28 mei 2008

Zin in een feestje?

Het wordt stilaan echt zomer, de burendag werd gisteren in verschillende straten "gevierd", de barbecues komen er aan, kortom, je wil wel eens een affiche plakken om je feestje wat bekendheid te geven.

Maar magda?
In Deurne zijn er tien aanplakborden waar legaal affiches kunnen geplakt worden. Je vindt ze aan de Tweegezusterslaan (jeugddienst), Ter Heydelaan (hondenweide), Ten Eeckhovelei (speelplein), Van Duyststraat-Meyersstraat (speelplein), Jan Peetersstraat (atheneum), Frank Craeybeckxlaan (Sint-Pauluspad), Boekenberglei (eindhalte tram), Arenaweide, Van den Hautelei (Den Tip) en de Bosuil. Wildplakken kan tot 50 euro per affiche kosten. In Deurne gelden dezelfde regels als in Antwerpen.

26 mei 2008

Dossier "fijn stof" in Humo deze week: de Oosterweelverbinding in Deurne


'We zullen hier bedólven worden onder het fijn stof'
Dicht bij een drukke verkeersas wonen kan uw gezondheid schaden. In Nederland hebben ze becijferd dat de kans op vroegtijdige sterfte met twintig procent toeneemt. Maar in Antwerpen hebben ze daar wat op gevonden. Daar bouwen ze binnenkort, dwars door de stad, een kilometerslang viaduct waarover dag en nacht vrachtwagens zullen razen. De uitstoot van vervuilde luchtdeeltjes zal als manna nederdalen over de hoofden van de bewoners van Deurne en omstreken.

artikel op de website van Knack
Knack, 11/4/2007 Antwerpen, stad aan de brug

24 mei 2008

"Verlenging Nooit" haalt gelijk bij Raad van State met klacht uit 2005

In 2005 besliste Verlenging Nooit (en de gemeentebesturen van Borsbeek en Mortsel ook) naar de Raad van State te stappen tegen het verlenen van een milieuvergunning aan de Luchthaven van Deurne. Deze vergunning werd verleend in beroep op 30 december 2004 door minister Peeters.
De minister legde de ruim 120 bezwaarschriften van omwonenden en het beroep van de gemeenten Borsbeek en Mortsel naast zich neer.
Bij de milieuvergunning, die de Vlaamse minister van Leefmilieu verleende voor de uitbating van de luchthaven voor de komende twintig jaar, werd geen milieueffectenrapport gevoegd.
In augustus 2005 deed de Raad van State een uitspraak over de schorsing die "Verlenging nooit" had gevraagd en ging daar niet op in omdat er "geen moeilijk te herstellen ernstig nadeel" kon aangetoond worden. Maar in zijn verslag van begin juni 2005 gaf de eerste auditeur aan dat er ook nog een ernstig middel was, nl. het ontbreken van een MER (milieueffectenrapport), wat nu aanleiding heeft gegeven tot de vernietiging van de milieuvergunning luchthaven Deurne.
Verlenging Nooit overweegt om een stakingsvordering in te dienen om de activiteiten te laten stopzetten. "Verder dient opgemerkt dat de jaarlijkse dotatie aan de luchthaven in stijgende lijn gaat ten koste van de belastingbetaler. En moet er aan herinnerd worden dat de activiteiten van de luchthaven de gezondheid van de omwonenden bedreigen, wat overigens mee de aanleiding was tot het verzoek van schorsing bij de Raad van State", staat er nog in het persbericht van Verlenging Nooit.
- Persmededeling van Groen! Antwerpen naar aanleiding van de uitspraak van de Raad van State.
- Hier vindt u een link naar het betreffende arrest van de Raad van State.
- link naar het persbericht van Verlenging Nooit
-Artikel op de website van De Standaard

21 mei 2008

Luchthaven Deurne: knoop doorgehakt of mobiliteitsknoop helemaal onontwarbaar?

Met enkele dagen vertraging heeft de Vlaamse regering dan toch een akkoord bereikt over het GRUP voor de omlegging en insleuving van de R11 op het grondgebied van de gemeente Borsbeek. Deze "oplossing" werd een klassiek compromis waarbij het kalf verdronken werd in een poel met flankerende maatregelen rond de te verwachten mobiliteitsproblemen.
Wat meteen opvalt in dit nieuwe akkoord dat een antwoord moest geven op de nieuwe situatie na het wegtrekken van de diamantsector en het negatieve rapport over de rentabiliteit door de Participatiemaatschappij Vlaanderen is dat er in plaats van enkel de insleuving en omlegging van de R11 er meteen nog twee tunnels bijkomen, aan de Robianostraat en aan de Herentalsebaan.
De eis dat er enkel luchthavengebonden bedrijven op de KMO-zone zouden toegelaten worden is weggevallen (er was geen vraag naar) en nu komen er vooral kantoren. Versta nog meer spitsverkeer op de R11 bij begin en einde van de kantooruren. Aan het echte knooppunt ter hoogte van de aansluiting met E313/E34 aan het "rond punt van Wommelgem" wordt er niets gewijzigd. Aan de andere zijde richting E19 denkt men nog over oplossingen...
Wat door sommigen al als een nieuw treinstation wordt aangekondigd, blijkt enkel een intentie tot praten met de NMBS over een stopplaats naast de sporen... Als die er niet komt, dan moet een tramlijnverlenging vanaf het station van Berchem soelaas bieden. De Vlaamse regering gaat gewoon voorbij aan het feit dat sinds de opening van de Antwerpse Noord-Zuidverbinding er heel wat treinen (tussen Brussel en Nederland) niet meer stoppen in Antwerpen-Berchem, maar enkel in Antwerpen-Centraal. Waarom zouden de NMBS en Eurostar een nieuwe stopplaats openen als ze er juist één hebben afgeschaft?
Bizar is dat hoe meer rapporten er worden gepubliceerd over de onmogelijkheid om Deurne rendabel te maken, hoe sneller de overheid klaar staat met uw belastinggeld.

16 mei 2008

Vlaamse regering keurt GRUP R11 ("Krijgsbaan") NIET goed

Vorige zondag 11 mei kondigde minister Van Mechelen in "Wakker op zondag" op ATV aan (n.a.v. het debat over het rapport van de participatiemaatschappij Vlaanderen dat stelt dat de luchthaven Deurne nooit rendabel zal kunnen worden) dat hij vandaag (16 mei) de beslissing over het Gewestelijk Ruimtelijk UitvoeringsPlan (GRUP) zou voorleggen aan de Vlaamse regering.
Dat GRUP zou o.a. moeten bepalen hoe de omlegging (bocht) van de R11 (beter bekend als de zg. "Krijgsbaan" of "Militaire Baan), officieel Frans Beirenslaan, er uit zou moeten zien. Ook de wijziging van de bestemming van heel wat landbouwgrond zit er in vervat (de zone tussen de huidige R11 en Fort III) en de insleuving van de omgelegde R11. In de praktijk zou het GRUP een uitbreiding van de terreinen van de luchthaven betekenen en zo sluipende omzetting van landbouwgrond naar mogelijke KMO-zone. Bovendien zou er in het GRUP al rekening worden gehouden met toekomstige mogelijke uitbreidingen van de veiligheidszone tot op het domein van Fort III. Op die manier zou de veiligheidszone van de luchthaven aan de Borsbeekse kant (waar het minste opstijgende vluchten zijn) maximaal zijn, maar aan de stadskant, waar de meeste vluchten opstijgen boven dichtbebouwd gebied, de uitgebreidheid van de veiligheidszone minimaal wordt geïnterpreteerd.
Dat dit GRUP vandaag niet goedgekeurd werd wijst duidelijk op de groeiende twijfel binnen de Vlaamse regering.

14 mei 2008

Districtraadsleden zeer duidelijk over impact Oosterweelverbinding in Deurne en Merksem

Terwijl de voorbereidende werkzaamheden (bv. verleggen nutsleidingen en onteigeningsplannen) al volop in uitvoering zijn, werd er in het cultureel centrum Rix in Deurne klare taal gesproken over het gebrek aan transparantie en communicatie bij de voorbereiding en aanleg van de Oosterweelverbinding. Deurne-Noord en Merksem zullen zwaar getroffen worden.
Districtsraadslid in Deurne en Groen!-boegbeeld Mieke Vogels is het duidelijkst: 'Dit is de democratie op haar kop! Haven, patronaat en een paar ministers zijn het eens en de mensen in de wijken van Deurne moeten hun mond maar houden. Terwijl het verkeer straks net niet helemaal door hun achtertuintjes scheert. Geluidsoverlast? Toen het viaduct veel duurder bleek dan eerst werd begroot, zijn de geluidsweringen meteen gesneuveld. Ook de komende maanden is de boodschap van Groen! duidelijk: mensen, laat niet op jullie kop zitten en eis met luide stem duidelijkheid en inspraak over de boven jullie hoofden onderhandelde Oosterweelverbinding.'

13 mei 2008

Fietsen in Antwerpse parken vanaf juni

Vanaf begin juni mag men in Antwerpen fietsen in de stedelijke parken. Dat heeft het schepencollege beslist. Het voorstel moet nog worden goedgekeurd door de gemeenteraad. Dat zal waarschijnlijk op 26 mei gebeuren. De nieuwe maatregel zal in Deurne onder andere gelden in het Boekenbergpark en de Bremweide.

Ontspanningsgebieden
Tijdens de eerste Antwerpse Staten-Generaal van de Verkeersveiligheid op 10 april engageerde de stad zich om fietsen voortaan toe te laten in de stedelijke parken. Daarom besliste het schepencollege afgelopen vrijdag 9 mei om het artikel uit de code van gemeentelijke politiereglementen te schrappen dat fietsen in "ontspanningsgebieden" verbiedt.

Voorzichtig
Begin juni zouden fietsers groen licht moeten krijgen in de parken. Ze mogen wel geen vuil achterlaten in het park en moeten voorzichtig zijn met het oog op de veiligheid van wandelaars en dieren in het park (dit is een kwestie van wederzijds respect dit geldt natuurlijk overal, ook op de openbare weg).

Verschil met Rivierenhof
Er blijft natuurlijk een verschil in reglement met het Rivierenhof, dat centraal in Deurne ligt, maar door de provincie beheerd wordt. Daar is het fietsen nu al toegelaten op alle wegen voor 14 u. en op speciaal aangeduide fietsroutes de hele dag door. Dit kan mogelijk verder voor verwarring zorgen. Zou de provincie haar reglement na evaluatie van de nieuwe stedelijke maatregel ook niet best herzien?

Op vrijdag 23 mei verscheen er over het onderscheid tussen de provinciale en stadsparken een artikel in Het Nieuwsblad

10 mei 2008

Participatiemaatschappij Vlaanderen ziet geen rendabele toekomst voor luchthaven DeurneVoor de zoveelste keer komt uit een ernstig onderzoek naar voor dat er geen rendabele toekomst is voor de luchthaven van Deurne. Voor de zoveelste keer reageert de lobby bij monde van minister-president Peeters even laconiek als arrogant dat "sluiten geen optie is" en dat ze al een plan B op zak hebben om het ontbrekende geld van de private sector voor de "publiek"-private samenwerking uit uw zak te betalen.
Want de diamantsector wil niet meer te betalen. Meer nog, zij hebben de luchthaven niet meer nodig, niettegenstaande zij vroeger beweerden dat het vliegtuig (vanuit Deurne) het enigste veilige transportmiddel was. Daarmee breken zij natuurlijk een gegeven woord, iets wat in de diamantwereld niet echt gebruikelijk is. Of was het toenmalige akkoord enkel wat windowdressing en gebouwd op los zand? Het zat er natuurlijk aan te komen. Het zogenaamde akkoord over de publiek-private samenwerking werd afgesloten toen de bestuursleden van de toenmalige Hoge raad voor de diamant volop vechtend over de grond rolden...
Ondertussen bouwt men volop verder aan de spooraansluiting van Antwerpen naar de luchthaven van Zaventem. Vlaamse regering, wordt wakker!

BPA Drakenhof goedgekeurd door Vlaamse regering

3 BPA' Deurne Zuid
Op 26 maart 2008 heeft Vlaams minister Dirk Van Mechelen het Bijzonder Plan van Aanleg Drakenhof en het bijhorende onteigeningsplan goedgekeurd.
Er was eerder nogal wat protest ontstaan tegen de bestemming van de gronden op langere termijn waarbij vooral op het bouwen van nieuwe woningen werd gemikt. Dit is uit het plan gelicht, enkel wat op korte termijn voorzien werd (o.a. de uitbreiding van De Hoeve, instelling voor gehandicapten) werd wel behouden. Op deze manier kunnen alle volkstuintjes uit het gebied Eksterlaar verhuizen, indien het bodemonderzoek geen roet in het eten strooit.
Hoe groot de hondenweide wordt, en of ze kan blijven, is nog niet zo duidelijk.

Het gaat zeer goed in het Boekenbergpark

Na de opening van de zwemvijver in het Boekenbergpark kreeg ook de rest van het park een grondige opknapbeurt: de helling van de berg werd behandeld tegen erosie, te hoge struiken werden gesnoeid, zwerfvuil werd verwijderd, het wegdek van de Dellafaillebrug werd vervangen en het padje naar de vijver kreeg een nieuwe leuning. De eerste nieuwe zitbanken werden geplaatst en binnenkort start het heraanleggen van de wandelpaden. Ook de nieuwe brug over de zwemvijver werd geplaatst, vroeger was die enkel toegankelijk als toegang van het zwembad.
Niets dan blije gezichten zou je denken, maar een eend die even een flauwte kreeg nadat ze zich onrechtmatig toegang had verschaft tot de verse groene plantjes van de waterzuiveringsinstallaties, speelde meteen de hoofdrol in een korte soap die tot ver in het Antwerpse stadhuis doordrong. Het beestje fladdert ondertussen al terug vrij en vrolijk rond in het park, zich niet bewust van de heisa, en vreet en sch... de oevers van de vijvers opnieuw naar de knoppen.