28 mei 2011

Deurne en Merksem samen tegen plannen Albertkanaal

Deurne en Merksem vragen samen de opmaak van een Masterplan voor de herwaardering van de zone Albertkanaal. “Nu primeren bedrijven op mensen.”

Er heerst grote ongerustheid aan beide zijden van het Albertkanaal over de herwaarderingsplannen, die naast het verhogen van de bruggen toch vooral economische drijfveren kennen, zonder veel rekening te houden met de leefbaarheid van het gebied.

Op 19 mei keurde de Deurnese districtsraad unaniem, meerderheid én oppositie samen, een lijst met aandachtspunten goed, waarmee de uitvoerders van de herwaardering van de Albertkanaalzone rekening zouden moeten houden. Een week later deed de districtsraad van Merksem, al even unaniem, dat ook.

De vragen van Deurne

* Het vrijmaken van een deel van de gronden langs het kanaal en een groene verbinding met het water, zodat er een parkzone ontstaat.
* Geen nieuwe weg naast het kanaal.
* Het uitdoven van alle economische activiteit ter hoogte van de wijk Kronenburg.
* Het bundelen van de economische bedrijvigheid aan de oostzijde van de ’brug van den Azijn’.
* Geen aansluiting op de A102!
Het zwaar verkeer en het bestemmingsverkeer moeten afgeleid worden aan de rotonde van Wommelgem over de Houtlaan en de Bisschoppenhoflaan.
* Het ontlasten van het kruispunt aan de Schijnpoort.

Zie ook: CCB Betoncentrale in de Tweemontstraat trekt vergunningsaanvraag in.
zie http://www.ademloos.be/sites/default/files/CCB.pdf

21 mei 2011

Lang leve Deurne: 2012, een ander Deurne is mogelijk

Ons district telt 72.000 inwoners en er is heel wat in beweging! Er worden meer kinderen geboren, en er zijn ook steeds meer Deurnenaars die genieten van hun oude dag. Jonge gezinnen kiezen er voor om in Deurne te komen wonen. En er staat een nieuw park op stapel. Maar om van Deurne een echt groen district te maken is er meer nodig.
Groen! werkte voor de stad een aantal groene krijtlijnen uit: Lang leve de stad!
Meyrem Almaci is ondervoorzitter van het stedelijk partijbestuur en woont in ons district. Zij brengt ons de vijf belangrijke krijtlijnen. We rekenen op jullie om via een brainstorm die krijtlijnen in te vullen voor ons district in een eigen programma voor Lang leve Deurne!

maandag 23 mei 2011, 20 uur
Districtshuis, Maurice Dequeeckerplein 1,
Ingang langs de parking achter het districtshuis
Contact Kristien Dhont tel. 03 324 03 14