20 december 2016

Groen gaat voor méér openbare zwembaden in plaats van minder

Antwerpen heeft nood aan meer zwembaden waar je tegen een democratische prijs een baantje kan trekken.  Voor Groen moet zwemmen laagdrempelig en buurtgericht zijn. De geplande sluiting van het Arena-zwembad in Deurne staat hier haaks op. “Daarom pleiten wij voor een renovatie van het huidige bad of de integratie van een nieuw sportzwembad in de sporthal die aan de Arena-weide zal worden gebouwd”, zegt Groen-gemeenteraadslid Joris Giebens.
Volgens de huidige Bloso-normen is er in Antwerpen nog steeds een tekort aan zwembaden. Om die norm te halen, moeten er 3 zwembaden bijkomen in Antwerpen.  “Met de geplande sluiting van Arena verdwijnt één van de meest intensief gebruikte sportzwembaden van de stad”, legt Giebens uit. “Bovendien verdwijnt er een zwembad waar de scholen uit de buurt terecht kunnen om binnen de tijdspanne van één lesuur te komen zwemmen.”
Om de sluiting van het Arena-bad te compenseren, koppelt het stadsbestuur dit aan de komst van een nieuw recreatief zwemcomplex aan Ruggeveld. Studio 100 toont interesse om op die plaats een Plopsaqua te bouwen. “Maar dat is geen alternatief”, aldus Giebens. “Niet voor de vele schoolkinderen uit de buurt en ook niet voor de gewone Deurnenaar. Een basisticket voor Plopsaqua kost 20 euro. Zelfs mét de voorgestelde  korting van 40%  blijft een zwembeurt in het recreatief zwemcomplex aan Ruggeveld vele malen duurder dan een zwembeurt in één van de huidige stedelijke zwembaden.”
“Voor veel Antwerpenaars zijn hogere zwemtarieven een onoverbrugbare drempel. Daarom pleiten we in het nieuw te bouwen zwemcomplex aan Ruggeveld voor een strikte tarief-scheiding tussen het sportgedeelte en het recreatiegedeelte. Zo kunnen mensen die enkel een baantje willen trekken dat aan dezelfde democratische prijs doen dan in de andere stedelijke zwembaden.”
Groen vindt ook dat er een mobiliteitsstudie moet komen naar de verkeerstoename die de komst van een groot recreatief zwemcomplex aan Ruggeveld met zich meebrengt. Op basis van die studie dienen er aan de verkoopsvoorwaarden mobiliteitsvoorwaarden gekoppeld te worden die de bereikbaarheid via openbaar vervoer stimuleren en de verkeersoverlast in de buurt beperken. Bijvoorbeeld door goedkope combitickets aan te bieden in samenwerking met De Lijn.  

16 december 2016

District Deurne valt ook in de prijzen met wedstrijd openbaar groen

De Vereniging voor Openbaar groen (VVOG) heeft de winnaars bekendgemaakt van de finale van de Groene Lente 2016. Met de Groene Lente wil VVOG openbaar groen promoten door interessante, creatieve en vernieuwende groenprojecten in de kijker te plaatsen.  Er zijn verschillende categorieën, van bijen vriendelijke gemeente, openbaar groen tot bloemengemeente.  “Dit jaar schreven we ons in voor de categorie bloemengemeente” zegt Karen Maes schepen van Groenvoorziening. ‘We wilden onze kleurrijke vaste aanplantingen in de kijker zetten, in het voorjaar en de zomer gaven zij naast onze bloementorens extra kleur in Deurne. We wilden graag ook het duurzame karakter van kleurrijk groen in de verf zetten.’
Uit het projectdossier:
Op de Gallifortlei werden de bestaande verhoogde plantvakken vernieuwd. We wilden de straat meer kleur geven door een mix van kleurrijke onderbeplanting die doorheen het voorjaar en zomer steeds andere kleuren geeft. Ter hoogte van de ingang van het park Rivierenhof werd dit jaar een middenberm met oversteekplaats aangelegd. Hier werd Rosa ‘Bokatrack’ (Short Track) aangeplant. Ze geven een hele zomer bloem en zijn ook redelijk resistent tegen strooizout.
Met het ingediende dossier won het district Deurne twee bloemensymbolen.

‘We zijn blij dat we met onze erkenning, dit bewijst dat je met duurzame vaste planten, ook een bloemengemeente kan zijn!’ aldus Karen Maes. 

25 oktober 2016

Zaterdag 29 oktober: handtekeningmarathon vanuit Deurne

Het uiteindelijke doel van de inzamelcampagne blijft 75.000 handtekeningen. Wil jij je steentje bijdragen zodat we daar vóór de winter nog geraken? We houden nu zaterdag 29 oktober een tweede handtekeningenmarathon.
Vanaf 10 uur is iedereen welkom aan bibliotheek Couwelaar, Te Couwelaarlei 120 in Deurne, onze uitvalsbasis voor een hele dag verzamelen. Schrijf je hier in een ga mee de baan op voor Ringland en Haventracé!
Om 17 uur tellen we de handtekeningen op het Moorkensplein. Het campagnecentrum is dan ook open van 16 tot 18 uur.

21 oktober 2016

Stad Antwerpen moet een fatsoenlijke begeleiding uitwerken voor skiclub Zondal

Zoals iedereen stelden we met Groen Deurne vragen bij de eerdere berichtgeving in de kranten omtrent de skipiste Zondal en een mogelijke Plopsaqua. Dit is een belangrijk bovenlokaal dossier met impact op ons district. Wij willen dit niet zomaar laten passeren en ondernemen enkele stappen: in nauw overleg met gemeenteraadslid Joris Giebens zal er een interpellatie en motie deze maandag 24 oktober door Groen op de agenda staan. Daarnaast vragen wij met het district aan de bevoegde kabinetten om op de raadscommissie van volgende maand een uitgebreide toelichting te komen geven. Op basis van deze volledige en correcte informatie kunnen wij dan een duidelijke boodschap naar het stadsbestuur trachten te formuleren met de voltallige districtsraad naar het stadsbestuur over de toekomstige invulling van de site. Wij hopen op medewerking van de verschillende partijen. Tot slot zijn wij bezorgd over de onmiddellijke toekomst van de skiclub en gaven we vanavond op de districtsraad een duidelijke boodschap aan het stadsbestuur over de nood van het afmaken van het seizoen van de club, en de nood aan een uitgewerkt begeleidingsplan voor de club.

27 september 2016

IN DIALOOG OVER KINDERDROMEN

Samen met Karen Maes, onze Groene districtsschepen,  nodigen we jullie graag uit op een boeiende avond met als thema "armoede en de invloed daarvan op kinderen".
Met ervaringsdeskundigen en geïnteresseerde mensen wisselen we van gedachten en zoeken we naar oplossingen.
Klik op de afbeeldingen hieronder om ze groter weer te geven.


09 september 2016

Buurtbudgetten start met wervende campagne

De buurtbudgetten zijn een belangrijk groen accent in ons nieuw bestuursakkoord. Voor Groen gaat inspraak en participatie verder dan een info moment of bewonersvergadering. Daarom kozen we ervoor om enerzijds nog meer in te zetten op onze buurtmobiel en anderzijds bewoners te stimuleren en ondersteunen om samen met ons District hun buurt ‘te maken’. Dit doen we door de invoering van het buurtbudget. Eind juni werd het toelagereglement gestemd in de districtsraad. Maar bij het reglement stopt het niet, we ontwikkelden een wervende campagne om de ideeën van de buurt te verzamelen en gaan hiermee van start in twee buurten. Arena- Muggenberg en Kronenburg. We willen mensen niet alleen financieel ondersteunen maar ook inhoudelijk. Op die manier is ons reglement voor iedereen toegankelijk. Je hoeft geen professionele projectschrijver te zijn om toch een idee voor het buurtbudget in te dienen.
We vertrekken van de dromen die mensen voor hun buurt hebben, samen vertalen we die droom in een idee. De campagne in Muggenberg- Arena zal gelanceerd worden op de buurtpicknik van Arena Utopia op vrijdag 9 september om 17 uur, dan kan je aan de buurtmobiel samen met andere bewoners dromen, wilde ideeën voorstellen en brainstormen en je idee indienen via het invulformulier. De buurtmobiel staat er een tweede keer tijdens de rommelmarkt op zondag 11 september. Bovendien krijgen alle mensen van de buurt een uitnodigingskaartje met invulformulier in de bus waar ze hun wildste ideeën kunnen op schrijven en aan het districtshuis bezorgen of op een online platform indienen.
De campagne in Kronenbrug gaat van start met de buurtmobiel op 14 oktober tijdens buurt aan de beurt.
In een tweede fase willen we mensen samenbrengen en inhoudelijk ondersteunen om van hun idee een concreet plan te maken. Dit doen we in de projectlabs. Groepjes bewoners kunnen daar met ondersteuning van het district samen nadenken hoe ideeën kunnen gerealiseerd worden.

Karen Maes- District Deurne
Districtsschepen voor  Groen, Senioren, Inspraak en participatie, Communicatie, Sociale zaken en diversiteit
Karen.maes@stad.antwerpen.be

16 augustus 2016

Jaarrekening LEM luchthaven Antwerpen:

Bedrijfsrevisor geeft "oordeel zonder voorbehoud" over jaarrekening over 2015 van de Luchthaven Exploitatie Maatschappij (LEM Antwerpen) maar plaatst belangrijke kanttekeningen.
Egis Antwerpen lijdt zwaar verlies over 2015, ondanks gulle subsidie van ruim 3,5 miljoen €

De balanscentrale van de Nationale Bank publiceerde vorige week de jaarrekening 2015 van de LEM Antwerpen nv, de volle dochter van Egis, verantwoordelijk voor de uitbating van de luchthaven Deurne.

Hieruit blijkt een verlies over het boekjaar 2015 van ruim 0,5 miljoen EUR. Het totale gecumuleerde verlies komt hiermee op 994.402 €. Nochtans kon de nv ook in 2015 rekenen op een gulle subsidie van de Vlaamse Overheid van 3.570.370 €. Dit belastinggeld verdween dus andermaal in de bodemloze put.

De commissaris-revisor merkt dan ook terecht op in zijn toelichting dat “de veronderstelling van continuïteit slechts verantwoord is in de mate dat de vennootschap verder kan rekenen op de financiële steun van haar aandeelhouder (Egis, nvdr)”.

Hoe lang zal aandeelhouder Egis, zelf beursgenoteerd, haar armlastige dochter nog de hand boven het hoofd houden? Hoelang kan luchthavendirecteur Marcel Buelens zijn aandeelhouder nog overtuigen dat alles wel goed komt, eens de aangekondigde nieuwe trafiek een feit wordt? Buelens moest al eens opstappen bij Charleroi Brussels Airport. Wordt dit zijn nieuwe zwanenzang…?

Enige lichtpunt voor Egis: zolang er verlies geleden wordt, moet geen concessievergoeding betaald worden aan de Vlaamse Overheid. 


De jaarrekening kan gedownload worden via de site van de Nationale Bank van België via deze link:
https://cri.nbb.be/bc9/web/catalog?execution=e1s1 en na het invullen van het ondernemingsnummer van de LEM Antwerpen 0536.616.371 kan je de jaarrekeningen downloaden.

14 juli 2016

Is buurthuis Dinamo bedreigd in zijn voortbestaan?

De stad Antwerpen wil overgaan tot ‘vermarkting’ van het buurtwerk. Is dit het einde van het bloeiende buurthuis Dinamo in Deurne?
Het Antwerpse stadsbestuur besliste vorige vrijdag om de huidige samenwerking met een aantal Antwerpse sociale organisaties stop te zetten. Die opdrachten worden nu opengesteld zodat andere organisaties en bedrijven, naast de huidige organisaties, kunnen ‘solliciteren’ om dat werk in de toekomst uit te voeren. Het nieuws werd ons bevestigd door gemeenteraadslid Caroline Bastiaens (CD&V). Bastiaens: “Door de samenwerking open te stellen hoopt de stad dat nieuwe ideeën zullen komen boven drijven.” Een van de weerhouden werkvormen voor vermarkting is het buurtwerk. 
Eén van de geviseerde buurtwerken is buurtwerking Dinamo in Deurne Noord dat momenteel georganiseerd wordt door de vzw Samenlevingsopbouw Antwerpen Stad.
Lees verder op Gazet van Deurne
http://www.gazetvandeurne.be/reportages/buurthuis-dinamo-bedreigt-zijn-voortbestaan/

17 juni 2016

5 redenen waarom Antwerpen zoveel meer kan zijn zonder luchthaven


De komende maanden rolt Groen een campagne uit om samen met de omwonenden uit Berchem, Deurne, Borgerhout, Borsbeek, Boechout en Mortsel op zoek te gaan naar een alternatieve invulling van de luchthaven van Deurne. Stel je eens voor wat er allemaal mogelijk als de immense ruimte die nu wordt ingepalmd door een verlieslatende luchthaven vrijkomt. Meer plaats voor groen en recreatie, maar ook voor extra woningen en nieuwe, duurzame jobs. Wij geven alvast vijf goede redenen waarom Antwerpen zoveel meer kan zijn zonder luchthaven.

1. Er komt een immense oppervlakte vrij op 5 km van Antwerpen centrum
De luchthaventerreinen liggen op vijf kilometer van het Antwerpse stadhuis en vormen een buffer tussen de stad en de gemeenten uit de rand. Door ze op een andere manier in te vullen ontstaat er een groene verbinding tussen stad en rand. Bovendien komt er een oppervlakte groter dan het Rivierenhof vrij, waar plaats is voor extra groen,  recreatie en open ruimte, maar ook voor een nieuwe woonzone en nieuwe vormen van duurzame, groene economie.
2. Gedaan met de overlast voor de omwonenden
De luchthaven ligt midden in woongebied. Sinds ze iets meer dan een jaar geleden begon met commerciële vluchten is ze op korte tijd uitgegroeid van een kleine zakenluchthaven tot een drukke toeristische luchthaven. Er wordt gevlogen met zwaardere toestellen. Die maken meer lawaai en zijn vervuilender. Het aantal klachten schiet dan ook de hoogte in: van 36 in 2014 naar 504 in 2015. Dat is 14 keer meer. Groen vindt dat een commerciële luchthaven niet thuishoort in woongebied. Zeker niet omdat Zaventem op minder dan een halfuur met de trein ligt. Als de luchthaven verdwijnt, stopt ook de overlast.
3. Er gaat niet langer belastinggeld naar een verlieslatende luchthaven
Ondanks de zwaardere vliegtuigen en de stijging van het aantal passagiers maakt de luchthaven nog steeds verlies. Zonder overheidsgeld rooit ze het niet. Om ze winstgevend te krijgen, moet het aantal vluchten en passagiers nog omhoog, wat de overlast voor de omwonenden nog zal doen stijgen. Groen wil dat er niet langer geld in wordt gepompt en gaat voor een andere invulling die én winstgevend is, én de overlast doet stoppen, én nieuwe ruimte creëert voor stad én rand. Die invulling willen we nu samen met de omwonenden en de actiecomités bespreken.
4. Plaats voor nieuwe duurzame en gezonde tewerkstelling
De gezondheidsschade door kerosinedampen en fijn stof is nooit op een onderbouwde manier in kaart gebracht. Groen vraagt daarom al lang dat er duidelijke gezondheidsmetingen komen. Want dat een luchthaven in woongebied een impact heeft op de lucht- en leefkwaliteit is zeker. Door de vrijgekomen ruimte anders in te vullen ontstaat er plaats voor nieuwe, duurzame en gezonde vormen van tewerkstelling en economie. Ook het belastinggeld dat nu naar een verlieslatende luchthaven gaat, kan beter geïnvesteerd worden in alternatieve, gezonde jobs en bedrijven.
5. Een gezamenlijk nieuw en positief project
Groen wil samen met alle betrokkenen op zoek gaan naar een nieuwe toekomst voor de luchthaventerreinen. Want enkel een gezamenlijk en positief project heeft kans op slagen. Daarom trekken we de komende maanden de straat op om ideeën op te doen. Op 15 oktober volgt dan een groot inspraakmoment (in zaal Gietschotel, Lodewijck Van Berckenlaan, Borgerhout) waarop alle ideeën worden besproken en bediscussieerd. Op basis daarvan werken we een plan uit voor een nieuwe toekomst voor de luchthaventerreinen. 

Heb je zelf ideeën of wil je meer info? Mail naar:info@groenantwerpen.be
Je kan ook altijd contact opnemen met één van onze lokale mandatarissen uit Berchem, Borgerhout, Deurne, Borsbeek, Boechout of Mortsel

31 mei 2016

District Deurne wil ook waterbus van Albertkanaal naar haven.

In het bestuursakkoord kan je lezen dat het districtsbestuur een onderzoek wil naar de uitbouw van een route voor waterbussen over het Albertkanaal voor intergemeentelijk en/of bovenlokaal personenvervoer in functie van het ontlasten van toegangswegen als de Vaartkaai en de Bisschoppenhoflaan van autoverkeer. Het districtsbestuur denkt hierbij aan een verbinding over het Albertkanaal tussen Wijnegem, Schoten, Merksem, de bedrijfszone Kronenburg, het Sportpaleis, den Dam en het havengebied. 
Op de website van de Port of Antwerp lezen we op 10/5 in een nieuwsbericht dat de mogelijkheid tot waterbussen onderzocht wordt. Met onze fractie konden we dit toejuichen, dit was echter van korte duur. Al gauw bleek dat de port of Antwerp voorlopig drie routes uittekende, maar de route langs het Albertkanaal is niet opgenomen.

Dit is een gemiste kans. Want een route vanuit Wijnegem via het nieuwe Havenhuis tot aan de havendokken biedt de mogelijkheid om met de waterbus in het midden van de haven toe te komen. Met de vele wegenwerken in het noorden van Antwerpen zal dit de toegangswegen kunnen ontlasten. De nieuwe tramverbinding op het Eilandje komt tot aan het nieuwe Havenhuis. Die locatie kan een heel interessant knooppunt voor waterbus-tram-fiets worden. Op het Albertkanaal en in de dokken zijn er geen getijden en het traject passeert geen enkele sluis.

Daarom legde de Groen-fractie volgend voorstel tot advies voor aan de districtsraad waar het vorige week unaniem werd goedgekeurd:


Artikel 1: De districtsraad adviseert het college van Burgemeester en schepenen om de route Wijnegem via het nieuwe Havenhuis tot aan de havendokken op te nemen in de marktverkenning van het havenbedrijf. 

09 mei 2016

Zeg nog eens nee tegen het BAM-tracé

7 jaar geleden hebben we samen de volksraadpleging gewonnen. 60% van de deelnemende Antwerpenaren zei nee tegen het BAM-tracé. De Vlaamse regeringen bleven wel koppig vasthouden aan hun achterhaalde BAM-tracé. Dat tracé haalt het verkeer naar de stad. Met o.a. een gigarotonde naast het Eilandje, een Hollandse knoop tussen Borgerhout en Deurne en verlies van +120 hectare uniek stadsbos.
Er zijn betere alternatieven. Met een derde Scheldekruising door de haven, in plaats van door de stad, kun je de volledige Antwerpse ring overkappen.
Met het BAM-tracé wordt een gedeeltelijke overkapping beloofd, over vele vele jaren, als we braaf zijn... Dat lijkt op de belofte van 1959 van de Grote Ring Rond Antwerpen.
Na 7 jaar moeten we dus opnieuw dezelfde vraag stellen:
Willen wij dit BAM-tracé dat het verkeer naar de stad haalt?
Of willen wij een tracé dat doorgaand verkeer buiten de stad houdt?
Met een VOLLEDIGE overkapping. Zodat ALLE Antwerpenaren gezonde lucht kunnen ademen.
De regering zegt dat ze de eerste bouwaanvragen op 27 juni zal indienen. De volgende bouwaanvragen volgen in oktober 2016. Hiermee proberen ze het BAM-tracé letterlijk te betonneren. Want de regering verklaarde de uitvoering van het BAM-tracé tot Beslist Beleid. Terwijl begin 2017 de Raad Van State hoogst waarschijnlijk dit tracé onwettelijk zal verklaren.
Aanvaarden we het Beslist Beleid of vechten we samen weer tegen het BAM-tracé?
Ongelooflijk bedankt voor je steun!
Manu Claeys, stRaten-generaal
Wim van Hees, Ademloos

22 april 2016

District Deurne organiseert zelf inspraak en tegensprekelijk debat over knelpunten in Deurne bij de aanleg van de Oosterweelverbinding

District Deurne organiseert zelf inspraak en tegensprekelijk debat over knelpunten in Deurne bij de aanleg van de Oosterweelverbinding.
Op onthouding van VB na keurde de Deurnese districtsraad gisterenavond volgende resolutie goed.
Toelichting van de indieners PVDA +
Eind 2008 heeft dit districtscollege voor de bewoners een tegensprekelijk debat georganiseerd in de Rix over de Lange Wapper. Toen ging het om een viaduct van 18 baanvakken breed aan het Sportpaleis die de aansluiting van de ring aan de Lange Wapper moest verzorgen. Vandaag gaat het om een Hollandse Knoop van 27 baanvakken breed, ook aan het sportpaleis en die eenzelfde functie heeft, maar de leefbaarheid van onze wijken nog meer zal verpesten.
Voor velen onder ons is het duidelijk dat de Hollandse knoop zowel qua lawaai en fijn stof (extra brug, boven maaiveld), als verkeerstechnisch (scherpe bocht van de oprit, gegarandeerde files) een totale vergissing is ten koste van de Deurnenaars, én ook van de (snel)weggebruikers. Des te meer daar er een veel beter alternatief is, superieur qua gezondheidsimpact, qua landschap & leefbaarheid én qua mobiliteit.
Ondertussen informeert de BAM, maar deze informatie is eenzijdig, en gaat de knelpunten uit de weg.
Daarom stellen wij dus voor in de lijn van de intenties van het nieuwe bestuursakkoord om werk te maken van de beloofde inspraak; om een tegensprekelijk debat te organiseren over de impact van de Hollandse knoop op de leefbaarheid en de mobiliteit voor de bewoners van Deurne, en op die manier, en via de burgers, ons verzet tegen de plannen van BAM kenbaar te maken aan de hogere instanties.

Door de meerderheid geamendeerde tekst van de resolutie:
Artikel 1: De districtsraad van Deurne beslist om de overkappingsindendant uit te nodigen in het cultureel centrum van Deurne voor een co-creatie avond om met alle belanghebbende groeperingen en Deurnenaars te zoeken naar gedeelde inzichten om de overkapping van de Antwerpse ring mogelijk te maken.
Artikel 2: Dit besluit heeft geen financiële gevolgen

18 april 2016

1 jaar toeristische vluchten op Deurne: Groen maakt de balans op


Eén jaar na de start van de toeristische vluchten op de luchthaven van Deurne maakt de partij Groen de balans op. Ondank alle hoera-berichten over de heropleving van de regionale luchthaven, oogt die allesbehalve rooskleurig. De luchthaven bevindt zich middenin drukbevolkt woongebied en de overlast voor de omwonenden (vooral in Berchem, Deurne, Borsbeek, Mortsel en Boechout) neemt almaar toe. Het aantal klachten over geluidsoverlast en geurhinder explodeert.
“In no time is de luchthaven van Deurne uitgegroeid tot een toeristische luchthaven met zonnige bestemmingen als Palma de Mallorca, Alicante en Malaga”, zegt Ingrid Pira die zich heeft vastgebeten in het dossier. “Ze gelijkt in niets meer op de kleine regionale zakenluchthaven zoals oorspronkelijk bedoeld. We kunnen niet langer blind blijven voor de overlast die dat met zich meebrengt. Daarom starten we samen met de betrokken districten een traject op waarin we met Groen pleiten voor een uitdoofscenario van de luchthaven. Samen met de omwonenden en de actiecomités  gaan we de komende maanden op zoek naar een nieuwe invulling die zowel economisch rendabel is als rekening houdt met de leefkwaliteit van de buurt.”
Een terugblik op het voorbije jaar
Op 18 april 2015 ging de eerste commerciële vlucht in Deurne van de grond. Het aantal passagiers in 2015 steeg tot 221.155, een stijging van maar liefst 82% in vergelijking met 2014 (121.357 passagiers). De vluchten van Jetairfly hebben hierin een belangrijk aandeel. Het gaat niet enkel over meer vluchten, maar ook over grotere toestellen. 2016 moet het jaar van de bevestiging en de verdere doorbraak volgen. Zo wil Marcel Buelens (CEO van luchthavenuitbater Egis) het record van het jaar 2000 verbreken (275.000 passagiers). Hij mikt op meer dan 280.000 passagiers. Hiermee wil hij de luchthaven voor het eerst in haar geschiedenis rendabel krijgen, want dat is ze tot op de dag van vandaag nog steeds niet.
Afgelopen jaar is er ook een nieuwe vertrekhal, koffieshop en brasserie geopend en verkreeg de luchthaven een  stedenbouwkundige vergunning voor de uitbreiding van aankomst- en vertrekhal. Dit tegen het advies van de stedenbouwkundig ambtenaar in. Ook het duurder maken van de vliegtickets (via de passagierstaks), en de opening van een betaalparking (onvergund) en een balie voor autoverhuur moeten bijdragen om de luchthaven voor het eerste uit de rode cijfers te halen. De komst van een evenementenhal vormt de kers op de taart.
Na de aanslagen
Na de aanslagen op de luchthaven van Zaventem deden alle Belgische regionale luchthavens even dienst als uitwijkmogelijkheid. Deurne verwerkte heel wat vluchten van Brussels Airlines (58 opstijgende en aankomende vluchten of ongeveer 2.500 tot 3.000 passagiers op één dag). De omwonenden reageerden met veel begrip op deze noodsituatie en de tijdelijke extra overlast die deze met zich meebracht.

“Wat bij veel omwonenden én bij Groen evenwel op verbijstering stootte, waren de uitspraken van Marcel Buelens naar aanleiding van de toegenomen vluchten na de aanslagen op Zaventem”, aldus Pira. “De CEO ziet daarin het bewijs dat Deurne meer vluchten aankan. Op langere termijn staat er geen maat op zijn ambitie. Zo droomt hij  hardop van een half miljoen passagiers op Deurne. Bij de omwonenden komt dit hard aan.” 

Klachten exploderen
2015 was ook het jaar dat de klachten explodeerden. Waar de CEO van de luchthaven Marcel Buelens in eerste instantie geen toename van het aantal klachten noteerde, antwoordde Vlaams minister Ben Weyts (N-VA) op vraag van Vlaams Parlementslid Ingrid Pira dat het aantal klachten wel degelijk fors is toegenomen: van 36 klachten in 2014 tot 504 klachten in 2015. Vijftien keer meer dus. Het gaat daarbij om klachten van ‘unieke personen’, dat wil zeggen dat er abstractie gemaakt is van mensen die meer dan 1 klacht indienden.

“Ook via onze Groen-mandatarissen in de betrokken districten ontvangen wij steeds meer klachten, voornamelijk vanuit Berchem en Deurne, maar ook vanuit Borsbeek, Mortsel en Boechout. Ze gaan over het toegenomen aantal vluchten en de geluidsoverlast, maar ook over de stank van kerosine”, aldus Pira. “Tot nu toe is de gezondheidsschade door kerosinedampen nog niet op een onderbouwde manier in kaart gebracht. Daarom vragen we met Groen dat er duidelijke gezondheidsmetingen komen met moderne apparatuur die zowel fijn stof, geluids- als geurhinder duidelijk en op een wetenschappelijke manier in kaart brengen. Groen vraagt ook dat dergelijke vormen van overlast in overweging worden genomen bij de toekenning van de milieuvergunning voor de luchthaven. De bestaande milieuvergunning biedt te weinig garanties op de leefkwaliteit rond de luchthaven. Wij pleiten ervoor om de luchtkwaliteit uitdrukkelijk als criterium in de vergunning van de luchthaven op te nemen.”

Luchthaven moet dicht
Voor Pira en Groen is het duidelijk. “Er is geen ruimte voor een regionale luchthaven te midden van woonwijken. Groen wil de luchthaven van Deurne op termijn dicht.  Als groene partij zijn wij sowieso geen voorstanders van een ongeremde groei van het vliegverkeer. Ook niet in Zaventem. We zijn niet tegen vliegtuigen. Maar vliegen is niet onze eerste keuze, zeker niet voor verplaatsingen op korte afstanden.  Korte vluchten kunnen beter vervangen worden door de trein. Treinen stoten voor eenzelfde afstand veel minder CO2 uit dan vliegtuigen.”
“Bovendien, het alternatief voor Deurne is er”, beargumenteert het Vlaams parlementslid en tevens fractieleider voor Groen in Mortsel. “Zo werd er maar liefst 250 miljoen euro geïnvesteerd in de Diabolo-verbinding, de spoorverbinding van Antwerpen met de luchthaven van Zaventem. Die lijn ligt er nu, maar wordt te weinig gebruikt. Kiezen voor een hogere frequentie op de directe spoorlijn naar Zaventem is de meest voor de hand liggende oplossing. Binnen het halfuur kan je van Antwerpen in Zaventem raken. In veel internationale luchthavens moet je even lang of langer sporen naar het stadscentrum.”
Er is een alternatief
“Het draagvlak voor een andere invulling van de luchthaventerreinen groeit”, meent Pira. “Maar sommigen hebben ook schrik. Als de luchthaven verdwijnt, wat komt er dan in de plaats? Misschien wel een KMO-zone met vervuilende fabrieken en dan raak je als buurtbewoner van de regen in de drop. Met Groen willen wij onze mening niet opdringen aan de omwonenden. Ook niet aan de vele  actiecomités die nu de handen ineen hebben geslagen en zoeken naar nieuwe oplossingen. Daarom starten we een traject op om samen deze comités en de vele verenigingen die actief zijn in Deurne, Berchem, Borsbeek, Boechout en Mortsel te zoeken naar de beste toekomst voor de luchthaventerreinen.”

“We stellen daarbij een aantal duidelijke criteria voorop. Zo willen we dat de omwonenden en de actiecomités gehoord worden. We gaan er ook vanuit dat de luchthavenactiviteiten uitdoven en kiezen voor een groene invulling van de terreinen die vrijkomen, met veel ruimte voor recreatie. Door op een deel van het terrein innovatieve technologiebedrijven aan te trekken of in te zetten op hernieuwbare energie, gaan we op zoek naar alternatieven voor de tewerkstelling die er nu is op de luchthaven. Een beperkt deel van de oppervlakte reserveren we voor nieuwe woningen. Antwerpen krijgt de komende decennia immers heel wat nieuwe bewoners. En, belangrijk, we vermijden dat er nieuwe verkeersstromen worden aangezogen.”
Om tot dit nieuwe plan voor de luchthaven van Deurne te komen, gaat Groen de komende maanden actief op stap in de verschillende districten. Onder meer via deur-aan-deurbevragingen, infoavonden en een flyer- en affichecampagne.
Meer info:
Ingrid Pira, Vlaams Parlementslid Groen en fractieleider Groen Mortsel, 

Tim Torfs, persmedewerker Groen Antwerpen,

19 maart 2016

Groen is tevreden dat de begroting gestemd werd.


Walter Verbruggen: "Het bestuursakkoord is vertaald in budgetten, nu kunnen we onze groene en sociale stempel doorheen de verschillende bevoegdheden effectief uitvoeren".
Ook districtsschepen Maes is tevreden: "omdat we er een punt van hebben gemaakt in onze begroting projecten reeds concreet te omschrijven, zal de uitvoering van deze projecten niet lang uitblijven.  Het reglement buurtbudget en de mantelzorgpremie zijn in de maak en zullen snel in de commissie en raad worden toegelicht. Ook rond fruit en soep zijn er al verschillende stappen gezet en willen we het nieuwe schooljaar ingaan met dit project".

Bob Reynders, voorzitter Groen Deurne: "zoals je de inbreng van Groen al terugvond in het bestuursakkoord, zie je die zeker ook vertaald in de begroting doorheen de verschillende bevoegdheden. We hebben aandacht voor een toegankelijke dienstverlening, dicht bij de mensen, daarom zetten we in op e- inclusie, een laagdrempelig en gratis jeugd aanbod , we onderzoeken met een speelweefselonderzoek: hoe jongeren zich vlot kunnen bewegen in een district , het budget voor de buurtencampagne is verdubbeld met aandacht voor dichtbij de burger en betrekken van alle doelgroepen en we maken werk van de oprichting van een diversiteitsraad".

Er gaat opmerkelijk meer geld naar structureel groen, en ook het budget voor senioren en jeugd is verhoogd, twee belangrijke groepen in Deurne, waar er naast een vergrijzing ook te maken krijgt met een verjonging.  


28 februari 2016

Mieke Vogels: 'Met Oosterweel legt men verkeerde blauwdruk voor komende 100 jaar'


Dat haar partij in het Oosterweel-debat soms het etiket van 'stilstandpartij' krijgt opgekleefd, noemt ze onterecht. "Er moet ook niet zomaar iets gebeuren, het juiste moet gebeuren. Met Oosterweel leggen we de verkeerde blauwdruk voor de komende 100 jaar", zegt Mieke Vogels.


26 februari 2016

Ringland Deurne organiseert informatieve wandelingen aan Hollandse Knoop

Wandelen van de Hollandse knoop naar RinglandOosterweelverbinding en Hollandse knoop: ronkende begrippen die na het afvoeren van de paperclip voorlopig nog overeind blijven. Er al is veel over te doen geweest.
Waar ligt nu eigenlijk die Hollandse knoop in Deurne-Noord? Hoeveel baanvakken komen er op de Ring bij als de Oosterweelverbinding gerealiseerd wordt? Waar wordt de Noordersingel verbreed? Hoe lost Oosterweel de verkeersknopen aan het Sportpaleis op? We hebben er al veel over gelezen, plannen bestudeerd en infoavonden bijgewoond. Wat nog ontbrak was ter plaatse met de plannen in de hand gaan vaststellen wat de consequenties zijn bij de uitvoering van het Oosterweelproject.

Een groep van 25 geïnteresseerden  kreeg zondag 21 februari  deskundige uitleg van Luk Vanmaele en Luc Deckers tijdens een wandeling langs de toekomstige werf. Met eigen ogen konden de deelnemers vaststellen dat na de verbreding van de Ring het verkeer onverantwoord dicht bij de bewoonde wereld komt, dat de Hollandse knoop een onvoorstelbaar complexe verkeerssituatie creëert die het fileleed niet kan oplossen, en dat we met Oosterweel de scheiding van doorgaand en stedelijk verkeer mogen vergeten. Dat laatste is nochtans een ontzettend belangrijke maatregel om de doorstroming op de Ring fundamenteel te verbeteren.

De wandelaars kwamen tot het besluit dat de BAM-ingenieurs het verkeerskluwen aan het Sportpaleis er niet overzichtelijker op maken. De Hollandse knoop creëert verkeerslussen van 180°, ideaal om de verkeersstroom af te remmen in plaats van te verbeteren. Er is weliswaar een nieuw fietstraject gepland, maar ook dat wordt op de beperkte ruimte een omslachtige kwestie. Bovendien moet volgens de Oosterweel-plannen de loop van de rivier het Schijn verlegd worden.

Ook Peter Vermeulen, bedenker van Ringland, wandelde mee. Hij gaf uitleg over het alternatief dat de burgerbeweging voorstelt. Fundamenteel is de scheiding van het doorgaande en het lokale verkeer in aparte tunnels. Die maatregel maakt korte metten met de gevaarlijke weefbewegingen die op de huidige Ring zo vaak tot files en ongevallen leiden. In de plannen van Ringland zal de huidige Singel ook verplaatst worden naar het dak van de Ring. Ingewikkelde en niet te overkappen Hollandse knopen zijn dan niet meer nodig. Het grote pluspunt van Ringland is uiteraard ook de volledige overkapping, die de geluidsoverlast en de luchtvervuiling drastisch zal beperken. De leefbaarheid voor de omwonenden zal er dus flink op vooruitgaan.

De informatieve wandeling werd afgerond op de site van Spoor Oost. Terwijl in de eerste plannen de parkeerplaatsen voor het Sportpaleis nog alle voorrang kregen, lijkt nu mondjesmaat gehoor gegeven te worden aan het protest van de omwonenden om van deze site een recreatieve, groene ruimte te maken.  Buiten de momenten dat de site ingenomen wordt voor de Sinksenfoor of als parking voor het  Sportpaleis zullen verschillende buurtverenigingen deze ruimte vanaf 26 maart meer en meer gaan innemen voor allerhande buurtactiviteiten en kleine evenementen.

De wandeling was voor velen een blikopener, sterk aan te bevelen voor iedereen die zich verder wil informeren over de Oosterweelplannen en de alternatieve mogelijkheden van Ringland. Er volgen nog wandelingen in april, mei en juni.  De eerstvolgende wandeling op zondag 10 april is voorbehouden voor de buurbewoners van buurthuis Dinamo in Deurne-Noord en op zondag 1 mei nodigen we ruimer uit.  Bij grote interesse kunnen in mei en juni nog meer wandelingen georganiseerd worden.  Wie interesse heeft kan dit alvast mailen naar ringlanddeurne@gmail.com en wij zorgen voor verdere info.

Gie Reijniers 

13 februari 2016

Waarom stapte Groen Deurne in het districtsbestuur?

Download hier de folder
Groen stapt mee in de meerderheid in Deurne en heeft daarvoor een nieuw bestuursakkoord onderhandeld. 

Dit willen wij graag aan alle Deurnenaren voorstellen en dus nodigen wij jullie ook graag hierop uit.
Woensdag, 17 februari om 20u in Salle Jeanne, Turnhoutsebaan 5 te Deurne.

Klik op de afbeeldingen hieronder om de folder pagina per pagina te lezen.


11 februari 2016

Klachten over luchthaven Deurne ontploffen, van 36 in 2014 naar 504 in 2015

Toen Groen-parlementslid Ingrid Pira de minister van mobiliteit minister Ben Weyts (N-VA) ondervroeg over het aantal klachten over de luchthaven van Deurne dit jaar, heeft Weyts moeten toegeven dat het aantal klachten spectaculair stijgt tot 504 klachten in 2015.

Het gaat hier om “unieke personen”, d.w.z. dat abstractie gemaakt werd van mensen die meer dan 1 klacht indienden. Weyts gaf de cijfers in antwoord op een schriftelijke vraag van Ingrid Pira (5 februari 2016). Terwijl het aantal klachten de voorbije jaren rond de dertig schommelde (39 in 2012, 20 in 2013 en 36 in 2014), explodeert dit met een factor van meer dan 15, tot 504 in 2015. 

Vlaams parlementslid Ingrid Pira: “Meer en meer mensen hadden me aangesproken met klachten en ik ben ook vele keren op verschillende plaatsen gaan observeren.  Weyts had dit kunnen weten. Vroeger was Deurne een kleine zakenluchthaven, daarvoor is ze ook altijd bedoeld geweest. Maar ze is ze in no time een toeristische luchthaven geworden. Sinds in april 2015 lagekostmaatschappijen zoals Jetairfly naar vakantiebestemmingen vliegen, stijgt het aantal klachten van omwonenden spectaculair. Klachten over geluidsoverlast, kerosinegeur en laagvliegende toestellen. Het bewijst dat een dergelijke luchthaven niet thuishoort in een dichtbevolkt gebied op nauwelijks enkele tientallen kilometers van de nationale luchthaven.”

Het Vlaams parlementslid schat dat het aantal klachten nog zal toenemen : “de uitbaters van Deurne stellen dit voorjaar nieuwe bestemmingen in het vooruitzicht, en de cijfers over 2015 zijn maar relevant vanaf april 2015”.

Bedot
Zowel de Vlaamse Regering als het luchtvaartmanagement moeten de klachten ernstig nemen, vraagt Ingrid Pira. “Punt is dat er vroeger geen klachten waren en nu wel. En dat de omwonenden kozen om in de buurt van een kleine zakenluchthaven te wonen en geen groter wordende toeristische. Mensen voelen zich bedot en begrijpen niet dat toeristische of economische motieven belangrijker zijn dan de leefkwaliteit van de duizenden omwonenden”.

Ingrid Pira zal vanuit het Vlaams parlement de milieuvergunning van de Deurnse luchthaven opvolgen. “De luchthaven moet geëxploiteerd worden binnen de milieuvergunning die bijvoorbeeld rekening houdt met geluidsoverlast en openingsuren. Elk jaar in april wordt dat gecontroleerd”. Ook is het wachten op de uitspraak van de Europese Commissie of de nieuwe constructie van de regionale luchthavens in Vlaanderen geen verdoken staatssteun zijn. “Want de Vlaamse belastingbetaler blijft betalen, ook al is Deurne een toeristische luchthaven die uitgebaat wordt door een privé-partner. Het blijft een bizar en onbegrijpelijk verhaal”, zo besluit het Vlaams parlementslid.

Ingrid Pira, Vlaams parlementslid

09 februari 2016

Infoavond nieuw bestuursakkoord Deurne!

  • Volgende week
  • salle Jeanne, Turnhoutsebaan 2, 2100 Deurne
    Groen stapt mee in de meerderheid in Deurne en heeft daarvoor een nieuw bestuursakkoord onderhandeld. Dit willen wij graag aan alle Deurnenaren voorstellen.
    Trouwens, je hoeft echt niet van Deurne te zijn om welkom te zijn. Ben je nieuwsgierig om te horen hoe een beleid van een ander district (zonder Groen) er uit zou kunnen zien met Groen in de meerderheid? WELKOM

26 januari 2016

Een groene toekomst voor Deurne

De kogel is door de kerk. Deurne heeft een nieuw bestuur en een nieuw bestuursakkoord. Vanaf nu bepaalt Groen mee het beleid van Deurne. De beslissing om in Deurne mee te besturen is belangrijk, want het maakt een einde aan de politieke impasse die het district al meer dan een jaar in een wurgreep houdt. Eindelijk kan er terug bestuurd worden. Gedaan met de onzekerheid van vele verenigingen en burgers. Groen heeft zijn verantwoordelijkheid genomen. De keuze om in de meerderheid te stappen was een duidelijke keuze voor de inwoners en verenigingen van Deurne.  

Ondervoorzitster van Groen Antwerpen Karen Maes treedt toe als schepen tot het districtscollege van N-VA, CD&V en Open VLD. Ze wordt bevoegd voor sociale zaken, groen en bebloeming, senioren, samenleven, communicatie en inspraak. Ook Walter Verbruggen wordt als voorzitter van de raadscommissies betrokken bij alle belangrijke beslissingen. Een stevige portefeuille waarmee we met Groen de komende jaren onze stempel kunnen drukken op het beleid in Deurne. Voor het nieuwe akkoord baseerden onze onderhandelaars zich onder meer op het bestuursakkoord van Borgerhout, waar Groen samen bestuurt met sp.a en PVDA. Op die manier slaagden ze erin het akkoord voor Deurne grondig te hertekenen. In de toekomst wordt Deurne op alle domeinen groener, socialer en fietsvriendelijker.
Sinds het college van N-VA, CD&V en Open VLD in januari 2015 haar meerderheid verloor, konden er in Deurne geen beslissingen meer worden genomen. Verenigingen kregen geen geld meer, alles stond stil. Het is niet de filosofie van onze partij om smalend vanaf de zijlijn te blijven toekijken hoe anderen de boel in het honderd laten lopen. Daarom hebben we met Groen in Deurne onze verantwoordelijkheid genomen en een einde gemaakt aan deze uitzichtloze situatie voor de inwoners van Deurne.
Dit was geen evidente keuze en vergde moed en het nodige lef. N-VA is namelijk niet onze natuurlijke partner. Zeker op stadsniveau, waar beslist wordt over dossiers zoals Oosterweel of de stijgende kinderarmoede, liggen onze partijprogramma’s te ver uit elkaar. Daar zou het niet mogelijk zijn om tot een akkoord te komen. Maar het lokale districtsniveau heeft duidelijk omschreven bevoegdheden waarbinnen een samenwerking met N-VA, CD&V en Open VLD wél kan zonder dat we hiervoor onze groene waarden en principes overboord moeten gooien. Het nieuwe bestuursakkoord bevestigt dit. Het is een ijzersterk akkoord vol groene en sociale initiatieven die van Deurne een mooiere, warmere en veiligere plek zullen maken, voor jong én oud.
Op stadsniveau blijven we met Groen de eerste tegenspeler van het huidige stadsbestuur. Daar zijn we van bij de start van de onderhandelingen in Deurne heel duidelijk over geweest. Het blijft onze ambitie om na de gemeenteraadsverkiezingen in 2018 in Antwerpen een coalitie te vormen zonder N-VA.
Waarom geen progressieve coalitie in Deurne? Wel, een coalitie met sp.a en PVDA, zoals in Borgerhout, is in Deurne mathematisch onmogelijk. Zelfs mét CD&V en Open VLD erbij is er zonder N-VA geen democratische meerderheid in Deurne. Meer dan een jaar hebben we in Deurne geprobeerd om vanuit de oppositie met Groen constructief mee het beleid te bepalen. Maar die piste zat op een dood spoor en bood geen oplossing op langere termijn. De enige manier om aan een alternatieve meerderheid te geraken, was samenwerken met het Vlaams Belang. Dat doen we met Groen principieel niet. Groen wil oplossingen aanreiken waar iedereen beter van wordt. 
De tijd is gekomen om in Deurne een bladzijde om te slaan. Om Deurne terug in beweging te krijgen en er een district van te maken om trots op te zijn. De mensen van Groen Deurne hebben zich de voorbije maanden met hart en ziel ingezet om Deurne terug op de rails te krijgen. Ze gaan nu aan de slag met de ambitieuze plannen van het nieuwe bestuursakkoord. De komende drie jaren zal er een nieuwe groene, positieve wind waaien door Deurne.