26 mei 2014

Zondag 8 juni lentewandeling Groen Deurne in de Molenbeekvallei

Zondag 8 juni wandeling o.l.v. een natuurgids in de Molenbeekvallei te Vremde, verzamelen om 9.30 u. op parking skipiste Ruggeveld, per fiets of carpooling. Meer info, klik op de afbeeldingen hieronder

23 mei 2014

Kunstwerk Pomona verdient centrale plaats in Deurne

Het vorige districtsbestuur, waarvan Groen deel uitmaakte,  had een hart voor Deurne.  Ze wilden van het centrum van Deurne een kloppend hart maken met ruimte voor groen, licht, cultuur en ... Kunst.  De Frank Craeybeckxlaan en omgeving zou een metamorfose ondergaan, met als kers op de taart een kunstwerk dat een symbool is voor Deurne: Pomona.  Spijtig genoeg ziet het huidige districtsbestuur dit niet.  Er komt geen masterplan meer, en dus ook geen centraal symbool voor Deurne.  Als reden in de districtsraad werd aangehaald dat ze de kunstenaar zelf naar een geschikte plek lieten zoeken.  Dit vond hij aan de Bosuil.  Inderdaad een mooie plaats, maar weinig centraal. Op die manier blijf het mooie kunstwerk te veel in de schaduw en verstopt voor vele Deurnenaars. Toch begrijpen wij de keuze van de kunstenaar want de situatie aan de Frank Craeybeckxlaan is ondertussen veranderd,  er komt geen hart voor Deurne.  Wie we niet begrijpen is het huidige districtsbestuur, die de kans aan hen laten voorbij gaan om van het centrum van Deurne een echt kloppend hart te maken.  Een gemiste kans, ook voor het kunstwerk Pomona. 

22 mei 2014

Open brief van comité Groen Eksterlaar aan de districtsraad van Deurne

Deurne 7 mei 2014

Districtsraadleden van Deurne, word wakker!


In mei vorig jaar overhandigde het bewonersnetwerk Groeneksterlaar meer dan 3000 handtekeningen aan schepen Rob Van de Velde. De vraag van de ondertekenaars was duidelijk: zorg ervoor dat de site Eksterlaar op een groene en duurzame manier wordt ontwikkeld, conform de visie van het Ruimtelijke Structuurplan Antwerpen. Schepen Van de Velde beloofde rekening te houden met de vragen van de buurtbewoners en startte een overlegtraject op. Nu, meer dan een jaar en ettelijke overlegmomenten later, blijken de woorden van de schepen loze beloftes.

Het Project Eksterlaer van Vooruitzicht en Vespa voor Deurne-Zuid is 13 jaar oud. De vergunningen voor dit project met de bouw van ca.560 woningen werden jaren geleden toegewezen op basis van intussen voorbijgestreefde plannen en studies. Verschillende stedenbouwkundigen bevestigen dat de vergunningen niet meer beantwoorden aan de actuele milieu- en mobiliteitssituatie en woonbehoeftes. Groeneksterlaar verwacht dat vooruitziende politici rekening houden met deze evoluties én met de bezorgdheden van de buurtbewoners. Het is dan ook onbegrijpelijk dat het district er toch voor kiest aan de kant te blijven staan en een verkavelingsproject laat uitvoeren dat niet meer van deze tijd is en evenmin toekomstgericht.

Het vertrouwen van de bewoners rond de Eksterlaarsite (met 3180 mensen die de petitie van Groeneksterlaar ondertekenden) is niet geschonden ... het is helemaal weg!

Wij vragen dan ook dat het District een plan uitwerkt waarbij de groeninvulling in het Eksterlaer project van Vooruitzicht aangepast wordt, rekening houdend met de bezorgdheden van buurtbewoners en opmerkingen van stedenbouwkundigen, zoals geformuleerd tijdens de bijeenkomsten met District, Stad en Groeneksterlaar.

Daarnaast vragen we om concreet werk te maken van de door de heren districtsvoorzitter Wouters en districtsschepen Sekeris beloofde groeninrichting van de buurt rond de Eksterlaar site. Dit zal niet alleen resulteren in een betere stedenbouwkundige integratie van het grootschalige Eksterlaer project, maar moet bovenal zorgen voor een leefbare buurt.

Tot slot vragen wij met klem om onmiddellijk werk te maken van een verbetering van de verkeerssituatie aan de Eksterlaar-versmalling in overleg met de buurtbewoners. De mobiliteitsstudie van 2011, die de mobiliteitsimpact van het Eksterlaer project in kaart brengt, houdt geen rekening met de vele andere bouwprojecten in de omgeving (oa.Residentie Boekenberg, Eksterlaerpark, Residentie Magritte, serviceflats Silsburg en de nabije projecten op grondgebied Borsbeek). Deze opeenstapeling van bouwprojecten zal veel meer verkeer genereren dan wat werd becijferd voor het Eksterlaer project. Dit kan de buurt – en de versmalling aan Eksterlaar- onmogelijk slikken. Moet er een zwaar ongeval gebeuren voordat het District zal ingrijpen?

Het zou een prioriteit moeten zijn voor het District om - zeker voor wat dit deel van de verkaveling betreft - een aanpassing door te voeren om een veiligere doorstroming van het verkeer te voorzien. Wij vragen dan ook om het beloofde participatietraject voor de aanpak van de Eksterlaar-versmalling daadwerkelijk op te starten.
Is er voor de uitvoering ervan vandaag geen budget beschikbaar, dan verlangen wij op z'n minst dat het District een zeer concreet stappenplan voorlegt om de toenemende verkeersstromen in goede banen te leiden. En dit zonder zich te verschuilen achter een logge administratie, ontoereikende financiën of vergunningen die niet gewijzigd kunnen worden.
We vinden het onbegrijpelijk dat het rooien van de karakteristieke esdoorn, het optrekken van een appartementsblok en het creëren van een levensgevaarlijke verkeerscirculatie op de hoek Eksterlaar / August Van Putlei het startschot zijn voor de ontwikkeling van een zogenaamd ‘groene en duurzame woonwijk’.

Wij blijven ervan overtuigd dat we samen tot betere voorstellen voor woonontwikkeling op de site Eksterlaer kunnen komen, die beantwoorden aan de hedendaagse behoeften en inzichten op het vlak van stadsontwikkeling. We reiken hiervoor de hand aan het districtsbestuur en rekenen op uw burgerzin en verantwoordelijkheidsgevoel als raadslid om hieraan mee te werken.Bewonersgroep Groeneksterlaar
Namens 3180 ondertekenaars van een petitie voor een ecologisch alternatief voor Project Eksterlaer evenals de vele andere bezorgde buurtbewoners uit Deurne en Borsbeek
Info.groeneksterlaar@gmail.com

06 mei 2014

Mieke Vogels: de rekening van de verzuiling

zondag 11 meivan 11:00 tot 13:00
De Volkslust
Van Heybeekstraat, 2170 Merksem, Antwerpen

Op zondag 11 mei komt Mieke Vogels in Merksem praten over de gezondheidszorg. In haar nieuwe boek 'De rekening van de verzuiling' tekent ze de weg uit voor het zorgzame Vlaanderen van de 21ste eeuw.

Aan de hand van verhalen uit de praktijk toont dit boek aan dat er met dezelfde middelen meer zorg georganiseerd kan worden als we de verzuilde organisatie in vraag durven te stellen. Deze vraag is vandaag meer dan ooit aan de orde. Door de zesde staatshervorming krijgt Vlaanderen er immers voor miljarden aan zorgbevoegdheden bij. Dit is het uitgelezen moment om het anders én beter te doen.

De rekening van de verzuiling is een directe oproep aan het beleid en werd rijkelijk geïllustreerd met voorbeelden die elke burger aanbelangen.

Groen Merksem nodigt je dan ook met veel plezier uit om met Mieke Vogels het gesprek aan te gaan over de organisatie van de gezondheidszorg.

Wij verwachten je op zondag 11 mei 2014, om 11u in de Volkslust, Van Heybeeckstraat 26. Het einde is voorzien om 13u, waarna we naar Spoor Noord fietsen, waar het Kringloopfestival plaatsvindt.

Tot dan.