03 juni 2017

Verplaatsing infosessie Oosterweelverbinding

Het district Deurne plande op donderdag 8 juni 2017 een infosessie in verband met de Oosterweelverbinding met intendant Alexander d'Hooge. Door onvoorziene omstandigheden is het reisschema van de intendant gewijzigd. Daardoor wordt de infosessie over de Oosterweelverbinding in cc Deurne verplaatst naar dinsdag 20 juni 2017 in plaats van 8 juni 2017.
Op 15 maart 2017 sloten de Vlaamse Overheid, de stad Antwerpen en de actiegroepen een historisch compromis over de Oosterweelverbinding, het radicaal haventracé en de overkapping van de Ring. Wat betekent dat akkoord voor Deurne? Verdwijnt de E313 onder de grond? En wat met de A102 die het rondpunt van Wommelgem verbindt met de E19? Komt er een op- en afrittencomplex aan de Bisschoppenhoflaan? Wat met de beroemde of ‘beruchte’ Hollandse knoop? Op al die vragen geeft de overkappingsindendant Alexander d’Hooge graag een antwoord tijdens een infosessie op dinsdag 20 juni 2017 in cultuurcentrum Deurne.
Praktisch
• Infosessie Oosterweelverbinding
• dinsdag 20 juni 2017 om 20 uur
• CC Deurne Podium, Frans Messingstraat 36, 2100 Deurne

02 juni 2017

WOONWANDELING zondag 11 juni 10 u. - 12.30 u.


Groen Deurne neemt je mee op sleeptouw langsheen diverse woonvoorbeelden in Deurne en Merksem. Gemeenteraadslid Joris Giebens licht het huidige woonbeleid op stadsniveau toe.
Steven Wouters, directeur huurders bij Woonhaven, geeft aan het sociale wooncomplex van de Frank Craeybeckxlaan toelichting over de initiatieven in ons district . Via de arbeidershuizen van Confortawijk wandelen we naar de Azijnbrug waar Districtsschepen Karen Maes de plannen van
het district voor de kanaalzone toelicht. In Merksem worden we ontvangen door Lief Vogels. Bij Samenlevingsopbouw is ze verantwoordelijk voor het project Collectief Goed, een nieuw
coöperatief woonmodel dat goede, betaalbare woningen verhuurt aan kwetsbare gezinnen. Afsluiten doen we bij een drankje met Karin Staes, schepen in Merksem. De totale wandeling bedraagt 4,5 km. Terug naar Deurne kan met bus 33.

Praktisch
start wandeling:
Huurderslokaal Woonhaven
Frank Craeybeckxlaan 44
2100 Deurne

DATUM zondag 11 juni 2017
UUR 10u-12u30

01 juni 2017

Zwemmen in Deurne: er beweegt wat!

Mede dankzij Groen Deurne kunnen alle inwoners van Antwerpen in het toekomstige waterpark aan de Ruggeveld aan een democratische prijs een baantje komen trekken. Voor het gebruik van het baantjesbad zullen ze namelijk dezelfde prijs betalen als nu in het Arenazwembad of het zwembad Groenenhoek in Berchem. Ook voor alle Antwerpse scholen én verenigingen geldt dit stedelijke zwemtarief. We zijn blij dat het stadscollege ons advies hierin heeft gevolgd. 

Maar de komst van een groot nieuw recreatief waterpark brengt nog verschillende andere zaken met zich mee, waar we ons met Groen Deurne zorgen over maken. Welke impact heeft zo’n groot waterpark op de mobiliteit en de parkeerdruk in de omgeving? Op welke manier kunnen scholen gebruik maken van dit nieuwe zwemcomplex? Wordt er in de plannen rekening gehouden met de reeds aanwezige infrastructuur in de omgeving zoals het OLT Rivierenhof, het Wijnegem Shoppingcenter en de verenigingen en evenementen in Park Groot Schijn. Ook op die vragen willen we met Groen dringend een antwoord.


Met Groen blijven wij ook pleiten voor het behoud van het Arena-zwembad. Wij vinden namelijk dat zwemmen laagdrempelig én buurtgericht moet zijn. Volgens de huidige Bloso-normen kampt Antwerpen met een tekort aan zwembaden. Om goed te zijn zouden er drie zwembaden moeten bijkomen. De sluiting van Arena staat hier haaks op. Bovendien vormt het een groot probleem voor de vele scholen die er nu gebruik van maken. Het nieuwe waterpark aan Ruggeveld vormt voor hen geen alternatief want het ligt te ver uit de buurt om er binnen de tijdspanne van een lesuur te geraken. Wij vinden dan ook dat beide dossiers - Arena en Ruggeveld – los van elkaar behandeld moeten worden.