17 november 2017

Groene plannen in 2018

In 2018 zet Groen Deurne haar derde jaar mee besturen in, dat meteen ook het laatste jaar is van deze legislatuur. Pas in de helft ervan stapten we in de meerderheid, om ons vol overtuiging in te zetten voor een groener en socialer beleid in Deurne. Met de goedkeuring van de budgetten voor 2018 gisteren op de districtsraad, is het daarom tijd voor een stand van zaken!

Schepen Karen Maes realiseerde de afgelopen jaren onder meer de opstart van buurtbudgetten en buurtbabbels, de eerste bijenkasten en honing, de mantelzorgpremie om mensen langer thuis te laten wonen, en de introductie van de fietstaxi voor mensen met een kwetsbare mobiliteit. Daarnaast zijn verschillende projecten in de strijd tegen armoede in gang gezet: fruit en soep op school, en mobiele pretloketten die iedereen het basisrecht op vrije tijd garanderen.

Het budget voor 2018 dat gisteren goedgekeurd werd geeft ons de kans om op die thema’s verder te werken, maar ook om nieuwe groene en sociale accenten te leggen.
Zo blijven we inzetten op duurzame vergroening. Onder meer in de Van Havrelei en Oude Bosuilbaan versmallen we de straat en creëren we een extra groenstrook met heesters en vaste planten.

We gaan resoluut voor een bijenvriendelijk district en plaatsen op twee locaties nieuwe bijenkasten, en werken aan dit project samen met lokale, Deurnese imkers.

We starten met toekomststraten en willen voor september 2018 in minstens twee straten experimenteren met een andere invulling van het openbaar domein. Denk je dat jouw straat een toekomsstraat kan zijn? Neem dan zeker contact op met onze schepen voor Groen Karen Maes, Karen.maes@stad.antwerpen.be

Daarnaast zetten we verder in op vergroening door geveltuinen. Zo komen de Waalhofstraat en Deurne-Dorp Zuid zeker nog aan de beurt.
We verhoogden het budget voor samentuinen, zodat het met ondersteuning en begeleiding van het district een vaste waarde kan blijven in Deurne.

We zetten het speelweefselonderzoek verder en kijken uit naar de concrete beleidsaanbevelingen voor de volgende legislatuur.

We halen het Hart van Deurne onder het stof en beginnen aan het participatietraject van de heraanleg van de Frank Craeybeckxlaan.

En tenslotte maken we een actieplan op tegen vereenzaming bij senioren. Met individuele huisbezoeken in de eerste helft van 2018, zetten we aansluitend al enkele concrete projecten op poten.
We blijven dus volop verder bouwen aan een warm, inclusief en groen Deurne, en aan de toekomst van ons district na 2018!

21 oktober 2017

Groen Deurne organiseert "Politheeke" op zondag 12 november

Klik op de afbeelding voor een grotere weergave


03 oktober 2017

Groen Deurne is blij met komst Sportoase, maar er moet een zwembad in de Arena-wijk blijven"

"Blij met komst Sportoase, maar er moet een zwembad in de Arena-wijk blijven"
Groen is blij met de komst van het Sportoase-zwembad aan de Ruggeveld in Deurne. “Antwerpenaren kunnen er tegen de stedelijke zwemtarieven komen zwemmen in het sportbad en dat is waar wij altijd voor hebben geijverd. Bovendien was mobiliteit doorslaggevend in de toekenning aan Sportoase. Sportoase zou veel meer gericht zijn op de stad en de regio, dan Studio 100, die zich op het hele land richtte. Sportoase zou haar bezoekers veel meer met het openbaar vervoer of met de fiets aantrekken, ook dát was steeds ons pleidooi.”, zegt Groen-schepen Karen Maes. “Maar dit nieuwe zwembad vormt geen alternatief voor het Arena-zwembad. Meer dan twintig scholen maken gebruik van het Arena-zwembad en de verplaatsing naar de Ruggeveldsite is té omslachtig. Daarom is het noodzakelijk dat er een zwembad in de Arena-wijk blijft.”
Volgens Groen is het de taak van de overheid om voldoende lokale zwembaden te voorzien waar je tegen een democratische prijs een baantje kan trekken. “De komst van een nieuw stedelijk zwembad aan de Ruggeveld is dus zeer welkom”, aldus Groen-gemeenteraadslid Joris Giebens. “Maar om de huidige Bloso-normen te behalen, moesten er in Antwerpen 2 zwembaden bijkomen. En dus is het onverstandig om het Arena-bad, één van de meest intensief gebruikte buurtzwembaden van de stad, te vervangen door het nieuwe zwembad aan de Ruggeveld.”
“Voor de vele scholen in de buurt is Arena het enige zwembad waar ze naartoe kunnen om binnen de tijdspanne van één lesuur te komen zwemmen”, weet Karen Maes. “Ook veel jongeren, gezinnen én ouderen maken gebruik van dit buurtzwembad. Bovendien wordt de verbinding tussen Deurne-Noord en Deurne-Zuid nog steeds niet deftig ontsloten door het openbaar vervoer.”
“Uiteraard beseffen wij ook dat het Arena-bad aan renovatie toe is”, zegt Giebens. “De kostprijs daarvan wordt geraamd op zo’n 6 miljoen euro. Omdat er voor die prijs ook een nieuw zwembad gebouwd kan worden op die plaats, gaat onze voorkeur uit naar een nieuw bad, in combinatie met extra sportruimte, waar ook nood aan is. Mits de nodige politieke wil is dit een haalbaar project.”

Inspraak heraanleg Boekenberglei, Drakenhoflaan en Gitschotellei

De districten Deurne en Borgerhout willen de Boekenbergelei, een deel van de Drakenhoflaan en een deel van de Gitschotellei vernieuwen om de verkeersveiligheid en het comfort van alle weggebruikers te verbeteren. Wie de infomomenten eind september miste, kan opmerkingen doorgeven tot 13 oktober 2017. De infopanelen van het concept zijn te bekijken via www.deurne.be. De ontwerpers gaan met alle opmerkingen verder aan de slag om het definitief ontwerp uit te tekenen voor de Boekenberglei, het deel van de Drakenhoflaan en het deel van de Gitschotellei. 

12 juli 2017

Stem voor Bibliotheek Arena als "Beste Bibliotheek van Vlaanderen en Brussel 2017"

Bibliotheek Arena is een van de 6 genomineerden die kans maakt op de titel Beste Bibliotheek van Vlaanderen en Brussel 2017. Nog tot en met 19 augustus kan het publiek meestemmen. De winnaar wordt in september bekendgemaakt.
Bibliotheek Arena in Deurne is genomineerd voor de 'NBD Biblion Award 2017'. In de eindronde neemt de bibliotheek het op tegen vijf anderen bibliotheken, een per provincie en een uit het Brussels Gewest. De komende maanden worden de zes finalisten op wisselende data en tijdstippen bezocht door mystery guests die de kandidaten beoordelen op gebouw en inrichting, diensten en producten, en service en klantgerichtheid. Wie de winnaar wordt, bepalen de vakjury én het publiek. Van 3 juli tot en met 19 augustus kan iedereen zijn stem uitbrengen op www.bibliotheekblad.be. De winnaar wordt bekendgemaakt tijdens Informatie aan Zee, het VVBAD-congres op 14 en 15 september in Oostende.

03 juni 2017

Verplaatsing infosessie Oosterweelverbinding

Het district Deurne plande op donderdag 8 juni 2017 een infosessie in verband met de Oosterweelverbinding met intendant Alexander d'Hooge. Door onvoorziene omstandigheden is het reisschema van de intendant gewijzigd. Daardoor wordt de infosessie over de Oosterweelverbinding in cc Deurne verplaatst naar dinsdag 20 juni 2017 in plaats van 8 juni 2017.
Op 15 maart 2017 sloten de Vlaamse Overheid, de stad Antwerpen en de actiegroepen een historisch compromis over de Oosterweelverbinding, het radicaal haventracé en de overkapping van de Ring. Wat betekent dat akkoord voor Deurne? Verdwijnt de E313 onder de grond? En wat met de A102 die het rondpunt van Wommelgem verbindt met de E19? Komt er een op- en afrittencomplex aan de Bisschoppenhoflaan? Wat met de beroemde of ‘beruchte’ Hollandse knoop? Op al die vragen geeft de overkappingsindendant Alexander d’Hooge graag een antwoord tijdens een infosessie op dinsdag 20 juni 2017 in cultuurcentrum Deurne.
Praktisch
• Infosessie Oosterweelverbinding
• dinsdag 20 juni 2017 om 20 uur
• CC Deurne Podium, Frans Messingstraat 36, 2100 Deurne

02 juni 2017

WOONWANDELING zondag 11 juni 10 u. - 12.30 u.


Groen Deurne neemt je mee op sleeptouw langsheen diverse woonvoorbeelden in Deurne en Merksem. Gemeenteraadslid Joris Giebens licht het huidige woonbeleid op stadsniveau toe.
Steven Wouters, directeur huurders bij Woonhaven, geeft aan het sociale wooncomplex van de Frank Craeybeckxlaan toelichting over de initiatieven in ons district . Via de arbeidershuizen van Confortawijk wandelen we naar de Azijnbrug waar Districtsschepen Karen Maes de plannen van
het district voor de kanaalzone toelicht. In Merksem worden we ontvangen door Lief Vogels. Bij Samenlevingsopbouw is ze verantwoordelijk voor het project Collectief Goed, een nieuw
coöperatief woonmodel dat goede, betaalbare woningen verhuurt aan kwetsbare gezinnen. Afsluiten doen we bij een drankje met Karin Staes, schepen in Merksem. De totale wandeling bedraagt 4,5 km. Terug naar Deurne kan met bus 33.

Praktisch
start wandeling:
Huurderslokaal Woonhaven
Frank Craeybeckxlaan 44
2100 Deurne

DATUM zondag 11 juni 2017
UUR 10u-12u30