28 mei 2006

Wat heeft men in petto met het vliegveld van Deurne?

De luchthaven van Antwerpen wordt verder uitgebouwd. Eerst moet er een milieueffectenrapport (MER) gemaakt worden. De Vlaamse overheid vraagt aan iedereen zijn mening over welke effecten op het milieu ze moet onderzoeken.

Eerst geeft een ‘kennisgevingsrapport’ een overzicht van wat er in de omgeving van de luchthaven allemaal kan onderzocht worden: gezondheid, veiligheid, bodem, lucht, geluid, …

Het rapport ligt tot 22 juni 2006 ter inzage.

18 mei 2006

26 mei, stille mars in Antwerpen: 'Het verdriet is van A'

De zinloze moorden op Luna en Oulemata, de aanslag op Solvin. Geweld van die proporties laat ons sprakeloos. Het had niet mogen zijn. We moeten tonen dat we dit niet willen. Dat we als mensen willen samenleven. Niet als ‘wij’ en ‘zij’, niet als tegenstanders. Maar als kleurrijk volk. Met kansen voor iedereen die hier woont. Op 26 mei moet de stilte van duizenden oorverdovend zijn. Geen vlaggen, geen slogans. Stilte. Start is op de Brouwersvliet, verder langs de kaaien tot aan het nieuw justitiepaleis, waarna er toespraken door de betrokken families. Alle info op website http://26mei.antwerpen.be

16 mei 2006

Groen!-sp.a-spirit met sterk kartel naar lokale verkiezingen in Deurne

Tijdens de lokale verkiezingen van 8 oktober zullen Groen!en sp.a-spirit de krachten bundelen en in het district Deurne met een sterke kartellijst naar de kiezer trekken. De lijst wordt getrokken door huidig sp.a-député Frank Geudens. Vlaams minister Kathleen Van Brempt (sp.a) en Vlaams parlementslid Mieke Vogels (Groen!) steunen de lijst.

De laatste jaren zijn er in Deurne vele initiatieven genomen. Er is een fietshaven en een jeugdcentrum in Deurne-Noord bijgekomen. In Deurne-Zuid opende ontmoetingscentrum Den Tip en kinderopvang "Okido" de deuren. Met tram 5 kwam er een nieuwe en snelle verbinding tussen Deurne en de binnenstad van Antwerpen. Bovendien werden heel wat straten en pleintjes heraangelegd en begon men met de aanpak van de parkeerproblemen rond het Sportpaleis.

Toch zijn er nog vele uitdagingen voor het nieuwe beleid in Deurne, willen we een echte trendbreuk realiseren. De aanleg en onderhoud van pleinen moet het sociale weefsel in de wijken versterken. Meer groen moet de leefbaarheid in het district vergroten. Voor de gezondheid en ontspanning van de inwoners moet de nadruk nog sterker op sport komen te liggen. Daarnaast moet Deurne een bereikbaar en toegankelijk district zijn waardoor het belangrijk is om te blijven werken aan mobiliteit. Om dit alles te realiseren hebben we een sterk kartel nodig dat alle progressieve krachten bundelt en een positief verhaal uittekent voor Deurne.

De lijst wordt mee geduwd door uittredend districtsvoorzitter René De Preter (sp.a). Huidig districtsschepen Walter Verbruggen (Groen!, Cultuur, verkeer en ruimtelijke ordening) staat op 3. Waldo De Waele (28) lid van de Deurnese jeugdraad en provinciaal voorzitter van Jong Groen! staat op plaats 6. Hij werkt als kwaliteits en milieuverantwoordelijke in de voedingssector. Arfan Saber vertegenwoordigd spirit.