10 december 2015

Moet Deurne dan onbestuurbaar blijven?

Dit stuk verscheen als opiniebijdrage in De Morgen van donderdag 10 december

Om met de deur in huis te vallen: het is de ambitie van Groen om in 2018 in de stad Antwerpen een progressieve meerderheid op de been te brengen zodat we van Antwerpen een toonaangevende en duurzame Europese topstad kunnen maken. Onze ideeën over wat er daarvoor moet gebeuren, liggen mijlenver van die van de N-VA.

Ik zal twee voorbeelden geven die me na aan het hart liggen. N-VA wil met de Oosterweelverbinding nog meer autoverkeer en fijn stof naar Antwerpen zuigen, Groen gaat voluit voor de overkapping van de ring en verwerpt een nieuwe snelweg door te stad. En dan kinderarmoede, de schandvlek van Antwerpen die alsmaar uitdeint. Het is hoog tijd dat het stadsbestuur haar ambities en investeringen op dat vlak fors opschroeft.

Groen heeft twee weken geleden een alternatieve begroting voor Antwerpen opgesteld die aantoont dat de stad beleidsmatig en financieel anders en beter kan. Dat is de inzet van de verkiezingen 2018. Daar zal samenwerking tussen de progressieve partijen in Antwerpen voor nodig zijn. In 2017 moeten we daarvoor samen de beste vorm bepalen, dat is inmiddels zo afgesproken.

Wil dat zeggen dat het district Deurne de komende drie jaar onbestuurbaar moet blijven, zoals heel wat progressieve stemmen lijken te vragen? Voor zoveel
politiek cynisme pas ik. De politieke kaarten in Deurne zijn zo geschud dat een progressieve coalitie mathematisch onmogelijk is.

In januari 2015 verloor de coalitie in Deurne haar meerderheid. Sindsdien kan het college van N-VA, Open Vld en CD&V geen beslissingen meer nemen en reed het zich vast. Er kunnen geen investeringen meer gebeuren in straten en pleinen, de verenigingen ontvangen geen subsidies meer. De mensen in Deurne staan in kou. Sommige oppositieleden wreven zich smalend in de handen. Laat de mensen van Deurne het maar eens goed voelen dat ze op de verkeerde partijen hebben gestemd. Op het einde van de rit zullen die kiezers kwaad zijn op de rechtse partijen en voor ons stemmen. Dat komt neer op een verrotingsstrategie om er politiek garen uit te spinnen. Groen heeft nooit aan negatieve politiek gedaan en is ook vastberaden er nooit aan toe te geven.

In Deurne is er geen democratische meerderheid zonder N-VA mogelijk. Ik neem aan dat niemand echt pleit om met het Vlaams Belang een meerderheid te vormen? Vandaar dat Groen Deurne de beslissing genomen heeft om onderhandelingen aan te knopen. We breken daardoor het bestuursakkoord open en brengen een progressieve agenda op de tafel. Gezien de welomschreven bevoegdheden van de districten geloven we ook dat het daar kan. Het is een situatie die trouwens verre van abnormaal is in Antwerpen: zowel sp.a als groen zitten op dit moment in verschillende districtsbesturen samen met N-VA. Slechts op één plek was het mathematisch mogelijk om het zonder te doen, namelijk Borgerhout, en daar hebben we het ook gedaan.

Gezien de samenstelling van de raad was de keuze in Deurne: laten verrotten of een progressieve agenda mee in het beleid brengen. Bij zo'n keuze kiest Groen met veel overtuiging voor het tweede. Daarom zijn de onderhandelingen nu gestart. We zullen wel zien of we in Deurne tot een akkoord kunnen komen dat het district groener, socialer en mooier maakt. Als dat lukt zal op dat moment iedere inwoner van Antwerpen de meerwaarde van Groen in het districtsbestuur merken. En bovendien opgelucht kunnen ademhalen dat er drie jaar impasse is vermeden. En voor alle duidelijkheid: de coalitie in Deurne wordt beslist in Deurne, niet in Antwerpen stad en al zeker niet in Brussel.

De reden waarom Deurne nu plots al deze aandacht krijgt, heeft uiteraard weinig van doen met de plaatselijke situatie. De feiten worden genegeerd (zoals het feit dat een progressieve meerderheid vormen numeriek niet mogelijk is en dat het kartel tussen sp.a en Groen al drie jaar geleden werd stopgezet), het is gewoon een aanleiding om het over iets anders, en toegegeven, belangrijker te hebben: met name de coalitievorming in de stad Antwerpen in 2018 en de nood aan meer progressieve samenwerking. Dat debat staat op de agenda van 2017, en ik kijk ernaar uit. Maar tegelijkertijd neemt Groen haar verantwoordelijkheid voor de inwoners en het middenveld in Deurne, los van alle cynisme en stemmingmakerij. Gelukkig maar.
Wouter Van Besien, voorzitter Groen Antwerpen

07 december 2015

4 ijzersterke redenen waarom Groen Deurne gesprekken start met N-VA in Deurne

gisteren en vandaag konden jullie allemaal lezen en horen dat wij, Groen Deurne, gesprekken opstarten met het huidige bestuur van het district Deurne. Als voorzitter van Groen in Deurne begrijp ik dat dat bij sommige vragen oproept, en daarom geef ik jullie hier onze redenen waarom wij deze stap zetten.
1. De inwoners van Deurne verdienen investeringen én beleid.
Op dit moment kunnen er in Deurne geen beslissingen worden genomen en kunnen er geen investeringen worden gedaan. En daar maken Deurnenaars zich zorgen over. Je kan je daar zoals sommigen over in de handen wrijven. Wij passen ervoor om de komende drie jaar een negatieve campagne te voeren. Voor dat soort cynisme ben je bij mezelf en onze partij aan het verkeerde adres. Wij vinden Deurne EN haar vele verenigingen te belangrijk, en willen daarom dat er beleid wordt gevoerd.
Als wij moeten kiezen tussen Deurne laten verrotten of een progressieve agenda mee in het beleid te brengen, kiezen wij met volle overtuiging voor dat laatste. En deze beslissing is genomen door onze volledige kerngroep.
2. Wij werken niet samen met de racistische partij Vlaams Belang!
De samenstelling van de districtsraad van Deurne ziet er als volgt uit: 12 zetels N-VA, 4 voor Vlaams Belang, 4 Groen, voor Sp.a 3, 3 voor PVDA, 1 voor CD&V, 1 voor Open VLD en 1 onafhankelijke.
De huidige coalitie heeft dus geen meerderheid meer.
PVDA pleit voor een Borgerhouts model, maar dan zullen ze toch eens goed moeten tellen. 29 zetels min 10 progressieve zetels is 19, 5 zetels te kort voor een meerderheid. Een alternatieve meerderheid vanuit de oppositie kan enkel met de onafhankelijke en het Vlaams Belang. En wij, groen, werken niet samen met deze partij.
Na de verkiezingen hebben wij samen met Sp.a beslist om het kartel stop te zetten en als 2 aparte fracties te zetelen. Wij vormen dus al 3 jaar een onafhankelijke fractie in Deurne. Wij gaan nu uit van onze eigen sterkte waar wij in geloven en proberen met een democratische meerderheid Deurne terug op de rails te krijgen.
3. Een groene en sociale agenda op de tafel.
Wij gaan voor inhoud! wij vinden het belangrijk dat ook de progressieve stem van Deurne kan doorwegen op het beleid van ons district. We trekken naar de onderhandelingstafel met zeer duidelijke voorstellen op vlak van onder meer verkeersveiligheid, groene ruimte en een beter sociaal beleid. Meer groen en sociaal beleid is de inzet.
we zullen zien of het tot een akkoord komt, wij hopen en denken van wel. Op dat moment zal iedereen de meerwaarde van Groen in het bestuur kunnen zien en opgelucht ademhalen dat er drie jaar impasse is vermeden.
Om af te ronden nog dit: dit heeft niets te maken met de stad of de verkiezingen van 2018.
Lokale afspraken in Deurne hebben enkel te maken met Deurne en hebben geen enkele impact op hogere niveaus. Het zou PVDA en Sp.a sieren om dit niet als politieke spelletjes te gebruiken. De Deurnenaar verdient echt wel beter.
Op het stadsniveau staat Groen mijlenver af van NV-A en blijven wij hun eerste uitdager en dat zal zo blijven. In het dossier van de overkapping en Oosterweel staan wij nog altijd loodrecht tegenover elkaar. Dit zal enkel veranderen als NV-A van gedachten verandert. Ook over kinderarmoede, de schandvlek van Antwerpen verschillen wij van mening.
En dus, onze agenda voor 2018 is zeer duidelijk: een stedelijke coalitie op de been brengen zonder NV-A, de grootste partij van de huidige meerderheid.
Bob Reijnders - voorzitter Groen Deurne