29 februari 2012

Besparingen bij De Lijn: gevolgen voor tramlijnen in Deurne

Voor de buslijnen in Deurne lijkt enkel buslijn 19 gewijzigd te worden: die krijgt haar eindhalte op de Boekenberglei. Om tot in de Wenigerstraat (in Borsbeek, huidige eindhalte) moet je overstappen op buslijn 244.

Trams:
● een nieuwe tramlijn (lijn9) zal van Eksterlaar (Deurne) via Berchem naar Linkeroever rijden. Tramlijn 4 rijdt voortaan van Hoboken naar Silsburg en neemt deels het traject van lijn 8 over.
● Lijn 11 rijdt nu van Melkmarkt naar Eksterlaar, maar zal in de toekomst stoppen aan het station Antwerpen-Berchem
● Merksem krijgt versterking van lijn 2. Die rijdt voortaan van Hoboken naar Merksem.
● Tramlijn 12 krijgt er een stuk traject bij: vanaf de Bolivarplaats rijdt hij verder naar de Groenplaats
● Vanaf het voorjaar (14 april) rijden de trams op lijnen 5 en 10 vanaf Deurne door tot Wijnegem. In het najaar rijdt tram 15 van Mortsel door naar Boechout.
● Alle tramlijnen, behalve lijnen 11 en 12, krijgen een frequentie van 8 minuten tijdens spits en 10 minuten tijdens de daluren. (tramlijnen 11 en 12 respectievelijk 10 en 12 minuten).

De wijzigingen zouden ingaan op 1 september maar moeten de komende weken nog onderhandeld worden met de vakbonden, want deze wijzigingen houden vooral ook het drastisch verminderen van het aantal bussen naar en door Antwerpen in. Dit heeft natuurlijk ook gevolgen voor het personeel.

21 februari 2012

Provinciaal zilvermuseum nu toch weg uit Rivierenhof?

Lezersbrief uit GVA 21/2/2012
"Wat is er allemaal gaande met onze provinciale musea? Een modemuseum hoort thuis in de modebuurt, een diamantmuseum in de diamantwijk en het Zilvermuseum hoort thuis op een schilderachtige locatie zoals het Sterckshof in Deurne. Voor dit laatste zijn er met goed gevolg studies gemaakt door een vermaard architectenbureau om de haalbaarheid te onderzoeken om dit kasteel te renoveren. Die kregen nochtans een fiat van de provincie. Van waar dan ineens die ommezwaai van 180 graden? Het Zilvermuseum is wereldwijd bekend en staat aangeschreven als een pareltje voor de zilvercultuur. De vriendenkring van dit museum maakt zich terdege zorgen over het imago van dit specifieke museum, het "legaat Lunden" dat daar is ondergebracht en dat dient gerespecteerd te worden en niet te vergeten de "landelijke erkenning" door de Vlaamse overheid waaraan een pak subsidie vasthangt. In 2009 verzamelden subsidie vasthangt. In 2009 verzamelden wij meer dan 12.000 handtekeningen voor het behoud van het museum op deze locatie. En mochten die ook aan de toenmalige gouverneur Paulus overhandigen.
Het district Deurne zou fier moeten zijn om zo'n brok cultuur op zijn grondgebied te hebben.
Veranderen is zeker niet altijd verbeteren."

Commentaar
Mevrouw kon het niet beter uitdrukken, enkel dit: het is een provinciaal museum gevestigd in een provinciaal domein, helaas heeft het district hierover niet te beslissen.

20 februari 2012

Vlaamse regering kiest voor ongebreidelde en onbetaalbare uitbreiding van autosnelwegen langs en door Deurne.

Eerst en vooral is er het plan van Infrabel (de infrastructuurpoot van de spoorwegen) om een “tweede” spoortoegang tot de Antwerpse haven aan te leggen. “Tweede” slaat dan vooral op het feit dat er voor de toegang naar het oostelijke hinterland nu slechts 1 spoortoegang is die langs drukbevolkte wijken in Berchem, Borgerhout en Antwerpen loopt. Dit veroorzaakt nu al veel (ongezonde) lawaaihinder, om van mogelijke risico’s nog maar te zwijgen. Volgens de voorgestelde plannen van Infrabel voor de nieuwe spoorverbinding zou die, wat betreft Deurne, volledig ondergronds aangelegd worden (onder meer uit noodzaak, om diep genoeg onder het Albertkanaal en verder de E313 te geraken). Wegens de het beperkte klimmogelijkheden van zware goederentreinen kan die spoorlijn tussen Albertkanaal en E313 (waar die opnieuw onderdoor moet) helemaal ondergronds blijven. De spoorlijn moet bovendien ter hoogte van de parking van de Makro ook diep genoeg onder de daar aanwezige transportleidingen voor gassen door. Ertbruggebos en Park Groot Schijn moeten in elk geval ongeschonden blijven.

A102?
Er is echter ook nog het tracé van de A102-autoweg waarover al een tijdje sprake is, de noordelijke verbindingsweg tussen de rotonde van Wommelgem en de E19 (Merksem), die ook op hetzelfde voor het goederenvervoer voorbehouden tracé zou worden aangelegd en waarover er op de infotentoonstelling op 12 februari nog niets te horen of te zien viel. Die moet voor Groen! ook maximaal ondergronds (en door middel van geboorde tunnels), met zo min mogelijk op- en afritten. De A102 moet bedoeld zijn om zoveel mogelijk verkeer vanaf Wommelgem af te leiden zodat er minder wagens over de kleine ring rijden en deze dan overkapt kan worden. Dit veronderstelt de uitvoering van het zg. Meccano-tracé, inclusief een intelligent systeem van rekeningrijden, dat het verkeer moet sturen in functie van de overlast dat het veroorzaakt.
Zo mogelijk nog belangrijker voor Deurne is de vraag wat er met de rotonde van Wommelgem zal gebeuren. In de voorlopige plannen die uitgewerkt werden na de onzalige 1-nachtbeslissing over het Masterplan 2020 wordt het rondpunt afgebroken en vervangen door een “verkeersturbine” (zoals het vernieuwde wisselcomplex in Lummen) westelijk van het huidige “rondpunt”. In het huidige ontwerp wordt voorzien dat het mogelijk moet blijven dat het verkeer nog steeds vanuit alle richtingen naar de Antwerpse kleine ring kan rijden. Op die manier blijft die natuurlijk overbelast en de E313 langs het Rivierenhof zal al dat verkeer moeten blijven slikken, met alle gevolgen van dien voor de omwonenden en de parkbezoekers.

Verbreding E313/E34
"Het standpunt van het districtsbestuur van Deurne over de E313/E34 is al langer bekend", zegt districtsschepen Walter Verbruggen (Groen). "Ook wij pleiten voor de ondertunneling van de E313 aan het Rivierenhof. Om het park maximaal te ontzien, moet dat door middel van een geboorde tunnel." Een verbreding van de E313 is dus uit den boze, want dan is er een bam-tracé nodig met achter de Ten Eeckhovelei een op- en afrittencomplex met 19 (negentien) rijvakken.

En de plannen van De Lijn?
Mede door die eis voor een intunneling van de E313 die Mieke Vogels reeds in 2009 vroeg en die overgenomen werd door de voltallige districtsraad van Deurne heeft het district beslist om een bezwaarschrift in te dienen voor het plan van een tramantenne van de Ruggeveldlaan naar de park en ride aan de rotonde van Wommelgem (Livan). Groen wil dat er eerst onderzocht wordt of die “tramantenne” niet beter bovenop de ingetunnelde E313 zou aangelegd worden in plaats van langs de huidige berm van de E313 door Park Groot Schijn.
Beter openbaar vervoer van De Lijn, met sneltrams en aparte trambeddingen is voor Groen de eerste stap voor een begin van oplossing van de mobiliteitsknoop in en rond Antwerpen.

13 februari 2012

Reizende infotentoonstelling over nieuwe spoorverbinding en verbreding E313

Waar komt de tweede spoorweg naar de haven en wat zijn nu die nieuwe plannen met de E313/E34? Over deze twee belangrijke mobiliteitsprojecten werd gisteren voor de Antwerpenaren een infomarkt georganiseerd in CC Deurne. Volgens de voorgestelde plannen van Infrabel voor de nieuwe spoorverbinding zou die, wat betreft Deurne, volledig ondergronds aangelegd worden (onder meer uit noodzaak, om diep genoeg onder het Albertkanaal en verder de E313 te geraken).

A102?
Er is echter ook nog het tracé van de A102-autoweg waarover al een tijdje sprake is, de noordelijke verbindingsweg tussen de rotonde van Wommelgem en de E19, die ook op dat tracé zou worden aangelegd en waarover er op de infotentoonstelling nog niets te horen of te zien viel. Die moet voor Groen! ook maximaal ondergronds, met zo min mogelijk op- en afritten. Die moet bedoeld zijn om zoveel mogelijk verkeer vanaf Wommelgem af te leiden zodat er minder wagens over de kleine ring rijden en deze dan overkapt kan worden.

Verbreding E313/E34
"Het standpunt van het districtsbestuur van Deurne over de E313/E34 is al langer bekend", zegt districtsschepen Walter Verbruggen (Groen). "Ook wij pleiten voor de ondertunneling van de E313 aan het Rivierenhof. Om het park maximaal te ontzien, moet dat door middel van een geboorde tunnel."

De volgende infomarkten over de tweede spoortoegang en de verbreding van de E313/E34 vinden plaats op zaterdag 18 februari in CC De Mol in Lier, op zondag 19 februari in Den Boomgaard in Broechem en op zondag 4 maart in CC De Vooruit in Boechout, telkens van 10 tot 17 uur

06 februari 2012

Wijkgroep Ertbrugge roept op

Wijkgroep Ertbrugge Officieel Vertegenwoordiger voor Deurne van de
vzw Aktiekomitee Red De Voorkempen.
Er is geen plan(eet) B!

BELANGRIJK BERICHT

GOEDERENTREIN EN AUTOSTRADES BEDREIGEN DEURNE, ANTWERPEN, BORGERHOUT, BERCHEM, MERKSEM, EN WIJNEGEM!

De VLAAMSE OVERHEID wil een NIEUWE GOEDERENSPOORLIJN aanleggen van en naar de Antwerpse Haven. Ze noemen het de ‘tweede’ havenspoorontsluiting (om de nadruk te leggen op de onmisbaarheid ervan) maar in feite gaat het reeds om de vierde spoorontsluiting van de Antwerpse Haven (na de Liefkenshoekspoortunnel en de aanpassing van het werfspoor van de HSL (wat de ‘onmisbaarheid’ natuurlijk in een heel andere context plaatst).
Spoorbeheerder INFRABEL werd gelast met de uitvoering van dit project.
INFRABEL stelt 2 tracé’s voor en organiseert hieromtrent een INFO-MARKT in het CC DEURNE, Frans Messingstraat 36 in Deurne op zondag 12/02.

Beide tracé’s bedreigen echter in DEURNE heel wat groene gebieden, zoals Stadspark Den Brem, het beschermde landschap ERTBRUGGE, Ruggeveld, …Daarbij zal zware hinder ontstaan (vooral geluidshinder en vooral ’s nachts) in de omliggende wijken (Muggenlei, Zwarte Arend en Deurne Oost, Ertbruggestraat, Wijnegem west,…) en tot ver daarbuiten.
In Deurne en Wijnegem (én Schoten, Merksem, en Ekeren) wordt immers geen volledige geboorde ondertunneling voorzien.

De WIJKGROEP ERTBRUGGE neemt dit niet en tekent hiertegen PROTEST aan.
De vereniging eist, dat in het PlanMer, naast de voorstellen van Infrabel, tevens worden onderzocht:
1) de NUL-OPTIE: geen nieuwe spoorlijn maar aanpassing bestaande spoorlijn, zoals vzw Red de Voorkempen voorstelt. (veel goedkoper en het spaart het leefmilieu en de gezondheid van de omwonenden).
2) de TUNNEL-OPTIE: alleen een nieuwe spoorlijn, volledig aangelegd bij middel van een geboorde tunnel van Lier tot in Ekeren, is aanvaardbaar.

De Vlaamse Overheid plant ook een verbreding van de E313. Dit voornemen wordt óók voorgesteld op diezelfde infovergadering. Opvallend is, dat de eis van bewoners, én van het district Deurne, om de E313 op Deurnes grondgebied ondergronds te brengen, op één of andere manier niet is doorgedrongen tot de planmakers.
Wijkgroep Ertbrugge ondersteunt deze eis tot ondertunneling, die de gezondheid van de omwonenden, en de rust in de omliggende wijken en in het Rivierhof zeker ten goede zal komen. Het zou tevens het einde betekenen van een decennialange scheiding tussen Deurne Noord en Deurne Zuid.
Een verbreding van de E313 zou nog meer (ook zwaar) verkeer naar Deurne brengen. Het grote zwart punt in de mobiliteit rond Antwerpen is net de aansluiting van de E313 met de R1 (Ring). De R1 kan nu reeds op vele spitsmomenten het verkeer van de E313 niet verwerken. Dus ook de mensen van de wijken rond de R1 (Ring) in Deurne, Borgerhout, Berchem en Antwerpen, zullen hier zeker de gevolgen van dragen.

Om onze voorstellen kracht bij te zetten, willen wij met alle geïnteresseerden van Deurne en Wijnegem, maar ook van de andere districten van Antwerpen, (en hopelijk vele anderen) om 14.00 u massaal een bezoek brengen aan de infomarkt en onze stem laten horen.

De aanwezigheid van zoveel mogelijk mensen is hierbij cruciaal.
We zijn nog in het begin van de procedure en kunnen nu nog onze invloed laten gelden. In een later stadium is dit veel moeilijker en zelfs vrijwel onmogelijk.
Daarom: wees aanwezig en breng zoveel mogelijk volk mee: familie, vrienden, kennissen, buren.
Mail dit bericht verder.
Print het uit en bus het in de buurt.
Zet het op je Face-book en Twitter.
Het is nu of nooit!

v.u: Wijkgroep Ertbrugge p/a Schotensesteenweg 295.
Vertegenwoordiger van vzw Red de Voorkempen voor Deurne

01 februari 2012

Openbaar Onderzoek LIVAN 1 gestart

Livan 1 is één van de prioritaire projecten van Masterplan 2020. Het houdt in dat er een tramverbinding komt tussen de Rooseveltplaats en de stadsrandparking in Wommelgem. Deze loopt ondergronds van de Rooseveltplaats naar de Herentalsebaan. Via een nieuwe tramlijn op de Florent Pauwelslei gaat het dan verder naar de Ruggeveldlaan, waar de sporen zullen aansluiten op die van de August Van De Wielelei. Op de Ruggeveldlaan komt de tram op de middenberm te liggen. De voet- en fietspaden blijven behouden. Aan de oversteekpunten komen er voetgangerssluizen om de veiligheid te garanderen.

Vanaf de Ruggeveldlaan vertrekt er een aftakking naar de stadsrandparking in Wommelgem. Die aftakking loopt parallel met de E313. Ze zou gerealiseerd worden in 2014. De stad zal daarbij inzetten op een optimale landschappelijke integratie en afstemming van de tramantenne en de inrichting en gebruik van Park groot Schijn. Concreet betekent dit de inpassing en kwaliteitsbewaking van de kruising van deze tramantenne en de geplande ecotunnel onder de E313 waarbij het natuurlijk tracé van de Koude beek en de N-Z fietsverbinding worden geïntegreerd.

Openbaar onderzoek

De Lijn heeft een bouwaanvraag ingediend bij het Vlaams Gewest voor het bovengrondse deel van de tramverlenging. Het openbaar onderzoek is gestart op 24 januari 2012 en loopt tot 23 februari, dit onderzoek duurt dus 30 dagen. De tramaftakking zit mee in de bouwaanvraag.

De kruising tussen de aftakking en de ecologische tunnel onder de E313, die de twee delen van het park verbindt, zit er niet mee in omdat dit nog niet concreet genoeg is..

U kan de bouwaanvraag inkijken op Den Bell, Francis Wellesplein 1, 2018 Antwerpen. Hebt u bezwaren of opmerkingen? Bezorg deze dan vóór 23 februari 2012 schriftelijk aan Stadsontwikkeling, afdeling stedenbouwkundige vergunningen, Grote Markt 1, 2000 Antwerpen. Meer informatie kan u hier terugvinden.

De stad en de werkgroep volgen de ontwikkelingen rond de tramlijn en de plannen voor de R11bis op de voet. De stad heeft samen met De Lijn hard gewerkt om de geplande tramantenne te verzoenen met het fietspad en de tunnelverbinding. Het resultaat daarvan werd naar best vermogen uitgewerkt en is mee opgenomen in de plannen die nu ter inzage liggen. Het rondpunt van Wommelgem wordt binnen het Masterplan 2020 inderdaad heraangelegd, maar in het masterplan 2020 is ook de doortrekking op termijn verzien van de tram in Wommelgem tot aan de geplande P+R in Ranst ter hoogte van de huidige Q8. De huidige geplande keerlus van de tram zal inderdaad op termijn verdwijnen; de tramantenne kan dus niet verdwijnen.

Meer informatie over het Masterplan 2020 kan u hier terugvinden. http://www.antwerpen.be/eCache/ABE/81/27/406.html

Meer informatie
Wil u meer informatie, dan u terecht bij:
Stedelijk wijkoverleg Deurne: 03 338 45 76 of turnhoutsebaandeurne@stad.antwerpen.be

Alle informatie over de werken is ook terug te vinden op:
www.antwerpen.be/parkgrootschijn

Eerste stap inrichting Park Groot Schijn: verhuis volkstuinen

Sinds september 2011 spreken we niet meer van masterplan Ruggeveld-Boterlaar-Silsburg, maar van Park Groot Schijn. Met deze nieuwe naam is meteen het startschot gegeven van de uitvoering van het park. Via deze digitale nieuwsbrief houden we u graag op de hoogte over de vorderingen. Ook andere projecten of nieuwsfeiten in verband met Park Groot Schijn krijgt u via deze weg te horen.

Volkstuinen

De eerste stap in de uitvoering van het park is de verhuis van de volkstuinen. In het zuiden van het nieuwe Park Groot Schijn is er plaats voor 172 tuintjes met tuinhuis. De volkstuinders die nu hun tuintje verzorgen achter de skipiste verhuizen mee. De plannen werden aan de tuinders voorgesteld in juni 2011.

Deze verhuisbeweging vraagt heel wat voorbereiding. Samen met de vzw volkstuinen heeft de stad oplossingen gezocht voor het overwinteren van de planten, het tijdelijk opbergen van materiaal en de begeleiding van het leeghalen van de tuinhuisjes. Intussen is dus de timing van de heraanleg ook gekend:

- Start heraanleg 1 augustus 2012
- Tuinen beschikbaar eind maart 2013
- Nieuw seizoen starten in nieuwe tuinen

De bouwvergunning voor de heraanleg is ingediend. Het Vlaams Gewest opent hiervoor een openbaar onderzoek omdat het ontwerp van de nieuw tuinen blijkt lichtjes af te wijken van het Ruimtelijk Uitvoeringsplan (RUP). Dit is het wettelijk document dat de spelregels voor het gebied bepaald en waar het masterplan op gebaseerd is.

- De kroonlijst van het sanitair blok is iets hoger dan wat het RUP vastlegt
- De fiets- en wandelpaden moeten in een waterdoorlatend materiaal gemaakt worden en niet in beton.

Naar aanleiding van dit openbaar onderzoek staan er nog tot begin januari gele aanplakborden in Boterlaar-Silsburg. U kan het plan van het nieuwe gebied bekijken via www.antwerpen.be/parkgrootschijn.