12 maart 2013

Schepen Van de Velde kiest voor de frontale aanval tegen burgerparticipatie

09 maart 2013

Het Rivierenhof: De kracht van verwarring

N-VA Deurne pleitte in haar campagne voor de overheveling van het Rivierenhof van de provincie naar het district Deurne. Slecht afgesproken, want gedeputeerde Bruno Peeters (N-VA) maakte snel duidelijk dat het Rivierenhof sowieso provinciaal blijft. Ondertussen gebruiken districtsvoorzitter Peter Wouters (N-VA) en schepen Tjerk Sekeris (N-VA) nog steeds officiële kanalen van de Stad om hiervoor te pleiten. Als Groen zijn we, ook al zitten we in de oppositie, best tevreden over het beheer van het Rivierenhof. Wel willen we er samen met provincieraadslid Tom Caals voor pleiten dat het Rivierenhof blijft ruimte bieden aan spelende kinderen en hun gezin. Zo wordt momenteel de toekomst van het verkeerspark in vraag gesteld, en de speeltuin is dringend aan opfrissing toe. We zullen deze dossiers strikt blijven opvolgen.

07 maart 2013

Eksterlaar 'We willen minder woningen en meer openbare ruimte'

06 maart 2013

Luchtvervuiling en fijn stof belangrijkste oorzaakzie ook http://www.deredactie.be/permalink/1.1566286

05 maart 2013

Bestuursakkoord Deurne doorgelicht: Vele intenties, weinig concrete plannen...

Het bestuursakkoord van dit nieuwe bestuur met de titel “Trots op Deurne” staat vol vage omschrijvingen en doelstellingen. We missen een sterke visie en dynamiek.
Natuurlijk zou het fijn zijn dat de zon altijd voor iedereen schijnt, dat alles en iedereen rustig en tevreden en gezond is. Dat willen wij ook! Maar politiek moet duidelijk zijn.
Concrete doelstellingen over hoe, wat en wanneer… die zijn haast niet te vinden!
We hebben een lijst gemaakt van meer dan 40 vragen en opmerkingen en we kregen een antwoord op twee van die vragen. De rest blijft oppervlakkig en hol.
Daar komt nog bij dat de meerderheid zeer krap is en dat de voorzitter onbekwaam is door een groot gebrek aan ervaring en daadkracht. De titel zou dan moeten zijn: “Jammer voor Deurne!

In het bestuursakkoord voor Deurne staat ook een opmerkelijke koerswending over mobiliteit. Dit deel is duidelijk geschreven door mensen die graag met de auto rijden. Gelijkwaardig behandelen van auto’s en alternatieven is fundamenteel onrechtvaardig en onveilig… een auto is nu eenmaal veel groter en sterker dan een voetganger of een fiets. En privé-comfort kan je openbaar vervoer niet geven.
In vele Europese steden wordt een duidelijke keuze gemaakt om de auto te vervangen door alternatieven. Maar in Antwerpen en Deurne gaat het nieuwe bestuur de klok terugdraaien en terug doen alsof er ruimte en mogelijkheden genoeg zijn om iedereen vrij te laten rondrijden… met de auto.
En om dit te verdoezelen schrijven ze dan enkele zinnen die de fietsers en voetgangers zogenaamd moeten plezieren. “Volledig veilig maken van verplaatsingen met de fiets…?” Hoe doe je dat als overal de auto veel meer plaats krijgt?


Met Groen willen we duidelijke keuzes maken ! Er is onvoldoende ruimte in elke straat om alle auto’s te laten rijden en parkeren. Er moeten oplossingen aangeboden worden om inwoners op een andere manier te leren denken over mobiliteit en de zwakste en traagste weggebruikers moeten voorrang krijgen. Wij willen van alle woonstraten “fietsstraten” maken en geven de straat terug aan voetgangers of spelende kinderen. Het openbaar vervoer moet voorrang krijgen door goedwerkende lichtbeïnvloedingen en veilige kruispunten. En de frequentie in de spitsuren moet omhoog!
Wie de auto wil gebruiken… zal moeten aanvaarden dat er gewoon te veel auto’s zijn en dat daardoor vele autogebruikers mekaar het leven moeilijk maken.
En dat mag niet ten koste gaan van wie zich op een andere manier wil verplaatsen!

04 maart 2013