30 september 2006

Een groene stem is meer dan ooit een strategische stem

een rechts verhaal of groen en sociaal (annickske nikske)
Op 8 oktober staat er veel op het spel. Het zijn geen burgemeestersverkiezingen, maar gemeenteraadsverkiezingen. De vraag is vooral welke ploeg Antwerpen de komende zes jaren zal besturen. Groen! roept daarbij de Antwerpenaren op om de verrechtsing in deze stad te stoppen, ook de sluipende verrechtsing van meerderheidspartijen.

Sommige voorstellen van liberalen en christendemocraten laten aan duidelijkheid immers niets te wensen over: terugdraaien van het milieubeleid, geen extra autovrije zones, geen nieuwe sociale woningen in de stad, een vestigingsverbod voor arme mensen in probleembuurten, actieve jacht op illegalen en deur-aan-deur-controles met politie. Het is niet meer alleen Dewinter die dit verdedigt. De toenemende druk van extreemrechts heeft ertoe geleid dat ook democratische partijen als CD&V/NVA en VLD steeds verder naar rechts opschuiven. Die maakten er de afgelopen maanden ook geen geheim van dat ze Groen! uit het stadsbestuur willen. De enige manier om die ruk naar rechts tegen te houden, is een sterke groene fractie in de gemeenteraad en in het bestuur.

Patrick Janssens zet zich als burgemeester boven de partijen. Als de wijzer op de weegschaal probeert hij de Antwerpse politiek in balans te houden.
Maar door de verschuiving van VLD en CD&V/NV-A naar de rechtse kant van de weegschaal, is er meer dan ooit voldoende tegengewicht nodig.

Wie een zo progressief mogelijke bestuursploeg rond burgemeester Janssens wil, kan er dus beter voor zorgen dat Groen! in het schepencollege blijft.
Want anders dreigt Patrick Janssens het beleid te moeten uitvoeren van Philip Heylen, Bart De Wever en Dirk Grootjans.

De keuze is duidelijk. Een bestuursploeg zonder Groen! dreigt vervaarlijk naar rechts over te hellen. Dat willen we voorkomen. Omdat we een evenwichtige én zo progressief mogelijke ploeg willen voor ’t stad. We willen een stad die voorrang geeft aan voetgangers, fietsers en openbaar vervoer, die werk maakt van meer groen. Een warme en duurzame stad willen, die kiest voor solidariteit, ook met de zwaksten. Die een gezonde toekomst geeft aan al haar bewoners ongeacht hun inkomen of hun herkomst. Daarvoor gaan we in deze laatste week.
Daarom is een groene stem meer dan ooit ook een strategische stem.

21 september 2006

Stem van buurtbewoners wordt eindelijk gehoord

Er zijn enkele doden te veel gevallen, maar de al in 2004 na het zoveelste dodelijk ongeval geëiste maatregelen zullen dit jaar nog uitgevoerd worden. Het laatste dodelijk ongeval dateert van 30 juni dit jaar. Tussen de Van Strydoncklaan en het kruispunt met de Ruggeveldlaan zal de Boterlaarbaan op 1 rijstrook in elke rijrichting gebracht worden. Daarmee zal de kans op ongevallen met voetgangers en fietsers die de gewestweg oversteken drastisch verminderen. Immers, vaak stopte de bestuurder op de eerste rijstrook, maar reed de wagen op de tweede rijstrook gewoon door. Door deze maatregel zal de snelheid die maximaal 50 per uur was misschien ook meer gerespecteerd worden. Dat diegenen die die maximum snelheid al niet te nauw namen en nu ongetwijfeld zullen klaarstaan om hardop te gaan roepen dat hun vrijheid beperkt wordt maar eens nadenken over het leed dat (de familie van) de slachtoffers werd aangedaan.
Later bij de herinrichting van tramterminus 24 zal ook nog de Van Strydoncklaan zelf aangepakt worden.

13 september 2006

Deurne Durven Dromen (1): samen het plein op.

Samen het plein op
Vrijdag 15 september op het Bisthovenplein. Er wordt een voet- of basketbalwedstrijdje georganiseerd en kandidaten praten met buurtbewoners over het wel en wee van hun wijk.
Meer info:
http://www.deurnedurft.be

06 september 2006

Heeft Freya een gladde tong?


Nu zaterdag 9 september gaat de Groen! campagne voor de stad echt van start.

Freya Piryns geeft een groot feest in Zurenborg. Voor haar verjaardag. Maar ook om alle mensen die op de lijst staan van de stad of de districten alvast te bedanken voor hun engagement.

Ook jij bent van harte welkom!

We verwachten je zaterdag 9 september vanaf 19u.30 op de Draakplaats te Antwerpen.
Het feest is in open lucht rond en om, en indien nodig onder de spoorbrug.

Groen! wil blijven wegen op het beleid in deze stad, wij willen blijven garant staan voor een progressief beleid. Zonder Groen! in het bestuur dreigt er een forse verrechtsing in de stad. Er staat veel op het spel.

En het zal plezant worden natuurlijk.
Met:
Stand-up comedian Sammy Deburggraeve
Trixie Whitley
Inserted (= Antwerpse hiphop)
Presentatie: Vitalski

Tot dan!