15 december 2006

13 december 2006

Progressieve kiezers krijgen geen progressief bestuursakkoord

Het nieuw Antwerps bestuursakkoord blijft op veel punten erg vaag : vooral het kostenplaatje is nog niet rond. Wel duidelijk is dat alle macht in handen komt van enkele superschepenen die ook nog eens zwaar cumuleren. Groen! vreest dat dit de kloof met de burgers en de districten zal verhogen.

Groen! Deurne duidt Walter Verbruggen unaniem aan als Deurns districtschepen voor de komende 6 jaar.

De leden van Groen! Deurne willen met deze keuze Walter Verbruggen belonen voor zijn inzet en werk als districtschepen gedurende de voorbije 6 jaar.

Groen! Deurne vraagt de onderhandelaars de volgende 5 belangrijke punten op de onderhandelingstafel te brengen en te verdedigen:

1. Deurne jumeleert met Kyoto
Deurne neemt het voortouw om de milieudoelstellingen van Kyoto te realiseren. De nieuwe woonwijk Eksterlaar wordt een energiezuinige wijk.

2. Samen leven in verschil
De helft van de kinderen in Deurne wordt geboren in een gezin waar Nederlands niet de moedertaal is. De toekomst voorbereiden is investeren in het samen leven met mensen van andere culturen in straten, op pleinen, in scholen, enz.

3. Meer leefkwaliteit, minder lawaai
Deurne wordt “omringd” door drukke snelwegen. Dag en nacht raast het verkeer steeds luider door Deurne. Nieuwe bewoners aantrekken of echt genieten van het Rivierenhof betekent consequent investeren in geluidswerende maatregelen en geluidschermen.

4. Meer bloemen, vlinders, en VOGELS
Groen! Deurne pleit voor een ecologisch evenwicht. Het stadsbos Ertbrugge, een speelbos naast ’t Schijn en een buurtpark aan het Albertkanaal geven extra zuurstof aan de bewoners.

5. Een brug tussen stad en district
Groen! Deurne wil de ring oVERBRUGGEN zodat de kloof tussen Borgerhout en Deurne wordt gedicht. Zo komt er nieuwe open ruimte om te wandelen, fietsen of te sporten.

Luc Wellens,
Voorzitter Groen! Deurne