15 maart 2017

Oosterweel: Historische overwinning van burgerparticipatie, nu waken dat plannen worden uitgevoerd!

“Dit is een historische overwinning van jarenlange burgerparticipatie en politiek verzet”, reageert Wouter Van Besien. “In dit akkoord zitten belangrijke zaken waar de actiegroepen en Groen al decennia voor ijveren. Een shift richting meer duurzaam vervoer, doorgaand verkeer verder weg van de stad en een overkapping van de Ring. Dat Bart De Wever (N-VA) en de Vlaamse Regering overstag zijn gegaan en eindelijk beseffen dat deze elementen de enige weg zijn naar een gezonde en leefbare stad, bewijst dat consequent oppositie voeren en burgerparticipatie werken.”
Toch blijven er volgens Van Besien ook nog heel wat vragen onbeantwoord en zijn veel van de aangekondigde engagementen niet gegarandeerd. “Jarenlang hebben De Wever en co een nieuwe autostrade door de strot van de inwoners proberen te duwen”, aldus Van Besien. “En veel van de voorstellen uit het akkoord waren tot voor kort onbespreekbaar. Enig wantrouwen is dus op zijn plaats. Die garanties moeten nu stelselmatig worden opgebouwd, en daarin zal de Vlaamse regering zich nog moeten bewijzen. Met Groen zullen wij de waakhond zijn en ervoor zorgen dat de genomen engagementen worden vertaald in concreet en financieel onderbouwd beleid.”
“Zo moet er om de omslag naar duurzame mobiliteit te maken geld worden vrijgemaakt om te investeren in openbaar vervoer”, legt Van Besien uit. “Dit bovenop de middelen die nu al voorzien zijn in het Masterplan 2020. Ook Oosterweel-light, met enkel verkeer dat in de stad moet zijn, moet nog concreet worden gemaakt. Er zal dus minder verkeer in de Oosterweeltunnels moeten rijden, dan aanvankelijk gepland. De hoeveelheid verkeer aan het Sportpaleis zal beperkt moeten worden. Dit betekent dat ook de infrastructuur kleiner kan in Deurne, Merksem, Luchtbal, Dam en Borgerhout, met minder baanvakken en aangepaste op- en afritten. Die intentie is er, maar de concrete uitwerking nog niet.”
Een blijvend probleem situeert zich volgens Groen aan het Oosterweelknooppunt. Van Besien: “Het is essentieel dat het Noordkasteel als groene long van Antwerpen behouden blijft. Die garantie is er vandaag niet.” Ook over Linkeroever en Zwijndrecht zijn er nog heel wat onduidelijkheden. “Hoe zorgen we daar voor een verbetering van de lucht- en levenskwaliteit? De volgende stap moet zijn dat de Vlaamse Regering ook in Zwijndrecht het geweer van schouder verandert en rekening houdt met de terechte bezorgdheden daar. Het stadsbestuur van Antwerpen is wel betrokken bij het akkoord, maar het gemeentebestuur van Zwijndrecht niet, dat is zeer onlogisch.”
Ook over de A102 zit Groen nog met vragen. “Als deze er komt, moet er de garantie zijn dat het in een geboorde tunnel is met compacte op- en afritten en een minimum aan overlast in de betrokken gemeenten.” Volgens Groen ligt er dus nog veel werk op de tafel om deze historische doorbraak ook effectief in de praktijk te brengen. “Wij juichen de vele positieve elementen uit het akkoord toe en zullen ze mee helpen verwezenlijken. In een volgende stap moeten nu ook de gemeenteraden, zowel in Antwerpen als de randgemeenten, als het Vlaams parlement betrokken worden, zodat de convenant door alle democratische partijen gedragen wordt. Dit is het startschot van participatie, niet het einde.”

22 februari 2017

Deurnese tuinen of Hollandse Knoop?

Donderdag 9 maart om 20 u. in zaal Rataplan, Wijnegemstraat 27 in Borgerhout.
Klik op de afbeelding om ze te vergroten.


20 februari 2017

“Plopsaqua is geen alternatief voor Arena-zwembad”

Persbericht Groen Antwerpen en Groen Deurne

Groen pleit voor het behoud van een zwembad in de Arena-wijk. De komst van een Plopsaqua vier kilometer verderop is volgens de partij geen alternatief. “Een gezin met twee kinderen betaalt in het Arena-bad 9 euro voor 1 zwembeurt, in een Plopsaqua is dat 79,80 euro”, zegt gemeenteraadslid Joris Giebens. “Zelfs met een korting van 40% zoals de stad voorstelt, blijft dat 47,88 euro. Een ridicuul hoog bedrag voor wie een simpel baantje wil trekken.”

“Wij zijn niet tegen de komst van een nieuw recreatief zwembad aan Ruggeveld”, legt Giebens uit. “Maar dit mag niet gekoppeld worden aan de sluiting van het Arena-zwembad zoals schepen Ludo Van Campenhout (Open VLD) doet.  Het is namelijk niet de taak van de overheid om te investeren in een commercieel project zoals Plopsaqua. De stad gaat jaarlijks 1.125.000 euro doorstorten aan Plopsaqua . Dat is exact evenveel als wat het kost om het Arena-bad open te houden. De komst van Plopsaqua slorpt al het geld op en daarom moet Arena dicht. Dat is een puur politieke keuze.”

Volgens Groen is het wél de taak van de overheid om voldoende lokale zwembaden te voorzien waar je tegen een democratische prijs kan gaan zwemmen. De sluiting van het Arena-bad staat hier haaks op. “Vandaag maken meer dan twintig scholen gebruik van dit bad”, legt de Deurnese Groen-schepen Karen Maes uit. “De Ruggeveldsite ligt té ver voor deze scholen om een volwaardig alternatief te zijn. Bovendien wordt de verbinding tussen Deurne-Noord en  Deurne-Zuid nog steeds niet deftig ontsloten door het openbaar vervoer.”

“Uiteraard beseffen wij ook dat het Arena-bad aan renovatie toe is”, zegt Joris Giebens. “De kostprijs daarvan wordt geraamd op zo’n 6 miljoen euro. Omdat er voor die prijs ook een nieuw zwembad gebouwd kan worden op die plaats, gaat onze voorkeur uit naar een nieuw bad. Mits de nodige politieke wil is dit een haalbaar project.” Volgens schepen Karen Maes  heeft Deurne inderdaad ook nood aan extra sportfaciliteit. “Maar dit hoeft niet noodzakelijk op de plaats van het huidige Arena-bad. Er zijn ook alternatieve locaties mogelijk in Deurne-Zuid die we kunnen onderzoeken.”

Meer info:
Joris Giebens, gemeenteraadslid Antwerpen (Groen)
Karen Maes, schepen Deurne (Groen)

18 februari 2017

Groen eist veilige route voor fietsers aan werken kruispunt Noordersingel/Turnhoutsebaan

PM Groen Borgerhout/Deurne 17/02: 

De werken aan de Turnhoutsebaan richting Deurne aan tramlijn 10 en de werken voor de heraanleg van de Noordersingel – de voorbereiding voor het BAM-tracé -  zijn volop aan de gang. Tot vorige week hadden fietsers en voetgangers die vanuit Deurne richting Borgerhout en stadscentrum fietsten nog plaats, ’t is te zeggen: ze werden met de voetgangers op het voetpad gepropt. Sinds deze week is zelfs dat niet meer het geval. De autorijstroken hebben alle plaats ingenomen. Fietsers worden langs een haast onmogelijke route gestuurd, die zo slecht is aangeduid dat zelfs de braafste fietser het spoor bijster raakt. Dat zorgt voor levensgevaarlijke toestanden. Groen eist onmiddellijke maatregelen om de veiligheid van voetgangers en fietsers aan de werken te garanderen.

Wie te voet of met de fiets vanuit Deurne richting Borgerhout komt, wordt aan het begin van de brug over de Ring naar de overzijde geleid. Het voetpad en het fietspad zijn op de rijweg geschilderd. Verderop wordt het fietspad afgeleid richting voetpad, dat voetgangers en fietsers in twee richtingen moet opvangen en daarvoor veel te smal is. Bovendien zorgt een open voeg tussen de straategels voor extra gevaar. Aan het einde van de brug word je opnieuw naar de overkant geleid, waar je drie verkeerslichten moet trotseren: één aan de rijbaan richting Deurne, één aan de tramsporen en tot slot één aan de rijbaan richting Noordersingel. Eén van de groene lichten voor fietsers ontbreekt. Eenmaal overgestoken blijken het voet- en fietspad van de Noordersingel afgesloten. Je kan dan niet anders dan de Noordersingel oversteken (opnieuw een verkeerslicht), waar voor fietsers pijlen staan naar beide richtingen. In beide richtingen is het fietspad onderbroken waardoor je op de rijbaan/trambedding wordt gedwongen wordt. Richting Turnhoutsepoort staan twee verbodsborden die niet op het bestaande fietspad staan en voor onduidelijkheid zorgen. De Buurtspoorweglei in Borgerhout is bovendien versperd door werken voor de bouw van residentie Spoor Oost.

“Zelfs de werknemers van de Federale Politie – waarvan we verwachten dat ze het verkeersreglement respecteren-  kunnen met de fiets vanaf de Turnhoutsebaan in Deurne of vanaf het Foorplein niet reglementair tot op de parking en ingang van hun gebouw geraken,” zegt voorzitter van Groen Deurne Elke Vanseveren. “Ze fietsen noodgedwongen in tegenrichting de autorijbaan op om zo tot aan de groene snelweg te geraken wanneer ze naar huis gaan.”


Groen eist dat schepen voor Mobiliteit Koen Kennis onmiddellijk maatregelen neemt voor een veilige fiets- en voetgangersroute. “Dit is een drukke route voor fietsers van Deurne richting Borgerhout en stadscentrum en terug. Kennis profileert Antwerpen graag als fietsstad, maar dit soort toestanden toont aan dat in Antwerpen de auto’s altijd opnieuw voorrang krijgen. Het zijn echt hallucinante toestanden”, zegt Borgerhouts districtsschepen Marij Preneel, “Bij wegenwerken mag er niet enkel plaats zijn voor koning auto. Fietsers en voetgangers verdienen zeker een veilig alternatief.”

12 februari 2017

En de Groene Pluim 2017 ging naar...

Joke Termonia, van Salle Jeanne op de Turnhoutsebaan, omwille van haar jarenlange bijdrage aan het echte hart van Deurne.  Bedankt Joke!
Lees meer over Salle Jeanne en Joke op website Gazet van Deurne
08 februari 2017

Uitnodiging: maak kennis met de doeners van Deurne


15/02 - Hoe werken burgers en politie samen in de Unitas-wijk?

Wat is er volgens jou nodig om goed samen te leven? Met die vraag gaan we met Groen Deurne op toer langs drie organisaties die dag in dag uit bezig zijn met het samenleven in hun straat, buurt, of wijk ... We doen dat in het kader van A Plus, de grote stadsdialoog die Groen een jaar lang in Antwerpen houdt. Op 15/2 maken we kennis met het Buurtinformatienetwerk (BIN) Unitas en gaan in gesprek met de drijvende krachten achter dit project: de coördinator, de buurtbewoners én de lokale politie.
 
Afspraak om 20u aan Boeckenberg Sportcenter (Grensstraat 9, 2100 Deurne). 
Wil je graag mee op één van deze boeiende uitwisselingen? Schrijf je dan zeker in
Meer info bij Elke Van Severen (voorzitter Groen Deurne) via: 
evanseveren@telenet.be, 0485/58 69 45

22/02 - Ontmoet de Nepalese gemeenschap van Deurne
Wat is er volgens jou nodig om goed samen te leven? Met die vraag gaan we met Groen Deurne op toer langs drie organisaties die dag in dag uit bezig zijn met het samenleven in hun straat, buurt, of wijk ... We doen dat in het kader van A Plus, de grote stadsdialoog die Groen een jaar lang in Antwerpen houdt. Op 22/2 gaan we in gesprek met onze Nepalese vrienden in Deurne. Ze vertellen alles over hun cultuur en hun ervaringen in onze buurt.
Afspraak om 14u in Buurtwerk Dinamo (Ten Eeckhovelei 337, 2100 Deurne)  
Wil je graag mee op één van deze boeiende uitwisselingen? Schrijf je dan zeker in
Meer info bij Elke Van Severen (voorzitter Groen Deurne) via: 
evanseveren@telenet.be, 0485/58 69 45

24/02 - Bezoek aan moskee Al Ridaa 
Wat is er volgens jou nodig om goed samen te leven? Met die vraag gaan we met Groen Deurne op toer langs drie organisaties die dag in dag uit bezig zijn met het samenleven in hun straat, buurt, of wijk ... We doen dat in het kader van A Plus, de grote stadsdialoog die Groen een jaar lang in Antwerpen houdt. Op 24/2 brengen we een bezoek aan Vereniging Al Ridaa, een ontmoetingscentrum met een gebedsruimte. Jong én oud vinden er elkaar voor tal van activiteiten rond religie, opvoeding, onderwijs en sport. Met haar activiteiten stimuleert Al Ridaa het sociaal contact en bouwt ze bruggen tussen mensen met verschillende achtergronden.
Afspraak om 18.30u aan moskee Al Ridaa (Mattheus Corvenstraat 110, 2100 Deurne) 

Wil je graag mee op één van deze boeiende uitwisselingen? Schrijf je dan zeker in
Meer info bij Elke Van Severen (voorzitter Groen Deurne) via: 
evanseveren@telenet.be, 0485/58 69 45

03 februari 2017

Karen Maes (districtschepen): "Heel wat verschillende achtergronden komen samen in Deurne en zij maken het district."


Prachtig filmpje van Samenlevingsopbouw en De Vijver, zij brengen mensen uit de buurt samen en zetten in op verbinding.
Over mensen met een beperking, hun leven in Deurne en het belang van organisaties die hen ondersteunen. De film is een samenwerking van Het Pleintje, Dinamo, De vijver en District Deurne en te vinden onder de rubriek 'Typisch Deurne, op www.deurne.be. Als schepen van diversiteit ben ik trots op dit filmpje. Het weerspiegelt de diversiteit van ons district en de warme samenwerkingen die in 'ons Deurne' ontstaan. Dit is voor mij een opstap om mensen van verschillende achtergronden samen te brengen en door verbinding mooie dingen waar te maken. Want samen maken we het district!
Bekijk het filmpje via deze link:
https://www.antwerpen.be/nl/overzicht/district-deurne-1/nieuws-4/kortfilm-de-kracht-van-verbinding