24 december 2008

Nieuw kunstgrasveld voor korfbal komt in Deurne-Zuid

Antwerpen streeft ernaar om Europese Sporthoofdstad te worden in 2012 en wil daarom een inhaalbeweging op het gebied van sportinfrastructuur realiseren. Het college van de stad Antwerpen keurde vandaag vier locaties voor nieuwe kunstgrasvelden goed. Eén van de locaties is gelegen in Deurne-Zuid, nabij de Borsbeeksesteenweg. In 2009 start men daar ook de aanleg van de volkstuintjes die het Eksterlaer moeten verlaten.

40 000 handtekeningen binnen voor Oosterweel-referendum

Een referendum rond de Oosterweelverbinding en het Lange Wapperviaduct lijkt een stapje dichterbij te komen, nu de actiegroep Ademloos een tussenbalans heeft opgemaakt. De actiegroep verzamelde ondertussen 40.000 handtekeningen om een volksraadpleging af te dwingen. Om 10 procent van de stemgerechtigde stadsbevolking te bereiken, de minimumdrempel voor een referendum, moeten 48.000 van de 480.000 Antwerpenaars tekenen. 'Dat zullen we halen', zegt Wim van Hees van Ademloos. De actiegroep mikte op Kerstmis om alle handtekeningen binnen te hebben, maar dat lukt dus niet. 'We verzamelden tot nu gemiddeld 10.000handtekeningen per maand. Als de studie over de alternatieven voor het tracé in februari klaar is, kunnen we wellicht een 60.000-tal handtekeningen voorleggen', gelooft Van Hees. De vraag die Ademloos vooropstelt voor de volksraadpleging luidt: 'Moet de stad Antwerpen een gunstig advies geven voor een stedenbouwkundige vergunning van de Oosterweelverbinding op het huidige voorziene tracé tussen Zwijndrecht / Linkeroever en Merksem / Deurne? Ja of neen.'

18 december 2008

Eerste editie van Deurne Wintert! vorig weekend groot succes


De eerste editie van Deurne Wintert! was een schot in de roos. Zo'n 1.200 bezoekers werden vorig weekend getrakteerd op een groot eindejaarsfestival met tal van activiteiten. Zaterdag kwamen in totaal zo'n 600 Deurnenaars met fakkels en lampions in stoet naar het districtshuis en lokten onderweg de omwonenden uit hun huizen om mee te stappen. Districtsschepen voor cultuur Walter Verbruggen en het districtsbestuur denken al aan een tweede editie.

Start Brabo-tramprojecten uitgesteld

De start van de werken aan de Brabo-tramprojecten Deurne-Wijnegem en Mortsel-Boechout schuift enkele maanden op. De wereldwijde financiële crisis is hiervan de voornaamste oorzaak. De gunningsprocedure wordt intussen verder gezet.

16 december 2008

Een veiliger Boterlaarbaan in 2009

In de loop van 2009 komen er flitspalen op de kruispunten Boterlaarbaan-Sterckshoflei en Boterlaarbaan-Ruggeveldlaan. De camera's zullen zowel snelheidsovertredingen als het negeren van het rode verkeerslicht registreren.