09 juli 2009

Bestratingswerken Van Duyststraat-Tweemontstraat

Omdat wij van uw district een aangename woon- en leefomgeving willen maken, werkt Deurne voortdurend aan de vernieuwing van de oude straten en infrastructuren. Om de veiligheid in uw straat te verhogen wordt het kruispunt met de Tweemontstraat aangepast en wordt een voetpaduitstulping voorzien in de Van Duystraat t.h.v. huisnummer 188.

Shared via AddThis

Groen! - Oosterweelverbinding: Groen! gaat voor tunnel

Gisteren werd op de gemeenteraad de ARUP/SUM-studie voorgesteld die de stad bestelde. De tunnelvariant verder weg van de stad, scoort op bijna alle vlakken beter dan het Lange Wapper-viaduct vlak over de stad. StRaten-Generaal en Ademloos worden bijna over de hele lijn in het gelijk gesteld. Groen! ziet dit als een overwinning voor de democratie en voor de actieve burgerparticipatie in onze stad. SDE vrijwilligers van stRaten-Generaal hebben een heel legertje van specialisten van de BAM overtroefd.

De tunnelvariant die ARUP/SUM zelf lanceerde en die voortborduurt op het alternatief dat stRaten-Generaal aanbracht, blijkt vooral stukken beter te zijn voor de ontwikkeling van de stad én van de haven. De Lange Wapper zou een te grote hypotheek leggen op de stadsontwikkeling, op het Eilandje, maar ook op de nieuwe ontwikkelingen aan Spoor Noord. De tunnel scoort een factor 4 beter : het BAM-tracé krijgt hier negatieve punten (-2), het tunnelalternatief positieve punten (+2).

Ook op het vlak van leefmilieu (luchtvervuiling en lawaai) scoort de tunnel stukken beter. Het fijn stof zou in de tunnel weg gefilterd worden. Met de tunnel komt er zuurstof voor de stad én voor de haven, besluiten de experten van ARUP/SUM.

Bovendien kost de tunnel zelfs minder dan het BAM-viaduct. Alleen zouden de tolinkomsten lager liggen. Maar dan wel omdat er 4000 vrachtwagens minder zouden aangetrokken worden : wat op zich weer een positief punt is. Met een verfijnde variant (toch vrachtwagens in de Kennedy-tunnel die tol betalen) scoort de tunnelvariant ook op financieel vlak beter.

En dan is er nog de kwestie van de timing. Uiteraard is er voor de uitvoering van de tunnel meer tijd nodig, omdat hierrond de procedure nog moet starten. Anderzijds is het bijna zeker dat door het geklungel van de BAM de hele MER-procedure op bevel van de Raad van State of de rechter zal moeten worden overgedaan. Dus ook op vlak van de benodigde tijd zou het verschil minimaal zijn.

Voor Groen! is het besluit duidelijk : de Antwerpenaars zouden wel zot zijn, als ze met deze nieuwe studie in handen, niet voor de tunnel zouden kiezen.

Groen! zal deze oplossing dan ook met man en macht verdedigen in de campagne voor de volksraadpleging dit najaar.

Uiteindelijk zal ook de Vlaamse regering kleur moeten bekennen.
Doorrijden en niet omzien, is geen optie meer…

Freya Piryns, gemeenteraadslid Groen!

Heraanleg Cruyslei

Omdat de stad van uw buurt een aangename woon- en leefomgeving willen maken, werkt de stad Antwerpen voortdurend aan de vernieuwing van de oude straten en infrastructuren.


Daarom worden er in de Cruyslei werken uitgevoerd die in het teken staan van:
- Aanleg van dienstriolen in de parkeerzones;
- Herstel van de parkeerzones;
- Herplaatsing van de granieten boordstenen;
- Hernieuwing van de voetpaden;
- Vernieuwing van de rijbaan.Duur van de werken
De aannemer start met de werken op dinsdag 4 augustus 2009, onmiddellijk na het bouwverlof. De werken zullen 140 werkbare dagen of ongeveer 7 maanden duren, afhankelijk van het weer zullen de werken dus tegen begin maart 2010 klaar zijn. Deze termijn kan uitzonderlijk verlengd worden als slecht weer, technische problemen of andere onvoorziene factoren de werken vertragen.

Shared via AddThis

Bestratingswerken Eksterlaar

Omdat wij van uw district een aangename woon- en leefomgeving willen maken, werkt Deurne voortdurend aan de vernieuwing van de oude straten en infrastructuren. Om de verkeersveiligheid in uw straat te verhogen wordt het gedeelte van het Eksterlaar tussen August Van Putlei en Mortselsesteenweg heraangelegd. Er verandert niets aan het profiel van uw straat, wel worden de voetpaden aan beide zijden vernieuwd en wordt de straat geasfalteerd. Daarenboven zal er aan de kant van de huizen een fietspad worden aangelegd en komt er aan de overkant fietssuggestiestrook.
e exacte startdatum van de werken is nog niet gekend, u zal hierover tijdig een tweede brief ontvangen.
Shared via AddThis

08 juli 2009

Afgewerkte studie over het vierde, alternatieve tracé voor de Oosterweelverbinding voorgesteld

Het college en de gemeenteraad van de stad Antwerpen namen vandaag kennis van de studie van ArupUK-SumResearch over het vierde, alternatieve tracé voor de Oosterweelverbinding.

U kan de studie integraal raadplegen in zes pdf-bestanden, één per hoofdstuk.


Shared via AddThis

De Standaard - Actiegroepen reageren zeer positief op nieuwste studie

De actiegroepen Ademloos en stRaten-generaal reageren erg opgetogen op de studie over het vierde tracé voor de Oosterweelverbinding. 'Feest voor Antwerpen', zei Ademloos-voorzitter Wim Van Hees. 'Heel blij en heel trots', reageerde Manu Claeys van stRaten-generaal.

Claeys wees dan weer op de talrijke elementen in het vierde tracé die door stRaten-generaal zijn aangedragen. 'We zijn heel blij en zeer trots dat we na vier jaar strijd hiermee tot een betere stadsontwikkeling kunnen komen', benadrukte hij. 'Terwijl BAM en de Vlaamse regering de voorbije jaren alleen maar op hun strepen stonden, heeft Arup-Sum zich flexibel en creatief opgesteld tegenover iedereen.'

Claeys zei nog dat het door de stugge houding van die Vlaamse regering is dat er vier jaar verloren zijn gegaan.

Luchthaven telt 9 procent minder passagiers, wel meer lokale vluchten - Streekkrant

Tijdens de eerste zes maanden van dit jaar maakten 85.091 passagiers gebruik van de Luchthaven Antwerpen. Dat is een daling van 8,7 procent ten opzichte van dezelfde periode vorig jaar. Het aantal vluchten steeg wel met 12,8 procent tot 31.201. Die toename is voornamelijk toe te schrijven aan het aantal lokale vluchten dat gestegen is.

Shared via AddThis

07 juli 2009

StRaten-generaal vraagt duidelijkheid over mogelijke schadeclaim - Streekkrant

Het actiecomité stRaten-generaal vraagt duidelijkheid over de mogelijke schadeclaims waarop aannemer Noriant aanspraak kan maken in het dossier van de Oosterweelverbinding. "We vragen de bekendmaking van het voorcontract", luidt het. De Beheersmaatschappij Antwerpen Mobiel (BAM) wil daar niet op ingaan.

StRaten-generaal verwijst naar mediaberichten over torenhoge schadeclaims. "BAM-voorzitter Karel Vinck stelt dat er 'aanzienlijke schadevergoedingen' betaald moeten worden als de Lange Wapper er niet komt. Ofwel heeft hij gelijk, en dan heeft de BAM zonder dat het dat moest, en tegen de belangen van de Vlaamse regering in, dergelijke schadeclaims toegezegd aan het bouwconsortium Noriant. Ofwel heeft hij geen gelijk, en dan is de bewering te beschouwen als intimidatie aan het adres van zij die protest aantekenen tegen het bouwproject en als een manier om druk uit te oefenen op de politieke wereld", aldus stRaten-generaal.


Shared via AddThis