22 februari 2008

Nakende keuze nieuw Antwerps voetbalstadion (in Deurne?)

Regelmatig verschijnen er berichten over de keuze van een locatie voor een nieuw Antwerps voetbalstadion. Eén van de mogelijke locaties bevindt zich in Deurne, op het terrein van de luchthaven. Maar niemand weet precies waar, noch hoe de inspraak rond dit dossier dat heel wat effect zal hebben op de zo al moeilijke mobiliteit. Daarom vroeg Mieke Vogels de districtsraad van Deurne wat er in Deurne al van geweten is.
Wil Antwerpen meespelen in de organisatie van een eventueel Belgisch-Nederlands WK voetbal in 2018, moet de stad tegen eind 2010 een volledig bouwdossier indienen. Het stadion moet daarbij geschikt zijn voor 40.000 supporters, met de modernste faciliteiten. Oorspronkelijk waren twee locaties gesitueerd in ons district. Eén van de beide locaties de Bosuil verdween wegens te veel ‘Antwerp’ en verkeersproblemen al uit de shortlist van de kandidaat-locaties. Het nieuwe stadion moet de thuisbasis van de twee Antwerpse clubs worden. De beslissing lijkt in een eindfase en wordt gemonopoliseerd door de twee ‘sportschepenen Ludo Van Campenhout en burgemeester Janssens, respectievelijk Antwerp en Germinal Beerschot , en minister van ruimtelijke ordening Dirk Van Mechelen.
Er liggen nog vier locaties op tafel voor zo'n nieuw groot Antwerps voetbalstadion: het Eilandje, Petroleum-Zuid, de Luchthaven en het Rooi, het Vlaamse gewest trekt het dossier steeds meer naar zich toe en vooral minister Van Mechelen gebruikt zijn bevoegdheid van ruimtelijke ordening om het dossier mee te sturen.' Eind april hoopt het Vlaams gewest knopen door te hakken, op basis van de milieueffectenrapporten en mobiliteitsstudies. Dan kan het nieuwe Superstadion ingebed worden binnen de afbakening van het grootstedelijk gebied. Eén van de redenen dat het acht jaar geleden met het Eurostadion misliep, was het getouwtrek tussen GBA en FC Antwerp. Daarom lieten sportschepen Ludo Van Campenhout (Open VLD) én burgemeester Patrick Janssens (SP.A) al uitschijnen dat ook Petroleum-Zuid vlak bij het Kiel niet in de bovenste schuif ligt. Al blijft het één van de locaties, zelfs topkanshebber, die mee onderzocht worden. Het Zand op Linkeroever, een voorstel van GBA, is ondertussen ook afgeschoten omdat het GBA-bestuur naast het stadion woontorens plande en de Beheersmaatschappij Antwerpen Mobiel de site op Linkeroever nog zo'n vijf jaar nodig heeft, als werfruimte voor de bouw van de Oosterweelverbinding. Ook een tweede piste van GBA, op de Wilrijkse pleinen dicht bij het Bouwcentrum, overleefde het niet en zo landen we opnieuw in Deurne, ditmaal niet in Deurne-noord maar bij de terreinen bij de Luchthaven in Deurne -zuid. Een idee dat minister Van Mechelen zelf aankaartte bij het Antwerpse stadsbestuur. De luchthavenlobby ziet deze locatie niet zitten en vindt in minister president Kris Peeters een spreekbuis.
Al deze tegenstellingen worden momenteel gecamoufleerd door ‘objectieve’ milieueffectrapporten en mobiliteitsstudies. Er worden belangrijke beslissingen genomen boven de hoofden van de betrokken districten. Als het nieuwe terrein op de terreinen rond de luchthaven komt zal dit nieuwe verkeersstromen meebrengen op de militaire baan, aan het rondpunt van Wommelgem en dito parkeeroverlast meebrengen in een gebied dat door de aanwezigheid van het shopping centrum van Wijnegem, Makro, Maxi GB…reeds oververzadigd is.
Het wordt tijd dat Deurne van zich laat horen. ? Als er morgen een keuze wordt gemaakt en de consequenties van deze keuze duidelijk worden zal het district het eerste bestuursniveau zijn dat door de inwoners wordt aangesproken op verkeers- of parkeeroverlast.

Kan het college mij antwoorden op volgende vragen:
Werd het districtscollege door het stadsbestuur reeds om advies gevraagd over de locatie van het nieuwe Antwerpse voetbalstadion ?
Werd het district betrokken bij de opmaak van het milieueffectenrapport of de mobiliteitsstudie ?
Wat zal het districtscollege doen om de belangen van de bevolking van Deurne en de leefbaarheid van onze gemeente in deze discussie te laten horen .

Mieke Vogels

21 februari 2008

Fijn wonen in Deurne-Noord


Achttien bewoners van Deurne-Noord tonen in het weekend van 23 en 24 februari dat het wél fijn wonen kan zijn in Deurne-Noord. Buurt in Zicht heeft vijf wandelingen in de wijk uitgetekend. Deurne-Noord lijkt de grijze muis van Antwerpen. Maar voor en achter de gevels wachten soms verrassingen. De Confortawoningen zijn uniek in Vlaanderen, de steegjes met oude bakstenen arbeidershuizen pittoresk. Alle wandelingen vertrekken op zaterdag en zondag om 13.30, 15 en 16 uur vanuit het Cultureel Centrum de RIX. Inschrijven kan alleen telefonisch op 03/641.08.66, elke werkdag tussen 10 en 16 uur. www.buurtinzicht.be.

16 februari 2008

Stad maakt van gronden Ruggeveld tijdelijke speelweide

De groendienst van de stad Antwerpen zal een 2,5 ha groot speelbos-avonturenterrein op Ruggeveld gebruiksklaar maken. Na het maaien van het terrein kan deze oppervlakte gebruikt worden als openbare speelweide.
In het kader van ‘100 jaar scouting in het werkjaar 2006-2007’ ijverden drie scoutsgroepen voor een groot speelbos van 34 ha op Ruggeveld en Immerseel (behoort tot de gemeente Wommelgem). De weide is hier een deel van. De stad gaat akkoord, maar maakt de speelweide toegankelijk voor iedereen en niet enkel voor scoutsgroepen. Zo kan iedereen genieten van de tijdelijke speelweide.
De speelweide is tegen de zomer klaar. De speelweide is een tijdelijke invulling van de site tot er een definitief ruimtelijk uitvoeringsplan is voor het Ruggeveld.
Omdat het terrein gesitueerd is in een reservatiestrook op het gewestplan, pleegde de stad overleg met Wegen en Verkeer van de Vlaamse overheid. Deze gaan formeel akkoord met het gebruiksklaar maken van het terrein als speelweide.

12 februari 2008

Infovoormiddag Oosterweelverbinding in Deurne


INFOMIDDAG OP ZATERDAG 16 FEBRUARI

VAN 10.30U TOT 13.00U

- 2de Ringweg achter de Ten Eekhovelei?
- Bouw van op – en afrittencomplex?
- Wat zijn de gevolgen voor de buurt op vlak van verkeers-, lawaai-, en fijn stofoverlast?
- Wat zijn de gevolgen voor de volksgezondheid?
- Wat zijn de alternatieven en wat kunnen wij hieraan doen?

KOM MET AL UW VRAGEN NAAR DE INFOSESSIE IN ZAAL RIX
de Grijspeerstraat 86, 2100 Deurne.

Sprekers:
- Een vertegenwoordiger van de BAM (Beheersmaatschappij Antwerpen Mobiel), gevraagd.
- MANU CLAEYS en PETER VERHAEGHE (St(r)aten-Generaal) met hun kritiek op de plannen van de BAM en hun alternatief voorstel .
- DIRK VAN DUPPEN (huisarts) over de gevolgen op de gezondheid en levenskwaliteit voor de omwonenden van Deurne-Noord.

INKOM GRATIS

Gelegenheid tot napraten bij een drankje en een hapje.