27 juni 2008

Oosterweelverbinding: de knelpunten op een rij

Indymedia.be maakte een videoreportage over de knelpunten van de Oosterweelverbinding. We trokken langs het traject van de Lange Wapper. Onder meer Bob Cools, Manu Claeys en Dirk Van Duppen leggen uit waarom de brug geen goed idee is.

22 juni 2008

The inconvenient truth about Lange Wapper. do 26 juni in De Roma


'The Inconvenient Truth about Lange Wapper' Donderdag 26 juni 2008, De Roma, Borgerhout Al Gore achterna leggen drie actiegroepen aan de hand van een visuele presentatie uit wat de problemen van de Oosterweelverbinding zijn, en wat de mogelijke oplossingen - zeg maar: alternatieven. In zaal De Roma, Turnhoutsebaan 286 om 14u, 16.30u, 19.00u én 21.15u. U krijgt een film over de knelpunten van de Oosterweel en aansluitend een powerpointpresentatie van de medische problemen (Dr. Dirk Van Duppen) en een van de verkeersproblematiek en de alternatieve oplossingen (Manu Claeys en Peter Verhaeghe).
www.oosterweelverbinding.info/
www.stratengeneraal.be
www.ademloos.be

20 juni 2008

Beluister het protestlied tegen de lange wapperbrug

"Blijf rijden en zie niet om", protestlied van Raymond van het Groenewoud en Stef Kamil Carlens, Zita Swoon brengen het wapperlied, een protestlied op de tonen van "Walk and don't look back, naar de uitspraak van burgemeester Patrick Janssens. De tekst is van (pdw).
WE RIJDEN DOOR EN ZIEN NIET OM

1) ‘t Sint-Anna bos en het Noordkasteel
Ze zullen verdwijnen, man
(fijn stof, geen groen, fijn stof)
Voor de Wapper, de Lange Wapper
daar komen vodden van
(fijn stof, geen groen, fijn stof)

Refr.
Maar voor de mannen op ’t Schoon Verdiep
Is dat gezeur en benepen kritiek
We rijden door en zien niet om (..zien niet om) (x2)

2) D’ economie haalt het iedere keer
Boven ‘t algemeen belang
(fijn stof, geen groen, fijn stof)
Ja, ’t Stad was wel van A
Maar blijkbaar niet voor lang
(fijn stof, geen groen, fijn stof)

Refr. – solo – Refr.

Br.
’t Stad naar de haaien
Laat u niet naaien....

3) ...door projectontwikkelaars
of door het stadsbestuur
(fijn stof, geen groen, fijn stof)
ja ’t Stad was wel van A
Maar blijkbaar voor korte duur...
(fijn stof, geen groen, fijn stof)

Refr.

Tekst: pdw (journalist bij Humo en tekstschrijver van De Nieuwe Wereld)
Muziek: Zita Swoon
Zang: Stef Kamil Carlens en Raymond Van Het Groenenwoud
Clip: regie in handen van Joost Wynant (bekend als regisseur van oa De Laatste Zomer) – productie door PIPMZ

17 juni 2008

Raadsleden lusten uitleg Bam niet.

Maandagavond 16 juni vond zoals op elke maandag voor de vergadering van de districtsraad de raadscommissie plaats, die deze maal volledig gewijd was aan de vragen die het district wilde stellen aan de BAM, de beheersmaatschappij Antwerpen Mobiel, die de bouwheer zijn van de Oosterweelverbinding die grote nadelige effecten zal hebben op de woonkwaliteit in Deurne-Noord en Merksem.
Niettegenstaande de 4 vertegenwoordigers van de BAM de uitgebreide vragenlijst ruim vooraf hadden gekregen, presteerden ze het om zoveel mogelijk vragen netjes te ontwijken en op een aantal andere vage antwoorden te geven. Liever kwamen ze met het door het communicatiebureau uitgekiende marketingpraatje (1,5 u. !) over hoe fijn het leven wel zal zijn na de realisatie.
De meeste districtsraadsleden en de ongeveer 100 aanwezige burgers bleven dan ook op hun honger zitten. Raadscommissievoorzitter Steven Leyder zei dat het chocolade-districtswapenschild dat traditioneel aan de sprekers wordt geschonken, deze keer uit heel bittere chocolade vervaardigd was.
Twee cruciale punten uit de lijst van 100 vragen waren die rond de toename van het dodelijke fijn stof en de geluidsoverlast dat nu reeds niet te harden is aan het kruispunt ter hoogte van het Sportpaleis. Net daar wil men een nieuwe bijkomende oprit richting Nederland realiseren. Die zal komen te liggen op het huidige parkeerterrein van het Sportpaleis (dat nochtans volgens de vergunning voor de Lotto-Arena 4000 parkeerplaatsen moet garanderen). Reeds tijdens de werken (aanvang voorzien voorjaar 2009) zal het terrein een werfzone worden. Uiteindelijk zal voor deze oprit de parking, het speelterrein "het Schijntje" en de hondenloopzone achter de Ten Eeckhovelei verdwijnen. Tijdens de werken is de aannemer verplicht om geluidsschermen aan te brengen, of er na de werken een geluidsscherm zal komen wilde de BAM niet bevestigen. "Er zijn geen geluidsnormen voor autowegen in Vlaanderen en of er geluidschermen komen hangt af van de aannemer die contractueel voor 35 jaar het onderhoud van de autosnelweg moet uitvoeren" (door de Publiek Private Samenwerking tussen overheid en private sector wordt de aannemer voor 20 % mee financierder van het project). Versta dat als het niet te veel kost wil men er nog wel eens over denken. BAM bleef ontzettend vaag over de vraag waarom men een oprit aan het Sportpaleis zou aanleggen en de vrachtwagens die vervolgens niet zouden gebruiken. Immers, volgens BAM zou het vrachtverkeer in de zone tussen het Albertkanaal en de Bisschoppenhoflaan verminderen door de aanleg van de oprit... Dag en nacht zal het autoverkeer achter de huizen van de Ten Eeckhovelei eerst 500 m. richting Rivierenhof rijden, afremmen en een bocht van 180° maken om vervolgens in de andere richting nogmaals achter die mensen hun slaapkamer vol gas de klim aan te vatten om het viaduct van Merksem/oprit Lange Wapper op te rijden. Welke bezoeker van het sportpaleis zal nog geneigd zijn om een randparking in Merksem of Linkeroever te kiezen als er nu naast de bestaande afrit, ook nog eens een nieuwe oprit voor de deur van het Sportpaleis ligt?
Een ander staaltje van BAM-logica kregen we over het fijn stof te horen. Hier is de uitleg nog hallucinanter. Volgens BAM is het de eigenschap van fijn stof dat het niet neerslaat, maar blijft zweven. Hoe hoger een weg gelegen, hoe beter, want het stof vliegt vanzelf weg, probleem opgelost. Een tunnel is levensgevaarlijk, want daar verzamel je het fijn stof. Dat je dat dan via filters kan verwijderen en de omgeving geen geluidsoverlast heeft, vergeten de BAM'mers er dan wel bij te vertellen. Nog een addertje onder het gras, globaal is het Oosterweel-project volgens hen fijnstof-neutraal (met of zonder Oosterweel, het maakt nauwelijks verschil). Laten we nog willen aannemen dat dit waar zou zijn (maar op het huidige niveau is het al een bijna permanente overtreding van de Europese normen), er zijn enkele plaatsen waar het "een beetje" erger wordt, nl. in Merksem en Deurne-Noord, door het klimmen en afdalen van vrachtwagens naar en van de Langewapperviaduct. Ook mag er geen vrachtverkeer meer door de Kennedytunnel, dus moet al het vrachtvervoer uit de richting Brussel (E19/A12) en Luik/Duitsland (E313) kilometers omrijden om naar de E17 te rijden via de toltunnel van de Oosterweelverbinding.
Niet enkel procedureel (de mogelijke concurrenten werden vooraf uit de selectieprocedure geweerd), ook financieel wordt dit een kafkaiaans dossier. Nadat de Vlaamse regering uiteindelijk, na de zoveelste prijsstijging, het plafond vastlegde op 1,850 miljard euro (!), blijkt vandaag uit de verklaringen van Minister Van Mechelen dat de huidige raming 2,5 miljard euro bedraagt.
Overigens blijkt uit de studies dat de Oosterweelverbinding slechts respijt biedt voor 10 jaar, daarna zal wegens de verwachte stijging van het autoverkeer een eventueel positief effect van de Oosterweelverbinding ongedaan gemaakt zijn...

Start tramlijnverlenging lijn 8

Tram 8 stopt nu nog aan het Eksterlaar, maar binnen minder dan één jaar tijd zullen de reizigers van deze lijn kunnen doorrijden tot de keerlus in Silsburg. Daartoe worden vanaf woensdag 18 juni sporen aangelegd op de middenberm van de Dacottelei. De nieuwe sporen, goed voor amper 900 meter, zullen mooi aansluiten op de al bestaande traminfrastructuur op de Herentalsebaan.
Tijdens de werken zal de rijbaan in beide richtingen beschikbaar blijven, zij het versmald. Een tijdelijke bijkomende parkeergelegenheid werd aangelegd op de terreinen van de voormalige vuurwerkfabriek, toegankelijk via de Schoggestraat. De eerste fase van de werken behelst het stuk tussen de Herentalsebaan en de Van den Hautelei. Daarna komt het stuk tussen Boekenberglei en Van den Hautelei aan de beurt, waarna tot slot de aansluiting met tramlijn 24 op de Herentalsebaan wordt aangelegd.

14 juni 2008

Nieuwe politiecodex online

Op 7 juni 2008 is een nieuwe versie van de politiecodex in werking getreden. U kunt de nieuwe versie raadplegen als u op de titel van dit bericht klikt.
In de politiecodex worden heel wat zaken geregeld (en bestraft...) die ons allemaal aanbelangen en het samenleven en het straatbeeld aangenamer kunnen maken.
Een aantal artikelen wijzigen naar aanleiding van het nieuwe afvalbeleid, andere gaan over de verantwoordelijkheden bij het promoten van activiteiten door middel van flyers, affiches, zowel voor de aanbrenger als de verantwoordelijke uitgever en de organisator van de activiteit.
Ook de toelating om voortaan in de stedelijke parken te fietsen is er in opgenomen. De toegangsborden aan de ingangen van de parken moeten echter nog aangepast worden want die geven nog steeds aan dat alle verkeer verboden is (wat ook de bedoeling blijft voor gemotoriseerd verkeer). Heel wat mensen zijn niet op de hoogte van de wijziging en fietsers worden dan wel eens achternageroepen... Voorzichtig fietsen, hoffelijkheid en andere mensen niet in gevaar brengen blijft natuurlijk de regel, net zoals dat ook op straat geldt.

06 juni 2008

Groen! start juridische actie tegen Lange Wapper

Lange Wapperbrug
Groen! wil in overleg met Antwerpse buurtbewoners juridische stappen zetten tegen het project van de Lange Wapper. Die brug wordt de blikvanger van de Oosterweelverbinding die voor Merksem en Deurne Noord heel wat extra fijn stof zal veroorzaken.
Groen! wil dat de luchtvervuiling die zal veroorzaakt worden door de Lange Wapperbrug vermeden wordt en zal een juridische procedure opstarten om de betrokken overheden te dwingen stil te staan bij de mogelijke gevolgen voor de omwonenden.updates
- Rekenhof wil breder draagvlad voor Oosterweelverbinding (Het Nieuwsblad 14/6/2008).
- Rekenhof heeft nieuwe vragen bij Oosterweelverbinding (deredactie.be 13/6/2008).
- Tussenkomst Vlaams volksvertegenwoordiger Rudi Daems (Groen!) in het vlaams parlement (ATV 11/6/2008).
- Interview met Mieke Vogels op ATV (9 juni 2008).

Infosessies van BAM in Deurne
De laatste twee weken van juni zal de Beheersmaatschappij Antwerpen Mobiel (BAM) de bevolking verder informeren over de stand van zaken van de Oosterweelverbinding. Na infosessies op Linkeroever en Zwijndrecht in februari van dit jaar komt de tentoonstelling nu naar Merksem en Deurne, waar in detail wordt ingezoomd op ondermeer de Lange Wapperbrug, de Stedelijke Ringweg en het op- en afrittencomplex Schijnpoort. De infomomenten zijn vrij te bezoeken tijdens de hieronder vermelde uren, maar deze informatiemomenten zijn dus enkel éénrichtingsverkeer.

Data van de lokale infosessies van de BAM:

Deurne - Kasteel Rivierenhof:
- donderdag 26 juni 2008 van 14 tot 20 uur
- vrijdag 27 juni 2008 van 11 tot 18 uur

Oosterweelverbinding

05 juni 2008

Merksem en Deurne gaan nauwer samenwerken

De districtscolleges van Merksem en Deurne hebben begin deze week een samenwerkingsakkoord ondertekend. Samen willen ze een steviger front vormen, vooral met betrekking tot de grote infrastructuurwerken in het kader van de Oosterweelverbinding, maar er zal ook samen gefeest worden.


link naar het artikel op de website van GVA