27 april 2013

Beoordeel de fietspaden in Deurne

Beoordeel de fietspaden in Deurne met het fietspadenrapport van Het Nieuwsblad en Radio 2
Hoe zit het met de kwaliteit van de fietspaden in Deurne? Voeg zelf een fietspad toe of geef een score aan onderstaande fietspaden. We zijn niet enkel op zoek naar de slechte fietspaden, ook goede fietspaden willen we in de kijker zetten in het fietspadenrapport van Deurne.

25 april 2013

Neem deel aan ons actieweekend voor een rechtvaardige herverdeling

Dit weekend trekt Groen massaal de straat op met een heus actieplan om de welvaart rechtvaardiger te herverdelen. De kloof tussen arm en rijk in ons land blijft immers toenemen, en dat is nefast voor de stabiliteit van een samenleving én voor de economie. Een trendbreuk is dringend nodig. Groen lanceert daarom haar actieplan voor een rechtvaardige herverdeling waarbij de 15% rijkste Belgen een rechtvaardige bijdrage leveren zodat er meer financiële ademruimte komt voor de 85% andere Belgen.
Ontdek onze voorstellen op groen.be

Groen Deurne voert mee actie aan Schijnpoort (nabij Sportpaleis) op zaterdag 27 april tussen 14 en 16 u.

Vrijdag delen we aan stations een thema-editie van onze sympathisantenkrant Pesto uit. Er werd ook een app ontwikkeld met een korte quiz over de problematiek. Tijdens het weekend zijn onze mandatarissen en lokale groepen aanwezig op straten en pleinen om de dialoog aan te gaan. Op onze site kan je ook meer te weten komen over ongelijkheid in België. Wist je bvb. dat het Rode Kruis dezer dagen meer aanvragen voor voedselhulp krijgt dan wanneer ook sinds het einde van WOII? Waar wacht je dus nog op, doe mee.

Ontdek de app en deel je score met je vrienden

20 april 2013

Oppositiepartijen Deurne bundelen krachten

18 april 2013

Minister Crevits komt zelf een put van 55 miljoen graven aan Luchthaven Deurne

13 april 2013

Raad van state doet uitspraak inzake bouw tunnel - luchthaven Deurne: aannemer en prijs bekend. Dalende trend passagierscijfers zet zich door in 2013.

We hadden al vernomen dat er één van de kandidaten voor het realiseren van de tunnel onder de RESA naar de Raad van State was gestapt omdat hij het niet eens was met de toewijzing. De RVS heeft ondertussen uitspraak gedaan, hieronder de conclusie (de klacht van CEI-De Meyer nv – Betonac nv werd verworpen). De belastingbetaler zal nog eens bijna 55 miljoen euro bijdragen voor een luchthaven die ondertussen in het eerste kwartaal van 2013 het laagste passagiersaantal ooit realiseerde.

Uitspraak Raad van State (arrest nr. 222.853 van de Raad van State van 14 maart 2013)

“I. Voorwerp van de vordering
1. De vordering, ingesteld op 8 februari 2013, strekt tot de schorsing bij uiterst dringende noodzakelijkheid van de tenuitvoerlegging van “de beslissing van het Vlaams Gewest van onbekende datum, zoals gevoegd bij het schrijven van het Vlaams Gewest d.d. 25 januari 2013, waarbij wordt beslist de opdracht, voorwerp van het bestek 1M3D8E/11/11, ‘de aannemingsopdracht van werken voor Antwerpen: ondertunneling Gewestweg R11 ter hoogte van Luchthaven Deurne’ te gunnen aan de thv Jan De Nul nv - Blaton nv, voor een bedrag van 54.716.185,75 EUR (incl. BTW) /45.219.988,22 EUR (excl. BTW) en niet aan de thv Cei-De Meyer nv – Betonac nv”.”

De vordering van Cei-De Meyer NV – Betonac NV werd door de Raad van State verworpen.

--------
Dalende trend passagierscijfers luchthaven Deurne zet zich ook door in 2013, na het jaar met het slechtste passagiersaantal ooit (2012) blijven de cijfers voor het eerste kwartaal van 2013 in dalende lijn. Vorig jaar was het eerste kwartaal nog “relatief goed”, nu scoort de luchthaven het laagste cijfer ooit.

2013
jan/13 9058
feb/13 10474
mrt/13 12785

totaal: 32.317 passagiers

11 april 2013

Buurtbewoners Eksterlaar wandelen elke zondag voor behoud groene zone


Op het Eksterlaar in Deurne-Zuid staat er sinds enkele weken een bord met opschrift "Leefbaar Wonen www.groeneksterlaar.tk.
Met de wandelingen op zondagochtend hopen ze te bereiken dat het stadsbestuur de bouwplannen voor deze open ruimte drastisch aanpast, zodat er nog voldoende groen overblijft. Vooral tijdens het voorjaar is het een prachtig wild stukje natuur, met heel veel bloesems van de oude fruitbomen.

01 april 2013

De plannen van LIVAN I belemmeren de ecotunnel Park Groot Schijn, Groen was benieuwd naar het standpunt van ons districtscollege.

Groen interpelleerde de districtsraad over de onveilige situatie die ontstaat voor de gebruikers van de Ecotunnel Park Groot Schijn waar de tunnel onder de E313 de antenneverbinding van de tram zal kruisen. De participatiegroep (die de inspraak organiseerde met de gebruikers van het gebied van het toekomstige park Groot Schijn) tekende bezwaar aan over de plannen rond de antenneverbinding omdat ze op geen enkele wijze getoetst zijn met de buurt en de omgeving. Bovendien zullen de plannen de aanleg van de ecotunnel serieus belemmeren. Op de infoavond van 26 februari 2013 kwam er helaas geen concrete oplossing voor deze gevaarlijke situatie, terwijl dit al meermaals door De Lijn beloofd was aan de participatiewerkgroep. Het aanleggen van deze antenneverbinding naar de Park en Ride in Wommelgem is trouwens een dure en nutteloze keuze omdat de capaciteit van de parking te beperkt is, bovendien weten we nog helemaal niet hoe en waar de nieuwe park en ride zal komen door de onduidelijkheid over de aanleg van de nieuwe verkeersturbine om de R11bis en A102 op de E313 aan te sluiten (de eerste schetsen plaatsen die turbine pal bovenop de huidige parking). Maar de stad heeft hier geen oren naar. Wij waren benieuwd naar het standpunt van ons districtscollege over dit dossier. Een duidelijk antwoord hebben we niet gekregen behalve dan dat de schepen zich ook vragen stelt bij de antenneverbinding naar de park en ride en dat dit dossier onomkeerbaar is. Wat ons betreft bleven we wat op onze honger zitten.

Groen legt eerste advies Fietsstraat voor in de districtraad!


Groen Deurne stelde op de districtsraad van 21 februari voor om de Van Hersbekelei om te vormen tot de eerste zinvolle fietsstraat . Het is een rustige straat aantrekkelijk voor de zachte weggebruiker doordat doorgaand verkeer afgeleid wordt via de Van Notenstraat om zo opnieuw op de Jozef Verbovenlei te belanden, waar het vandaan kwam.
Ze wordt dus veelvuldig door fietsers op weg naar het Te Boelaerpark gebruikt (parkscholen). Maar doordat tweerichtingsverkeer voor fietsers niet toegelaten is en het wegdek (kasseien) in slechte staat is rijden bijna alle fietsers het voetpad. Deze situatie zouden we met de omvorming tot een fietsstraat kunnen verbeteren. Een fietsstraat is een speciale regeling, wettelijk sinds begin dit jaar, waardoor fietsers voorrang krijgen op auto’s. Fietspaden aanleggen was in deze rustige straat niet nuttig, en ook niet mogelijk zonder te raken aan het aantal parkeerplaatsen. Een fietsstraat lost dit wel op, een win-winsituatie voor elke weggebruiker. Hiermee geven we de vele fietsers het comfort en de veiligheid op hun dagelijks traject van en naar scholen in de omgeving. Het voorstel is niet van tafel geveegd, maar wordt verdaagd omwille van verder onderzoek rond mogelijkheden binnen de huidige wetgeving. Ondertussen staat er wel een raadscommissie over fietsstraten gepland. Wordt vervolgd dus.