20 december 2014

Onze vragen over de uitvoering van het bestuursakkoord na 2 jaar deels beantwoord

het bestuursakkoord blijft vaag EN  tijdens die voorbije  2 jaar niet zijn we niet veel wijzer geworden. Er is een weinig transparante communicatie daarom stellen we na twee jaar opnieuw 25 vragen waarvan we nog weinig antwoorden krijgen en die we als Groen toch belangrijk vinden.  Hier vind u de vragen:

1- Wat hebben jullie al gedaan om de talrijke gemeenschappen in Deurne te betrekken bij het sociale en culturele leven ?
2- Hoe wil het districtsbestuur de nieuwe bevoegdheid "Opsinjoren" inzetten om initiatieven van onderuit te ondersteunen die het samenleven in Deurne tussen de verschillende gemeenschappen bevorderen ?
3- Hoe gaan jullie de bestaande fietsenstallingen uitbreiden ? Of zijn er ook nieuwe fietsenrekken op komst ? Zo ja, waar dan ?
4- Hoe willen jullie de jeugdraad beter ondersteunen ?
5- Wat zijn de geplande acties om de niet-georganiseerde jeugd in Deurne te betrekken ?
6- Wat gaan jullie in de plaats stellen van de verworpen en geklasseerde wijkcirculatieplannen ?
7- Wat is er al concreet gebeurd na het afschaffen van de bibliotheekfilialen in Deurne ?
8- Wat hebben jullie ondernomen om de duurzaamheid bij feesten van het district te bevorderen en bijvoorbeeld Fairtrade producten te gebruiken ?
9- Wat gaan jullie alsnog doen om de plannen voor "Hart van Deurne" uit te bouwen en te concretiseren ?
10- Van welke pleinen gaan jullie leefpleinen maken ?
11- Wat vinden jullie belangrijk in een participatietraject met de bewoners tijdens de ontwikkeling van grote projecten zoals PGS of Eksterlaar ? Welke stappen zullen jullie volgen om de draad weer op te pakken ?
12- Hoe en waar komen de door jullie vooropgestelde nieuwe speelgelegenheden binnen loopafstand voor alle kinderen van   Deurne ?
13- Met wie hebben jullie contacten gelegd om de sociale bewegingen in Deurne te ondersteunen ?
14- Wat hebben jullie gedaan of gaan jullie nog doen om de groene rand in Deurne-oost te bewaren en te beschermen ?
15- Wat hebben jullie gedaan of gaan jullie nog doen om de storende en vervuilende E313 in ons Rivierenhof onder de grond te krijgen ?
16- Wat hebben jullie gedaan om logische verbindingswegen voor voetgangers en fietsers in te richten ? Waar komen die dan ?
17- Bestaat er al een lijst van de prioritaire fietspaden die jullie zullen aanpakken ? Kunnen we die dan ook inkijken ?
18- Wat hebben jullie ondernomen om enkele grenscorrecties uit te voeren ? Bijvoorbeeld de Amelinckxblokken achter het Cogelsplein ?
19- Wat is jullie visie op de uitbreiding en de recente plannen van de luchthaven ?
20- Wat doen jullie om de resterende open ruimte in Deurne open te houden ?
21- Wat is de evolutie in jullie standpunt over sociaal wonen in Deurne ? Welke stappen of contacten zijn er reeds gelegd ?
22- Welke onoverzichtelijke en onveilige kruispunten in Deurne willen jullie nog aanpakken ? Wanneer worden eindelijk de verkeerslichten fatsoenlijk afgesteld ?
23- Waar zouden jullie nog meer hondenlosloopzones inrichten ?
24- Wat hebben jullie tot hiertoe gedaan met jullie eigen voorstel om "tenvolle gebruik te maken van adviesrecht" ?
25- Waar gaan jullie nieuwe asverschuivingen voorzien om woonstraten veiliger te maken ?

Het mag gezegd worden dat de antwoorden meer duidelijkheid brachten, na twee jaar hebben ze het eindelijk begrepen, alle antwoorden worden ons ook trouwens schriftelijk bezorgd.  Zodra we ze hebben plaatsen we ze op de website. De antwoorden waren dan wel duidelijk toch blijven we een aantal dingen een gemiste kans vinden
- het hart van Deurne wordt niet meer ontwikkeld, er zullen enkel onderhoudswerken uitgevoerd worden in de omgeving, maar geen infrastructurele ingrepen. Dit blijft een gemiste plan.
- de intentie om leefpleinen te maken blijft uit, terwijl er een kans lag met het Wim Saerensplein, dit laten ze liggen, jammer
- er is nog steeds geen alternatief voor het sluiten van de bibliotheekfilialen Deurne.

- er is veel investering in heraanleg, spijtig genoeg heeft men weinig investeringen voor logische verbindingswegen, enkel aandacht voor het districtenfietspad Tot slot nog een bedenking: we kregen wel concrete antwoorden, toch ontbrak vaak een achterliggende visie, als we bijvoorbeeld vroegen naar het standpunt rond sociaal wonen, grenscorrecties of de luchthaven bleef een achterliggende visie uit, werd er verwezen naar het overleg met de stad, en concrete acties of toelichtingen door partners.  Maar de visie van het districtscollege bleef uit. Jammer.

Voor meerderheid hoeft de districtsraad geen advies te leveren over het mobiliteitsplan

Omdat stadsschepen Kennis voor het  mobiliteitsplan van de stad Antwerpen, ondanks de beloften van een participatietraject, de districtsraden geen advies vraagt, stelde Groen de vraag om als districtsraad een standpunt in te nemen dat advies van de districten bij dergelijk groot dossier met impact op de districten zelf een noodzaak is. 
Spijtig genoeg heeft de meerderheid de resolutie verworpen, de districtsschepenen hebben wel op een informeel college hun gedacht mogen zeggen en de adviesraden ook. Maar de vertegenwoordigers van de inwoners van Deurne dus niet.
En waarom niet? Schepen Kennis heeft op een overleg van de districten op de vraag van de districtsvoorzitter van Borgerhout (Marij Preneel- Groen) om dit aan de verschillende districten voor te leggen het volgende geantwoord: "neen, we hebben beslist dit niet te doen want het plan is 'breed gedragen'".  
De districtsschepen volgt dus slaafs zijn schepen, een gemiste kans om niet, net als Borgerhout , een collegiale brief te schrijven. Weeral een zoveelste voorbeeld dat het districtscollege geen eigen standpunt durft innemen. Jammer, de stem van de Deurnenaars wordt weer eens niet gehoord.

07 december 2014

NIEUWSTE PLANNEN LUCHTHAVEN DEURNE BEDREIGEN LEVENSKWALITEIT OMWONENDEN

Deze week komt luchthavendirectie uitleg geven in gemeenteraadscommissies Mortsel, Antwerpen en Berchem.

Nadat de luchthaven van Deurne jarenlang verlieslatend was en de Vlaamse belastingbetaler steeds meer geld moest geven om  de zakenluchthaven van Deurne in stand te houden, is er sinds begin dit jaar een nieuwe versnelling opgetreden. Dat komt omdat de luchthaven van Deurne sinds begin juni 2014 door de Vlaamse Regering in handen kwam van Egis, een van oorsprong  Frans internationaal opererend bedrijf.

Sindsdien regent het aankondigingen van nieuwe luchtvaartmaatschappijen en nieuwe bestemmingen vanuit Deurne. Wat daarbij opvalt is dat het geen zakenbestemmingen zijn, wel toeristische : Allicante, Palma de Mallorca, Malaga.De prijs gaat vanaf 30 euro voor een ticket.

Nieuwste bericht op donderdag 4 december 2014 is dat er vanaf maart 2015 een “maandabonnement voor onbeperkt vliegen vanop de luchthaven Deurne” bijkomt. Men kan dan voor een vast maandbedrag onbeperkt vliegen van Deurne naar Zurich, en tussen Parijs en Londen. Het concept wordt gelanceerd door een nieuwe Belgische luchtvaartmaatschappij “Take air”.
Groen is heel verontrust over deze blinde ambities. Hoeveel vliegbewegingen per dag komen er in dit dichtbevolkt gebied ? Wat met de geluidsoverlast, wat met de aantrek van steeds meer autoverkeer, wat met de neerslag van kerosine ? Wat met de bestemming van de luchthaven van Deurne die altijd zakenluchthaven was en nu plots toeristische bestemmingen aan doet ?
Onze groene gemeenteraadsleden van de districten Berchem en Borgerhout, onze gemeenteraadsleden van Antwerpen en die van Mortsel, Borsbeek en Boechout hebben hun gemeentebesturen ervan overtuigd om deze week de luchthavendirectie of exploitant van Deurne uit te nodigen op gemeenteraadscommissies om uitleg te komen geven over de toekomstplannen van de luchthaven van Deurne :

       -          Dinsdag 9 december2014 : in gemeenteraadscommissie Mortsel voor Mortsel en Borsbeek
-          Woensdag 10 december 2014  : in gemeenteraadscommissie Antwerpen
-          Donderdag 11 december 2014 : in gemeenteraadscommissie district Berchem

De data voor gemeente Boechout en districten Deurne en Borgerhout volgen nog.

We zullen de luchthavendirectie en/of exploitant in de verschillende gemeenteraadscommissies elk geval aan de tand voelen over de eventuele overlast van bijkomende vliegbewegingen  voor de omliggende en dichtbevolkte omgeving. Voor Groen is het in elk geval uitgesloten dat deze regio die al zoveel geteisterd wordt door luchtvervuiling en verkeersoverlast nog bijkomend belast wordt met lawaai en uitstoot van vliegtuigen.

Ingrid Pira,
Vlaams parlementslid voor Groen