over de beslissing van de Vlaamse regering. Volgens Antwerps gemeenteraadslid en senator Freya Piryns tracht de Vlaamse regering de Antwerpenaren te doen geloven dat er geen keuze wordt gemaakt. "Een bouwaanvraag indienen is nochtans een duidelijke keuze maken, al de rest is praat voor de vaak", aldus Piryns.

Volgens de Vlaamse groenen zijn de sp.a-ministers blijkbaar plat op de buik moeten gaan. "Om hun gezicht te redden, mogen ze nu verkondigen dat de stad nog een advies mag geven. Maar iedereen weet dat een dergelijk advies niet bindend is. Burgemeester Patrick Janssens krijgt het nakijken", luidt het.

Groen! meent dat een referendum zo goed als zeker onvermijdelijk wordt. "Men heeft voor de confrontatie gekozen. De Antwerpenaren kunnen zich dan zelf uitspreken".

28 maart 2009

Startschot voor opmaak masterplan Deurne-centrum

Het college van de stad Antwerpen besprak vrijdag 27 maart onder meer het masterplan Deurne-centrum.
Via een mini-competitie wordt aan een aantal ontwerpers gevraagd om voorstellen te doen voor de opwaardering van het centrum van Deurne-Noord. De focus moet liggen op een versterking van de as Frank Craeybeckxlaan – Hooftvunderlei en het terug aantrekkelijk maken van de kern Rode Kruisplein – Cogelsplein. De verbinding tussen beide kernen moet ook verbeteren.

26 maart 2009

Decreet financiële waarborg tramlijnverlenging Deurne-Wijnegem o pnieuw niet gestemd.

Nauwelijks een dag nadat Open VLD dreigde alle projecten uit het
Masterplan Antwerpen te zullen blokkeren als het BAM-tracé niet wordt
goedgekeurd, blijkt ook het Vlaams Parlement al zwaar te lijden onder
verkiezingskoorts.
Een decreet dat de financiële garantie moet geven voor de eerste reeks
tramprojecten in Antwerpen, raakte woensdag voor de tweede week op rij
niet gestemd.
De tramprojecten zitten in Brabo I en omvatten de tramverlengingen
Mortsel- Boechout en Deurne-Wijnegem en de stelplaats in Deurne.
Omdat de meerderheid aanpassingen vroeg op het decreet, vroeg de oppositie
een tweede lezing en stelde ze de stemming uit.

Zandbergen op Ruggeveldlaan

De bergen stenen en zand die al enkele weken op de parkeerstroken liggen
van de Ruggeveldlaan vormen geen illegaal stort. Het gaat om verwijderde
stenen voor de verlenging van de tramlijn op de Dascottelei en
Herentalsebaan. De aannemer heeft beloofd ze uiterlijk eind maart weer weg
te halen. De werken aan de tramlijnverlenging zijn overigens duidelijk in
hun eindfase beland.

25 maart 2009

grootste PV-installatie van Benelux staat in Deurne

Op de daken van Gosselin aan de Belcrownlaan in Deurne heeft Invicttus de grootste pv-installatie van de Benelux gebouwd. Een fotovoltaïsche installatie zet zonne-energie om in elektriciteit. Met deze investering is een bedrag gemoeid van ruim 6 miljoen euro.De constructie neemt een oppervlakte van meer dan18.000 vierkante meter in beslag of het equivalent is van 3,5 voetbalvelden. Gosselin verhuurt haar daken aan de Gemeentelijke Holding. In totaal wordt zo'n 1,4 megawatt opgewekt.

20 maart 2009

Eiken in Venneborglaan aangetast door schimmel


De monumentale eiken in de Venneborglaan zijn aangetast door een schimmel die hen ziek maakt. De ziekte gaat via de stam naar de schors en als de schors aangetast is, kan de boom sterven. Het plassen van honden tegen bomen is schadelijk. Hondenurine bevat veel zouten die de schors van een boom kunnen aantasten. Als de schors aangetast is door urine, is de boom veel vatbaarder voor schimmels en ziekten. Daarom willen we u vragen om uw hond niet meer tegen de bomen te laten plassen zodat de bomen kunnen herstellen en genezen.

18 maart 2009

Manifest Open Ruimte Ademruimte


Groen! steunt noodkreet voor meer ademruimte van milieuverenigingen
Groen! roept al haar leden en sympathisanten op om het Manifest 'Open Ruimte Adem Ruimte' van de Bond Beter Leefmilieu en meer dan 30 verenigingen en organisaties te ondertekenen. Groen! kan zich immers volledig herkennen in de probleemstelling én in de oplossingen die de milieubeweging voorstelt.

De verstening van Vlaanderen gaat inderdaad door in een schrikwekkend tempo: elke dag verdwijnt er een oppervlakte ter grootte van 11 voetbalvelden in Vlaanderen. Als we nog ruimte willen over houden om te leven en te ademen, zullen we vandaag keuzes moeten maken. Keuzes die de zittende Vlaamse regering niet gemaakt heeft.
Eén van de projecten van de Vlaamse regering is de omlegging van de Krijgsbaan (R11) en de creatie van een bedrijventerrein op de terreinen van de luchthaven van Deurne.

Plannen nieuwe Turnhoutsebaan

De stad presenteert deze week haar plannen voor de herwaardering van de Turnhoutsebaan. De stad streeft naar een veilige straat voor alle gebruikers, in het bijzonder fietsers en voetgangers, met een verbeterde doorstroming van het openbaar vervoer. Geïnteresseerden kunnen nog tot vrijdag met de voorlopige schetsen kennismaken tijdens een infotentoonstelling in het voormalige kantoor van de stedelijke woonwijzer, ter hoogte van de Turnhoutsebaan nr.18. Vandaag is er van 11 tot 17uur een speciale zitdag met afgevaardigden van de stad Antwerpen, het Vlaams Gewest en De Lijn om eventuele vragen van bezoekers te beantwoorden. Info: 03-360.45.88 of wijkoverleg.deurne@stad.antwerpen.be.

12 maart 2009

Deurne eist verantwoordelijkheid hogere overheden voor Oosterweelverbinding

Het schepencollege van de stad Antwerpen bespreekt op vrijdag 13 maart 2009 het alternatievenonderzoek van de Oosterweelverbinding. Naar aanleiding daarvan maakt het districtscollege van Deurne haar standpunt in dit dossier over aan de stad met de uitdrukkelijke vraag hiermee rekening te houden. Op die manier zet Deurne de belangen van haar inwoners op de kaart.
Het districtscollege van Deurne wil zich niet mengen in de discussie over het traject van de Oosterweelverbinding, maar heeft wel een duidelijke mening over de gevolgen van de werken in en aan de rand van haar grondgebied. Wat het traject ook mag worden, hoe de plannen ook zullen evolueren, het districtscollege eist dat maatregelen worden genomen om de geluidsoverlast en de uitstoot van fijnstof voor haar bewoners en die van andere districten te verminderen en te vermijden. Daarom stelt het districtscollege het volgende voor: - elke toename van verkeer langs Deurnse woonwijken moet worden vermeden; - er moeten efficiënte geluidswerende muren worden gebouwd langs de ring en ook op de brug naast het Sportpaleis, maar ook langs de E313 die Deurne doormidden snijdt; - de mogelijkheid moet worden onderzocht om de gehele Turnhoutsepoortknoop te overkappen, zodat een echte groene verbinding kan ontstaan tussen Deurne en Borgerhout. Bovendien vraagt de Deurnse bestuursploeg uitdrukkelijk om een optimale communicatie op alle niveaus. Deurne rekent op de verantwoordelijkheidszin van de hogere overheden om met deze eisen rekening te houden. Het gaat tenslotte om een bevolkingsgroep van meer dan 100 000 mensen.

Districtscollege Deurne 12 maart 2009

Meer info over dit persbericht:
Walter Verbruggen*, districtsschepen,
walter.verbruggen@stad.antwerpen.be

11 maart 2009

District (en de stad) draaien op voor herstellingskosten tramlijnverlenging

Stad en district gaan de voet- en fietspaden in de Dascottelei heraanleggen. Dit was aanvankelijk niet de bedoeling, maar vrachtwagens hebben te veel schade aangericht bij aanleg van de nieuwe tramsporen. De BAM meldde dat deze werken voor de zomervakantie 2009 niet in haar planning kunnen worden opgenomen. Aangezien de werken in april 2009 dienen te starten, aansluitend op de werken van De Lijn, zal de stad ze nu zelf uitvoeren. Groen! is voorstander van deze (en andere) tramlijnverlengingen, maar vindt het niet kunnen dat de extra-kosten die door de aannemer veroorzaakt worden niet op diens kosten hersteld worden.
Tijdens de heraanleg van de tramlijn verdween er ook een zebrapad ter hoogte van de Corbletstraat op de Herentalsebaan, recht tegenover school Andromeda. Ook dit werd nooit gecommuniceerd aan de buurt.

10 maart 2009

Dirk Weyler, voormalig woordvoerder van de actiegroep Red de Voorkempen, is na een korte pauze opnieuw beginnen bloggen. Vorig jaar besloot hij om zich wat meer op de achtergrond te houden, om familiale en gezondheidsredenen. Door zijn dyslexie kostte het schrijven van zijn blogberichten ontzettend veel tijd, waardoor hij besliste om ermee te stoppen. Dat bleken vele trouwe lezers te betreuren. Na verschillende verzoeken besloot hij dan ook om de draad weer op te nemen. Op www.bloggen.be/dirk1956 kan je voortaan weer terecht voor de laatste informatie over het Economisch Netwerk Albertkanaal-dossier, de Lange Wapper en de luchthaven van Deurne. Lezenswaardig zijn zeker ook zijn bedenkingen over de E313, die Deurne doormidden snijdt.

Groendienst maait speelterrein Ruggeveld

De groendienst van de stad zal ook dit jaar een 2,5 hectare groot speelbos-avonturenterrein op Ruggeveld maaien en speelklaar maken voor de kinderen uit de buurt. Het gaat om het grasveld dat grenst aan het lokaal van de 17de FOS Prins Albert en het fietspad over het Ruggeveld naar de R11. Dit terrein ligt in de reservatiestrook voor de goederenspoorlijn en de nog niet geschrapte verbindingsweg Wommelgem-Merksem.

04 maart 2009

BAM-tracé staat op de helling: Groen! feliciteert stRaten-Generaal


Groen! stelt vast dat het alternatief tracé van het burgercomité stRaten-Generaal met glans het alternatievenonderzoek van ARUP doorstaan heeft en zelfs in een bepaalde variant als beste uit het onderzoek naar voren komt.

Voor Groen! is het veelzeggend dat twee enthousiaste en ondernemende mensen een voorstel konden opmaken dat beter scoort dan het BAM-tracé dat miljoenen gekost heeft en waar een leger ingenieurs en planners zich het hoofd over gebroken heeft. Groen! feliciteert dan ook de mensen van stRaten-Generaal. Zij zijn in elk geval de morele winnaars van het debat en het onderzoek.

Groen! neemt ook kennis van het feit dat ARUP stelt dat alle tracés voor- en nadelen vertonen en geen van de tracés een echte oplossing biedt voor de drukte op de huidige ring. Er is zeker tijd nodig om de evaluatie van ARUP en hun nieuw tracévoorstel te bestuderen. In ieder geval staat het BAM-tracé nu definitief op de helling. Het onderzoek bevestigt wat veel burgers en actievoerders al aanvoelden, namelijk dat dit tracé te veel nadelen heeft, m.n. voor de verkeersveiligheid, de gezondheid van de mensen en de leefbaarheid van een groot deel van de stad.

Groen! neemt het Open-VLD minister Dirk Van Mechelen bijzonder kwalijk dat hij op het laatste moment nog geprobeerd heeft de berichtgeving te vervalsen en de resultaten van de studie alsnog te kapen. Rudi Daems, Vlaams fractieleider: "Minister van Mechelen is een slechte verliezer. De misleidende mededeling die hij kort na de middag verspreidde, ontplofte in zijn gezicht. Om verdere manipulaties te voorkomen vraagt Groen! dat ARUP haar studie met alle nuanceringen komt toelichten in het Vlaams parlement en in de Antwerpse gemeenteraad. Daarna kan in overleg naar de beste oplossing gezocht worden."

03 maart 2009

Herinrichting fietspad op de Bisschoppenhoflaan in Deurne en Wijnegem

Op maandag 16 maart 2009 start het Vlaamse Gewest met de herinrichting van het fietspad op de Bisschoppenhoflaan tussen de Oude Bosuilbaan (in Deurne) en de Houtlaan (in Wijnegem). Enkel het fietspad in staduitwaartse richting wordt opgebroken en vervangen. De werkzaamheden zullen, onder voorbehoud van de weersomstandigheden, afgerond zijn omstreeks half mei 2009.

Tijdens de werkzaamheden geldt een parkeerverbod over de ganse lengte van de werf. Er wordt geen omleiding voorzien: zowel voor voetgangers, fietsers als wegverkeer blijft de doorgang verzekerd. Het wegverkeer in de richting van Wijnegem wordt op één rijstrook gebracht, nl. op de linker rijstrook. Voor het fietsverkeer wordt een afgebakende zone voorzien van 1,5 meter breed op de rechtse strook van de rijbaan.