10 november 2006

Mieke Vogels blijft zetelen in districtsraad Deurne

Mieke Vogels kiest voor een zitje in de districtsraad van Deurne. In de Antwerpse gemeenteraad staat ze haar plaats af aan Erwin Pairon. De afscheidnemende schepen zal samen met Freya Piryns de groene tweemansfractie vormen. De Antwerpse groenen zaten woensdagavond rond de tafel om de afgelopen gemeenteraadsverkiezingen te evalueren. Een van de belangrijkste conclusies was dat Groen! de komende zes jaar meer aandacht moet besteden aan de negen districten.

Bouw ecologische zwemvijver Boekenbergpark kan starten

De rechtbank oordeelde gisteren dat de klagers tegen de ecologische zwemvijver in het Boekenbergpark ongelijk hadden. Volgende week is er overleg met de aannemer over de start der werken.
Groen! Deurne is verheugd dat er eindelijk een einde komt aan deze soap. Lees hieronder het persbericht van het kabinet van schepen Chantal Pauwels.


10 11 2006

Werken aan ecologische zwemvijver Boekenberg kunnen starten Rechtbank van eerste aanleg verwerpt protest enkele buurtbewoners

Met een jaar vertraging kunnen de werken aan het openluchtzwembad Boekenberg dan toch van start gaan. Daartoe besloot de Antwerpse rechtbank van eerste aanleg vanmorgen. Het stadsbestuur zet nu alles op alles om het gerenoveerde zwembad te openen tegen de zomer van 2007.

Op 25 februari '05 besloot het stadsbestuur om het openluchtzwembad Boekenberg Vlaremconform te maken en om te bouwen tot een ecologische zwemvijver. Op 27 maart '06 verkreeg het stadsbestuur daarvoor een bouwvergunning. Op 5 april '06 dienden een aantal bewoners van de Van Baurscheitlaan bij de rechtbank echter een eenzijdig verzoekschrift in met de vraag om de start van de werken te verbieden. Daarop werd onmiddellijk aan de stad bevolen om de werken stop te zetten. Op 27 april '06 dienden die buurtbewoners bij de Raad van State eveneens een verzoekschrift in met de vraag om de afgeleverde bouwvergunning te schorsen.

Na bijkomend onderzoek ontving het stadsbestuur op 27 juni '06 een nieuwe bouwvergunning. Ondanks de meer dan 2000 handtekeningen van buurtbewoners - die met de bouw van een ecologische zwemvijver instemden - stapte een handvol buurtbewoners in de zomermaanden opnieuw naar de rechtbank om de start van de werken nogmaals te verbieden en de (nieuwe) bouwvergunning te schorsen.

Op 20 oktober jl. verwierp de Raad van State reeds de aanvraag van de buurtbewoners tot schorsing van de bouwvergunning. Ondertussen hadden de buurtbewoners aan de rechter ook een heropening van de debatten gevraagd. Vandaag besloot de rechtbank van eerste aanleg echter dat er geen aanleiding was om het debat te heropenen aangezien het volgens de rechter geen nieuw feit betrof. In ditzelfde vonnis vernietigt de rechtbank meteen ook de eerdere besluiten van de rechter om de start van de werken te verbieden. De vraag van de buurtbewoners werd daarbij als ongegrond bevonden.

Dit betekent dat het stadsbestuur -met een jaar vertraging - eindelijk met de werken voor een ecologische zwemvijver in het Boekenbergpark kan beginnen. Om de start van de werken te plannen, zitten de verschillende stadsdiensten reeds begin volgende week samen. De tegenpartij kan nog in beroep gaan tegen deze beslissing maar het is de bedoeling van het stadsbestuur om de ecologische zwemvijver te openen tegen de zomer van 2007.

Meer info over dit persbericht:
Kabinet Schepen Chantal Pauwels (klik op de titel van dit bericht)

04 november 2006

Klagers zwemvijver Boekenberg voerden verkeerde procedure

De kortgedingrechter bij de Raad van State oordeelde dat de klagers tegen de ecologische zwemvijver in het Boekenbergpark de foute procedure volgden.

Het komt er op neer dat er niet had moeten gevraagd worden zich uit te spreken over de gegrondheid van de vordering tot vernietiging of schorsing van de vergunning, maar over de gegrondheid van de middelen die daarbij aangevoerd werden.

Het verschil zit hem in een klein hoekje. Een uitspraak over de schorsing zelf (over de grond van de zaak dus), laat doorgaans tussen vijf en vijftien jaar op zich wachten; een uitspraak over de gegrondheid van de middelen slechts enkele weken.

De Raad van State was zo vriendelijk toch een arrest af te leveren, maar dan alleen om te melden dat de verkeerde procedure was gevolgd in het kader van een kort geding voor de rechtbank in eerste aanleg. Op 9 november heropent de rechter de debatten.