20 december 2014

Onze vragen over de uitvoering van het bestuursakkoord na 2 jaar deels beantwoord

het bestuursakkoord blijft vaag EN  tijdens die voorbije  2 jaar niet zijn we niet veel wijzer geworden. Er is een weinig transparante communicatie daarom stellen we na twee jaar opnieuw 25 vragen waarvan we nog weinig antwoorden krijgen en die we als Groen toch belangrijk vinden.  Hier vind u de vragen:

1- Wat hebben jullie al gedaan om de talrijke gemeenschappen in Deurne te betrekken bij het sociale en culturele leven ?
2- Hoe wil het districtsbestuur de nieuwe bevoegdheid "Opsinjoren" inzetten om initiatieven van onderuit te ondersteunen die het samenleven in Deurne tussen de verschillende gemeenschappen bevorderen ?
3- Hoe gaan jullie de bestaande fietsenstallingen uitbreiden ? Of zijn er ook nieuwe fietsenrekken op komst ? Zo ja, waar dan ?
4- Hoe willen jullie de jeugdraad beter ondersteunen ?
5- Wat zijn de geplande acties om de niet-georganiseerde jeugd in Deurne te betrekken ?
6- Wat gaan jullie in de plaats stellen van de verworpen en geklasseerde wijkcirculatieplannen ?
7- Wat is er al concreet gebeurd na het afschaffen van de bibliotheekfilialen in Deurne ?
8- Wat hebben jullie ondernomen om de duurzaamheid bij feesten van het district te bevorderen en bijvoorbeeld Fairtrade producten te gebruiken ?
9- Wat gaan jullie alsnog doen om de plannen voor "Hart van Deurne" uit te bouwen en te concretiseren ?
10- Van welke pleinen gaan jullie leefpleinen maken ?
11- Wat vinden jullie belangrijk in een participatietraject met de bewoners tijdens de ontwikkeling van grote projecten zoals PGS of Eksterlaar ? Welke stappen zullen jullie volgen om de draad weer op te pakken ?
12- Hoe en waar komen de door jullie vooropgestelde nieuwe speelgelegenheden binnen loopafstand voor alle kinderen van   Deurne ?
13- Met wie hebben jullie contacten gelegd om de sociale bewegingen in Deurne te ondersteunen ?
14- Wat hebben jullie gedaan of gaan jullie nog doen om de groene rand in Deurne-oost te bewaren en te beschermen ?
15- Wat hebben jullie gedaan of gaan jullie nog doen om de storende en vervuilende E313 in ons Rivierenhof onder de grond te krijgen ?
16- Wat hebben jullie gedaan om logische verbindingswegen voor voetgangers en fietsers in te richten ? Waar komen die dan ?
17- Bestaat er al een lijst van de prioritaire fietspaden die jullie zullen aanpakken ? Kunnen we die dan ook inkijken ?
18- Wat hebben jullie ondernomen om enkele grenscorrecties uit te voeren ? Bijvoorbeeld de Amelinckxblokken achter het Cogelsplein ?
19- Wat is jullie visie op de uitbreiding en de recente plannen van de luchthaven ?
20- Wat doen jullie om de resterende open ruimte in Deurne open te houden ?
21- Wat is de evolutie in jullie standpunt over sociaal wonen in Deurne ? Welke stappen of contacten zijn er reeds gelegd ?
22- Welke onoverzichtelijke en onveilige kruispunten in Deurne willen jullie nog aanpakken ? Wanneer worden eindelijk de verkeerslichten fatsoenlijk afgesteld ?
23- Waar zouden jullie nog meer hondenlosloopzones inrichten ?
24- Wat hebben jullie tot hiertoe gedaan met jullie eigen voorstel om "tenvolle gebruik te maken van adviesrecht" ?
25- Waar gaan jullie nieuwe asverschuivingen voorzien om woonstraten veiliger te maken ?

Het mag gezegd worden dat de antwoorden meer duidelijkheid brachten, na twee jaar hebben ze het eindelijk begrepen, alle antwoorden worden ons ook trouwens schriftelijk bezorgd.  Zodra we ze hebben plaatsen we ze op de website. De antwoorden waren dan wel duidelijk toch blijven we een aantal dingen een gemiste kans vinden
- het hart van Deurne wordt niet meer ontwikkeld, er zullen enkel onderhoudswerken uitgevoerd worden in de omgeving, maar geen infrastructurele ingrepen. Dit blijft een gemiste plan.
- de intentie om leefpleinen te maken blijft uit, terwijl er een kans lag met het Wim Saerensplein, dit laten ze liggen, jammer
- er is nog steeds geen alternatief voor het sluiten van de bibliotheekfilialen Deurne.

- er is veel investering in heraanleg, spijtig genoeg heeft men weinig investeringen voor logische verbindingswegen, enkel aandacht voor het districtenfietspad Tot slot nog een bedenking: we kregen wel concrete antwoorden, toch ontbrak vaak een achterliggende visie, als we bijvoorbeeld vroegen naar het standpunt rond sociaal wonen, grenscorrecties of de luchthaven bleef een achterliggende visie uit, werd er verwezen naar het overleg met de stad, en concrete acties of toelichtingen door partners.  Maar de visie van het districtscollege bleef uit. Jammer.

Voor meerderheid hoeft de districtsraad geen advies te leveren over het mobiliteitsplan

Omdat stadsschepen Kennis voor het  mobiliteitsplan van de stad Antwerpen, ondanks de beloften van een participatietraject, de districtsraden geen advies vraagt, stelde Groen de vraag om als districtsraad een standpunt in te nemen dat advies van de districten bij dergelijk groot dossier met impact op de districten zelf een noodzaak is. 
Spijtig genoeg heeft de meerderheid de resolutie verworpen, de districtsschepenen hebben wel op een informeel college hun gedacht mogen zeggen en de adviesraden ook. Maar de vertegenwoordigers van de inwoners van Deurne dus niet.
En waarom niet? Schepen Kennis heeft op een overleg van de districten op de vraag van de districtsvoorzitter van Borgerhout (Marij Preneel- Groen) om dit aan de verschillende districten voor te leggen het volgende geantwoord: "neen, we hebben beslist dit niet te doen want het plan is 'breed gedragen'".  
De districtsschepen volgt dus slaafs zijn schepen, een gemiste kans om niet, net als Borgerhout , een collegiale brief te schrijven. Weeral een zoveelste voorbeeld dat het districtscollege geen eigen standpunt durft innemen. Jammer, de stem van de Deurnenaars wordt weer eens niet gehoord.

07 december 2014

NIEUWSTE PLANNEN LUCHTHAVEN DEURNE BEDREIGEN LEVENSKWALITEIT OMWONENDEN

Deze week komt luchthavendirectie uitleg geven in gemeenteraadscommissies Mortsel, Antwerpen en Berchem.

Nadat de luchthaven van Deurne jarenlang verlieslatend was en de Vlaamse belastingbetaler steeds meer geld moest geven om  de zakenluchthaven van Deurne in stand te houden, is er sinds begin dit jaar een nieuwe versnelling opgetreden. Dat komt omdat de luchthaven van Deurne sinds begin juni 2014 door de Vlaamse Regering in handen kwam van Egis, een van oorsprong  Frans internationaal opererend bedrijf.

Sindsdien regent het aankondigingen van nieuwe luchtvaartmaatschappijen en nieuwe bestemmingen vanuit Deurne. Wat daarbij opvalt is dat het geen zakenbestemmingen zijn, wel toeristische : Allicante, Palma de Mallorca, Malaga.De prijs gaat vanaf 30 euro voor een ticket.

Nieuwste bericht op donderdag 4 december 2014 is dat er vanaf maart 2015 een “maandabonnement voor onbeperkt vliegen vanop de luchthaven Deurne” bijkomt. Men kan dan voor een vast maandbedrag onbeperkt vliegen van Deurne naar Zurich, en tussen Parijs en Londen. Het concept wordt gelanceerd door een nieuwe Belgische luchtvaartmaatschappij “Take air”.
Groen is heel verontrust over deze blinde ambities. Hoeveel vliegbewegingen per dag komen er in dit dichtbevolkt gebied ? Wat met de geluidsoverlast, wat met de aantrek van steeds meer autoverkeer, wat met de neerslag van kerosine ? Wat met de bestemming van de luchthaven van Deurne die altijd zakenluchthaven was en nu plots toeristische bestemmingen aan doet ?
Onze groene gemeenteraadsleden van de districten Berchem en Borgerhout, onze gemeenteraadsleden van Antwerpen en die van Mortsel, Borsbeek en Boechout hebben hun gemeentebesturen ervan overtuigd om deze week de luchthavendirectie of exploitant van Deurne uit te nodigen op gemeenteraadscommissies om uitleg te komen geven over de toekomstplannen van de luchthaven van Deurne :

       -          Dinsdag 9 december2014 : in gemeenteraadscommissie Mortsel voor Mortsel en Borsbeek
-          Woensdag 10 december 2014  : in gemeenteraadscommissie Antwerpen
-          Donderdag 11 december 2014 : in gemeenteraadscommissie district Berchem

De data voor gemeente Boechout en districten Deurne en Borgerhout volgen nog.

We zullen de luchthavendirectie en/of exploitant in de verschillende gemeenteraadscommissies elk geval aan de tand voelen over de eventuele overlast van bijkomende vliegbewegingen  voor de omliggende en dichtbevolkte omgeving. Voor Groen is het in elk geval uitgesloten dat deze regio die al zoveel geteisterd wordt door luchtvervuiling en verkeersoverlast nog bijkomend belast wordt met lawaai en uitstoot van vliegtuigen.

Ingrid Pira,
Vlaams parlementslid voor Groen

30 november 2014

Stop subsidiëring regionale luchthavens en annuleer tariefverhogingen De Lijn


27 nov, 2014
De Europese Commissie maakte in een voorlopig advies sterk voorbehoud op de constructie rond de luchthavens van Deurne en Oostende. Desalniettemin engageerde begrotingsminister Annemie Turtelboom (Open VLD) en de Vlaamse regering zich al om de luchthavens van Deurne en Oostende te blijven subsidiëren, zelfs als de Europese commissie de structuur als staatssteun zou veroordelen. Dat blijkt uit regeringsdocumenten waar Groen-fractieleider Björn Rzoska de hand op legde.
Björn RzoskaVlaams parlementslid - fractieleider
Groen stelt voor dat de Vlaamse regering zich terugtrekt uit de onrendabele luchthavens, de voorziene 25 miljoen euro gebruikt om de tariefverhoging van de bus- en tramtickets bij De Lijn te annuleren en met het overblijvende budget extra fietspaden aanlegt.
Deze donderdagnamiddag ondervroeg Björn Rzoska de minister van mobiliteit Ben Weyts (N-VA) over zijn standpunt terzake. Het antwoord van Weyts beperkte zich grosso modo tot de stelling dat de luchthaven van Deurne goed zou zijn voor toerisme en dat de Vlaamse regering “niet kon blijven wachten”.
Minister van Begroting Annemie Turtelboom (Open VLD) bepaalde op 23 oktober 2014 dat ze, bij negatief oordeel van de Europese Commissie, die factuur vlotjes doorschuift naar het budget mobiliteit: “gelet op het ontbreken van uitsluitsel van staatssteun of niet met alle gevolgen en risico's vandien, kan ik het begrotingsakkoord verlenen aan de beheershervorming van de regionale luchthavens Antwerpen en Oostende-Brugge - inbreng in natura - mits de mogelijk budgettaire gevolgen van een classificatie als staatssteun binnen de refertekredieten van MOW worden opgevangen”. 
Björn Rzoska reageert: “Turtelboom zei dus eigenlijk: welke ook het oordeel van de Europese Commissie is, de Vlaamse regering doet verder met het subsidiëren van de luchthaven voor zaken-jets. Daarvoor kijkt ze naar het budget mobiliteit. De keuze voor mobiliteitsminister Ben Weyts wordt dus scherp: ofwel een onrendabele luchthaven subsidiëren, ofwel investeren in fietspaden, bussen en trams. Groen stelt voor: Luister naar Europa, stop het subsidiëren van de onrendabele luchthavens. Met de uitgespaarde 25 miljoen euro wil Groen dat de tariefverhoging van tram- en busabonnementen geannuleerd wordt en er in fietspaden geïnvesteerd wordt”.
De gok van de Vlaamse regeringen is groot, want de jurisprudentie van de Europese Commissie (bijvoorbeeld ten aanzien van de luchthaven Charleroi) en een preliminaire inschatting maakt de kans op een negatief definitief oordeel groot. Het Director-Generaal Mededinging van de Europese Commissie schreef in een preliminair advies: “the competent departments of the Directorate General for Competition have come to the preliminary assessment that the planted reorganisation of the regional airports Oostende/Brugge and Antwerp constitutes State aid”. “Het informeel advies van de Europese Commissie toonde dus al een oranje licht”, analyseert Rzoska.
“De regering verhoogde de prijs van tickets voor bussen en trams. De aanleg van fietspaden zal niet gebeuren of met vertraging. Maar om een onrendabele regionale luchthaven te behouden blijft de regering van N-VA, VLD en CD&V hardnekkig en roekeloos gokken met geld van de belastingbetaler. De baten voor de luchthavenuitbater, de risico’s voor de belastingbetaler, dat blijkt duidelijk uit het contract”, reageert Rzoska.

“In plaats van zich steeds verder te engageren zou de Vlaamse regering beter naar Europa luisteren. Als Europa tot de conclusie komt dat het om verdoken staatssteun gaat, dan is het voorstel van Groen dat de Vlaamse regering de luchthavens van Deurne en Oostende sluit, en de vrijgekomen budgetten, 25 miljoen euro, gebruikt om de tariefverhoging van De Lijn te annuleren, zodat de tickets voor bus en tram niet duurder worden. Zelfs dan blijft er nog geld over om in fietspaden te investeren”, besluit Rzoska.

22 november 2014

Deurnese inwoners willen Ringland

Deze middag verzamelden een tweehonderdtal Deurnese inwoners op het Cogelsplein op de Ringlandtour door de districten.
Doel was de mensen te informeren over de mogelijkheden die het Ringlandconcept biedt voor het district Deurne, en dan vooral voor de inwoners van Deurne Noord (rond Ten Eeckhovelei en Bisschoppenhoflaan) die nog zwaarder getroffen zullen worden door het BAM- of Oosterweeltracé.

Vorige donderdag keurde de districtsraad nog een motie unaniem goed waarin gevraagd wordt dat het Ringland haar plan mag komen toelichten.  De vraag van Groen om meteen ook 5000 euro te investeren in een studie die door Ringland uitbesteed zou worden werd helaas weggestemd.
Ringland wil drie cruciale studies uitvoeren: een mobiliteitsstudie voor de verfijning van het mobiliteitsconcept van de overkapping, een leefbaarheidsstudie en een opbrengst- en batenstudie. Het project heeft daarvoor 100.000 euro nodig en zamelt die in bij sympathisanten. Daarom zoekt Ringland 5000 mensen die elk 20 euro willen doneren. Momenteel heeft het project al meer dan de helft van dit bedrag ingezameld.
Groen overhandigde zaterdagmiddag meteen 200 euro.


14 november 2014

Zet de overkapping van de ring op de kaart in DeurneZATERDAG 22 NOVEMBER 2014 16 tot 17.30u

COGELSPLEIN (Turnhoutsebaan), Deurne
Beste,
Wellicht hoorde U al dat Ringland momenteel een infotoer organiseert in alle Antwerpse districten. Op zaterdag22 november vanaf 16u strijkt de Ringlandploeg neer op het Cogelsplein.
Maar laat ons eerst nog even kort samenvatten wat RINGLAND is. Ringland is initiatief van een onafhankelijke groep architecten en stedenbouwkundigen die een oplossing uitgewerkt hebben voor de huidige verkeersoverlast van de Antwerpse Ring. Ze stellen voor de Ring te overkappen, waardoor een gezondere en rustige omgeving gecreëerd wordt, met meer aandacht voor groen, openbare ruimte en trage verbinding tussen kernstad en voorstad (b.v. tussen Deurne en Borgerhout intra muros).  Minder bekend is dat Ringland het verkeer op de Ring ook vlotter organiseert, onder meer door het scheiden van doorgaand snelwegverkeer (dat niet in Antwerpen moet zijn, en wooronder veel vrachtwagens) en stadsverkeer. Bovendien schept het ontwerp ook nieuwe kansen voor stadsontwikkelingen (b.v. inplanting van nieuwe woningen en bijhorende diensten, scholen, sport- en spelvoorzieningen…).
Om dit evenement beter te doen slagen willen we graag beroep doen op zoveel mogelijk VERENIGINGEN, CLUBS, INITIATIEVEN, SCHOLEN EN ACTIEVE BURGERS uit Deurne. Dit omdat we ervan overtuigd zijn dat realisatie van Ringland ook voor jullie een belangrijke positieve impact kan hebben.
Daarom nodigen we U graag uit om die dag aanwezig te zijn op het COGELSPLEIN, en zouden we het erg appreciëren indien U dit initiatief wil kenbaar maken bij de leden of doelgroep van Uw vereniging, b.v. door dit bericht verder te verspreiden bij Uw achterban (via e-mail, facebook of persoonlijk contact…).Indien U dat wenst zijn we ook graag bereid om tot bij U te komen voor meer toelichting over ons initiatief.
Maar er kan nog meer: indien U als vereniging dit evenement ook actief wenst te ondersteunen, zouden we dat ook erg appreciëren. Dit kan b.v. door samen met ons op 22 november op het Cogelsplein een randactiviteit te verzorgen. Heb je een idee, stel het ons voor, dan bezien wij of het kan…
We kijken uit naar Uw reactie en verwelkomen jullie graag op 22 november op het Cogelsplein!
Vriendelijke groeten,

Het team van Ringland-on-tour Deurne
www.ringland.be

31 oktober 2014

Groen dient unaniem gestemde resolutie uit 2009 in over intunneling E31/E34

In 2009 stemde de Deurnese districtsraad op voorstel van toenmalig Deurnes districtsraadslid Mieke Vogels voor de intunneling van de E313/E34 tussen de rotonde van Wommelgem en de aansluiting op de Antwerpse ring (langs het Rivierenhof).

Vandaag is het de uiterste datum om inspraak te hebben in het kader van het onderzoek naar de effecten van een mogelijke verbreding E313 (kennisgevingsnota en ontwerprapport van de plan-MER over de verbreding van de E313 tussen de Ring en Ranst )

Groen vindt dat de toestand in dit dicht bevolkte deel momenteel reeds dermate slecht is op het vlak van geluidsoverlast en fijn stof dat er hier eerst een grondige sanering dient doorgevoerd te worden vooraleer er elders aan capaciteitsuitbreiding wordt gedaan.12 oktober 2014

Ronde van de Ring.

 Met een honderdtal Antwerpse Groenen werd het hele traject van de Oosterweelverbinding op de rechteroever van de Schelde afgefietst.  Op verschillende plaatsen (Noordkasteel, Lobroekdok, Parking Sportpaleis aan de Ten Eekhovelei, Rivierenhof, Craeybeckxtunnel, ...),  kregen de deelnemers deskundige uitleg over waarom we ons als Groenen zullen blijven verzetten tegen dit megalomane project dat geen rekening houdt met de gezondheid en welzijn van tienduizenden mensen onmiddellijk naast het tracé.  Een volledige overkapping blijft voor ons het doel. Voerden onder andere het woord: Vlaams parlementslid Wouter Van Besien, Kamerlid Meyrem Almaci, Antwerps districtsraadslid Tom Van den Borne22 september 2014

Nieuwe verkeerslichten Ruggeveldlaan OP het fietspad.

Wie bedenkt zo iets? Er gebeurden al eerder ernstige ongelukken met fietsers door obstakels op het fietspad bij eerdere heraanleg Ruggeveldlaan (noordelijk deel). Leren ze het dan nooit!
(klik op de foto voor een grotere weergave).
Momenteel wordt de laatste hand gelegd aan de herinrichting van de Ruggeveldlaan te Deurne.
Men heeft in het midden van de rijbaan een vrije trambaan aangelegd. Omdat hier binnenkort een tram zal rijden (of de eerste jaren nog niet, daarover is grote onduidelijkheid), heeft men ook verkeerslichten geplaatst bij 8 nieuwe oversteekplaatsen. Deze lichten heeft men echter pal op het fietspad geplaatst. Daar het voetpad hier zeer smal is (en vaak overgroeid), wordt het fietspad echt te smal. De oversteekplaatsen houden ook totaal geen rekening met het feit dat je als fietser het fietspad blokkeert als je staat te wachten om over te steken. 1 van deze oversteekplaatsen heeft zelfs een verval van een 20 tal centimeters. Dit is veel te hoog om op de fiets te blijven zitten en hier moet men dus afstappen.

Het fietspad zelf was al in slechte staat voor de werken en is nu helemaal vernield. Je kan bijna zien waar de graafmachines over het fietspad reden en waar zware materialen werden geplaatst. Het gevolg: nog meer putten, losliggende tegels en dus minder comfort en meer onveiligheid (zeker voor jonge fietsers). Het voetpad wordt op vele plaatsen gescheiden door een kops geplaatste rij tegels. Een typisch obstakel wat voor valpartijen zorgt als men dit schuin moet dwarsen (om uit te wijken voor een put of een verkeerslicht).
Deze weg leidt naar enkele sportclubs, de atletiekpiste, het speelbos en de lokalen van enkele jeugdbewegingen. Nodeloos te vermelden dat comfort en veiligheid hier dus zeer belangrijk zijn.
En zoals zo vaak: nieuwe stukken asfalt op grote delen van dit stuk Ruggeveldlaan, nieuwe trambedding maar het fietspad hoefde niet vernieuwd te worden...

Trainingsvluchten luchthaven Deurne blijven in stijgende lijn, tegen de bepalingen van de milieuvergunning.

De passagierscijfers voor de luchthaven van Antwerpen voor augustus 2014 zijn officieel gepubliceerd (http://www.antwerp-airport.be/contentpage_nl.php?p=statistieken).
De trend blijft: een globale daling van 20% tov zelfde periode 2013.
De lijnvluchten blijven het slecht doen (-32%). Het is nu stilaan echt wel duidelijk dat Flybe (vlucht naar London Southend) geen groot succes wordt.
T.o.v. vorige maand is het aantal lijnpassagiers gedaald met 700 (hoewel augustus doorgaans wat minder passagiers telt dan juli) en teruggevallen tot op het niveau van juni (vóór de komst van Flybe)! Juli was dus inderdaad waarschijnlijk een eenmalige “hoogvlieger”, met een groot aantal niet-betalende VIP’s, die met de inauguratievluchten mochten meevliegen.
We moeten ons dan ook niet teveel zorgen moeten maken over de aangekondigde vluchten van Jetairfly vanaf Pasen volgend jaar: tenzij ze echt met hun prijzen gaan stunten (wat ze alleszins niet lang kunnen volhouden en wat Ryanair, dat vanuit Zaventem op exact de zelfde bestemmingen vliegt, waarschijnlijk onmiddellijk met nieuwe promotietarieven zal counteren), zulkeb geen grote aantallen passagiers naar Deurne afzakken. Met aan zekerheid grenzende waarschijnlijkheid kan men nu al stellen dat de aangekondigde aantallen van 60.000 extra passagiers/jaar (= 2 vluchten/week x 50 weken x 100 PAX/vlucht x 3 bestemmingen x h/t) niet zullen gehaald worden… Overigens kunnen de vliegtuigtypes die deze verbindingen zullen vliegen niet volledig gevuld kunnen worden met passagiers. De keuze voor toeristische bestemmingen is overigens een aanfluiting van de eerdere verklaringen van de Vlaamse regering dat de luchthaven een toekomst heeft als zakenluchthaven. Die zakenvluchten blijven kwakkelen (+4%). 
De training- en touringvluchten (tegen de verplichtingen van de milieuverplichting in) blijven echter in stijgende lijn (+5%).  Juist omwille van mogelijke veiligheidsrisico's diende het aantal trainingsvluchten beperkt te worden.

06 september 2014

Fietsersbond Deurne voert actie voor fietsvriendelijke winkelstraat Herentalsebaan

Ter gelegenheid van de braderij op de Herentalsebaan vroeg de Deurnese afdeling van de Fietsersbond met meer dan 100 actievoerders van alle leeftijden aandacht voor een fietsvriendelijke herinrichting van de Herentalsebaan.  Nu is dit een parcours Paris-Roubaix waardig.
Hieronder een aantal sfeerbeelden (klik op de afbeelding voor een grotere weergave)

22 augustus 2014

Fietsactie Fietsersbond Deurne op de HERENTALSEBAAN op ZATERDAG 6 SEPTEMBER om 11.00 uur.

 DOE MEE, vertrek van op Arenaplein (klik op de afbeelding voor een grotere weergave):

24 juni 2014

Resultaten AIRbezen meetcampagne voor Deurne

De resultaten van de AIRbezen meetcampagne voor District Deurne, een kaartje van Deurne Noord en Centrum (noordelijk Rivierenhof) en een kaartje van Deurne-Zuid.
Wat te verwachten was klopt, veel verkeer levert veel fijn stof op, ook in de wijken die verderaf van de grote verkeersassen liggen. Het goede nieuws is dat een doordachte inrichting van het openbaar domein heel wat verbetering kan opleveren: open ruimtes creëren zodat er meer windcirculatie is.
Slecht nieuws is er ook weer voor de wijk rond de Ten Eekhovelei, daar is het toch lichtjes dramatisch. Daar heeft men een drukke straat met veel verkeer en aan de achterzijde nog eens de ring. Daar nog een open sleuf maken met 27 rijstroken is ronduit crimineel. Teken een bezwaarschrift tegen het GRUP (Ruimtelijk Uitvoeringsplan): een type bezwaarschrift vind je hier:http://www.ademloos.be/petitie/grup-oosterweel
De belangrijkste beleidsaanbeveling is gewoon dat het autogebruik in heel de stad moet verminderd worden. Een zg. milieuzone enkel binnen de singel is niet voldoende, het vervuilende verkeer moet uit heel Antwerpen geweerd worden, op uitzondering van enkele overslagzones na.
meer informatie en tips voor wat je er zelf ook aan kan doen vind je hier:
https://www.uantwerpen.be/nl/onderzoeksgroep/endemic/onderzoek/projecten/airbezen/26 mei 2014

Zondag 8 juni lentewandeling Groen Deurne in de Molenbeekvallei

Zondag 8 juni wandeling o.l.v. een natuurgids in de Molenbeekvallei te Vremde, verzamelen om 9.30 u. op parking skipiste Ruggeveld, per fiets of carpooling. Meer info, klik op de afbeeldingen hieronder

23 mei 2014

Kunstwerk Pomona verdient centrale plaats in Deurne

Het vorige districtsbestuur, waarvan Groen deel uitmaakte,  had een hart voor Deurne.  Ze wilden van het centrum van Deurne een kloppend hart maken met ruimte voor groen, licht, cultuur en ... Kunst.  De Frank Craeybeckxlaan en omgeving zou een metamorfose ondergaan, met als kers op de taart een kunstwerk dat een symbool is voor Deurne: Pomona.  Spijtig genoeg ziet het huidige districtsbestuur dit niet.  Er komt geen masterplan meer, en dus ook geen centraal symbool voor Deurne.  Als reden in de districtsraad werd aangehaald dat ze de kunstenaar zelf naar een geschikte plek lieten zoeken.  Dit vond hij aan de Bosuil.  Inderdaad een mooie plaats, maar weinig centraal. Op die manier blijf het mooie kunstwerk te veel in de schaduw en verstopt voor vele Deurnenaars. Toch begrijpen wij de keuze van de kunstenaar want de situatie aan de Frank Craeybeckxlaan is ondertussen veranderd,  er komt geen hart voor Deurne.  Wie we niet begrijpen is het huidige districtsbestuur, die de kans aan hen laten voorbij gaan om van het centrum van Deurne een echt kloppend hart te maken.  Een gemiste kans, ook voor het kunstwerk Pomona. 

22 mei 2014

Open brief van comité Groen Eksterlaar aan de districtsraad van Deurne

Deurne 7 mei 2014

Districtsraadleden van Deurne, word wakker!


In mei vorig jaar overhandigde het bewonersnetwerk Groeneksterlaar meer dan 3000 handtekeningen aan schepen Rob Van de Velde. De vraag van de ondertekenaars was duidelijk: zorg ervoor dat de site Eksterlaar op een groene en duurzame manier wordt ontwikkeld, conform de visie van het Ruimtelijke Structuurplan Antwerpen. Schepen Van de Velde beloofde rekening te houden met de vragen van de buurtbewoners en startte een overlegtraject op. Nu, meer dan een jaar en ettelijke overlegmomenten later, blijken de woorden van de schepen loze beloftes.

Het Project Eksterlaer van Vooruitzicht en Vespa voor Deurne-Zuid is 13 jaar oud. De vergunningen voor dit project met de bouw van ca.560 woningen werden jaren geleden toegewezen op basis van intussen voorbijgestreefde plannen en studies. Verschillende stedenbouwkundigen bevestigen dat de vergunningen niet meer beantwoorden aan de actuele milieu- en mobiliteitssituatie en woonbehoeftes. Groeneksterlaar verwacht dat vooruitziende politici rekening houden met deze evoluties én met de bezorgdheden van de buurtbewoners. Het is dan ook onbegrijpelijk dat het district er toch voor kiest aan de kant te blijven staan en een verkavelingsproject laat uitvoeren dat niet meer van deze tijd is en evenmin toekomstgericht.

Het vertrouwen van de bewoners rond de Eksterlaarsite (met 3180 mensen die de petitie van Groeneksterlaar ondertekenden) is niet geschonden ... het is helemaal weg!

Wij vragen dan ook dat het District een plan uitwerkt waarbij de groeninvulling in het Eksterlaer project van Vooruitzicht aangepast wordt, rekening houdend met de bezorgdheden van buurtbewoners en opmerkingen van stedenbouwkundigen, zoals geformuleerd tijdens de bijeenkomsten met District, Stad en Groeneksterlaar.

Daarnaast vragen we om concreet werk te maken van de door de heren districtsvoorzitter Wouters en districtsschepen Sekeris beloofde groeninrichting van de buurt rond de Eksterlaar site. Dit zal niet alleen resulteren in een betere stedenbouwkundige integratie van het grootschalige Eksterlaer project, maar moet bovenal zorgen voor een leefbare buurt.

Tot slot vragen wij met klem om onmiddellijk werk te maken van een verbetering van de verkeerssituatie aan de Eksterlaar-versmalling in overleg met de buurtbewoners. De mobiliteitsstudie van 2011, die de mobiliteitsimpact van het Eksterlaer project in kaart brengt, houdt geen rekening met de vele andere bouwprojecten in de omgeving (oa.Residentie Boekenberg, Eksterlaerpark, Residentie Magritte, serviceflats Silsburg en de nabije projecten op grondgebied Borsbeek). Deze opeenstapeling van bouwprojecten zal veel meer verkeer genereren dan wat werd becijferd voor het Eksterlaer project. Dit kan de buurt – en de versmalling aan Eksterlaar- onmogelijk slikken. Moet er een zwaar ongeval gebeuren voordat het District zal ingrijpen?

Het zou een prioriteit moeten zijn voor het District om - zeker voor wat dit deel van de verkaveling betreft - een aanpassing door te voeren om een veiligere doorstroming van het verkeer te voorzien. Wij vragen dan ook om het beloofde participatietraject voor de aanpak van de Eksterlaar-versmalling daadwerkelijk op te starten.
Is er voor de uitvoering ervan vandaag geen budget beschikbaar, dan verlangen wij op z'n minst dat het District een zeer concreet stappenplan voorlegt om de toenemende verkeersstromen in goede banen te leiden. En dit zonder zich te verschuilen achter een logge administratie, ontoereikende financiën of vergunningen die niet gewijzigd kunnen worden.
We vinden het onbegrijpelijk dat het rooien van de karakteristieke esdoorn, het optrekken van een appartementsblok en het creëren van een levensgevaarlijke verkeerscirculatie op de hoek Eksterlaar / August Van Putlei het startschot zijn voor de ontwikkeling van een zogenaamd ‘groene en duurzame woonwijk’.

Wij blijven ervan overtuigd dat we samen tot betere voorstellen voor woonontwikkeling op de site Eksterlaer kunnen komen, die beantwoorden aan de hedendaagse behoeften en inzichten op het vlak van stadsontwikkeling. We reiken hiervoor de hand aan het districtsbestuur en rekenen op uw burgerzin en verantwoordelijkheidsgevoel als raadslid om hieraan mee te werken.Bewonersgroep Groeneksterlaar
Namens 3180 ondertekenaars van een petitie voor een ecologisch alternatief voor Project Eksterlaer evenals de vele andere bezorgde buurtbewoners uit Deurne en Borsbeek
Info.groeneksterlaar@gmail.com

06 mei 2014

Mieke Vogels: de rekening van de verzuiling

zondag 11 meivan 11:00 tot 13:00
De Volkslust
Van Heybeekstraat, 2170 Merksem, Antwerpen

Op zondag 11 mei komt Mieke Vogels in Merksem praten over de gezondheidszorg. In haar nieuwe boek 'De rekening van de verzuiling' tekent ze de weg uit voor het zorgzame Vlaanderen van de 21ste eeuw.

Aan de hand van verhalen uit de praktijk toont dit boek aan dat er met dezelfde middelen meer zorg georganiseerd kan worden als we de verzuilde organisatie in vraag durven te stellen. Deze vraag is vandaag meer dan ooit aan de orde. Door de zesde staatshervorming krijgt Vlaanderen er immers voor miljarden aan zorgbevoegdheden bij. Dit is het uitgelezen moment om het anders én beter te doen.

De rekening van de verzuiling is een directe oproep aan het beleid en werd rijkelijk geïllustreerd met voorbeelden die elke burger aanbelangen.

Groen Merksem nodigt je dan ook met veel plezier uit om met Mieke Vogels het gesprek aan te gaan over de organisatie van de gezondheidszorg.

Wij verwachten je op zondag 11 mei 2014, om 11u in de Volkslust, Van Heybeeckstraat 26. Het einde is voorzien om 13u, waarna we naar Spoor Noord fietsen, waar het Kringloopfestival plaatsvindt.

Tot dan.

26 april 2014

zondag 27/4 - Op stap met Meyrem en Dirk in Deurne-Noord

Nu zondag 27 april gaan Dirk Avonts en Meyrem Almaci met een stevige ploeg groenen op stap in Deurne-Noord. Ze gaan van deur tot deur om mensen uit te nodigen voor het infomoment mobiliteit en om mensen te overtuigen van ons brede groene verhaal. Afspraak om 13u00 op de hoek van de Ten Eekhovelei en de Bisschoppenhoflaan. We willen met veel volk de straat op, dus ook jij bent van harte welkom!
Ga je mee? Laat iets weten aan Karen Maes op karenenludo@scarlet.be

24 april 2014

Stappen om te overkappen op zondag 4 mei.

Na onze infomiddag over mobiliteit op zondag 4 mei om 12.30 u. in Salle Jeanne op de Turnhoutsebaan nemen wij met veel overtuiging ook deel aan de actie van Ademloos.be, Stratengeneraal.be en Vrienden.
Zij organiseren op zondag 4 mei om 15 u. een familiale optocht vanuit Borgerhout, Deurne en Merksem naar Park Spoor Noord. Startlocaties: klik op de foto of op de link. In Park Spoor Noord is er om 17u een gratis Concert van The Broken Circle Breakdown Band met Veerle Baetens. We zijn voor de Overkapping van de Ring en het Meccano-tracé: de beste garantie voor een reductie van fijn stof en lawaaioverlast. Merci om deze Post te willen Delen! Het team van Ademloos.be.
http://www.ademloos.be/evenementen/stappen-om-te-overkappen

08 april 2014

Zondag 4 mei: Infomoment BAM-tracé in Deurne

klik op de afbeelding om ze te vergroten.


Wouter van Besien en Dirk Avonts en een spreker van Ringland komen je alles vertellen over de dreigende realisatie van het BAM-tracé en de gevolgen voor Deurne. Ook wat we er nog tegen kunnen doen komt aan bod.
Iemand van Ringland komt ons uitleggen wat dat concept precies inhoudt.
Dit alles bij lekkere broodjes en een drankje die tegen matige prijs aangeboden worden.
Zondag 4 mei om 12.30 tot 14.30 in Salle Jeanne, Turnhoutsebaan 5 in Deurne.
Daarna vertrekken we samen naar "Stappen om te overkappen", de actie van Ademloos (naar Park Spoor Noord).

27 maart 2014

Constructief Groen verbetervoorstel fietsersbrug Ruggeveldlaan weggestemd

Op de districtsraad van 27 maart deed Walter Verbruggen een voorstel tot advies in verband met de fietsbrug op de Ruggeveldlaan. Deze fietsbrug is een onderdeel van de mobiliteitsmaatregelen van de Vlaamse regering. Door deze maatregel wordt de verbinding gemaakt ten zuiden van de snelweg E313 over de Ruggeveldlaan van de Vaartweg naar de Peter Benoitlaan, zodat fietsers vlot over de Ruggeveldlaan kunnen geraken. Dit is nodig omdat de nieuwe tramlijnen de fietsbewegingen in dit gebied sterk hinderen. Helaas werd over dit plan te weinig nagedacht en kunnen de fietsers, die zowel uit het noorden of het zuiden komen, geen vlotte verbinding maken naar deze fietsbrug. Bovendien bedreigt de geplande tramverlenging en bijbehorende oversteek de ecotunnel van het park groot schijn. Hierover werd schepen Tjekeris enkele maanden geleden reeds geïnterpelleerd door Walter Verbruggen, het antwoord van de schepen bracht geen duidelijkheid. Ook nu was het antwoord niet bevredigend, we kregen enkel te horen dat de nieuwe directeur van De Lijn in een gesprek zegt dat dit niet zal gebeuren, maar plannen of besluiten blijven achterwege. We willen als oppositie constructief meewerken om deze pijnpunten aan te pakken, vandaar het volgende advies:

We stellen dan ook voor om de schepen van mobiliteit en zijn specialisten, mede met de experten van het Vlaams Gewest en de Lijn een beter plan te laten uitwerken, waarin veilige fietsverbindingen in alle richtingen mogelijk gemaakt worden.
Artikel 1 : de districtsraad stelt voor om een advies te sturen aan het College van burgemeester en schepenen van Antwerpen om een beter plan te ontwerpen voor de fietsverbindingen aan de brug van de Ruggeveldlaan.
Artikel 2 : dit voorstel heeft geen financiële gevolgen voor het district.

Ondanks dat de schepen op de info-avond van 19 maart in buurthuis Dinamo over de 'verfietsing van Deurne' de indruk wekte dat het fietsbeleid op het grondgebied Deurne het districtsbestuur nauw aan het hart ligt, stemde de meerderheid het advies weg. Het antwoord was mager, verder dan een verwijt over onze vermeende negatieve ingesteldheid kwam men niet, er werd verwezen naar een overleg waarop de schepen enkele kritische vragen stelde over de onduidelijkheden, maar de antwoorden op zijn vragen deelde hij op de raad niet mee... Het wegstemmen van dit advies is teleurstellend en een signaal dat dit bestuur het fietsbeleid toch niet au sérieux neemt.

Karen Maes , Walter Verbruggen, Oussama El Aboussi en Arfan Saber
Groene fractie districtsraad Deurne

26 maart 2014

Aftakking tramlijn bedreigt ecotunnel Park Groot Schijn

21 maart 2014

Een gekregen paard moet je niet in de bek kijken?

Of moeten we de lat toch hoger leggen als we de mobiliteit voor de Deurnese inwoners willen verbeteren?

Op een een infoavond van de fietsersbond in buurthuis Dinamo op woensdag 19 maart bleek dat districtsschepen voor mobiliteit Tjerk Serkeris (N-VA) weliswaar niet helemaal Oost-Indisch doof was gebleven voor het voorstel van Groen om van de Van Hersbekelei een fietsstraat te maken.  Enkele maanden geleden werd dit voorstel nog afgeschoten en kwam de meerderheid met een alternatief plan om op de districtsfietsroute (fietsroute die alle Antwerpse districten moet verbinden) fietspaden en fietsstraten te realiseren. Maar nu bleek de Van Hersbekelei toch op de kaart ingekleurd te zijn als kandidaat-fietsstraat!

Die districtenfietsroute lijkt een mooi initiatief, en we schieten sommige onderdelen zoals overal (!) fietspaden op de Boekenberglei zeker niet af.  Maar u hoort ons al komen...  Wat is de toegevoegde waarde om van een vrij rustige lokale woonstraat zoals de Ruimtevaartlaan een fietsstraat te maken?  Is het verantwoord om onder het motto "dit is een missing link" daarvoor grote kosten  te maken?  Wees een verkeerstelling uit dat dit een grote behoefte is voor de dagelijkse fietser?
Het lijkt ons dat de keuzes van het district vooral bepaald worden door de beschikbaarheid van geld van de hogere overheden, en niet zozeer afgestemd zijn op de lokale behoeften.  Om dit te verklaren komen we weer eens uit bij de blijkbaar almachtige BAM, de Beheersmaatschappij Antwerpen Mobiel.  In het Masterplan 2020 werd er een zg. volledige mobiliteitsoplossing voorop gesteld waarin bv. ook de tramlijnverlengingen en het verhogen van de bruggen van het Albertkanaal afgesproken werden.  Positieve maatregelen volgens ons die moeten toelaten dat er minder auto's en vrachtwagens over de wegen zullen rijden.
Ook aan de fietsers werd er gedacht, 1 % van het budget van de BAM moest gaan naar de verbetering of aanleg van voet- en fietspaden.  En daar wringt het schoentje.  Er werden ambitieuze doelstellingen bepaald die vooral op kwantiteit (zoveel kilometer fietspaden aanleggen binnen zoveel tijd) gericht zijn, die vooral window-dressing zijn, zonder echt te bekijken wat de winst voor de lokale fietser is.
Ook de Vlaamse overheid doet haar duit in het zakje, minister Crevits beloofde 33 snelle maatregelen (quick wins) waartussen er ook enkele die gericht zijn op een verbetering van de fietsmobiliteit.  In ons district is dat bv. de realisatie van een fietsersbrug over de Ruggeveldlaan.  Een mooi plan, want de Ruggeveldlaan is een nog meer harde, niet meer over te steken weg geworden voor fietsers door de aanleg van de tramlijn.  Als er dus een zeldzame dure maatregel ten voordele van de fietsers wordt gepland, moet er des te grondiger bekeken worden of wel de grootst mogelijke winst wordt gerealiseerd.  Uit het voorlopig ontwerp van het studiebureau blijkt dat de fietsbrug een verbinding wil maken tussen de Peter Benoitlaan (oostelijk van de Ruggeveldlaan parallel ten zuiden van de E313-E34) en de Vaartweg (eveneens zuidelijk parallel aan de autosnelweg maar dan westelijk van de Ruggeveldlaan).  Waar het studiebureau echter niet aan gedacht heeft (blijkbaar) is dat er ook fietsers zijn die vanuit het oosten komend, de Ruggeveldlaan willen kruisen om naar/door het Rivierenhof te fietsen.  Hieruit blijkt eens te meer dat plannen die klaargestoomd worden in Brusselse kabinetten geen maatwerk zijn en dat een echt overleg tussen de lokale verantwoordelijken en de organisaties die fietsers vertegenwoordigen meer dan wenselijk is.  Soms moet je een gekregen paard ook kritisch in de bek kijken en durven zeggen dat het beter moet kunnen.
De districtschepen is zich nochtans bewust van de mobiliteitsproblemen die er zijn in Deurne, en die nog zullen toenemen bij een ongewijzigd beleid.  Er wordt namelijk een groei van de Deurnese bevolking verwacht met zo'n 30 000 mensen tegen 2060, en als het huidige autobezit zich doorzet, dan betekent dat ook een toename van duizenden auto's (momenteel is er 1 personenwagen per 2,1 inwoners), en daarnaast (nog) zijn er nog de (lichte) vrachtwagens, enz.
Het is een illusie te denken dat ons district deze toename nog aankan, dan staan we met zijn allen permanent stil. Om dit om te buigen naar een mobiliteit waarbij iedereen, jong en oud, zich nog vrij kan bewegen en ontspannen moet er nu ingegrepen worden. Daarom pleit Groen voor drastische, goed doordachte duurzame maatregelen die nu al rekening houden met hoe we ons in de toekomst gaan voortbewegen.  En blijven vertrekken van een autovisie waarbij er altijd maar wordt uitgegaan van meer ruimte voor parkeerplaatsen, meer aandacht voor autodoorstroming, is kortzichtig.  Gelukkig zien we in de praktijk dat vele jonge gezinnen die in ons district komen wonen andere keuzes maken.  Als het beleid nu ook nog een voortrekkersrol zou opnemen, zijn we al een hele stap verder.

 

21 februari 2014

Ook de geplande aanleg van A102 en R11bis kwam in de districtsraad aan bod

INTERPELLATIE R11bis en A102

Met deze interpellatie wil de Groenfractie van deze districtsraad enkele duidelijke antwoorden krijgen op de vragen die rijzen na de keuze van de Vlaamse regering voor het Oosterweeltracé  en de lopende MER-procedure over de mobiliteit in de rand van Antwerpen.
1- Hoe staat dit bestuur tegenover de beslissing van die Vlaamse regering, nu we weten dat de keuze voor het Oosterweeltracé minder goede gevolgen heeft op het vlak van overlast door geluid en fijn stof dan de alternatieven?
2- Hoe zal dit bestuur werk maken van bijkomende maatregelen om die overlast te beperken en te voorkomen ? Welke initiatieven gaan jullie nemen om geluidsoverlast tegen te gaan in onze stiltegebieden en recreatiegebieden als het Rivierenhof of Park Groot Schijn, te weten dat deze districtsraad in oktober 2009 unaniem besliste om het advies te geven aan de Vlaamse regering om de E313 ter hoogte van Deurne in te tunnelen?

3- Wat gaan jullie ondernemen om de overlast die dreigt in de buurt van de Bremweide en heel de oostrand van Deurne door het aanleggen van nieuwe verkeerswisselaars te voorkomen?

Deurnese N-VA, CD&V en Open VLD stemt tegen extra middelen kinderarmoede

Voorstel tot advies: besteding extra middelen kinderarmoede
In de krant van 11 februari konden we het volgende lezen:

Om de kinderarmoede in Vlaanderen terug te dringen, krijgen 70 gemeenten extra geld van Vlaams minister van Armoedebestrijding Ingrid Lieten (sp.a). In totaal wordt 4,5 miljoen euro verdeeld. Elke gemeente krijgt minstens 25.000 euro. Antwerpen (550.000 euro), Gent (274.000 euro) en Mechelen (143.000 euro) krijgen het meeste geld. 'Van de gemeenten wordt verwacht dat ze een lokaal netwerk kinderarmoede en concrete acties opstarten'
Antwerpen kan dit geld zeker gebruiken, gezien de voorbije besparingen in het sociale middenveld en het hoge aantal kinderen dat opgroeit in armoede in Antwerpen. Een op vier Antwerpse kinderen groeit op in een arm gezin. Deze middelen zijn een extra stimulans voor het stadsbestuur om de strijd tegen kinderarmoede met volle kracht aan te gaan. 
Toch zijn we als Groen waakzaam bij het besteden van dit geld. De valkuil bestaat erin, om bij dergelijke onverwachte extra 's vooral te investeren in ' Quick wins' die aan structurele maatregelen voorbij gaan. Ook het netwerk kan pas een dynamische rol betekenen wanneer de juiste partners aan tafel zitten, en de verschillende partijen gehoord worden.
Een belangrijke hefboom in het bestrijden van kinderarmoede is een goede scholing. Onderzoek van Het Steunpunt Studie en schoolloopbanen wees uit dat Antwerpen trieste koploper is in schoolverlaters zonder getuigschrift, de ongekwalificeerde uitstroom in Antwerpen bedraagt 28%.   Het is onze plicht dit getal terug te dringen opdat we de vicieuze cirkel die kinderarmoede is kunnen doorbreken.  Het district Deurne kent heel wat scholen op zijn grondgebied die met heel veel inzet van de schoolloopbaan een succes willen maken.   Tegelijkertijd zien we dat er serieus bespaard is op de middelen voor schoolopbouwwerk, juist een belangrijke partner voor de scholen om dit succes voor iedereen te garanderen. Daarom stellen wij het volgende advies voor: 
1. Het district Deurne adviseert het college van burgemeester en schepenen de extra middelen structureel in te zetten om de schoolongelijkheid aan te pakken en zo het aantal schoolverlaters zonder getuigschrift terug te dringen. Gebruik deze middelen om te investeren in de waardevolle methodiek van het schoolopbouwwerk.

2. Het district Deurne adviseert het college van burgemeester en schepenen een lokaal netwerk kinderarmoede op te richten waarbij het ouderperspectief, het kinder - en jongeren perspectief en het sociale middenveld een plaats toebedeeld krijgt  en die een belangrijke rol krijgen in het ontwikkelen van maatregelen in de strijd tegen kinderarmoede. De extra middelen kunnen gebruikt worden om de maatregelen uit te voeren.

Groen Deurne mentioned you on Twitter!

     
,
Houd het gesprek gaande.
 
     
Wendy van Dorst
Deurnse meerderheid (N-VA, CD&V en Open vld) stemt advies van @MaesKaren ivm besteding extra middelen kinderarmoede weg. #DRDeu #shame
20 feb. 2014 21:25

  Registreer op Twitter  

19 februari 2014

Dit is waar de Antwerpenaar in 2009 neen tegen zei.

Björn Rzoska tijdens het debat in het Vlaams parlement deze namiddag

18 februari 2014

Tweets van Groen Deurne over Oosterweel, BAM-tracé, mobiliteit

 

 1. Alsnog op korte termijn 2 v/d 5 alternatieven doorrekenen met gedifferentieerde tol kan procedureslag voorkomen
 2. Elisabeth Meuleman heeft gelijk: Meccano + slimme kilometerheffing werd NIET bestudeerd in MER. Groen pleit voor snelle actie
 3. Geretweet door
  "GDF-Suez rolt Belgie voor half miljard euro." Vergeleken met de miljarden die de Fransen met Dexia afschoven op Belgie een faits divers.
 4. Het BAM-tracé, infrastructureel geweld en het democratische draagvlak via
 5. "Dit houdt procedureel geen stand". MER zou MILIEU Effect Rapport moeten zijn, geen MOBILITEITS Effect Rapport
 6. Het cijfer: 7905 NOOIT minder passagiers per maand voor luchthaven Deurne. Schril contrast met overvloedig overheidsmanna voor luchthaven
 7. Geretweet door
  Wat weggestemd werd, wordt nu toch door onze strot en longen geduwd. Luttele tijdwinst gaat boven gezondheid in dit land
 8. Tolheffing Kennedytunnel (= afbetaald) moet nog groen licht krijgen van de Europese Commissie. Was eerder argument om Meccano af te wijzen
 9. Geretweet door
  BBL = Met Oosterweelverbinding negeert Vlaamse regering Europese klimaatdoelstellingen
 10. eerst LORO er uit wegens voorstel tunnel wilden voorstellen, daarna Meccano afgewezen omwille tolheffing Kennedytunnel, nu én tol & tunnels
 11. Geretweet door
  . zet de leugens over verder in het Vlaams parlement: "Antwerpen stemde tegen brug over dokken". (1/2)
 12. Bond Beter Leefmilieu Artikels 12/2/2014 - Weg met de misverstanden over de slimme kilometerheffing
 13. Persbericht stRaten-Generaal - Drie minuten tijdwinst of de gezondheid van 70.000 Antwerpenar… via
 14. In wil u leven, waar "Bolle akkers" belangrijker zijn dan de gezondheid van honderdduizenden mensen?
 15. Geretweet door
  ‘Vlaamse regering moet BAM-tracé in vuilbak gooien’
 16. Geretweet door
  Vervoersgedrag is gewoontegedrag. (proef!) bekijkt invloed op aantal&lengte files. Voor een rationeel debat.
 17. Geretweet door
  "We willen een verschuiving van de heffing, geen bijkomende heffing. Voor veel bestuurders wordt het zelfs goedkoper."