30 november 2014

Stop subsidiëring regionale luchthavens en annuleer tariefverhogingen De Lijn


27 nov, 2014
De Europese Commissie maakte in een voorlopig advies sterk voorbehoud op de constructie rond de luchthavens van Deurne en Oostende. Desalniettemin engageerde begrotingsminister Annemie Turtelboom (Open VLD) en de Vlaamse regering zich al om de luchthavens van Deurne en Oostende te blijven subsidiëren, zelfs als de Europese commissie de structuur als staatssteun zou veroordelen. Dat blijkt uit regeringsdocumenten waar Groen-fractieleider Björn Rzoska de hand op legde.
Björn RzoskaVlaams parlementslid - fractieleider
Groen stelt voor dat de Vlaamse regering zich terugtrekt uit de onrendabele luchthavens, de voorziene 25 miljoen euro gebruikt om de tariefverhoging van de bus- en tramtickets bij De Lijn te annuleren en met het overblijvende budget extra fietspaden aanlegt.
Deze donderdagnamiddag ondervroeg Björn Rzoska de minister van mobiliteit Ben Weyts (N-VA) over zijn standpunt terzake. Het antwoord van Weyts beperkte zich grosso modo tot de stelling dat de luchthaven van Deurne goed zou zijn voor toerisme en dat de Vlaamse regering “niet kon blijven wachten”.
Minister van Begroting Annemie Turtelboom (Open VLD) bepaalde op 23 oktober 2014 dat ze, bij negatief oordeel van de Europese Commissie, die factuur vlotjes doorschuift naar het budget mobiliteit: “gelet op het ontbreken van uitsluitsel van staatssteun of niet met alle gevolgen en risico's vandien, kan ik het begrotingsakkoord verlenen aan de beheershervorming van de regionale luchthavens Antwerpen en Oostende-Brugge - inbreng in natura - mits de mogelijk budgettaire gevolgen van een classificatie als staatssteun binnen de refertekredieten van MOW worden opgevangen”. 
Björn Rzoska reageert: “Turtelboom zei dus eigenlijk: welke ook het oordeel van de Europese Commissie is, de Vlaamse regering doet verder met het subsidiëren van de luchthaven voor zaken-jets. Daarvoor kijkt ze naar het budget mobiliteit. De keuze voor mobiliteitsminister Ben Weyts wordt dus scherp: ofwel een onrendabele luchthaven subsidiëren, ofwel investeren in fietspaden, bussen en trams. Groen stelt voor: Luister naar Europa, stop het subsidiëren van de onrendabele luchthavens. Met de uitgespaarde 25 miljoen euro wil Groen dat de tariefverhoging van tram- en busabonnementen geannuleerd wordt en er in fietspaden geïnvesteerd wordt”.
De gok van de Vlaamse regeringen is groot, want de jurisprudentie van de Europese Commissie (bijvoorbeeld ten aanzien van de luchthaven Charleroi) en een preliminaire inschatting maakt de kans op een negatief definitief oordeel groot. Het Director-Generaal Mededinging van de Europese Commissie schreef in een preliminair advies: “the competent departments of the Directorate General for Competition have come to the preliminary assessment that the planted reorganisation of the regional airports Oostende/Brugge and Antwerp constitutes State aid”. “Het informeel advies van de Europese Commissie toonde dus al een oranje licht”, analyseert Rzoska.
“De regering verhoogde de prijs van tickets voor bussen en trams. De aanleg van fietspaden zal niet gebeuren of met vertraging. Maar om een onrendabele regionale luchthaven te behouden blijft de regering van N-VA, VLD en CD&V hardnekkig en roekeloos gokken met geld van de belastingbetaler. De baten voor de luchthavenuitbater, de risico’s voor de belastingbetaler, dat blijkt duidelijk uit het contract”, reageert Rzoska.

“In plaats van zich steeds verder te engageren zou de Vlaamse regering beter naar Europa luisteren. Als Europa tot de conclusie komt dat het om verdoken staatssteun gaat, dan is het voorstel van Groen dat de Vlaamse regering de luchthavens van Deurne en Oostende sluit, en de vrijgekomen budgetten, 25 miljoen euro, gebruikt om de tariefverhoging van De Lijn te annuleren, zodat de tickets voor bus en tram niet duurder worden. Zelfs dan blijft er nog geld over om in fietspaden te investeren”, besluit Rzoska.

22 november 2014

Deurnese inwoners willen Ringland

Deze middag verzamelden een tweehonderdtal Deurnese inwoners op het Cogelsplein op de Ringlandtour door de districten.
Doel was de mensen te informeren over de mogelijkheden die het Ringlandconcept biedt voor het district Deurne, en dan vooral voor de inwoners van Deurne Noord (rond Ten Eeckhovelei en Bisschoppenhoflaan) die nog zwaarder getroffen zullen worden door het BAM- of Oosterweeltracé.

Vorige donderdag keurde de districtsraad nog een motie unaniem goed waarin gevraagd wordt dat het Ringland haar plan mag komen toelichten.  De vraag van Groen om meteen ook 5000 euro te investeren in een studie die door Ringland uitbesteed zou worden werd helaas weggestemd.
Ringland wil drie cruciale studies uitvoeren: een mobiliteitsstudie voor de verfijning van het mobiliteitsconcept van de overkapping, een leefbaarheidsstudie en een opbrengst- en batenstudie. Het project heeft daarvoor 100.000 euro nodig en zamelt die in bij sympathisanten. Daarom zoekt Ringland 5000 mensen die elk 20 euro willen doneren. Momenteel heeft het project al meer dan de helft van dit bedrag ingezameld.
Groen overhandigde zaterdagmiddag meteen 200 euro.


14 november 2014

Zet de overkapping van de ring op de kaart in DeurneZATERDAG 22 NOVEMBER 2014 16 tot 17.30u

COGELSPLEIN (Turnhoutsebaan), Deurne
Beste,
Wellicht hoorde U al dat Ringland momenteel een infotoer organiseert in alle Antwerpse districten. Op zaterdag22 november vanaf 16u strijkt de Ringlandploeg neer op het Cogelsplein.
Maar laat ons eerst nog even kort samenvatten wat RINGLAND is. Ringland is initiatief van een onafhankelijke groep architecten en stedenbouwkundigen die een oplossing uitgewerkt hebben voor de huidige verkeersoverlast van de Antwerpse Ring. Ze stellen voor de Ring te overkappen, waardoor een gezondere en rustige omgeving gecreëerd wordt, met meer aandacht voor groen, openbare ruimte en trage verbinding tussen kernstad en voorstad (b.v. tussen Deurne en Borgerhout intra muros).  Minder bekend is dat Ringland het verkeer op de Ring ook vlotter organiseert, onder meer door het scheiden van doorgaand snelwegverkeer (dat niet in Antwerpen moet zijn, en wooronder veel vrachtwagens) en stadsverkeer. Bovendien schept het ontwerp ook nieuwe kansen voor stadsontwikkelingen (b.v. inplanting van nieuwe woningen en bijhorende diensten, scholen, sport- en spelvoorzieningen…).
Om dit evenement beter te doen slagen willen we graag beroep doen op zoveel mogelijk VERENIGINGEN, CLUBS, INITIATIEVEN, SCHOLEN EN ACTIEVE BURGERS uit Deurne. Dit omdat we ervan overtuigd zijn dat realisatie van Ringland ook voor jullie een belangrijke positieve impact kan hebben.
Daarom nodigen we U graag uit om die dag aanwezig te zijn op het COGELSPLEIN, en zouden we het erg appreciëren indien U dit initiatief wil kenbaar maken bij de leden of doelgroep van Uw vereniging, b.v. door dit bericht verder te verspreiden bij Uw achterban (via e-mail, facebook of persoonlijk contact…).Indien U dat wenst zijn we ook graag bereid om tot bij U te komen voor meer toelichting over ons initiatief.
Maar er kan nog meer: indien U als vereniging dit evenement ook actief wenst te ondersteunen, zouden we dat ook erg appreciëren. Dit kan b.v. door samen met ons op 22 november op het Cogelsplein een randactiviteit te verzorgen. Heb je een idee, stel het ons voor, dan bezien wij of het kan…
We kijken uit naar Uw reactie en verwelkomen jullie graag op 22 november op het Cogelsplein!
Vriendelijke groeten,

Het team van Ringland-on-tour Deurne
www.ringland.be