12 juli 2017

Stem voor Bibliotheek Arena als "Beste Bibliotheek van Vlaanderen en Brussel 2017"

Bibliotheek Arena is een van de 6 genomineerden die kans maakt op de titel Beste Bibliotheek van Vlaanderen en Brussel 2017. Nog tot en met 19 augustus kan het publiek meestemmen. De winnaar wordt in september bekendgemaakt.
Bibliotheek Arena in Deurne is genomineerd voor de 'NBD Biblion Award 2017'. In de eindronde neemt de bibliotheek het op tegen vijf anderen bibliotheken, een per provincie en een uit het Brussels Gewest. De komende maanden worden de zes finalisten op wisselende data en tijdstippen bezocht door mystery guests die de kandidaten beoordelen op gebouw en inrichting, diensten en producten, en service en klantgerichtheid. Wie de winnaar wordt, bepalen de vakjury én het publiek. Van 3 juli tot en met 19 augustus kan iedereen zijn stem uitbrengen op www.bibliotheekblad.be. De winnaar wordt bekendgemaakt tijdens Informatie aan Zee, het VVBAD-congres op 14 en 15 september in Oostende.

03 juni 2017

Verplaatsing infosessie Oosterweelverbinding

Het district Deurne plande op donderdag 8 juni 2017 een infosessie in verband met de Oosterweelverbinding met intendant Alexander d'Hooge. Door onvoorziene omstandigheden is het reisschema van de intendant gewijzigd. Daardoor wordt de infosessie over de Oosterweelverbinding in cc Deurne verplaatst naar dinsdag 20 juni 2017 in plaats van 8 juni 2017.
Op 15 maart 2017 sloten de Vlaamse Overheid, de stad Antwerpen en de actiegroepen een historisch compromis over de Oosterweelverbinding, het radicaal haventracé en de overkapping van de Ring. Wat betekent dat akkoord voor Deurne? Verdwijnt de E313 onder de grond? En wat met de A102 die het rondpunt van Wommelgem verbindt met de E19? Komt er een op- en afrittencomplex aan de Bisschoppenhoflaan? Wat met de beroemde of ‘beruchte’ Hollandse knoop? Op al die vragen geeft de overkappingsindendant Alexander d’Hooge graag een antwoord tijdens een infosessie op dinsdag 20 juni 2017 in cultuurcentrum Deurne.
Praktisch
• Infosessie Oosterweelverbinding
• dinsdag 20 juni 2017 om 20 uur
• CC Deurne Podium, Frans Messingstraat 36, 2100 Deurne

02 juni 2017

WOONWANDELING zondag 11 juni 10 u. - 12.30 u.


Groen Deurne neemt je mee op sleeptouw langsheen diverse woonvoorbeelden in Deurne en Merksem. Gemeenteraadslid Joris Giebens licht het huidige woonbeleid op stadsniveau toe.
Steven Wouters, directeur huurders bij Woonhaven, geeft aan het sociale wooncomplex van de Frank Craeybeckxlaan toelichting over de initiatieven in ons district . Via de arbeidershuizen van Confortawijk wandelen we naar de Azijnbrug waar Districtsschepen Karen Maes de plannen van
het district voor de kanaalzone toelicht. In Merksem worden we ontvangen door Lief Vogels. Bij Samenlevingsopbouw is ze verantwoordelijk voor het project Collectief Goed, een nieuw
coöperatief woonmodel dat goede, betaalbare woningen verhuurt aan kwetsbare gezinnen. Afsluiten doen we bij een drankje met Karin Staes, schepen in Merksem. De totale wandeling bedraagt 4,5 km. Terug naar Deurne kan met bus 33.

Praktisch
start wandeling:
Huurderslokaal Woonhaven
Frank Craeybeckxlaan 44
2100 Deurne

DATUM zondag 11 juni 2017
UUR 10u-12u30

01 juni 2017

Zwemmen in Deurne: er beweegt wat!

Mede dankzij Groen Deurne kunnen alle inwoners van Antwerpen in het toekomstige waterpark aan de Ruggeveld aan een democratische prijs een baantje komen trekken. Voor het gebruik van het baantjesbad zullen ze namelijk dezelfde prijs betalen als nu in het Arenazwembad of het zwembad Groenenhoek in Berchem. Ook voor alle Antwerpse scholen én verenigingen geldt dit stedelijke zwemtarief. We zijn blij dat het stadscollege ons advies hierin heeft gevolgd. 

Maar de komst van een groot nieuw recreatief waterpark brengt nog verschillende andere zaken met zich mee, waar we ons met Groen Deurne zorgen over maken. Welke impact heeft zo’n groot waterpark op de mobiliteit en de parkeerdruk in de omgeving? Op welke manier kunnen scholen gebruik maken van dit nieuwe zwemcomplex? Wordt er in de plannen rekening gehouden met de reeds aanwezige infrastructuur in de omgeving zoals het OLT Rivierenhof, het Wijnegem Shoppingcenter en de verenigingen en evenementen in Park Groot Schijn. Ook op die vragen willen we met Groen dringend een antwoord.


Met Groen blijven wij ook pleiten voor het behoud van het Arena-zwembad. Wij vinden namelijk dat zwemmen laagdrempelig én buurtgericht moet zijn. Volgens de huidige Bloso-normen kampt Antwerpen met een tekort aan zwembaden. Om goed te zijn zouden er drie zwembaden moeten bijkomen. De sluiting van Arena staat hier haaks op. Bovendien vormt het een groot probleem voor de vele scholen die er nu gebruik van maken. Het nieuwe waterpark aan Ruggeveld vormt voor hen geen alternatief want het ligt te ver uit de buurt om er binnen de tijdspanne van een lesuur te geraken. Wij vinden dan ook dat beide dossiers - Arena en Ruggeveld – los van elkaar behandeld moeten worden.

15 maart 2017

Oosterweel: Historische overwinning van burgerparticipatie, nu waken dat plannen worden uitgevoerd!

“Dit is een historische overwinning van jarenlange burgerparticipatie en politiek verzet”, reageert Wouter Van Besien. “In dit akkoord zitten belangrijke zaken waar de actiegroepen en Groen al decennia voor ijveren. Een shift richting meer duurzaam vervoer, doorgaand verkeer verder weg van de stad en een overkapping van de Ring. Dat Bart De Wever (N-VA) en de Vlaamse Regering overstag zijn gegaan en eindelijk beseffen dat deze elementen de enige weg zijn naar een gezonde en leefbare stad, bewijst dat consequent oppositie voeren en burgerparticipatie werken.”
Toch blijven er volgens Van Besien ook nog heel wat vragen onbeantwoord en zijn veel van de aangekondigde engagementen niet gegarandeerd. “Jarenlang hebben De Wever en co een nieuwe autostrade door de strot van de inwoners proberen te duwen”, aldus Van Besien. “En veel van de voorstellen uit het akkoord waren tot voor kort onbespreekbaar. Enig wantrouwen is dus op zijn plaats. Die garanties moeten nu stelselmatig worden opgebouwd, en daarin zal de Vlaamse regering zich nog moeten bewijzen. Met Groen zullen wij de waakhond zijn en ervoor zorgen dat de genomen engagementen worden vertaald in concreet en financieel onderbouwd beleid.”
“Zo moet er om de omslag naar duurzame mobiliteit te maken geld worden vrijgemaakt om te investeren in openbaar vervoer”, legt Van Besien uit. “Dit bovenop de middelen die nu al voorzien zijn in het Masterplan 2020. Ook Oosterweel-light, met enkel verkeer dat in de stad moet zijn, moet nog concreet worden gemaakt. Er zal dus minder verkeer in de Oosterweeltunnels moeten rijden, dan aanvankelijk gepland. De hoeveelheid verkeer aan het Sportpaleis zal beperkt moeten worden. Dit betekent dat ook de infrastructuur kleiner kan in Deurne, Merksem, Luchtbal, Dam en Borgerhout, met minder baanvakken en aangepaste op- en afritten. Die intentie is er, maar de concrete uitwerking nog niet.”
Een blijvend probleem situeert zich volgens Groen aan het Oosterweelknooppunt. Van Besien: “Het is essentieel dat het Noordkasteel als groene long van Antwerpen behouden blijft. Die garantie is er vandaag niet.” Ook over Linkeroever en Zwijndrecht zijn er nog heel wat onduidelijkheden. “Hoe zorgen we daar voor een verbetering van de lucht- en levenskwaliteit? De volgende stap moet zijn dat de Vlaamse Regering ook in Zwijndrecht het geweer van schouder verandert en rekening houdt met de terechte bezorgdheden daar. Het stadsbestuur van Antwerpen is wel betrokken bij het akkoord, maar het gemeentebestuur van Zwijndrecht niet, dat is zeer onlogisch.”
Ook over de A102 zit Groen nog met vragen. “Als deze er komt, moet er de garantie zijn dat het in een geboorde tunnel is met compacte op- en afritten en een minimum aan overlast in de betrokken gemeenten.” Volgens Groen ligt er dus nog veel werk op de tafel om deze historische doorbraak ook effectief in de praktijk te brengen. “Wij juichen de vele positieve elementen uit het akkoord toe en zullen ze mee helpen verwezenlijken. In een volgende stap moeten nu ook de gemeenteraden, zowel in Antwerpen als de randgemeenten, als het Vlaams parlement betrokken worden, zodat de convenant door alle democratische partijen gedragen wordt. Dit is het startschot van participatie, niet het einde.”

22 februari 2017

Deurnese tuinen of Hollandse Knoop?

Donderdag 9 maart om 20 u. in zaal Rataplan, Wijnegemstraat 27 in Borgerhout.
Klik op de afbeelding om ze te vergroten.


20 februari 2017

“Plopsaqua is geen alternatief voor Arena-zwembad”

Persbericht Groen Antwerpen en Groen Deurne

Groen pleit voor het behoud van een zwembad in de Arena-wijk. De komst van een Plopsaqua vier kilometer verderop is volgens de partij geen alternatief. “Een gezin met twee kinderen betaalt in het Arena-bad 9 euro voor 1 zwembeurt, in een Plopsaqua is dat 79,80 euro”, zegt gemeenteraadslid Joris Giebens. “Zelfs met een korting van 40% zoals de stad voorstelt, blijft dat 47,88 euro. Een ridicuul hoog bedrag voor wie een simpel baantje wil trekken.”

“Wij zijn niet tegen de komst van een nieuw recreatief zwembad aan Ruggeveld”, legt Giebens uit. “Maar dit mag niet gekoppeld worden aan de sluiting van het Arena-zwembad zoals schepen Ludo Van Campenhout (Open VLD) doet.  Het is namelijk niet de taak van de overheid om te investeren in een commercieel project zoals Plopsaqua. De stad gaat jaarlijks 1.125.000 euro doorstorten aan Plopsaqua . Dat is exact evenveel als wat het kost om het Arena-bad open te houden. De komst van Plopsaqua slorpt al het geld op en daarom moet Arena dicht. Dat is een puur politieke keuze.”

Volgens Groen is het wél de taak van de overheid om voldoende lokale zwembaden te voorzien waar je tegen een democratische prijs kan gaan zwemmen. De sluiting van het Arena-bad staat hier haaks op. “Vandaag maken meer dan twintig scholen gebruik van dit bad”, legt de Deurnese Groen-schepen Karen Maes uit. “De Ruggeveldsite ligt té ver voor deze scholen om een volwaardig alternatief te zijn. Bovendien wordt de verbinding tussen Deurne-Noord en  Deurne-Zuid nog steeds niet deftig ontsloten door het openbaar vervoer.”

“Uiteraard beseffen wij ook dat het Arena-bad aan renovatie toe is”, zegt Joris Giebens. “De kostprijs daarvan wordt geraamd op zo’n 6 miljoen euro. Omdat er voor die prijs ook een nieuw zwembad gebouwd kan worden op die plaats, gaat onze voorkeur uit naar een nieuw bad. Mits de nodige politieke wil is dit een haalbaar project.” Volgens schepen Karen Maes  heeft Deurne inderdaad ook nood aan extra sportfaciliteit. “Maar dit hoeft niet noodzakelijk op de plaats van het huidige Arena-bad. Er zijn ook alternatieve locaties mogelijk in Deurne-Zuid die we kunnen onderzoeken.”

Meer info:
Joris Giebens, gemeenteraadslid Antwerpen (Groen)
Karen Maes, schepen Deurne (Groen)