27 oktober 2006

Uitspraak rechtbank 1e aanleg over zwemvijver Boekenbergpark uitgesteld

De uitspraak van de Antwerpse rechtbank van eerste aanleg over de ecologische zwemvijver in Boekenbergpark is uitgesteld tot 9 november.

In de zaak van de bouwvergunning voor de ecologische zwemvijver in het Boekenbergpark waartegen 3 bewoners van de Van Baurscheitlaan naar de rechter stapten is er nog geen uitspraak. In juni kreeg de stad een nieuwe, aangepaste, bouwvergunning. Uitspraak in die zaak wordt dus begin november verwacht. Bij de Raad van State hebben diezelfde bewoners ondertussen de vernietiging gevraagd van de bouwvergunning voor de zwemvijver. Ook op deze uitspraak blijft het voorlopig wachten. Het advies van de auditeur was alvast positief voor de stad. Intussentijd blijft het stil in het Boekenbergpark. Tot groot ongenoegen van de Deurnese IJsberen en omwonenden die graag snel een nieuwe zwemgelegenheid in het Boekenbergpark zien.

21 oktober 2006

Een "rondje" voor de tram in Deurne


Het stadsbestuur besliste gisteren dat ze principieel akkoord gaan om de keerlus voor de tram in de Boekenberglei te vervangen door een ‘rondlus’ Cruyslei-Boekenberglei-Gitschotellei.
Het idee om de keerlus te vervangen door een ’rondlus’ kwam er in overleg met De Lijn, het district Deurne, de verkeerspolitie en TV SAM (Studiegroep Antwerpen Mobiel).
De stad wil als regisseur van het openbaar domein en in het kader van de tramdoortrekking naar Borsbeek een ontwerp laten maken voor Gitschotellei-Drakenhoflaan-Boekenberglei. Dat ontwerp kan dan dienen als basis voor de verdere uitwerking van het dossier door TV SAM.
De mogelijkheid om de keerlus in de Boekenberglei te vervangen door een ‘rondlus’ Cruyslei-Boekenberglei-Gitschotellei (of omgekeerd) biedt heel wat voordelen:
• De doortrekking van de tram in de Gitschotellei kan een eerste aanzet zijn om een tram door te trekken naar Borsbeek, wat past binnen het Masterplan en het s-RSA.
• De hinderlijke keerlus in de Boekenberglei kan verdwijnen.
• Het tramverkeer in de Cruyslei vermindert aangezien tramlijnen 8 en 11 er op korte termijn nog maar in één richting door moeten rijden.
• Dit project kan als hefboom gebruikt worden om een gedeelte van de Gitschotellei/Drakenhoflaan opnieuw aan te leggen.
De plannen die vrijdag werden goedgekeurd, moeten de volgende maanden concreet worden gemaakt. De eerste resultaten zullen niet zichtbaar zijn voor de zomer van 2007.

19 oktober 2006

Buurt aan de beurt in de Van Steenlandtstraat en omgeving

De Van Steenlandtstraat en omgeving krijgen vanaf maandag een opknapbeurt dankzij een Buurt aan de Beurt-actie. Buurtscholen en buurtbewoners gaan samen het zwerfvuil in de straten te lijf. De actieweek wordt afgesloten met een Halloweenfeest.

Heel de week staan de Van Steenlandtstraat en omgeving op stelten in het kader van Stadsplan Veilig. Er wordt van maandag 23 tot zaterdag 28 oktober extra aandacht geschonken aan verkeersveiligheid en overlast. Een week lang is er verhoogd toezicht, zowel in uniform als in burger, en zullen verscheidene stadsdiensten het straatmeubilair herstellen, rioolkolken reinigen, grof huisvuil ophalen, straten vegen, onkruid verwijderen en zwerfvuil opruimen. Op dinsdag 24 en woensdag 25 oktober wordt het grof huisvuil in de hele wijk opgehaald. De kga-wagen staat op woensdag 25 oktober van 17 tot 20u op het Van Havreplein.


Basisscholen De Linde en SIBLO Morck-hoven laten hun leerlingen fietsvaardigheden oefenen, terwijl de politie de fietsen komt controleren. Vrijdag trekken de leerlingen van SIBLO Morckhoven de straat op voor een zwerfvuilactie. De buurtbewoners doen hetzelfde op zaterdag 28 oktober. Ze verzamelen vanaf 9u aan jeugdhuis Josto in de Herrystraat. Om 'proper' af te sluiten, organiseert de bewonersgroep van de Van Steenlandtstraat op zaterdagnamiddag in De Linde een Halloweenfeest in samenwerking met de buurtscholen en andere organisaties. Voor de kinderen is er een workshop 'halloween-knutselen'. Van 17 tot 18.30u trekken ze, gelaarsd en gemutst en onder muzikale begeleiding, in stoet door de buurt. Het feest wordt afgerond om 20u.

06 oktober 2006

Het VB liegt! Willen zij een zwemvijver of niet?

Eens te meer blijkt het Vlaams Belang vlakaf te liegen in hun propaganda.
Daarin stond te lezen dat de omvorming van het zwembad in het Boekenbergpark tot zwemvijver zo snel mogelijk dient gerealiseerd te worden.
Nochtans is het de zesde kandidaat op hun districtsraadslijst die naast twee (!) andere buren het project nu al meer dan een half jaar tegenhoudt door elke maal er een moeizaam compromis uit de bus komt opnieuw naar de Raad van State te stappen.
Gisteren werd er in die zaak gepleit en liet mevr. Pooters (zesde plaats VB district Deurne) in haar kaarten kijken: "Ons huis is meer waard zonder zwembad". Met andere woorden: "eigen volk eerst" is eigenlijk "eigen financieel belang eerst".
Welke toekomst is er voor Deurne met deze partij? Is er voor deze partij een toekomst in Deurne?
Positieve projecten (vooral als ze een initiatief van een groene schepen zijn) mogen geen succes hebben. U kiest zondag toch ook?