21 maart 2007

Verkeersplateau aan Jozef Verbovenlei

Sinds vandaag 21 maart zijn er werkzaamheden bezig aan het kruispunt van de Jozef Verbovenlei en de Ravelsbergstraat. Met het oog op de veiligheid van de zwakke weggebruikers laat het district Deurne een verkeersplateau aanleggen. De werken zullen ongeveer anderhalve maand duren, afhankelijk van het weer en andere onvoorziene omstandigheden. Bewoners kunnen voor info over de werken terecht op het nummer 03 360 30 75.

14 maart 2007

Goedkeuring stratentracé project Eksterlaar op gemeenteraad

De Antwerpse gemeenteraad heeft het nieuwe wegentracé voor de woonwijk Eksterlaer goedgekeurd. Groen! weigerde het tracé goed te keuren. Dit lijkt sterk op een politiek van voldongen feiten die de deur voor de nieuwe wijk wagenwijd openzet. En dit zonder dat er duidelijkheid is over de hoogte van de appartementsgebouwen of het aantal woningen. Ook de geplande doortrekking van de Constant Jorislaan is één van de groene knelpunten. De gemeenteraad keurde het wegentracé echter meerderheid tegen oppositie goed.

Het dossier kan nu voor advies naar de Vlaamse administratie voor Ruimtelijke Ordening. Volgens schepen van Ruimtelijke Ordening Ludo Van Campenhout (Open VLD) moet het belang van dit besluit gerelativeerd worden en zal de gemeenteraad tijdig inzage krijgen in de concrete bouwplannen. De buurtbewoners van de Dascottelei luisterden aandachtig naar het debat. Het staat zo goed als vast dat ze naar de Raad van State trekken om Eksterlaer alsnog tegen te houden.

03 maart 2007

Vellen beuk in Dordrechtlaan

De stad Antwerpen zal in de week van 19 tot 23 maart een beuk vellen ter hoogte van de hondenloopzone in de Dordrechtlaan. (klik op de titel van dit bericht voor meer informatie).

Openbaar onderzoek BPA Drakenhof gestart (tot 31 maart)

De gemeenteraad heeft op 18 december 2006 het ontwerp bijzonder plan van aanleg 'Drakenhof', district Deurne voorlopig vastgesteld. Nu wordt een openbaar onderzoek georganiseerd waarbij elke burger zijn opmerkingen, bezwaren of adviezen kan indienen. Het plangebied 'Drakenhof' is één van de vele open ruimten die karakteristiek zijn voor het stedelijke weefsel van Deurne Zuid. Het BPA wil de beschikbare ruimte binnen het plangebied in functie van de bestaande ruimteclaims zo optimaal mogelijk ontwikkelen. Hiertoe worden de bestemmingen zodanig opgesteld dat in de tijd een geleidelijke wijziging van de functionele invulling mogelijk wordt. De verschillende functies krijgen op basis van de maatschappelijke behoeften aangepaste garanties/duidelijkheid over het behoud (korfbalclubs), de uitdoving (volkstuinen) of de versterking (wonen) ervan.
Klik hier voor meer informatie om aan dit openbaar onderzoek deel te nemen.