28 februari 2016

Mieke Vogels: 'Met Oosterweel legt men verkeerde blauwdruk voor komende 100 jaar'


Dat haar partij in het Oosterweel-debat soms het etiket van 'stilstandpartij' krijgt opgekleefd, noemt ze onterecht. "Er moet ook niet zomaar iets gebeuren, het juiste moet gebeuren. Met Oosterweel leggen we de verkeerde blauwdruk voor de komende 100 jaar", zegt Mieke Vogels.


26 februari 2016

Ringland Deurne organiseert informatieve wandelingen aan Hollandse Knoop

Wandelen van de Hollandse knoop naar RinglandOosterweelverbinding en Hollandse knoop: ronkende begrippen die na het afvoeren van de paperclip voorlopig nog overeind blijven. Er al is veel over te doen geweest.
Waar ligt nu eigenlijk die Hollandse knoop in Deurne-Noord? Hoeveel baanvakken komen er op de Ring bij als de Oosterweelverbinding gerealiseerd wordt? Waar wordt de Noordersingel verbreed? Hoe lost Oosterweel de verkeersknopen aan het Sportpaleis op? We hebben er al veel over gelezen, plannen bestudeerd en infoavonden bijgewoond. Wat nog ontbrak was ter plaatse met de plannen in de hand gaan vaststellen wat de consequenties zijn bij de uitvoering van het Oosterweelproject.

Een groep van 25 geïnteresseerden  kreeg zondag 21 februari  deskundige uitleg van Luk Vanmaele en Luc Deckers tijdens een wandeling langs de toekomstige werf. Met eigen ogen konden de deelnemers vaststellen dat na de verbreding van de Ring het verkeer onverantwoord dicht bij de bewoonde wereld komt, dat de Hollandse knoop een onvoorstelbaar complexe verkeerssituatie creëert die het fileleed niet kan oplossen, en dat we met Oosterweel de scheiding van doorgaand en stedelijk verkeer mogen vergeten. Dat laatste is nochtans een ontzettend belangrijke maatregel om de doorstroming op de Ring fundamenteel te verbeteren.

De wandelaars kwamen tot het besluit dat de BAM-ingenieurs het verkeerskluwen aan het Sportpaleis er niet overzichtelijker op maken. De Hollandse knoop creëert verkeerslussen van 180°, ideaal om de verkeersstroom af te remmen in plaats van te verbeteren. Er is weliswaar een nieuw fietstraject gepland, maar ook dat wordt op de beperkte ruimte een omslachtige kwestie. Bovendien moet volgens de Oosterweel-plannen de loop van de rivier het Schijn verlegd worden.

Ook Peter Vermeulen, bedenker van Ringland, wandelde mee. Hij gaf uitleg over het alternatief dat de burgerbeweging voorstelt. Fundamenteel is de scheiding van het doorgaande en het lokale verkeer in aparte tunnels. Die maatregel maakt korte metten met de gevaarlijke weefbewegingen die op de huidige Ring zo vaak tot files en ongevallen leiden. In de plannen van Ringland zal de huidige Singel ook verplaatst worden naar het dak van de Ring. Ingewikkelde en niet te overkappen Hollandse knopen zijn dan niet meer nodig. Het grote pluspunt van Ringland is uiteraard ook de volledige overkapping, die de geluidsoverlast en de luchtvervuiling drastisch zal beperken. De leefbaarheid voor de omwonenden zal er dus flink op vooruitgaan.

De informatieve wandeling werd afgerond op de site van Spoor Oost. Terwijl in de eerste plannen de parkeerplaatsen voor het Sportpaleis nog alle voorrang kregen, lijkt nu mondjesmaat gehoor gegeven te worden aan het protest van de omwonenden om van deze site een recreatieve, groene ruimte te maken.  Buiten de momenten dat de site ingenomen wordt voor de Sinksenfoor of als parking voor het  Sportpaleis zullen verschillende buurtverenigingen deze ruimte vanaf 26 maart meer en meer gaan innemen voor allerhande buurtactiviteiten en kleine evenementen.

De wandeling was voor velen een blikopener, sterk aan te bevelen voor iedereen die zich verder wil informeren over de Oosterweelplannen en de alternatieve mogelijkheden van Ringland. Er volgen nog wandelingen in april, mei en juni.  De eerstvolgende wandeling op zondag 10 april is voorbehouden voor de buurbewoners van buurthuis Dinamo in Deurne-Noord en op zondag 1 mei nodigen we ruimer uit.  Bij grote interesse kunnen in mei en juni nog meer wandelingen georganiseerd worden.  Wie interesse heeft kan dit alvast mailen naar ringlanddeurne@gmail.com en wij zorgen voor verdere info.

Gie Reijniers 

13 februari 2016

Waarom stapte Groen Deurne in het districtsbestuur?

Download hier de folder
Groen stapt mee in de meerderheid in Deurne en heeft daarvoor een nieuw bestuursakkoord onderhandeld. 

Dit willen wij graag aan alle Deurnenaren voorstellen en dus nodigen wij jullie ook graag hierop uit.
Woensdag, 17 februari om 20u in Salle Jeanne, Turnhoutsebaan 5 te Deurne.

Klik op de afbeeldingen hieronder om de folder pagina per pagina te lezen.


11 februari 2016

Klachten over luchthaven Deurne ontploffen, van 36 in 2014 naar 504 in 2015

Toen Groen-parlementslid Ingrid Pira de minister van mobiliteit minister Ben Weyts (N-VA) ondervroeg over het aantal klachten over de luchthaven van Deurne dit jaar, heeft Weyts moeten toegeven dat het aantal klachten spectaculair stijgt tot 504 klachten in 2015.

Het gaat hier om “unieke personen”, d.w.z. dat abstractie gemaakt werd van mensen die meer dan 1 klacht indienden. Weyts gaf de cijfers in antwoord op een schriftelijke vraag van Ingrid Pira (5 februari 2016). Terwijl het aantal klachten de voorbije jaren rond de dertig schommelde (39 in 2012, 20 in 2013 en 36 in 2014), explodeert dit met een factor van meer dan 15, tot 504 in 2015. 

Vlaams parlementslid Ingrid Pira: “Meer en meer mensen hadden me aangesproken met klachten en ik ben ook vele keren op verschillende plaatsen gaan observeren.  Weyts had dit kunnen weten. Vroeger was Deurne een kleine zakenluchthaven, daarvoor is ze ook altijd bedoeld geweest. Maar ze is ze in no time een toeristische luchthaven geworden. Sinds in april 2015 lagekostmaatschappijen zoals Jetairfly naar vakantiebestemmingen vliegen, stijgt het aantal klachten van omwonenden spectaculair. Klachten over geluidsoverlast, kerosinegeur en laagvliegende toestellen. Het bewijst dat een dergelijke luchthaven niet thuishoort in een dichtbevolkt gebied op nauwelijks enkele tientallen kilometers van de nationale luchthaven.”

Het Vlaams parlementslid schat dat het aantal klachten nog zal toenemen : “de uitbaters van Deurne stellen dit voorjaar nieuwe bestemmingen in het vooruitzicht, en de cijfers over 2015 zijn maar relevant vanaf april 2015”.

Bedot
Zowel de Vlaamse Regering als het luchtvaartmanagement moeten de klachten ernstig nemen, vraagt Ingrid Pira. “Punt is dat er vroeger geen klachten waren en nu wel. En dat de omwonenden kozen om in de buurt van een kleine zakenluchthaven te wonen en geen groter wordende toeristische. Mensen voelen zich bedot en begrijpen niet dat toeristische of economische motieven belangrijker zijn dan de leefkwaliteit van de duizenden omwonenden”.

Ingrid Pira zal vanuit het Vlaams parlement de milieuvergunning van de Deurnse luchthaven opvolgen. “De luchthaven moet geëxploiteerd worden binnen de milieuvergunning die bijvoorbeeld rekening houdt met geluidsoverlast en openingsuren. Elk jaar in april wordt dat gecontroleerd”. Ook is het wachten op de uitspraak van de Europese Commissie of de nieuwe constructie van de regionale luchthavens in Vlaanderen geen verdoken staatssteun zijn. “Want de Vlaamse belastingbetaler blijft betalen, ook al is Deurne een toeristische luchthaven die uitgebaat wordt door een privé-partner. Het blijft een bizar en onbegrijpelijk verhaal”, zo besluit het Vlaams parlementslid.

Ingrid Pira, Vlaams parlementslid

09 februari 2016

Infoavond nieuw bestuursakkoord Deurne!

  • Volgende week
  • salle Jeanne, Turnhoutsebaan 2, 2100 Deurne
    Groen stapt mee in de meerderheid in Deurne en heeft daarvoor een nieuw bestuursakkoord onderhandeld. Dit willen wij graag aan alle Deurnenaren voorstellen.
    Trouwens, je hoeft echt niet van Deurne te zijn om welkom te zijn. Ben je nieuwsgierig om te horen hoe een beleid van een ander district (zonder Groen) er uit zou kunnen zien met Groen in de meerderheid? WELKOM