29 mei 2012

Groen stemde vorige donderdag een motie van Dirk Van Duppen weg over de paperclip

Groen stemde vorige donderdag een motie van Dirk Van Duppen weg over de paperclip. Dit is moeilijk te begrijpen en vraagt wel een woordje uitleg.

De kiezer in Deurne toonde zes jaar geleden zijn ontevredenheid. 43% stemde voor het Vlaams Belang. Er werd een brede coalitie gevormd van Open VLD-Sp.a/Groen-CD&V/NVA . Dat is niet altijd makkelijk werken, want inhoudelijk liggen de standpunten van de partijen erg ver uit elkaar, zeker als het over mobiliteit gaat. Toch hebben we de voorbije jaren getracht om het belang van Deurne in het hele mobiliteitsdebat voorop te stellen. De ganse districtsraad keurde zo een motie goed om de ondertunneling van de E313 te eisen om het lawaai en fijn stof terug te dringen. Ook ondertekenden alle districtsraadsleden (ook die van de ‘BAM-partijen’ - CD&V/NVA en Open VLD) een brief om duidelijk te stellen dat de hele districtsraad gekant is tegen de paperclip wegens de nefaste invloed op de leefomgeving rond het Sportpaleis. Deze brief kwam er na een initiatief van Dirk Van Duppen. Op het laatste moment trok Dirk Van Duppen zijn handtekening terug, tot grote ontevredenheid van alle andere districtsraadsleden.

Vorige donderdag legde Dirk Van Duppen opnieuw een motie voor tegen de paperclip. Hij had daarover niet overlegd met mij. De veelkleurige meerderheid zag niet de nood om opnieuw een initiatief te nemen en verwees naar de brief die een duidelijk standpunt tegen de paperclip bevatte. Dirk Van Duppen had zowel Ademloos als StRaten-Generaal uitgenodigd in de raadszaal. Voor de leden van de ‘BAM-partijen’ in de districtsraad was dat een reden te meer om de motie niet te steunen.

Als ik nu zie hoe deze stemming misbruikt wordt om via Facebook en YouTube Groen en ook mij persoonlijk aan te pakken, stemt mij dat heel droevig. Wat heeft Van Duppen nu bereikt? De PVDA heeft met zijn motie de partijen die tegen het BAM-tracé zijn, uiteengespeeld en kan tussen nu en oktober rondbazuinen dat Groen en Mieke Vogels voor de paperclip zijn en dat de PVDA de enige rechtlijnige partij is. Niets is minder waar: ik ben en blijf gekant tegen het BAM-tracé en uiteraard ook tegen de paperclip. Ik ben zwaar teleurgesteld in Dirk Van Duppen, want hij vergist zich van vijand. Niet Groen, maar de BAM-partijen zullen beslissen over de paperclip.
Op zondag 17 juni organiseert Ademloos een wandeling in Deurne. Vertrek om 15.00 uur aan het speelpleintje aan de Ten Eeckhovenlei

Groen stemde vorige donderdag een motie van Dirk Van Duppen weg over de paperclips. Dit is moeilijk te begrijpen en vraagt wel een woordje uitleg.

De kiezer in Deurne toonde zes jaar geleden zijn ontevredenheid. 43% stemde voor het Vlaams Belang. Er werd een brede coalitie gevormd van Open VLD-Sp.a/Groen-CD&V/NVA . Dat is niet altijd makkelijk werken, want inhoudelijk liggen de standpunten van de partijen erg ver uit elkaar, zeker als het over mobiliteit gaat. Toch hebben we de voorbije jaren getracht om het belang van Deurne in het hele mobiliteitsdebat voorop te stellen. De ganse districtsraad keurde zo een motie goed om de ondertunneling van de E313 te eisen om het lawaai en fijn stof terug te dringen. Ook ondertekenden alle districtsraadsleden (ook die van de ‘BAM-partijen’ - CD&V/NVA en Open VLD) een brief om duidelijk te stellen dat de hele districtsraad gekant is tegen de paperclip wegens de nefaste invloed op de leefomgeving rond het Sportpaleis. Deze brief kwam er na een initiatief van Dirk Van Duppen. Op het laatste moment trok Dirk Van Duppen zijn handtekening terug, tot grote ontevredenheid van alle andere districtsraadsleden.

Vorige donderdag legde Dirk Van Duppen opnieuw een motie voor tegen de paperclip. Hij had daarover niet overlegd met mij. De veelkleurige meerderheid zag niet de nood om opnieuw een initiatief te nemen en verwees naar de brief die een duidelijk standpunt tegen de paperclip bevatte. Dirk Van Duppen had zowel Ademloos als StRaten-Generaal uitgenodigd in de raadszaal. Voor de leden van de ‘BAM-partijen’ in de districtsraad was dat een reden te meer om de motie niet te steunen.

Als ik nu zie hoe deze stemming misbruikt wordt om via Facebook en YouTube Groen en ook mij persoonlijk aan te pakken, stemt mij dat heel droevig. Wat heeft Van Duppen nu bereikt? De PVDA heeft met zijn motie de partijen die tegen het BAM-tracé zijn, uiteengespeeld en kan tussen nu en oktober rondbazuinen dat Groen en Mieke Vogels voor de paperclip zijn en dat de PVDA de enige rechtlijnige partij is. Niets is minder waar: ik ben en blijf gekant tegen het BAM-tracé en uiteraard ook tegen de paperclip. Ik ben zwaar teleurgesteld in Dirk Van Duppen, want hij vergist zich van vijand. Niet Groen, maar de BAM-partijen zullen beslissen over de paperclip.
Op zondag 17 juni organiseert Ademloos een optocht voor mensen met vragen over de leefbaarheid van Deurne en Merksem,een optocht tegen het BAM trace, tegen de paperclip….GROEN Deurne zal er bij zijn !


Mieke Vogels
Districtsraadslid Groen
----------------

Zondag, 17 Juni, 2012 - 15:00
samenkomst Merksem: districtshuis 15:00 u
samenkomst Deurne 15:00 u: speelplein Ten Eekhovelei (GB)
Op zondag 17 juni 2012 wandelen we opnieuw van Merksem en Deurne via het Sportpaleis naar Park Spoor Noord, net zoals op 10 oktober 2009, vlak voor de volksraadpleging.
Dit is een optocht voor mensen met vragen, ondersteund door de actiegroepen Merksem Leefbaar en Deurne Leefbaar.
Bijvoorbeeld: Wil Merksem een nieuw goederenspoor op een hoge berm?
Daartegenover stellen wij: Of wil Antwerpen een overkapte ring?

De Merksemnaren komen samen om 15 uur aan het districtshuis, de Deurnenaren om 15 uur aan het speelplein aan de Ten Eekhovelei. De twee stoeten wandelen langs het Sportpaleis naar Park Spoor Noord. Daar vindt nog een slotmanifestatie plaats.

Stap met ons mee! Breng je vrienden mee, en hang deze flyer aan je raam. Nodig vrienden uit via Facebook via deze link.

24 mei 2012

Bedrijfswagens - De Gedachte - De Morgen

dm column Dave Sinardet is politicoloog aan de universiteiten van Brussel (VUB en FUSL) en Antwerpen (UA). Zijn column verschijnt tweewekelijks.
  •  
    Schaf de fiscale voordelen af voor bedrijfswagens die niet voor het werk nodig zijn en herinvesteer in een daling van de lasten op arbeid
Mijn ochtendritueel kent één gouden regel: nooit de wekkerradio zetten op enkele minuten voor het uur of het half uur. Anders word ik geheid uit mijn slaap gesleurd door de radioreclame, waarvan drie minuten volstaan om meteen weer de gordijnen toe te trekken en de dekens onder te duiken, schuilend voor zoveel wreedheid in dit ondermaanse.

Bijgevolg ontwaak ik nu doorgaans op de tonen van een litanie aan verkeersfiles, die elke dag langer lijkt te worden. Wie het geluk heeft niet mee aan te schuiven, kan zo toch solidair meelijden.

Net zo kon de ochtendlijke Radio 1-luisteraar de voorbije maanden meeleven met de eigenaars van bedrijfswagens, een kleinood dat in menig politiek gesprek aan bod kwam. Dat kwam zo: bij haar zoektocht naar 12 miljard om de Belgische begroting Europa-proof te maken, had de federale regering het aangedurfd om 200 miljoen te vinden in een verhoging van de lasten op bedrijfswagens. Oké, het valt best te begrijpen dat wie zo'n wagen heeft over die maatregel niet in de wolken is en de uitvoering ervan verloopt ook krakkemikkig, maar het gejeremieer deed bij momenten vermoeden dat mensen verplicht werden om dagelijks op handen en voeten naar het werk te kruipen.

Raar genoeg legden ze op de radio nooit een bruggetje tussen de blokjes verkeersinformatie en bedrijfswagens. Nochtans zijn de gebelgde bezitter van een bedrijfswagen en de geïrriteerde chauffeur in de file vaak één en dezelfde persoon. Op de Brusselse ring is een op de twee auto's in de ochtendspits een bedrijfswagen. Volgens transporteconoom Bruno De Borger zou een afbouw van de bedrijfswagens met zelfs maar 10 procent het fileleed al wezenlijk doen dalen. Ze zijn in België veel talrijker dan in andere eurolanden en dankzij de vaak bijgeleverde gratis tankkaart wordt er bovendien meer mee gereden, één keer op drie voor privégebruik.

Dat komt omdat België ook Europees koploper is in het subsidiëren van bedrijfswagens: ze worden in ons land niet te veel maar net te weinig belast. Dat vindt alvast de Europese Commissie, zo lazen we dinsdag in De Tijd. Niet verrassend want de commissie zegt al langer dat we ons belastingssysteem moeten vergroenen. Gek genoeg kwam daarop geen reactie van de opiniemakers en politici die anders elk woord uit de Berlaymont terstond heilig verklaren. Toch wanneer het luidt dat de index moet herzien of de lasten op arbeid verlaagd. Europa blijft een handige supermarkt, waaruit men naar ideologische voorkeur kan shoppen.

Nochtans is het met die Europese aanbevelingen, om het met een politiek cliché te zeggen, niet 'of of' maar 'en en'. Bedrijfswagens lijken zo interessant omdat ze een goedkoop substituut zijn voor loon, waar in ons land veel te hoge lasten op rusten. En dus krijgen werknemers die een opslag willen in euro, er één uitbetaald in 'auto'. Willen of niet. Dit kost de overheid maar liefst 4 miljard per jaar. En zo is het uiteindelijk de belastingbetaler - ook degene die geen bedrijfswagen heeft -die betaalt voor de files waarin hij stilstaat, het fijn stof dat hij inademt en de economische en maatschappelijke schade die dat veroorzaakt.

De oplossing ligt voor de hand: schaf de fiscale voordelen af voor bedrijfswagens, tenzij voor vertegenwoordigers en anderen die ze écht nodig hebben, en herinvesteer de uitgespaarde miljarden in een daling van de lasten op arbeid (dan hoef je niet te wachten tot de economie weer optrekt, zoals vicepremier Vanackere dinsdag verklaarde). Zo beslist de overheid niet langer dat men werknemers best een wagen onder hun achterwerk schuift, maar krijgt iedereen de vrijheid zelf te beslissen wat hij met zijn opslag doet.

Helaas valt dit soort denkpistes blijkbaar buiten het blikveld van regering en sociale partners. Daar zit het echte probleem met het regeringsbeleid. Het is niet zozeer onevenwichtig, maar net té evenwichtig: partijen blijven steken in hun traditionele logica's en belangen waar ze vervolgens een compromis tussen maken.

Het fundamenteel herdenken van de nefaste absurditeiten in ons fiscaal systeem zou nochtans mooi passen in een nieuw en coherent 'verhaal' waarvan wordt gezegd dat partijen er dringend naar op zoek moeten.

Wie daarbovenop ook nog eens de radioreclame aanpakt, wacht zonder twijfel een roemrijke electorale toekomst.

16 mei 2012

150 jaar oude eiken verdienen bescherming

De afsluiting rond de eiken op de Venneborglaan zorgde voor wat opschudding bij een aantal mensen en inderdaad de brave hondenbaasjes moeten altijd boeten voor diegenen die aan alles hun laarzen lappen. Walter Verbruggen is duidelijk. 'Ik verkies het belang van die prachtige 150jaar oude bomen, die met wat geluk nog eens dubbel zo oud kunnen worden, dan het gemak van enkele hondenbezitters. 80 procent van de bewoners staat achter de maatregel.' Eind juni komt er een infovergadering waarop Walter Verbruggen en het districtsbestuur de maatregel zullen toelichten. Hij stelt wel dat het hekwerk er niet voor eeuwig moet staan. 'Beschouw het als een gezondheidskuur.'

zaterdag 19 mei: 25 jaar beschermd landschap Ertbrugge

Domein Ertbrugge, het groengebied dat Deurne met Wijnegem verbindt, wordt al 25 jaar beschermd en dat wordt zaterdag 19 mei gevierd met gratis wandelingen om 10 en 11u. Om 12u is er een picknick op de wei tegenover de ingang van het kasteel. Van daaruit wordt gewandeld naar de slagboom aan de Houtlaan. Daarna gaat het naar de nieuwe trage weg achter kasteel Zwarte Arend in Deurne; daar spreekt districtsvoorzitter Frank Geudens. Beide besturen ondertekenen om 15u een engagementsverklaring.