31 oktober 2014

Groen dient unaniem gestemde resolutie uit 2009 in over intunneling E31/E34

In 2009 stemde de Deurnese districtsraad op voorstel van toenmalig Deurnes districtsraadslid Mieke Vogels voor de intunneling van de E313/E34 tussen de rotonde van Wommelgem en de aansluiting op de Antwerpse ring (langs het Rivierenhof).

Vandaag is het de uiterste datum om inspraak te hebben in het kader van het onderzoek naar de effecten van een mogelijke verbreding E313 (kennisgevingsnota en ontwerprapport van de plan-MER over de verbreding van de E313 tussen de Ring en Ranst )

Groen vindt dat de toestand in dit dicht bevolkte deel momenteel reeds dermate slecht is op het vlak van geluidsoverlast en fijn stof dat er hier eerst een grondige sanering dient doorgevoerd te worden vooraleer er elders aan capaciteitsuitbreiding wordt gedaan.12 oktober 2014

Ronde van de Ring.

 Met een honderdtal Antwerpse Groenen werd het hele traject van de Oosterweelverbinding op de rechteroever van de Schelde afgefietst.  Op verschillende plaatsen (Noordkasteel, Lobroekdok, Parking Sportpaleis aan de Ten Eekhovelei, Rivierenhof, Craeybeckxtunnel, ...),  kregen de deelnemers deskundige uitleg over waarom we ons als Groenen zullen blijven verzetten tegen dit megalomane project dat geen rekening houdt met de gezondheid en welzijn van tienduizenden mensen onmiddellijk naast het tracĂ©.  Een volledige overkapping blijft voor ons het doel. Voerden onder andere het woord: Vlaams parlementslid Wouter Van Besien, Kamerlid Meyrem Almaci, Antwerps districtsraadslid Tom Van den Borne