22 mei 2010

Werken totaalheraanleg Turnhoutsebaan nog niet aanbesteed!

Mieke Vogels kreeg een antwoord op de vragen die ik minister Crevits stelde over de werken aan de Turnhoutsebaan.
Momenteel wordt op twee verschillende werven gewerkt aan de gewestweg Turnhoutsebaan. Een eerste werf wordt geleid door de BAM en betreft de verlenging van tramlijn10 naar Wijnegem en de nieuwe stelplaats van De Lijn. ‘Die werken verlopen gecoördineerd en er is een communicatiemanager aangesteld die bedrijven, scholen en omwonenden regelmatig op de hoogte brengt', aldus Mieke Vogels (Groen!)

‘Een tweede werf situeert zich in het centrum van Deurne waar De Lijn de sporen vernieuwt. Deze werken verlopen chaotisch en brengen heel wat hinder mee, niet in het minst voor de winkeliers die hier gevestigd zijn', aldus Mieke Vogels.

Oorspronkelijk werd aan de bevolking gemeld dat de vernieuwing van de riolen en de heraanleg van het wegdek zou aansluiten aan de tweede fase van de spoorwerken, dit voorjaar dus. Later gonsde het van geruchten dat het vervolg van de werken pas voor het najaar was.
Uit het antwoord van de minister blijkt nu dat de werken nog niet zijn aanbesteed en dat er ook geen haast bij is .:
De totaalherinchting is een project waarbij het Vlaamse Gewest later zal optreden als bouwheer namens het Agentschap Wegen en Verkeer, de stad Antwerpen, DE LIJN en RIANT.
Aanbesteding en aanvang van de werken zijn voorzien in 2010. Er kunnen vandaag nog geen uit-spraken worden gedaan betreffende de uitvoeringstermijn.
“Genoemde werken werden nog niet aanbesteed omdat enerzijds dit complexe aanbestedingsdossier nog dient te worden vervolledigd en anderzijds omdat de samenwerkingsovereenkomst nog circuleert tussen de deelnemende partners.”
Aldus nog minister Crevits.

Dit is zeer slecht nieuw voor Deurne. De extra middelen die nodig zijn om de gevolgen van de winterschade te herstellen zullen een aantal nog niet aanbesteedde werken die nu nog op het investeringsbudget van 2010 staan verder achteruit duwen.

De inwoners en handelaars van Deurne vragen en verdienen duidelijkheid.
Op mijn vraag waarom – zoals bij de werken voor de verlenging van lijn 10- geen gezamenlijke communicatiemanager aangesteld werd, luidt het antwoord laconiek : Het Vlaamse Gewest beschikt over eigen communicatieverantwoordelijken, dat zal wel alleen…zij communiceren niet.

In maart stemde de districtsraad reeds unaniem een motie die de stad vroeg om:
de districtsraadsleden een duidelijk plan te bezorgen over de timing, de fasering en de uitvoering van de heraanleg van de Turnhoutsebaan/ Cogelsplein en van de Herentalsebaan.

Mieke Vogels kaartte dit dan ook opnieuw aan in de districtsraad van 20 mei en de raad besliste om gezamenlijk naar minister Crevits te trekken

21 mei 2010

De vzw Ademloos biedt bomen 'te koop' aan uit protest tegen het groen dat moet wijken voor het BAM-tracé.

Sinds enkele dagen kan iedereen voor vijf euro een boom adopteren uit drie Antwerpse parken of bossen: het Noordkasteel, het Sint Annabos of het Rivierenhof. Met die actie wil de vzw Ademloos het groen redden dat sneuvelt door het BAM-tracé.

'Op heel korte tijd zijn er al meer dan zeshonderd bomen 'verkocht', zegt Wim Van Hees, boegbeeld van Ademloos. 'Toen we t-shirts aan de man brachten, duurde het zes weken voor we er zeshonderd verkocht hadden. Deze actie slaat duidelijk beter aan bij de bevolking.'

Onder de adoptieouders bevinden zich al heel wat bekende namen.

'Het zijn ambassadeurs die twintig bomen kopen en een trekkersrol voor de actie vervullen', zegt Van Hees. Zo hebben onder meer Freya Piryns (Groen!), Erik De Bruyn (SP.A Rood), Dirk Van Duppen (PVDA+) en oud-burgemeester Bob Cools bomen geadopteerd.

Ook stadsdichter Peter Holvoet-Hanssen, schrijfster Anne Provoost, het Lyceum Linkeroever, Theater Monty en Jazz Studio behoren tot de adoptieouders.

Zondag 30 mei worden de eerste vijfhonderd geadopteerde bomen in het Sint-Annabos voorzien van een certificaat. Het certificaat zal de naam dragen van de adoptieouder. (wro)

www.ademloos.be/boomadoptie

Gazet van Antwerpen: Deurne krijgt een speelbos


De stad Antwerpen gaat een terrein van vier hectare kopen op de site Ruggeveld-Boterlaar-Silsburg om er een speelbos in te richten. De beslissing moet enkel nog bekrachtigd worden door het college. Dat vertelde schepen Ludo Van Campenhout (Open Vld) op de algemene vergadering van het masterplan voor de site.
De eerste reacties uit de buurt zijn positief. Jan Mertens, die lid is van de participatiestuurgroep voor de site, hoorde de aankondiging op de vergadering en was er zo tevreden over dat hij het nieuwtje prompt op Facebook zette.
Ook groepsleider Eric De Wolf van de 43ste Sint-Rumoldusscoutsgroep is opgetogen. "Hier op deze site hebben vier jeugdbewegingen hun lokalen", zegt hij. "Als wij eens voluit in het groen willen spelen, moeten wij naar het Rivierenhof afzakken. Dan moet je wel telkens de Ruggeveldlaan oversteken. En dat is best een gevaarlijke baan. De andere groepen gaan ook wel eens spelen in het gebied van Ertbrugge, maar dan moet je de gevaarlijke August van de Wielelei oversteken. Daar zijn niet eens verkeerslichten."

12 mei 2010

Mieke Vogels: minister zegt dat zwemmen in Boekenberg op 1 juli mogelijk moet zijn.

Als het zomer wordt dan zwemmen we weer in de vijver van het Boekenberg …tenminste als de stad dit wil. Dit zei de Vlaamse minister van ruimtelijke ordening na mijn tussenkomst in het Vlaams parlement. De Vlaamse wetgeving is aangepast en sport in parkgebied kan voortaan. De stad heeft een nieuwe aanvraag ingediend voor de zwemvijver in Boekenbergpak, nu loopt het openbaar onderzoek. Dit duurt dertig dagen daarna moet de stad reageren op eventuele bezwaren en haar advies formuleren. Als het schepencollege snel is dan zwemmen we terug in openlucht op 1 juli.
Nu nog het mooie weer maken (anders spelen de ijsberen verlengingen...)
Mieke Vogels

11 mei 2010

Rivierenhofloop lokt massa lopers

Na enige twijfel kwam een flauw zonnetje de deelnemers van de Rivierenhofloop aanmoedigen. Maar liefst 1076 lopers hebben vanmiddag meegelopen met de familieloop in het Deurnse Rivierenhof. Dat betekent een nieuw record voor deze jaarlijkse parkloop.
Na het recordaantal inschrijvingen van vorige editie, waren dit jaar de verwachtingen voor de Rivierenhofloop hoog gespannen. Ook dit jaar is deze loopwedstrijd niet onopgemerkt voorbijgegaan. Vanuit heel Vlaanderen en zelfs Nederland stonden op zaterdag 8 mei 2010 heel wat lopers aan de startstreep om het beste van zichzelf te geven. 717 voorinschrijvingen en 359 inschrijvingen op de dag zelf, zorgden ervoor dat de Rivierenhofloop dit jaar weer een groot succes werd.
Bij een loopwedstrijd horen natuurlijk ook winnaars en die zijn er in elke discipline. Bij de Kidsrun mochten verschillende deelnemertjes een gouden medaille mee naar huis nemen. Bij de 5 km voor de vrouwen was het An Aernouts die het eerst over de eindmeet kwam. Onder de mannen was dat Zeinuouri Bilal. Van de lopers die zich aan de 10 km waagden, legden Katrien Verspauwen voor de vrouwen en Hicham Migou voor de mannen het snelst het traject af.
Onder de zwoegende sportievelingen ook enkele moedige districtsschepenen. Walter Verbruggen (10 km) en Ariane Van Dooren (5 km) zetten hun beste beentje voor en volbrachten het parcours met vlag en wimpel. Meteen een mooi symbool voor de sportieve ambities van Deurne.

De stad Antwerpen keurt het beheerplan voor de verdere omvorming van begraafplaats naar begraafpark Sint- Fredegandus goed.Op de begraafplaats Sint Fredegandus in Deurne vindt men de oudste grafzerken van Antwerpen. Het is de eerste Antwerpse begraafplaats die na sluiting niet geruimd werd. De stad Antwerpen besloot om deze begraafplaats om te vormen naar een begraafpark. Deze omvorming gebeurt via een beheerplan. Het is de bedoeling de begraafplaats te laten evolueren naar een plaats waar de Antwerpenaar geconfronteerd wordt met de cyclus van leven en dood. Door meer recreatie aan te bieden, steeds met respect voor overledenen, wordt het begraafpark een groene oase van rust in een verstedelijkt gebied.

Met de goedkeuring van het beheerplan bepaalt de stad een langetermijnvisie voor het beheer van het begraafpark Sint Fredegandus. Hierdoor blijft het begraafpark op een duurzame manier bewaard voor volgende generaties.

Grote namen voor zomerconcerten in het Rivierenhof

Het Openluchttheater heeft nog enkele grote namen bekendgemaakt die deze zomer van jetje zullen geven op de unieke locatie in het Rivierenhof. Op 1 juli zullen in het park de stevige gitaren van The Black Box Revelation en The Kids weerklinken. Tickets in voorverkoop kosten 18 euro. Een week later, op donderdag 8 juli, mag Deurne The Wailers verwelkomen, dat is de originele begeleidingsband van reggaelegende Bob Marley. Voor hun optreden betaalt u in voorverkoop 24 euro. Die prijs betaalt u ook om op 24 augustus Charlie Winston aan het werk te zien, een veelbelovende singer-songwriter die hoge ogen gooit in Frankrijk.


Op 31 augustus ten slotte zakt 'onze' in het buitenland erg populaire Milow af naar het Rivierenhof. Hij speelt er een akoestisch concert, waarvoor u in voorverkoop 22 euro moet neertellen.

Meer info op http://www.openluchttheater.be

08 mei 2010

Jong en oud speelt samen in nieuw Bosuilpark

Deurne laat zich inspireren door succes van Spoor Noord op den Dam (Het Nieuwsblad)
Auteur: Jan Auman

DEURNE - Het district heeft plannen om de troosteloze vlakte tussen de flats van de Bosuil om te toveren tot een variant van Spoor Noord. Er komen niet alleen speeltuigen voor kinderen, maar ook voor senioren.
(Klik op de titel voor het volledige artikel)

07 mei 2010

Nieuwe aanvraag tot stedenbouwkundige vergunning voor zwemvijver Boekenberg

Op 26 maart 2010 trok de Raad van State de in 2006 verkregen bouwtoelating van zwemvijver Boekenberg in. De stad Antwerpen dient nu opnieuw een aanvraag tot stedenbouwkundige vergunning in en streeft ernaar de zwemvijver zo snel mogelijk voor het grote publiek te heropenen. Het ziet er helaas naar uit dat dit niet meer vóór de zomer zal lukken.
Klik voor het volledige verslag op de titel van dit bericht.