26 december 2013

Overlijden Marleen De Backer


13 december 2013

"Privatisering luchthavens Oostende en Deurne duurder dan eigen beheer" [feedly]

"Privatisering luchthavens Oostende en Deurne duurder dan eigen beheer"
http://feedly.com/e/1cBW5LHR


Overigens telde de luchthaven vorige maand november weer eens dik 1000 passagiers minder dan 1 jaar geleden (nov. 2013: 10578 passagiers t.a.v. nov. 2012: 11648): de achteruitgang gaat voort.  Aangezien de vluchten op Manchester opnieuw stopgezet zijn, valt te verwachten dat de maand december (traditioneel een zwakke maand voor de luchthaven Deurne) geen hoge toppen zal scoren.


--
 via my feedly.com reader

22 november 2013

Ambitieloze meerjarenbegroting van N-VA, CD&V en open VLD-meerderheid

De Groene fractie in Deurne is ontgoocheld na de voorstelling van de meerjarenplanning en budgetopmaak. Het is de zoveelste gemiste kans van het districtscollege om met gerichte acties Deurne meer identiteit te geven. Het lijkt er op dat Deurne de voorstad van Antwerpen wordt, zonder identiteit! Beslissingen en beleidsaccenten van het stadsbestuur worden blindelings gevolgd met dure investeringen als gevolg. Zo wordt meer dan een miljoen besteed aan het vervangen van verlichtingspalen en daardoor kan nadien de stad besparen op hun elektriciteitsrekening.

Gerichte acties vinden we zelden terug, eerder vage intenties en oplapwerk. Een lange termijn visie met duidelijke en gedurfde keuzes ontbreekt. De heraanleg van de Frank Craeybeckxlaan, een belangrijke straat in het hart van Deurne, is bijvoorbeeld pas gepland in de tweede helft van de legislatuur. En dit terwijl het vorige bestuur alle voorbereidingen al had getroffen! het is nobel dat men De Groote Oorlog en 50 jaar districtshuis wil herdenken, maar op onze vragen hoe dit concreet wordt uitgewerkt bleef het antwoord uit, en we zijn bijna 2014!

Wanneer we toch concrete acties terug vinden, blinken ze uit in domme keuzes die veel geld kosten. zo wordt het kunstwerk Ponoma professioneel bewaard voor een uitgave van 12000 euro volgend jaar omdat het districtsbestuur de gekozen locatie, waarvoor al een inplantingsplan en geld was voorzien, wil wijzigen en nog jaren wil wachten tot het een plaats zou krijgen op Eksterlaar.

Het is duidelijk: dit bestuur kent niet veel van besturen en is bang om keuzes te maken waarvan Deurne op lange termijn beter wordt. Met dit meerjarenplan biedt men geen antwoord op een sterk groeiend Deurne dat vergroent, verkleurt en vergrijst.

21 november 2013

Walter Verbruggen ontgoocheld in meerjarenbegroting Deurne


Stad en district investeren samen de komende vijf jaar 22 miljoen in straten en pleinen in Deurne. ‘Het is duidelijk dat dit bestuur niets kent van besturen en ook niet weet wat de noden zijn’, reageert Walter Verbruggen (Groen) ontgoocheld.
lees verder op:
http://www.nieuwsblad.be/article/detail.aspx?articleid=dmf20131120_00848740

05 november 2013

"Zonder buurthuis is er geen overkoepelende hulp"

Gazet van AntwerpenArmoedebestrijding Onderzoeker UA bepleit belang van lokale initiatieven De toekomst van buurthuizen en andere lokale, laagdrempelige organisaties is wegens de huidige besparingscultuur onzeker. Peter Raeymaeckers, onderzoeker aan de Universiteit Antwerpen, ijvert voor hun voortbestaan. Hij wijst op de sleutelrol die ze spelen in de toegang tot sociale dienstverlening.

Armoedebestrijding

Onderzoeker UA bepleit belang van lokale initiatieven

De toekomst van buurthuizen en andere lokale, laagdrempelige organisaties is wegens de huidige besparingscultuur onzeker. Peter Raeymaeckers, onderzoeker aan de Universiteit Antwerpen, ijvert voor hun voortbestaan. Hij wijst op de sleutelrol die ze spelen in de toegang tot sociale dienstverlening. 0 0 "Hulpverleningsorganisaties hebben doorgaans een strak omlijnde functie. Ze specialiseren zich in één enkele vorm van hulpverlening. Terwijl de ene organisatie zich inzet om de woonsituatie van sociaal kwetsbaren te verbeteren, legt de andere zich toe op hun jobmogelijkheden", zegt Peter Raeymaeckers van de onderzoeksgroep OASeS (Ongelijkheid, Armoede, Sociale
Uitsluiting en de Stad), werkzaam aan de Universiteit Antwerpen.

"Naast deze doelspecifieke hulpverlening vinden we ook organisaties die kiezen voor een meer globale kijk op de situatie waarin sociaal kwetsbaren zich bevinden. Ze beperken zich niet tot het verlenen van hulp op één enkel terrein, maar beschouwen de probleemsituatie van de client in zijn totaliteit. Laagdrempelige buurthuizen zijn daar een voorbeeld van. Uit onderzoek blijkt dat vooral die organisaties een sleutelrol vervullen in het verbinden van hulpverleningsorganisaties tot een samenhangend netwerk."

Raeymaeckers onderzocht in zijn doctoraat de mate waarin hulpverleningsorganisaties in Berchem, Borgerhout, Deurne en Antwerpen- Noord binnen elk van de districten met elkaar in verbinding staan. Hij stelde vast dat de sterkte van dat netwerk onder meer bepaald wordt door de aanwezigheid van laagdrempelige initiatieven, zoals buurthuizen van Samenlevingsopbouw en de Sociale Infopunten van de stad Antwerpen.

"Indien we de hulpverlening in Antwerpen toegankelijk willen maken, dan moeten we naast zeer gespecialiseerde vormen van hulpverlening inzetten op dergelijke laagdrempelige initiatieven."

Samenwerking

Onderzoeker Peter Raeymaeckers stelde zijn doctoraat zopas voor tijdens het Onderzoeksforum Sociaal Werk Antwerpen, dat een samenwerkingsverband is van de Universiteit Antwerpen met de Karel de Grote Hogeschool en Artesis Plantijn. Het forum is een kennisdeling van onderzoekers, sociaal werkers en docenten dat streeft naar een verbetering van het sociaal werk in de regio.

Raeymaeckers stelde ook vast dat het netwerk van sociale hulpverleningsorganisaties - en dus de mate waarin ze erin slagen die veelzijdige vraag naar hulp te beantwoorden - sterker is in de districten waar lokale initiatieven als buurthuizen en Sociale Infopunten die sleutelrol voor hun rekening nemen. "Ook waardevol is welzijnsoverleg. Dat is het samenzitten van de verschillende hulpverleningsorganisaties binnen een bepaalde buurt, om kennis en ervaringen uit te wisselen en concrete doelstellingen te formuleren."

"Deurne en Antwerpen-Noord hebben een sterker netwerk, wat mede een gevolg is van de sleutelorganisaties die er actief zijn. In Deurne is er onder meer het Sociale Infopunt en Buurthuis 't Pleintje, in Antwerpen-Noord is Centrum De Wijk actief. Ook de sociale centra van het OCMW van Antwerpen kunnen een zeer belangrijke en versterkende rol vervullen", zegt onderzoeker Peter Raeymaeckers.

Het onderzoeksforum aan de Universiteit Antwerpen werd ook bijgewoond door Walter, een ervaringsdeskundige van Recht-Op vzw. Dat is een vereniging uit Deurne waar armen het woord nemen. Hij onderstreepte ook het belang van initiatieven die trachten een totaalbeeld te krijgen van de context van een kwetsbare.

"Wat haalt het uit wanneer de ene organisatie ervoor zorgt dat je geneesmiddelen krijgt, wanneer een slechte woonsituatie die aan de basis ligt van die gezondheidsproblemen niet wordt aangepakt, omdat dat het terrein is van een andere organisatie waar de kwetsbare de weg niet naar vond?"RUBEN AERTS ■

30 oktober 2013

BMI regional stopt vluchten van Antwerpen naar Manchester

Ze hebben het, desondanks royale Vlaamse steun (tenminste per verkocht ticket), iets meer dan een jaar volgehouden.
En nog vallen de schellen niet van de ogen van de Vlaamse regeringsleden Peeters en Crevits.  Dat noemt men ziende blind zijn.Ministers @MP_Peeters & @crevits zijn ziende blind. @bmiregional stopt na iets meer dan 1 jaar lijnvluchten naar Manchester @AntwerpAirport
Bmi regional stopt vluchten van Antwerpen naar Manchester
       
BRUSSEL 30/10 (BELGA) = De Britse luchtvaartmaatschappij bmi regional zal
op 29 november stoppen met de verbinding tussen Antwerpen en
Manchester. Dat meldt de Luchthaven Antwerpen woensdag.
   De route Antwerpen-Manchester werd vorig jaar (sinds 29 oktober 2012)
heropgestart door bmi regional, kort nadat CityJet deze stopzette om
organisatorische redenen, zo meldt de luchthavenuitbater. Tussen
eind 2006 en begin 2012 vloog eerst VLM Airlines, later CityJet,
gemiddeld 2.500 passagiers per maand heen en terug tussen Antwerpen en
Manchester.
    "De directie van de luchthaven en de gemeenschap op Antwerp Airport
bekijken de situatie met bmi regional en zoeken naar mogelijke
alternatieven. Egis, de toekomstige exploitant voor Antwerp Airport
wordt hier ook bij betrokken", luidt het persbericht.
    Bmi vliegt momenteel tweemaal per dag met een Embraer ERJ 135
tussen Antwerpen en de Noord-Engelse stad.
    In 2012 telde de Luchthaven Antwerpen 140.139 passagiers. THD/(VDH)/
./.

18 oktober 2013

Luchtvervuiling door verkeer bedreigt gezondheid van elke Deurnese inwoner

De WHO bevestigde gisteren nog maar: luchtvervuiling is direct verantwoordelijk voor honderdduizenden kankers. De Vlaamse regering plant echter nog bijkomende snelwegen (A102) ten oosten van Deurne, of denkt aan een verbreding tot 19 rijstroken van de Antwerpse ring ter hoogte van het Sportpaleis. Ook een deel van het Rivierenhof zou moeten sneuvelen voor deze verbreding van de Ring en de E313. Dit terwijl het vorige districtcollege van Deurne onder groene impuls nog unaniem pleitte voor het intunnelen van die E313 ter hoogte van het Rivierenhof.

Groen raadslid Walter Verbruggen deed een oproep in de districtsraad om te kiezen voor gezondheid en welzijn van iedere Deurnenaar. In Deurne worden we geconfronteerd met verschillende snelwegen die ons omringen, het is essentieel dat de hogere overheden zich bewust zijn van deze situatie die voor elke inwoner lawaaihinder en hinder van fijn stof met zich meebrengen. In deze context zou de verbreding van de ring tot 19 rijvakken in de buurt van Deurne, nefast voor lawaaihinder en fijn stof problematiek.
We stellen voor een scherpe brief te formuleren vanuit deze stad en district naar de Vlaamse Regering om werk te maken van gezonde en efficiënte oplossingen voor de verkeersproblematiek. We verwijzen daarvoor best naar de haalbare en betaalbare oplossingen en alternatieven.
We legden een tweeledig advies voor

Artikel 1
De districtsraad adviseert het College van Burgemeester en Schepenen om een sterk signaal te zenden aan de Vlaamse Regering om de verbreding van de Antwerpse Ring tegen te houden.

Artikel 2
De DR van Deurne vraagt tevens de alternatieven die minder overlast bieden aan onze inwoners te steunen. Het overkappen of intunnelen van bestaande snelwegen en keuzes maken die de lawaaioverlast en fijnsfof tegengaan, moeten hier prioriteit krijgen.
We zijn blij dat de voltallige meerderheid artikel 1 van het advies steunde.

Spijtig genoeg wil de huidige meerderheid niet verder gaan dan dat, en wil men niet nadenken over alternatieven rond intunneling , overkapping, snelheisbeperkingen om de toekomst van onze kinderen te vrijwaren. Want voor hen is het duidelijk dat koning auto steeds voorrang krijgt, zelfs op de gezondheid van onze inwoners.

02 oktober 2013

Waarom moet de stad verkeersveiligheid bevorderende maatregelen beslissen en niet het district?

Het college van de stad Antwerpen besliste vorige vrijdag 27/9 dat er op de Dascottelei (district Deurne) een  zwart punt wordt aangepakt. Voor het kruispunt met de Sint-Rochusstraat worden verschillende ingrepen uitgevoerd: de gelijkgrondse voet- en fietspaden worden doorgetrokken, er komen sassen voor de voetgangersoversteken op de trambanen met markeringen van een vak met kruis op, er komen voetpaduitstulpingen aan beide zijden en het bestaande parkeervak wordt afgebakend. Tot slot krijgen de rijbanen in beide rijrichtingen haaientanden.  Dat juichen wij uiteraard toe.
Een deel van deze maatregelen werd bovendien al uitgevoerd (het schilderwerk) maar toch moet het district nog adviseren. Waar zit de efficiëntie, is het niet beter dat het district hier meteen het initiatief neemt?  Het districtsniveau kent de plaatselijke situatie immers het best.

08 september 2013

Zondag 15 september: picknicks voor schone lucht in de stedenBurgerbewegingen uit Brussel, Gent en Antwerpen hebben de handen in elkaar geslagen om op zondag 15 september a.s. – autoloze zondag – "picknicks voor schone lucht in de steden" te organiseren. Dit initiatief wordt gesteund door onder meer de Bond van Grote en Jonge Gezinnen, de Bond Beter Leefmilieu en Childproof.
In Antwerpen vindt de picknick die dag van 12 tot 15 uur plaats in het Albertpark.
Het wordt een gezinsvriendelijk gebeuren, met een sprookjesmolen, muziek, hoepels en springtouwen. Er zijn begeleide wandelingen door het Harmoniepark, dat vlak naast het Albertpark ligt.
Aan infotafels geven deskundigen uitleg over de relatie tussen de Antwerpse mobiliteitsproblematiek en onze gezondheid. Je kunt die middag ook affiches meenemen van de nieuwe campagne voor schone lucht in de stad.
Vul dus die picknickmand, duim voor mooi weer en kom op 15 september naar het Albertpark.

07 september 2013

Open brief BOS+ aan ministers Schauvliege en Muyters: "Vindt u het ook niet ok dat eeuwenoud waardevol bos voor de bijl gaat?"

29 augustus 2013

Minister wil laten onderzoeken of oevers Groot Schijn minder steil kunnen gemaakt worden

Gazet van Antwerpen,

Vlaams minister van Leefmilieu Joke Schauvlieghe (CD&V) geeft de Vlaamse Milieumaatschappij (beheerder Groot Schijn) de opdracht nog dit jaar te onderzoeken welke oevers van de Schijn in aanmerking komen om te worden afgeheld.

Dat liet ze buurtgroep Venneborg weten, die haar in een brief had gewezen op het gevaar van de steile oevers van het Groot Schijn in het Rivierenhof.

De Vlaamse Milieumaatschappij heeft volgens Schauvlieghe vastgesteld dat de oevers inderdaad te steil zijn. Als nagegaan is welke oevers aangepakt kunnen worden, wordt een concreet voorstel uitgewerkt.

Buurtgroep Venneborg stelt voor om in het nieuwe Park Groot Schijn aan het speelbos en aan Speelplein 't Schijntje de oevers van de Schijn licht afhellend te maken zodat kinderen er zouden kunnen spelen.  Dit is ook positief voor watervogels die zo makkelijker in en uit het water kunnen. Ook de biodiversiteit van de oevers vaart er wel bij.

26 augustus 2013

Infomarkten op 20, 22 en 23 september over mogelijke aanleg A102 en R11bis


12 augustus 2013

De kracht van verandering???

De Deurnese groene fractie is ontsteld over de vlotheid waarmee bepaalde plannen voor stadsontwikkeling door het districtsbestuur worden geschrapt of herbekeken.  Denken we maar aan het opnieuw uitvoeren van een studie voor het Wim Saerensplein, terwijl hier al een uitgebreide studie was gedaan.  Maar die was niet zo positief voor koning auto...  Vorige week de schrapping van de heraanleg van het laatste stuk Ruggeveldlaan. En weer was het verminderen van de parkeerplaatsen de voornaamste argumentatie.
En dan nu het schrappen van het masterplan "Een hart voor Deurne".
Eens te meer wordt bewezen, dat het toch vooral koning auto is waar men met dit bestuur naar luistert.
Terwijl de meerderheid bij de toelichting van het bestuursakkoord nog weerlegde dat ze enkel de auto naar voor wou schuiven en de fietsers en voetgangers ook een plaats wilden geven, merken we nu bij het schrappen van de heraanleg van het laatste stuk Ruggeveldlaan en masterplan "hart van Deurne" dat de beweegredenen enkel en alleen voldoende en comfortabel ( lees niet betalend) parkeren zijn. Als drogreden geeft men dan 'te ambitieus': voor ons is dit een compleet gebrek aan lange termijn visie, want zonder maar een vleugje ambitie geraak je niet ver.  Niets doen is natuurlijk gemakkelijker dan risico's durven nemen. Voor ons is het duidelijk dit bestuur is bang voor de toekomst en laat de complexe uitdagingen waar Deurne voor staat liever wegrotten dan aan te pakken. Wat het bestuur in de plaats zal geven zijn te korte termijn oplossingen en haastig knip en plak werk, waardoor de buurt niet de nodige aandacht krijgt die ze verdient.  Nu de Turnhoutsebaan heraangelegd is was dit een mooie kans om een centrum voor Deurne waar te maken, ook daar negeert het districtsbestuur de verzuchtingen en vele inspraakmomenten van bewoners tijdens de vorige legislatuur
Wij noemen dit geen kracht van verandering, maar van stilstaan.  Een kracht die getuigt van weinig respect ten opzichte van de Deurnese inwoners die vooral een aangename leefomgeving willen.

26 juli 2013

Ontdek de plannen voor de A102 en de R11bis


16 juli 2013

Zoek de vout (oplossing onderaan)


Bij het Agentschap Wegen en Verkeer had zijn huiswerk beter moeten maken... Zij worden dan ook niet geacht specialisten in luchtvaartgeschiedenis te zijn :-)

Zoektocht naar oorlogsbommen onder Krijgsbaan
Het Laatste Nieuws,
Di. 16 Jul. 2013, Pagina 19
De werken voor de ondertunneling van de Krijgsbaan in Mortsel aan de luchthaven van Deurne verlopen volgens schema. Er vindt nu een archeologisch onderzoek plaats op het terrein. "Omdat de luchthaven in WOI en WOII een belangrijke rol speelde, doen we een bommenonderzoek", zegt Peter Bruyninckx van het Agentschap Wegen en Verkeer. "Dat is nodig om de veiligheid voor de werknemers te garanderen wanneer ze hier in het najaar beginnen te werken. Op een bommenscan zijn 200 mogelijke objecten vastgesteld. We gaan die nu opgraven. Alles gebeurt in samenspraak met de politie en ontmijningsdienst Dovo." Na het bouwverlof begint het archeologisch onderzoek. "Dan zoeken archeologen naar restanten met echte historische waarde. Ze doen dat door sleuven te graven. Maar de kans dat ze grote vondsten doen, is klein." Zonder grootse vondsten wordt in het najaar de werfzone met een tijdelijke parallelweg voor het verkeer aangelegd. Het uitgraven van de tunnel zou begin 2014 moeten kunnen beginnen. (FSL)

Oplossing zoekspelletje:
Een beetje hilarisch maar eigenlijk weer een voorbeeld van geschiedenisvervalsing: men wil blijkbaar aantonen dat er al in de tijd van de Romeinen een luchthaven gevestigd was in Deurne…  Tijdens WO I was er nog geen sprake van de luchthaven Deurne, er werden dan ook geen bommen gegooid naar de koeien die er vredig graasden.  Vóór de eerste wereldoorlog experimenteerde Jan Olieslagers op het Wilrijkse plein, maar tijdens de eerste wereldoorlog was er in Antwerpen geen vliegtuig in de lucht te zien.  De overwinningen van Jan Olieslagers spelen zich allemaal af aan het front in de Westhoek. (bron: http://nl.wikipedia.org/wiki/Jan_Olieslagers).  De eerste barak (een afgedankte treinwagon) werd als luchthavengebouw ingehuldigd in 1923.  Het huidige luchthavengebouw dateert uit het jaar 1930 van de vorige eeuw (bron: http://www.antwerp-airport.be/bijlagen/GeschiedenisLuchthavenAntwerpen.pdf)

03 juli 2013

Een bloemlezingkje17 juni 2013

Stiptheidsacties op luchthaven Deurne

Klik op de foto om de vierde wachtende passagier te zien.

15 juni 2013

'Beste Gwendolyn, de geëngageerde burger komt er bekaaid vanaf met je voorstellen'

Groen-voorzitter Wouter Van Besien schrijft een open brief aan Open VLD-voorzitster Gwendolyn Rutten over haar manifest 'De geëngageerde burger': 'Ik vrees dat de geëngageerde burger er flink bekaaid vanaf zal komen als jouw voorstellen ooit praktijk worden'

Wouter Van Besien is voorzitter van Groen.

Beste Gwendolyn

Ik ben een geëngageerde burger. Ik zit in het verenigingsleven, ben lokaal betrokken, ben politiek actief en doe graag en regelmatig mee aan buurtinitiatieven. Jij hebt dus een boek voor mij geschreven want ik ben iemand die de mouwen opstroopt en het zelf doet. Ik heb de overgang gemaakt van inspraak naar participatie, allemaal kenmerken die jij de geëngageerde burger toedicht.

En toch herken ik mij echt niet in wat jij voor mij als geëngageerde burger in petto hebt. Integendeel zelfs. Ik vrees dat ik er flink bekaaid vanaf zal komen als jouw voorstellen ooit praktijk worden. Die versterken de geëngageerde burger helemaal niet, integendeel, ze werken die tegen in zijn of haar engagement.

Zo wil je dat ik voortaan zelf mijn loon- en arbeidsvoorwaarden afspreek met mijn werkgever: weg met de cao’s en het sociaal overleg. Leg eens uit, Gwendolyn, op welke manier een geëngageerde burger hierdoor sterker wordt? Het gevolg is immers dat die burger er alleen voor zal staan, hij zal geïsoleerd en zonder ondersteuning van anderen in een onderhandeling moeten stappen.

Dat sociaal overleg is trouwens ook belangrijk voor de ondernemers. De dag dat ik een bedrijf opricht, wil ik dat ik vertegenwoordigd ben, dat er voor mijn belangen opgekomen wordt. En wil ik ook een sterke overheid die, pakweg, de fiscale fraude aanpakt, zodat ik zelf niet met oneerlijke concurrentie wordt opgescheept.

Jij vindt dat de overheid zich uit een vervoersmaatschappij als De Lijn moet terugtrekken. Een kijk in het buitenland leert mij veel: de geëngageerde burger heeft daar af te rekenen met een slechtere dienstverlening. Ik zal het mogen vergeten om ’s avonds op een niet-rendabele lijn nog thuis te raken van een vergadering waar ik als geëngageerde burger de mouwen wou gaan opstropen. Ik zal me dus met de auto moeten verplaatsen waar ik vroeger de bus kon nemen, wat lijnrecht ingaat tegen mijn engagement voor het klimaat. Wou ik nu net ook daarvoor mijn mouwen opstropen.

Het is jouw droom om zoveel mogelijk regels af te schaffen en die te vervangen door principes want die regels worden misbruikt om grote mobiliteitsprojecten te laten verzanden in een moeras van procedures, is jouw ervaring. Ik moet zeggen, als geëngageerde burger ben ik blij dat ik mij op een aantal regels kan beroepen om dwaze Oosterweelprojecten die mijn gezondheid en die van duizenden andere omwonenden bedreigen, een halt toe te roepen.

Beste Gwendolyn,

Ik vind jouw optimisme en enthousiasme voor de geëngageerde burger heel aanstekelijk maar wees eerlijk, ook jij weet dat een deel van de burgers in onze samenleving nooit aan de standaarden zal kunnen voldoen die jij vooropstelt. Er zijn burgers die teveel materiële bekommernissen hebben. Er zijn burgers die gezondheidsproblemen hebben of zich bekommeren om de gezondheidsproblemen van anderen. Die groep van mensen, voor wie het veel moeilijker is om actief engagement en participatie tentoon te spreiden, zal er nog veel bekaaider van afkomen dan ikzelf als jouw voorstellen ooit werkelijkheid worden. Omdat anderen die mensen niet meer kunnen of mogen verdedigen. Omdat iedereen maar voor zichzelf moet opkomen.

Veel van je voorstellen komen neer op het terugdringen van de bescherming en van de samenwerking tussen mensen. Ik ga alvast mijn mouwen opstropen om ervoor te strijden dat die voorstellen door de volgende regeringen niet worden doorgevoerd.

Dat is mijn engagement.

Vriendelijke groeten,
Wouter

Groen voert mee actie op woensdag 19 juni met de sociale sector, kom ook af!


De sociale sector in Antwerpen trekt vandaag terecht aan de alarmbel. Wie naar de cijfers durft kijken, kan niet anders dan vaststellen dat het vijf voor twaalf is voor Antwerpen. Antwerpen heeft nood aan een stevig armoedeplan met bijhorende fondsen, als we de toekomst van onze stad niet willen hypothekeren.Onze stad kan niet enkel inzetten op liefdadigheid, ze moet ook structurele maatregelen nemen. Net als Vlaanderen. Maar net op deze twee niveaus, waar N-VA aan de macht is, zien we dat de structurele aanpak van armoede stottert. In de plaats krijgen we een verdeel en heersstrategie waarbij met de middelen wordt geschoven binnen het middenveld:

“Besparen op sociaal beleid in Antwerpen betekent simpelweg de realiteit in Antwerpen ontkennen. Dit stadsbestuur zit vast in een kaasschaaflogica waar iedereen inlevert, maar ziet niet in dat besparen op sociaal beleid Antwerpen net meer ontwricht. Wie werk wil maken van een ambitieus en breed gedragen armoedeplan voor Antwerpen gaat in overleg met het middenveld, in plaats van te dreigen met nog meer besparingen op kap van de zwaksten in onze stad.” aldus Meyrem Almaci

Groen ondersteunt dan ook volledig de oproep van het sociaal middenveld en vraagt de schepen en het college hun aanpak bij te sturen. Daarom laat ook Groen op woensdag 19 juni graag mee van zich horen tijdens de geplande actie. We verzamelen om 15u op de Groenplaats en hopen dat vele Groene leden zich aansluiten om de roep naar meer middelen voor een sociaal Antwerpen luider te doen klinken. Doe zeker ook je Groen-tshirt aan. Meer lezen over de actie kan hier.
http://groenantwerpen.us2.list-manage.com/track/click?u=1bf63477231ac354de63530e9&id=dda2f20c59&e=067d6500f4

13 juni 2013

Europese eis voor nieuwe aanbesteding bevrijdt Vlaamse regering van Oosterweeljuk


Sinds begin 2009 gaat de Vlaamse regering gebukt onder de zware engagementen die ze was aangegaan met Noriant. Telkens weer werd ze daardoor gedwongen de kaart te trekken van de Oosterweelverbinding hoewel er alternatieven bestaan die pakken beter zijn voor de volksgezondheid en de leefbaarheid van de omwonenden. “Met deze eis kan de Vlaamse regering zich bevrijden van het Oosterweeljuk en eindelijk de kaart trekken van de Antwerpenaar. Een logisch gevolg hiervan is ook dat de bouwaanvraag voor de Lange Wapper wordt ingetrokken,” stellen voorzitter Wouter Van Besien en Vlaams parlementslid Dirk Peeters.

Al jaren trekt de Vlaamse regering tegen beter weten in en tegen wat de mensen willen in, de kaart van de Oosterweelverbinding. Er bestaan alternatieven die het verkeer rondom de woonwijken leiden en bijgevolg beter zijn voor het comfort en de gezondheid van de omwonenden maar die worden keer op keer achteruit geschoven. De reden hiervoor is dat de Vlaamse regering achter de schermen verregaande engagementen was aangegaan met Noriant waar ze niet meer aan durfden sleutelen.

“Nu onder druk van Europa het akkoord met Noriant op de helling staat, hoeft de Vlaamse regering zich niet meer gebonden te voelen aan de Oosterweelverbinding,” stelt voorzitter en Antwerps gemeenteraadslid Wouter Van Besien. “De Vlaamse regering kan nu eindelijk de belangen van de burger voorop stellen en resoluut kiezen voor het beste tracé. Dit kan de doorbraak betekenen voor alternatieven die wel rekening houden met de leefbaarheid voor en de gezondheid van de Antwerpenaren.”

Concreet vraagt Groen dat de Vlaamse regering de bouwaanvraag voor de Lange Wapper intrekt en alle studies vrijgeeft waaronder ook de Rots-studie over de omgeving van het Sportpaleis. Sowieso moet het milieueffectenrapport, het MER-plan, dat de verschillende tracés onderzoekt, worden afgewacht vooraleer verdere stappen worden ondernomen. “Er is veel tijd en geld verspild om via achterkamertjespolitiek de burger een oplossing op te willen opdringen. Dat werkt niet. Deze eis van Europa is een opportuniteit om met een schone lei opnieuw te beginnen, in volle transparantie en met het belang van de omwonenden voorop.”

In afwachting hiervan dringt Groen aan op een noodplan met dringende maatregelen om de Antwerpse mobiliteitsproblemen meteen aan te pakken. Steeds meer specialisten en groepen pleiten voor het tijdelijk tolvrij maken van de Liefkenshoektunnel. Vlaams parlementslid Dirk Peeters: “Als we dit combineren met een sturende trajectheffing op de ring, zullen veel vrachtwagens gebruik maken van die tunnel. En dat zal een ontlasting inhouden voor het grootste deel van de ring. Ook door een snelheidsverlaging kan de capaciteit van de ring verhogen.” Verder pleit Groen voor een versnelling van geplande investeringen in fietsroutes, trambanen en waterwegen.

“De Vlaamse regering heeft zich hopeloos in nesten gewerkt door zelfs nadat de Arup/Sum-studie al had aangetoond dat de Oosterweelverbinding gebreken vertoonde en op het moment dat de volksraadpleging al was aangekondigd, toch verregaande toezeggingen te doen aan Noriant. Ze heeft zich niet alleen financieel in de nesten gewerkt maar ze heeft ook echte oplossingen die rekening houden met omwonenden systematisch achtergesteld. Dit is bijzonder slecht bestuur. Het laatste woord hierover is nog niet gezegd. Een onafhankelijk onderzoek dringt zich op naar de manier waarop dit dossier jaren lang mismeesterd werd,” besluit Dirk Peeters.

Contact: Dirk Peeters - dirk.peeters@groen.be
Vlaams Volksvertegenwoordiger
www.dirkpeeters.info

Wouter Van Besien,
voorzitter Groen

09 juni 2013

Picknick Groen Eksterlaar

Zondag 9 juni organiseerde Groeneksterlaar een picknick op de groene long Eksterlaar in Deurne, waar 15 hectaren groen en bos volgens de plannen moeten wijken voor een nieuwbouwwijk van 580 woningen.
Groeneksterlaar is een bewonersgroep die constructief in overleg treedt met de stad Antwerpen en projectontwikkelaar Vooruitzicht om de plannen bij te sturen. Hiertoe wordt een participatietraject opgestart met ondertekening van een charter. De bedoeling is te gaan voor een substantiële vermindering van de bebouwing en een veel grotere openbare groene ruimte, met maximaal behoud van grote bestaande bomen.
De bewonersgroep heeft reeds meer dan 3000 handtekeningen hiertoe opgehaald in de buurt, en plant die binnen enkele weken te overhandigen aan schepen Rob Van De Velde (Antwerpen - ruimtelijke ordening), tegelijk met de ondertekening van het charter. Een botanische ontdekking van Eksterlaar met de herborist Maurice Godefridi, ging de picknick vooraf. Een dertigtal wandelaars ging in op dit initiatief van vzw De Beek.
De eerste bedoeling van de picknick, die een tachtigtal deelnemers trok, was de buurtbewoners verder te informeren zowel over de bouwplannen als over de acties en objectieven van Groeneksterlaar. Dit gebeurde uitvoerig. Deelnemers hingen boompoëzie aan hun lievelingsboom. Ook werd een genummerde wandeling op het terrein ingehuldigd (vertrek aan de esdoorn Eksterlaar tegenover huis nr 88). Het Eksterpad toont de verwonderde wandelaar hoe verrassend groot het gebied is, alsook de rijkdom aan allerlei bomen, struiken, bloemen en bessen.

Drogredenen om voorstel Groen af te wijzen.Walter Verbruggen (Groen) had de Deurnese fietsstraatprimeur graag aan de Van Hersbekelei gegeven. ‘Dat is een kleine verbindingsstraat tussen de Boekenberglei en de Van Notenstraat in Deurne-Zuid. Dagelijks passeren daar tientallen fietsers op weg naar school of werk om door het Boelaerpark een hoek af te snijden. Maar doordat dit straatje geen toegelaten tweerichtingsverkeer voor fietsers heeft en bovendien het wegdek in erbarmelijke staat is, rijdt iedereen met de fiets op het voetpad. Voor ons is dit een testcase om te zien of het nieuwe bestuur het serieus meent met die fietsstraten.’

Een fietspad (de "oplossing" van de meerderheid) in de Van Hersbekelei zal ongetwijfeld ook nooit aangelegd worden omdat dan parkeerplaatsen moeten sneuvelen. De drogreden dat fietsers in de richting van de Boekenberglei gevaar zouden lopen omdat ze het kruispunt zouden kunnen oprijden als het groen is voor de auto’s is nonsens, dat is op te lossen met 1 verkeerslicht voor fietsers of wat verf op het wegdek om de fietsers naar het bestaande verkeerslicht toe te leiden.
De andere straten fietsstraten noemen is ronduit belachelijk: de Boekenberglei, Dascottalei, een fietsstraat noemen (= een straat waar auto's te gast zijn en voorrang moeten verlenen aan fietsers)? Tjerk Sekeris heeft het gewoon niet begrepen.

zie artikel Het Nieuwsblad:

19 mei 2013

Districtsraad 16 mei: budgetwijziging district voldoet niet

Op de districtsraad van 16 mei ging het er woelig aan toe. Dit lag grotendeels aan de prikkelbare houding van schepen voor financiën Sekeris. Als democratisch verkozen oppositie is het onze plicht om met een kritisch oog naar de budgetwijziging te kijken. Daarom gaven we enkele bemerkingen en suggesties. Ten eerste stellen we onze vragen bij de efficiëntie van deze
Accentverschuivingen binnen de budgetwijziging. Enkele voorbeelden: de heraanleg van het Wim Saerensplein wordt uitgesteld vanwege een nieuwe parkeerstudie. Deze zal volgens ons niets oplossen omtrent de parkeerproblematiek. Men kan beter werken op een mentaliteitswijziging rond parkeren en parkeerruimte. En ondertussen blijven de omwonenden Op hun honger zitten en zal er dit jaar geen leefplein in Deurne Oost komen.
Een ander voorbeeld is de budgetverhoging voor een onderzoek naar communicatie en digitaal drukwerk, deze komt er als reactie op het verdwijnen van DNA, spijtig dat het district moet opdraaien voor de besparingsbeslissing van de stad.
Ten tweede 'misten we enkele accenten die ons hoopvol stelden bij de toelichting van het bestuursakkoord. we vinden het een spijtige zaak dat er maar 500 euro voorzien is voor sociale cohesie . En dit terwijl dit district zich sterk maakte om een maximale inspanning te doen om alle gemeenschappen betrekken bij het district Deurne. Bovendien werd ons in het bestuursakkoord een onderzoek naar sociale noden beloofd. Het is een gemiste kans om hier nu geen extra budget voor te voorzien.
De andere oppositiepartijen hadden evenveel kritische bedenkingen, we waren benieuwd naar de toelichting. spijtig genoeg bleef een grondige toelichting door schepen Sekeris achterwege. Iintegendeel werd ons een heel defensieve houding en een reeks tegen argumenten voorgeschoteld.
Na een schorsing besloot de oppositie tegen te stemmen op de budgetwijziging, wel stemden we enkele aparte punten die wel onze goedkeuring hadden. Constructieve oppositie dus.

09 mei 2013

100 dagen nieuw districtsbestuur Deurne

Het bestuursakkoord van het nieuwe bestuur werd heel vaag en algemeen geformuleerd. De antwoorden die gegeven werden op de gestelde vragen tijdens de bespreking waren zwak en onduidelijk.
Dus besloot de oppositie samen in de districtsraad van April een aantal vragen te formuleren en te bundelen tot 101 vragen.


De districtsvoorzitter probeerde op elke vraag een gepast antwoord te geven, maar slaagde daar nauwelijks in.

Op onze vragen werd dan nog behoorlijk gereageerd, omdat deze vragen concreet geformuleerd zijn en inhoudelijk aansluiten bij wat leeft in ons district. Maar bijvoorbeeld op de vraag “Hoe willen jullie het tekort aan parkeerplaatsen in de meeste straten van Deurne aanpakken en oplossen ?” werd geantwoord: “Met creatieve oplossingen.” Goed gevonden, maar weet u nu hoe ze dit gaan oplossen ?
Op de vraag over de standpunten over de bibliotheek werd gezegd dat twee filialen in Deurne ruim voldoende waren en dat de bibbus alle problemen zal oplossen… Dat vertelde de bevoegde schepen in de stad drie jaar geleden ook al, maar er is nog steeds geen nieuwe bibbus besteld.

Op de vraag over de plannen voor het “Hart van Deurne”, het hoofdproject van vorige legislatuur, antwoordde de voorzitter dat de betaalbaarheid wel een probleem is en dat ze “te weinig centen” hebben. Met het vorige bestuur hebben we langetermijnplanningen opgesteld waarbij de stad en het district veel geld hebben voorzien!Kijk, dit nieuwe bestuur wil duidelijk breken met vroeger en hun stempel drukken. Dat is normaal. Maar ze tonen door hun manier van werken alleen maar aan dat ze niet weten hoe of wat ze willen bereiken.. We hebben nu al medelijden met de vele medewerkers die dit vage bestuursakkoord volop in actieplannen aan’t gieten zijn. Hopelijk hebben ze genoeg fantasie om de lege tekstballonnen – en dat zijn er heel veel – in te vullen.

5 suggesties voor project Eksterlaar

Op 15 april werd op de raadscommissie een toelichting gegeven over het project Eksterlaar. Dit kent reeds een lange geschiedenis, waarbij we als Groen van bij het begin onze adviezen en opmerkingen hebben gegeven. Meermaals werd aangedrongen om de plannen “Groener” te maken.

Recent, en na heel wat omzwervingen, werd voor dit project een verkavelings- vergunning toegekend, nadat de projectontwikkelaar zelf de vorige vergunning had laten vernietigen. Er zijn namelijk heel wat nieuwe voorwaarden bijgekomen en daardoor werden de plannen bijgestuurd met nieuwe ondergrondse parkings bijvoorbeeld.

Ondertussen heeft een groep bewoners van de Dascottelei een zaak ingediend bij de Raad van State en op hun antwoord wordt gewacht alvorens verder kan gewerkt worden. En een nieuwe buurtgroep - “Groen Eksterlaar” - heeft de vorige weken en maanden van zich laten horen en acties en wandelingen georganiseerd om aandacht te vragen voor een nieuwe aanpak van dit project.Groen Deurne heeft vijf suggesties aan de uitvoerders gegeven, die naar onze mening absoluut moeten overwogen worden:

1- Het is zeer jammer dat de hoogbouwblokken (men noemt het “woontorens” want dat klinkt charmanter) die gepland zijn toch overeind blijven. Zorg daarom voor voldoende open groene lijnen, publieke groen en open ruimte waar buurtbewoners elkaar kunnen ontmoeten.

2- Private groene ruimte is niet hetzelfde als openbare groene ruimte. Van de van bij het begin gevraagde 50 % openbaar groen, blijft jammer genoeg amper 20 % over. De plannen tellen de private groene ruimte en het groen op enkele daken van de ondergrondse parkings wel bij en dat geeft een vals beeld. Onze suggestie is om in één van de bouwblokken in het midden een groot open plein te voorzien voor multifunctioneel gebruik.

3- Zorg tussen de bestaande woonblokken van de Dascottelei en de bouwblokken voor een groenscherm door middel van grote bomen. Daarvoor moet men rekening houden met de aanleg van de ondergrondse parkings.

4- Zet een participatietraject op met de buurtbewoners en neem hun bezorgdheden mee in de uitvoering van het project.

5- Het zal na de meer dan tien jaren dat dit project bezig is, nog meer dan tien jaar duren vooraleer het volledige project in uitvoering is. Houd dan aub rekening met nieuwe ontwikkelingen en trends op het vlak van duurzaam en ecologisch bouwen die zich aandienen.Groen Deurne rekent op de vakkennis en constructieve ingesteldheid van de projectontwikkelaars om deze suggesties te overwegen en uit te voeren.

06 mei 2013

Tunnel Luchthaven Deurne: 55 miljoen € weggesmeten geld


Vandaag, maandag 6 mei geeft minister Hilde Crevits de eerste spadesteek voor de bouw van de tunnel aan de luchthaven van Deurne. De Vlaamse regering zal minstens 55 miljoen € besteden aan deze intunneling van de Krijgsbaan (R11). “Wat ons betreft is dat weggesmeten geld, zegt Groen-voorzitter Wouter Van Besien, de luchthaven is niet rendabel en dat zal ook zo blijven na deze investering. De luchthaven telt per dag amper 380 passagiers. Dat is het aantal mensen dat straks in één nieuwe Hermelijn-tram kan. De Vlaamse belastingbetaler betaalt de volle prijs. De privé partners die eerst mee gingen investeren, haakten af. Dat zegt genoeg.”


Voor Groen gaat het om een barslechte investering. Omdat de uitbouw van een luchthaven op deze plaats, vlakbij woonwijken, gewoon een slecht idee is. Sinds kort is er overigens een directe spoorverbinding met de luchthaven van Zaventem. “Die 55 miljoen € voor de tunnel aan de luchthaven komt uit de begrotingspot voor wegen en verkeer van minister Crevits. Ze zou dat geld veel beter gebruiken om te investeren in meer trams in Antwerpen. Nu zitten de trams overvol en haken oudere mensen af. En er is ook extra geld nodig voor fietspaden en het wegwerken van zwarte punten in het verkeer. De minister legt verkeerde prioriteiten : ze kiest voor de belangen van rijke zakenmensen. En niet voor de noden van gewone mensen in tram of bus of voor de zwakke weggebruikers” vindt Vlaams parlementslid Dirk Peeters.


En er zit nog een addertje onder het gras. De tunnel aan de luchthaven past in een veel groter plan om heel de Krijgsbaan te ondertunnelen (de aanleg van de zgn. R11 BIS). “Een waanzinnig project, vindt Ingrid Pira van Groen Mortsel, het zal de mobiliteitsdruk in de regio niet oplossen, integendeel. De Vlaamse regering blijft kiezen voor meer auto- en vrachtwagenoplossingen. Vlaanderen als logistieke draaischijf is één van de ankerpunten van haar plan ‘Vlaanderen in Actie’. Terwijl iedereen weet dat we de omslag moeten maken naar duurzame mobiliteit”.


“We hebben de Vlaamse regering en het Antwerps stadsbestuur al bij herhaling opgeroepen om te denken aan een duurzaam alternatief voor de luchthaven, een nieuwe parkzone, met daarnaast ook plaats voor wonen en voor duurzame KMO’s. Maar Vlaanderen en Antwerpen blijven liever geld storten in een bodemloze put. Voor ons is dit een voorbeeld van slecht beleid” besluit Wouter Van Besien.


05 mei 2013

Lentewandeling Groen Deurne door Ertbruggebos

Klokslag tien uur, zondagmorgen, stond een hele groep mensen solidair te wachten op enkele laatkomers. Dat gaf de gelegenheid om een inleiding te geven op deze wandeling, die de bedoeling had kennis te maken met het “nieuwe groene Deurne-Oost”. “Nieuw”, omdat de laatste jaren gronden konden aangekocht worden door ANB, het Agentschap voor Natuur en Bos van de Vlaamse Gemeenschap. Dit kan dankzij de besluiten die Vera Dua ongeveer dertien jaar geleden liet goedkeuren, maar helaas verdwijnt sindsdien elk jaar nog steeds meer bos dan er wordt bijgemaakt. Dat geeft dat we nu nog steeds bijna 8000 ha te weinig bos bezitten in Vlaanderen ! De enthousiaste boswachter, die zich voor de wandeling moest laten verontschuldigen, werkt al jaren mee aan de omvorming van deze landbouwgronden tot bos en weidegronden, die tal van planten en dieren aan een nieuwe leefomgeving helpen. Uw dankbare gids had vooraf met deze boswachter leerrijke contacten en samen hebben we recent een boeiende wandeling uitgestippeld om de vele vernieuwingen te kunnen tonen.

Door de bestaande Ertbruggedreef en het majestueuze beukenbos stapten we naar de Boze Dreef en zo richting August Van de Wielelei. Daar op het einde staat een nieuw infobord dat aangeeft welke gronden verworven werden. We zagen daar ook hoe de vroegere appelboomgaard omgevormd wordt tot een weide die begraasd wordt door Schotse Hooglandrunderen. Over de reservatiestrook, waar wij als Groenen veel bedenkingen bij hebben, ging het dan noordwaarts met onderweg enkele toelichtingen bij de aanplantingen en plannen en een zicht op de desastreuze ontwikkelingen zoals een shoppingcentrum en een gloednieuwe stelplaats van de Lijn. Ook verderop werden we geconfronteerd met de ontwikkelingen van het industrieterrein van Wijnegem, die tot de laatste centimeter hun betonvlakten, lelijke loodsen en hekwerken neergepoot hebben. Ooit zal daar een groenscherm geplant worden, maar door de ondergrondse pijpleidingen moet daar voorzichtig mee omgegaan worden. De nieuwe groengebieden die daar ontwikkeld worden, tonen aan hoe groot dit gebied wordt. Er werden ook twee poelen uitgegraven om amfibieën aan te trekken. Gemengde bossen worden afgewisseld met wilde weidegronden en aan de Schotensesteenweg worden de bestaande moestuinen omgevormd tot ecologische volkstuinen, voor individueel gebruik, maar ook voor groepstuinieren. Tot slot staken we de grote nieuwe weide over achter de scoutslokalen, waar ANB een nieuwe tamme kastanjedreef en een boomgaard met oude fruitsoorten wil aanleggen.

Het was prachtig weer, deze vijfde mei 2013 en de pint of warme chocomelk smaakte dan ook heerlijk na deze deugddoende wandeling.Onder een stralende lentezon genoten een 30-tal leden en sympathisanten van het prachtige Ertbruggebos.