15 december 2006

13 december 2006

Progressieve kiezers krijgen geen progressief bestuursakkoord

Het nieuw Antwerps bestuursakkoord blijft op veel punten erg vaag : vooral het kostenplaatje is nog niet rond. Wel duidelijk is dat alle macht in handen komt van enkele superschepenen die ook nog eens zwaar cumuleren. Groen! vreest dat dit de kloof met de burgers en de districten zal verhogen.

Groen! Deurne duidt Walter Verbruggen unaniem aan als Deurns districtschepen voor de komende 6 jaar.

De leden van Groen! Deurne willen met deze keuze Walter Verbruggen belonen voor zijn inzet en werk als districtschepen gedurende de voorbije 6 jaar.

Groen! Deurne vraagt de onderhandelaars de volgende 5 belangrijke punten op de onderhandelingstafel te brengen en te verdedigen:

1. Deurne jumeleert met Kyoto
Deurne neemt het voortouw om de milieudoelstellingen van Kyoto te realiseren. De nieuwe woonwijk Eksterlaar wordt een energiezuinige wijk.

2. Samen leven in verschil
De helft van de kinderen in Deurne wordt geboren in een gezin waar Nederlands niet de moedertaal is. De toekomst voorbereiden is investeren in het samen leven met mensen van andere culturen in straten, op pleinen, in scholen, enz.

3. Meer leefkwaliteit, minder lawaai
Deurne wordt “omringd” door drukke snelwegen. Dag en nacht raast het verkeer steeds luider door Deurne. Nieuwe bewoners aantrekken of echt genieten van het Rivierenhof betekent consequent investeren in geluidswerende maatregelen en geluidschermen.

4. Meer bloemen, vlinders, en VOGELS
Groen! Deurne pleit voor een ecologisch evenwicht. Het stadsbos Ertbrugge, een speelbos naast ’t Schijn en een buurtpark aan het Albertkanaal geven extra zuurstof aan de bewoners.

5. Een brug tussen stad en district
Groen! Deurne wil de ring oVERBRUGGEN zodat de kloof tussen Borgerhout en Deurne wordt gedicht. Zo komt er nieuwe open ruimte om te wandelen, fietsen of te sporten.

Luc Wellens,
Voorzitter Groen! Deurne

10 november 2006

Mieke Vogels blijft zetelen in districtsraad Deurne

Mieke Vogels kiest voor een zitje in de districtsraad van Deurne. In de Antwerpse gemeenteraad staat ze haar plaats af aan Erwin Pairon. De afscheidnemende schepen zal samen met Freya Piryns de groene tweemansfractie vormen. De Antwerpse groenen zaten woensdagavond rond de tafel om de afgelopen gemeenteraadsverkiezingen te evalueren. Een van de belangrijkste conclusies was dat Groen! de komende zes jaar meer aandacht moet besteden aan de negen districten.

Bouw ecologische zwemvijver Boekenbergpark kan starten

De rechtbank oordeelde gisteren dat de klagers tegen de ecologische zwemvijver in het Boekenbergpark ongelijk hadden. Volgende week is er overleg met de aannemer over de start der werken.
Groen! Deurne is verheugd dat er eindelijk een einde komt aan deze soap. Lees hieronder het persbericht van het kabinet van schepen Chantal Pauwels.


10 11 2006

Werken aan ecologische zwemvijver Boekenberg kunnen starten Rechtbank van eerste aanleg verwerpt protest enkele buurtbewoners

Met een jaar vertraging kunnen de werken aan het openluchtzwembad Boekenberg dan toch van start gaan. Daartoe besloot de Antwerpse rechtbank van eerste aanleg vanmorgen. Het stadsbestuur zet nu alles op alles om het gerenoveerde zwembad te openen tegen de zomer van 2007.

Op 25 februari '05 besloot het stadsbestuur om het openluchtzwembad Boekenberg Vlaremconform te maken en om te bouwen tot een ecologische zwemvijver. Op 27 maart '06 verkreeg het stadsbestuur daarvoor een bouwvergunning. Op 5 april '06 dienden een aantal bewoners van de Van Baurscheitlaan bij de rechtbank echter een eenzijdig verzoekschrift in met de vraag om de start van de werken te verbieden. Daarop werd onmiddellijk aan de stad bevolen om de werken stop te zetten. Op 27 april '06 dienden die buurtbewoners bij de Raad van State eveneens een verzoekschrift in met de vraag om de afgeleverde bouwvergunning te schorsen.

Na bijkomend onderzoek ontving het stadsbestuur op 27 juni '06 een nieuwe bouwvergunning. Ondanks de meer dan 2000 handtekeningen van buurtbewoners - die met de bouw van een ecologische zwemvijver instemden - stapte een handvol buurtbewoners in de zomermaanden opnieuw naar de rechtbank om de start van de werken nogmaals te verbieden en de (nieuwe) bouwvergunning te schorsen.

Op 20 oktober jl. verwierp de Raad van State reeds de aanvraag van de buurtbewoners tot schorsing van de bouwvergunning. Ondertussen hadden de buurtbewoners aan de rechter ook een heropening van de debatten gevraagd. Vandaag besloot de rechtbank van eerste aanleg echter dat er geen aanleiding was om het debat te heropenen aangezien het volgens de rechter geen nieuw feit betrof. In ditzelfde vonnis vernietigt de rechtbank meteen ook de eerdere besluiten van de rechter om de start van de werken te verbieden. De vraag van de buurtbewoners werd daarbij als ongegrond bevonden.

Dit betekent dat het stadsbestuur -met een jaar vertraging - eindelijk met de werken voor een ecologische zwemvijver in het Boekenbergpark kan beginnen. Om de start van de werken te plannen, zitten de verschillende stadsdiensten reeds begin volgende week samen. De tegenpartij kan nog in beroep gaan tegen deze beslissing maar het is de bedoeling van het stadsbestuur om de ecologische zwemvijver te openen tegen de zomer van 2007.

Meer info over dit persbericht:
Kabinet Schepen Chantal Pauwels (klik op de titel van dit bericht)

04 november 2006

Klagers zwemvijver Boekenberg voerden verkeerde procedure

De kortgedingrechter bij de Raad van State oordeelde dat de klagers tegen de ecologische zwemvijver in het Boekenbergpark de foute procedure volgden.

Het komt er op neer dat er niet had moeten gevraagd worden zich uit te spreken over de gegrondheid van de vordering tot vernietiging of schorsing van de vergunning, maar over de gegrondheid van de middelen die daarbij aangevoerd werden.

Het verschil zit hem in een klein hoekje. Een uitspraak over de schorsing zelf (over de grond van de zaak dus), laat doorgaans tussen vijf en vijftien jaar op zich wachten; een uitspraak over de gegrondheid van de middelen slechts enkele weken.

De Raad van State was zo vriendelijk toch een arrest af te leveren, maar dan alleen om te melden dat de verkeerde procedure was gevolgd in het kader van een kort geding voor de rechtbank in eerste aanleg. Op 9 november heropent de rechter de debatten.

27 oktober 2006

Uitspraak rechtbank 1e aanleg over zwemvijver Boekenbergpark uitgesteld

De uitspraak van de Antwerpse rechtbank van eerste aanleg over de ecologische zwemvijver in Boekenbergpark is uitgesteld tot 9 november.

In de zaak van de bouwvergunning voor de ecologische zwemvijver in het Boekenbergpark waartegen 3 bewoners van de Van Baurscheitlaan naar de rechter stapten is er nog geen uitspraak. In juni kreeg de stad een nieuwe, aangepaste, bouwvergunning. Uitspraak in die zaak wordt dus begin november verwacht. Bij de Raad van State hebben diezelfde bewoners ondertussen de vernietiging gevraagd van de bouwvergunning voor de zwemvijver. Ook op deze uitspraak blijft het voorlopig wachten. Het advies van de auditeur was alvast positief voor de stad. Intussentijd blijft het stil in het Boekenbergpark. Tot groot ongenoegen van de Deurnese IJsberen en omwonenden die graag snel een nieuwe zwemgelegenheid in het Boekenbergpark zien.

21 oktober 2006

Een "rondje" voor de tram in Deurne


Het stadsbestuur besliste gisteren dat ze principieel akkoord gaan om de keerlus voor de tram in de Boekenberglei te vervangen door een ‘rondlus’ Cruyslei-Boekenberglei-Gitschotellei.
Het idee om de keerlus te vervangen door een ’rondlus’ kwam er in overleg met De Lijn, het district Deurne, de verkeerspolitie en TV SAM (Studiegroep Antwerpen Mobiel).
De stad wil als regisseur van het openbaar domein en in het kader van de tramdoortrekking naar Borsbeek een ontwerp laten maken voor Gitschotellei-Drakenhoflaan-Boekenberglei. Dat ontwerp kan dan dienen als basis voor de verdere uitwerking van het dossier door TV SAM.
De mogelijkheid om de keerlus in de Boekenberglei te vervangen door een ‘rondlus’ Cruyslei-Boekenberglei-Gitschotellei (of omgekeerd) biedt heel wat voordelen:
• De doortrekking van de tram in de Gitschotellei kan een eerste aanzet zijn om een tram door te trekken naar Borsbeek, wat past binnen het Masterplan en het s-RSA.
• De hinderlijke keerlus in de Boekenberglei kan verdwijnen.
• Het tramverkeer in de Cruyslei vermindert aangezien tramlijnen 8 en 11 er op korte termijn nog maar in één richting door moeten rijden.
• Dit project kan als hefboom gebruikt worden om een gedeelte van de Gitschotellei/Drakenhoflaan opnieuw aan te leggen.
De plannen die vrijdag werden goedgekeurd, moeten de volgende maanden concreet worden gemaakt. De eerste resultaten zullen niet zichtbaar zijn voor de zomer van 2007.

19 oktober 2006

Buurt aan de beurt in de Van Steenlandtstraat en omgeving

De Van Steenlandtstraat en omgeving krijgen vanaf maandag een opknapbeurt dankzij een Buurt aan de Beurt-actie. Buurtscholen en buurtbewoners gaan samen het zwerfvuil in de straten te lijf. De actieweek wordt afgesloten met een Halloweenfeest.

Heel de week staan de Van Steenlandtstraat en omgeving op stelten in het kader van Stadsplan Veilig. Er wordt van maandag 23 tot zaterdag 28 oktober extra aandacht geschonken aan verkeersveiligheid en overlast. Een week lang is er verhoogd toezicht, zowel in uniform als in burger, en zullen verscheidene stadsdiensten het straatmeubilair herstellen, rioolkolken reinigen, grof huisvuil ophalen, straten vegen, onkruid verwijderen en zwerfvuil opruimen. Op dinsdag 24 en woensdag 25 oktober wordt het grof huisvuil in de hele wijk opgehaald. De kga-wagen staat op woensdag 25 oktober van 17 tot 20u op het Van Havreplein.


Basisscholen De Linde en SIBLO Morck-hoven laten hun leerlingen fietsvaardigheden oefenen, terwijl de politie de fietsen komt controleren. Vrijdag trekken de leerlingen van SIBLO Morckhoven de straat op voor een zwerfvuilactie. De buurtbewoners doen hetzelfde op zaterdag 28 oktober. Ze verzamelen vanaf 9u aan jeugdhuis Josto in de Herrystraat. Om 'proper' af te sluiten, organiseert de bewonersgroep van de Van Steenlandtstraat op zaterdagnamiddag in De Linde een Halloweenfeest in samenwerking met de buurtscholen en andere organisaties. Voor de kinderen is er een workshop 'halloween-knutselen'. Van 17 tot 18.30u trekken ze, gelaarsd en gemutst en onder muzikale begeleiding, in stoet door de buurt. Het feest wordt afgerond om 20u.

06 oktober 2006

Het VB liegt! Willen zij een zwemvijver of niet?

Eens te meer blijkt het Vlaams Belang vlakaf te liegen in hun propaganda.
Daarin stond te lezen dat de omvorming van het zwembad in het Boekenbergpark tot zwemvijver zo snel mogelijk dient gerealiseerd te worden.
Nochtans is het de zesde kandidaat op hun districtsraadslijst die naast twee (!) andere buren het project nu al meer dan een half jaar tegenhoudt door elke maal er een moeizaam compromis uit de bus komt opnieuw naar de Raad van State te stappen.
Gisteren werd er in die zaak gepleit en liet mevr. Pooters (zesde plaats VB district Deurne) in haar kaarten kijken: "Ons huis is meer waard zonder zwembad". Met andere woorden: "eigen volk eerst" is eigenlijk "eigen financieel belang eerst".
Welke toekomst is er voor Deurne met deze partij? Is er voor deze partij een toekomst in Deurne?
Positieve projecten (vooral als ze een initiatief van een groene schepen zijn) mogen geen succes hebben. U kiest zondag toch ook?

30 september 2006

Een groene stem is meer dan ooit een strategische stem

een rechts verhaal of groen en sociaal (annickske nikske)
Op 8 oktober staat er veel op het spel. Het zijn geen burgemeestersverkiezingen, maar gemeenteraadsverkiezingen. De vraag is vooral welke ploeg Antwerpen de komende zes jaren zal besturen. Groen! roept daarbij de Antwerpenaren op om de verrechtsing in deze stad te stoppen, ook de sluipende verrechtsing van meerderheidspartijen.

Sommige voorstellen van liberalen en christendemocraten laten aan duidelijkheid immers niets te wensen over: terugdraaien van het milieubeleid, geen extra autovrije zones, geen nieuwe sociale woningen in de stad, een vestigingsverbod voor arme mensen in probleembuurten, actieve jacht op illegalen en deur-aan-deur-controles met politie. Het is niet meer alleen Dewinter die dit verdedigt. De toenemende druk van extreemrechts heeft ertoe geleid dat ook democratische partijen als CD&V/NVA en VLD steeds verder naar rechts opschuiven. Die maakten er de afgelopen maanden ook geen geheim van dat ze Groen! uit het stadsbestuur willen. De enige manier om die ruk naar rechts tegen te houden, is een sterke groene fractie in de gemeenteraad en in het bestuur.

Patrick Janssens zet zich als burgemeester boven de partijen. Als de wijzer op de weegschaal probeert hij de Antwerpse politiek in balans te houden.
Maar door de verschuiving van VLD en CD&V/NV-A naar de rechtse kant van de weegschaal, is er meer dan ooit voldoende tegengewicht nodig.

Wie een zo progressief mogelijke bestuursploeg rond burgemeester Janssens wil, kan er dus beter voor zorgen dat Groen! in het schepencollege blijft.
Want anders dreigt Patrick Janssens het beleid te moeten uitvoeren van Philip Heylen, Bart De Wever en Dirk Grootjans.

De keuze is duidelijk. Een bestuursploeg zonder Groen! dreigt vervaarlijk naar rechts over te hellen. Dat willen we voorkomen. Omdat we een evenwichtige én zo progressief mogelijke ploeg willen voor ’t stad. We willen een stad die voorrang geeft aan voetgangers, fietsers en openbaar vervoer, die werk maakt van meer groen. Een warme en duurzame stad willen, die kiest voor solidariteit, ook met de zwaksten. Die een gezonde toekomst geeft aan al haar bewoners ongeacht hun inkomen of hun herkomst. Daarvoor gaan we in deze laatste week.
Daarom is een groene stem meer dan ooit ook een strategische stem.

21 september 2006

Stem van buurtbewoners wordt eindelijk gehoord

Er zijn enkele doden te veel gevallen, maar de al in 2004 na het zoveelste dodelijk ongeval geëiste maatregelen zullen dit jaar nog uitgevoerd worden. Het laatste dodelijk ongeval dateert van 30 juni dit jaar. Tussen de Van Strydoncklaan en het kruispunt met de Ruggeveldlaan zal de Boterlaarbaan op 1 rijstrook in elke rijrichting gebracht worden. Daarmee zal de kans op ongevallen met voetgangers en fietsers die de gewestweg oversteken drastisch verminderen. Immers, vaak stopte de bestuurder op de eerste rijstrook, maar reed de wagen op de tweede rijstrook gewoon door. Door deze maatregel zal de snelheid die maximaal 50 per uur was misschien ook meer gerespecteerd worden. Dat diegenen die die maximum snelheid al niet te nauw namen en nu ongetwijfeld zullen klaarstaan om hardop te gaan roepen dat hun vrijheid beperkt wordt maar eens nadenken over het leed dat (de familie van) de slachtoffers werd aangedaan.
Later bij de herinrichting van tramterminus 24 zal ook nog de Van Strydoncklaan zelf aangepakt worden.

13 september 2006

Deurne Durven Dromen (1): samen het plein op.

Samen het plein op
Vrijdag 15 september op het Bisthovenplein. Er wordt een voet- of basketbalwedstrijdje georganiseerd en kandidaten praten met buurtbewoners over het wel en wee van hun wijk.
Meer info:
http://www.deurnedurft.be

06 september 2006

Heeft Freya een gladde tong?


Nu zaterdag 9 september gaat de Groen! campagne voor de stad echt van start.

Freya Piryns geeft een groot feest in Zurenborg. Voor haar verjaardag. Maar ook om alle mensen die op de lijst staan van de stad of de districten alvast te bedanken voor hun engagement.

Ook jij bent van harte welkom!

We verwachten je zaterdag 9 september vanaf 19u.30 op de Draakplaats te Antwerpen.
Het feest is in open lucht rond en om, en indien nodig onder de spoorbrug.

Groen! wil blijven wegen op het beleid in deze stad, wij willen blijven garant staan voor een progressief beleid. Zonder Groen! in het bestuur dreigt er een forse verrechtsing in de stad. Er staat veel op het spel.

En het zal plezant worden natuurlijk.
Met:
Stand-up comedian Sammy Deburggraeve
Trixie Whitley
Inserted (= Antwerpse hiphop)
Presentatie: Vitalski

Tot dan!

18 augustus 2006

Verkiezingsdebat Jeugdraad Deurne en jongerenenquête

Zin om te laten weten wat voor jou écht belangrijk is? Of wil je uitpluizen wat al die politieke partijen eigenlijk te bieden hebben? Vul dan de jongeren-enquête in (klik op de titel van dit bericht) en/of kom naar het verkiezingsdebat!
Omdat het belangrijk is dat jongeren weten waarvoor de politieke partijen staan, organiseert de Jeugdraad van Deurne op vrijdag 15 september 2006 een verkiezingsdebat in ontmoetingscentrum Den Tip.

08 augustus 2006

Groen! Deurne dient bezwaar in tegen verkaveling Eksterlaer

GROEN! Deurne diende vandaag een bezwaarschrift in tegen de nieuwe verkavelingsplannen voor het project “Eksterlaer”, gelegen te Deurne, ingediend door Px3 - Vooruitzicht.


Onze argumenten zijn de volgende:

1- Van bij het begin werd door onze fractie in de districtsraad van Deurne gevraagd (en nadien geadviseerd aan het schepencollege van de stad Antwerpen) om 1/3de van de totale oppervlakte open en groen te behouden. We bespraken met de ontwerpers mogelijkheden om grote open vlakten te creëren met behoud van zoveel mogelijk bomen en groen. Reeds van bij het eerste ontwerp werd hieraan geen gevolg gegeven, want men rekende de privé-tuinen en de grote waterpartij ook bij “openbaar groen”.

2- De waterpartij, ingepland om de afloop van het regenwater te kunnen regelen en opvangen, is naar onze mening te groot en onveilig. We steunen een andere oplossing, namelijk het inplanten van ondergrondse waterreservoirs met overloopsystemen naar de bestaande rioleringen.

3- Het aantal woningen, in het begin geschat op maximum 360, bedraagt nog steeds meer dan 500 wooneenheden. Dit is naar onze mening in deze dichtbevolkte omgeving te veel! We stellen voor om een aantal woningen te schrappen en in het midden van het gebied een open plein te voorzien dat gebruikt kan worden voor sociale contacten en buurtfeesten.

4- We blijven ook bezwaar aantekenen tegen de geplande aanleg van de verlengde Constant Jorislaan. Oorspronkelijk werd deze straat zo gepland dat de gronden achteraan van de eigenaars van de straat Eksterlaar ook in aanmerking kwamen als bouwgrond. Door allerlei vreemde bochten werd een ander traject van de Constant Jorislaan voorgesteld en werd een compromis voorgesteld aan de eigenaars van de woningen van Eksterlaar. We denken dat het - louter vanuit ruimtelijke overwegingen al - beter is dat de Constant Jorislaan doorgetrokken wordt zoals oorspronkelijk gepland. We willen daarover ook de echte en juiste informatie verkrijgen. Natuurlijk begrijpen we de keuze van de projectontwikkelaar, maar we geven hier de voorkeur aan de beste ruimtelijke ordening!

5- Tot slot dienen we bezwaar in tegen de nog steeds te volumineuze woontorens achter de appartementsgebouwen van de Dascottelei.We denken dat er een verbetering is met dit nieuwe plan, maar onvoldoende om onze goedkeuring te geven. We hopen dat er rekening wordt gehouden met onze bezwaren en dat dit project mag evolueren naar een mooi, toekomstgericht, ecologisch en sociaal verantwoord project.

Walter Verbruggen, districtsschepen Groen! Deurne
Luc Wellens, voorzitter Groen! Deurne

28 juli 2006

Boskapping in eerste stukje Fort III begonnen, bezetting gaat voort

meer dan 12 boomhutten werden gebouwd Dat het bos op Fort III bij onze Borsbeekse buren ons nauw aan het hart ligt, is wellicht bekend. Daarom ondersteunen we mee de actie tegen de dreigende kapping volgende week. Vanaf zondag 30 juli 20u. permanente bewaking van het bos. Klik op de titel van dit bericht voor meer informatie. Breng eens een bezoekje ter plaatse.
Groen! Borsbeek, Groen! Mortsel, Groen! Antwerpen en de Vlaamse Groene parlementsleden Jos Stassen en Rudi Daems hebben donderdagmiddag 10 augustus nog eens de puntjes op de i gezet inzake het standpunt van Groen! over het vliegveld van Deurne. Klik hier om de volledige tekst te lezen.

25 juli 2006

Tweede aangepaste bouwvergunning zwemvijver weer geschorst

Een drietal (!) buurtbewoners zijn er opnieuw in geslaagd om de tweede, aangepaste bouwvergunning voor de ecologische zwemvijver in het Boekenbergpark te doen schorsen. Nochtans had de stad de omstreden parkingang geschrapt. Het wordt stilaan duidelijk dat deze enkelingen enkel de definitieve sluiting op het oog hebben. Dat zij in de minderheid zijn bewijst het feit dat in juni de IJsberen er nog in slaagden om op korte tijd ruim 1800 handtekeningen vóór een zwemvijver te verzamelen.


Foto’s Thomas LEGRÈVE

Het is bijzonder erg om vast te stellen dat in deze hete zomer het zwembad van De Molen al enkele keren overbevolkt met zwemlustigen was, terwijl in Boekenberg enkel de algen en de muggen plezier aan dit warme weer beleven.

15 juli 2006

Fietsen in 2 richtingen in Deurnese straten

tweerichtingfietsen in enkelrichtingstraten
Het district Deurne zet haar fietsvriendelijk beleid verder. In verschillende straten in Deurne wordt binnenkort het beperkt eenrichtingsverkeer (BEV) ingevoerd. Dit wil zeggen dat fietsers in deze eenrichtingsstraten tegen het andere verkeer in mogen rijden. Het gaat om eenrichtingsstraten met een minimum rijbaanbreedte van 3 m en waar de toegelaten snelheid maximaal 50 km per uur bedraagt.
Het beperkt eenrichtingverkeer wordt ingevoerd in de Jos Van Geellaan en de Karel Palmsstraat in het district Deurne.
Beperkt eenrichtingsverkeer biedt fietsers het voordeel dat ze geen omwegen moeten maken of dat ze geen drukke wegen moeten nemen waar sneller wordt gereden. Om toegankelijk te zijn voor fietsers in de tegenrichting, moeten eenrichtingsstraten echter eerst voorzien worden van een speciale signalisatie. (Klik op de titel van dit bericht om er meer over te lezen)

13 juli 2006

Elektronische borden waarschuwen voor flitspalen

Vóór de flitspalen op de Ruggeveldlaan in Deurne komen er borden die de automobilist moeten verwittigen of ie al dan niet te snel rijdt. De geel-zwartgeverfde palen staan er al. "Die waarschuwing kan simpel in de vorm van 'U rijdt te snel'. De camera die wat verderop staat, zal flitsen als je je snelheid niet hebt aangepast", legt de verkeerspolitie uit. "Met die openheid willen we mensen, die te snel rijden, sneller laten weten dat ze in de fout zijn gegaan. Hoe vlugger dat gebeurt, hoe effectiever een snelheids- camera is. Want daaraan schort het dikwijls omdat een pv lang onderweg is."
Antwerpenaars koppelen snelheid in het verkeer steeds meer aan gevaar. Uit de verkeersenquêtes van 2003 en 2005 blijkt dat ze vierkant achter het beleid van de politie staan. 93% van de bevolking steunt dat beleid. In 2003 wist een kwart van de bevolking dat snelheidshandhaving een prioriteit is van de verkeerspolitie. In 2005 groeide dat percentage tot 47%. Misschien is dat wel normaal als je ziet dat de subjectieve pakkans is gegroeid van 45% naar 54%. Ook op de Bisschoppenhoflaan staan er camera's die binnenkort in werking gesteld zullen worden.
Deze twee wegen zijn berucht om de zware verkeersongevallen die er in het verleden plaatsvonden. Dikwijls was de oorzaak overdreven snelheid, wat de gevolgen van een ongeval zeker als er zachte weggebruikers bij betrokken waren dramatisch verzwaarde.

03 juli 2006

Skatepark voor Ruggeveld

Deurne krijgt een volwaardig skatepark aan de overdekte rolschaatsbaan aan de Ruggeveldlaan. Het stadsbestuur gaf toestemming aan de districtsraad van Deurne om het skatepark op deze plek te installeren.
Het nieuwe skatepark komt op de locatie waar vroeger al eens een skateramp stond. Het toekomstige skatepark zal van betere kwaliteit zijn en het sportieve aanbod en de aantrekkingskracht van de Ruggeveldsite verhogen. Ruggeveld is goed bereikbaar voor kinderen en jongeren die te voet, met de fiets of met het openbaar vervoer komen.
De jeugddienst van Deurne zal in overleg met de skaters de skatetoestellen kiezen. Verwacht wordt dat de bouw van het skatepark in het voorjaar van 2007 start. Volgende week wordt ook de eerste steen gelegd van het nieuwe skateterrein in het stadspark. Deze infrastructuur is normaal eind september rond.

19 juni 2006

Deurne Durft: kartellijst sp.a-spirit-Groen! voorgesteld

Frank Geudens trekt in oktober de lijst van het progressieve kartel SP.A-Spirit-Groen! Gisteren heeft het kartel ook de andere kandidaten voorgesteld. Op twee staat de Animo-voorzitster in Deurne, Wendy Van Dorst (SP.A), op drie gevolgd door huidig districtsschepen Walter Verbruggen (Groen!). Waldo De Waele (28) lid van de Deurnese jeugdraad en provinciaal voorzitter van Jong Groen! staat op plaats 6.
Spirit wordt vertegenwoordigd door Arfan Saber op plaats zeven. Vlaams parlementslid Mieke Vogels (Groen!) duwt de eerste kolom van de lijst op plaats veertien. Uittredend districtsvoorzitter René De Preter en Vlaams minister Kathleen Van Brempt (beiden SP.A) duwen de lijst. Met 32 procent van de kandidaten tussen 18 en 35 jaar, bereikte het kartel een mooie leeftijdsmix: 57 procent is tussen 36 en 60 jaar en 12 procent boven de 60 jaar. De jongste kandidaat, Seppe De Blust, is achttien jaar en de oudste, Rik Neudts (Groen!), is 86 jaar. (klik op de titel van dit bericht voor het volledige programma)

14 juni 2006

Luchthaven Deurne: de verborgen agenda. Van veiligheidszone naar bedrijvenzone

Miskenning van de elementaire principes van een ‘goede ruimtelijke ordening’

Met deze bewoordingen hielden Groen!e mandatarissen uit de regio Antwerpen (Antwerpen, Borsbeek, Mortsel) vandaag een persconferentie om onder andere de ondoorzichtige procedure rond het plan-MER (milieu effecten rapportering) en de onnodige bomenkap op het Fort van Borsbeek aan te klagen.
Lees de volledige perstekst door op de titel van dit bericht te klikken.

Maak van je straat een "Zonderhaatstraat"

maak van je straat een 'zonderhaatstraat'

08 juni 2006

Bezoek de infosessies over tramverlengingen Deurne-Wijnegem

infosessies verlening tramlijn Deurne-Wijnegem
De werken aan de tramlijn Mortsel-Boechout en tramlijn Deurne-Wijnegem komen naderbij. Om u optimaal te informeren over deze tramverlengingen organiseert BAM diverse infosessies, waarbij dieper ingegaan zal worden op de geplande werken aan de tramlijnen. Op 9, 15 en 22 juni vinden de informatiesessies plaats in het kader van de tramverlenging Deurne-Wijnegem. (klik op de foto of de titel voor meer informatie

28 mei 2006

Wat heeft men in petto met het vliegveld van Deurne?

De luchthaven van Antwerpen wordt verder uitgebouwd. Eerst moet er een milieueffectenrapport (MER) gemaakt worden. De Vlaamse overheid vraagt aan iedereen zijn mening over welke effecten op het milieu ze moet onderzoeken.

Eerst geeft een ‘kennisgevingsrapport’ een overzicht van wat er in de omgeving van de luchthaven allemaal kan onderzocht worden: gezondheid, veiligheid, bodem, lucht, geluid, …

Het rapport ligt tot 22 juni 2006 ter inzage.

18 mei 2006

26 mei, stille mars in Antwerpen: 'Het verdriet is van A'

De zinloze moorden op Luna en Oulemata, de aanslag op Solvin. Geweld van die proporties laat ons sprakeloos. Het had niet mogen zijn. We moeten tonen dat we dit niet willen. Dat we als mensen willen samenleven. Niet als ‘wij’ en ‘zij’, niet als tegenstanders. Maar als kleurrijk volk. Met kansen voor iedereen die hier woont. Op 26 mei moet de stilte van duizenden oorverdovend zijn. Geen vlaggen, geen slogans. Stilte. Start is op de Brouwersvliet, verder langs de kaaien tot aan het nieuw justitiepaleis, waarna er toespraken door de betrokken families. Alle info op website http://26mei.antwerpen.be

16 mei 2006

Groen!-sp.a-spirit met sterk kartel naar lokale verkiezingen in Deurne

Tijdens de lokale verkiezingen van 8 oktober zullen Groen!en sp.a-spirit de krachten bundelen en in het district Deurne met een sterke kartellijst naar de kiezer trekken. De lijst wordt getrokken door huidig sp.a-député Frank Geudens. Vlaams minister Kathleen Van Brempt (sp.a) en Vlaams parlementslid Mieke Vogels (Groen!) steunen de lijst.

De laatste jaren zijn er in Deurne vele initiatieven genomen. Er is een fietshaven en een jeugdcentrum in Deurne-Noord bijgekomen. In Deurne-Zuid opende ontmoetingscentrum Den Tip en kinderopvang "Okido" de deuren. Met tram 5 kwam er een nieuwe en snelle verbinding tussen Deurne en de binnenstad van Antwerpen. Bovendien werden heel wat straten en pleintjes heraangelegd en begon men met de aanpak van de parkeerproblemen rond het Sportpaleis.

Toch zijn er nog vele uitdagingen voor het nieuwe beleid in Deurne, willen we een echte trendbreuk realiseren. De aanleg en onderhoud van pleinen moet het sociale weefsel in de wijken versterken. Meer groen moet de leefbaarheid in het district vergroten. Voor de gezondheid en ontspanning van de inwoners moet de nadruk nog sterker op sport komen te liggen. Daarnaast moet Deurne een bereikbaar en toegankelijk district zijn waardoor het belangrijk is om te blijven werken aan mobiliteit. Om dit alles te realiseren hebben we een sterk kartel nodig dat alle progressieve krachten bundelt en een positief verhaal uittekent voor Deurne.

De lijst wordt mee geduwd door uittredend districtsvoorzitter René De Preter (sp.a). Huidig districtsschepen Walter Verbruggen (Groen!, Cultuur, verkeer en ruimtelijke ordening) staat op 3. Waldo De Waele (28) lid van de Deurnese jeugdraad en provinciaal voorzitter van Jong Groen! staat op plaats 6. Hij werkt als kwaliteits en milieuverantwoordelijke in de voedingssector. Arfan Saber vertegenwoordigd spirit.

26 april 2006

Benefietconcert Oxfam wereldwinkel Deurne op 6 mei


Oxfam Wereldwinkels is 35 jaar jong op zaterdag 29 april a.s. Wij van Groen! Deurne dachten dat dat een passend geschenk verdient. "Onze" wereldwinkel gaat verhuizen en vermits dat centen kost, wordt er op zaterdag 6 mei een benefietoptreden georganiseerd van de muziekgroep "poco a poco" in de kerk Sint-Jozef, Boekenberglei 211 Deurne-Zuid.
Wil je graag 2 vrijkaarten, mail dan als de bliksem naar deurne@groen.be, met als onderwerp "vrijkaarten poco a poco". Voor de eerste 5 mailers worden 2 kaarten op zaterdagavond 6 mei klaargelegd in de zaal. U ontvangt van ons wel een bevestiging via e-mail als u bij de gelukkigen bent.

Ben je er niet bij, dan kan je voor kaarten in voorverkoop (tien euro ipv twaalf euro aan de kassa) nog altijd terecht in de wereldwinkel (Vosstraat 5, 2140 Borgerhout) of bij Luc Kips : luc.kips@pandora.be.

Wat Oxfam Wereldwinkels doet, past immers perfect binnen het groene
adagium “Denk globaal, handel lokaal”. Al 35 jaar zet OWW zich in voor
eerlijke handel. De missie van OWW kadert dat streven binnen sociale,
economische en ook steeds meer ecologische duurzaamheid. OWW toont
hiermee ook aan hoe nauw internationale rechtvaardigheid en ecologie
verbonden zijn, en hoe bewuste consumenten daarin een actieve rol
kunnen spelen. Kortom, redenen genoeg om de plaatselijke wereldwinkel
een blijk van groene appreciatie te geven.

14 april 2006

Groen! Deurne onverkort achter plannen voor Boekenbergzwembad

Nadat enkele buren in eenzijdig verzoekschrift bekomen hebben dat de werken voor de zwemvijver in het Boekenbergpark niet konden aangevat worden, blijft Groen! Deurne onverkort achter de uitvoering van deze plannen staan. Het geheel is een redelijk compromis tussen recreatie in een dichtbevolkt stadsdeel (dat Deurne Zuid wel degelijk overstijgt) en de waarde van het park met haar historisch en ecologisch patrimonium.
Het is de buren natuurlijk gegund om in een straat te wonen waar nooit iemand passeert en om dat te bekomen mogen zij naar de rechter stappen. Ze moeten wel beseffen dat zij daarmee de ontspanning van duizenden zwemliefhebbers deze zomer op de helling zetten. Deze uitspraak bij eenzijdig verzoekschrift (d.w.z. zonder dat de tegenpartij gehoord wordt) zorgt immers voor een zoveelste vertraging van dit unieke project. Niet iedereen kan natuurlijk een zwembad in eigen tuin aanleggen om zo zomerse verkoeling te zoeken.

08 april 2006

Verzend deze week uw bezwaarschrift over boskapping Fort III

Fort III in buurgemeente Borsbeek en groene long vlak bij Deurne Zuid staat natuurlijk ook hoog op de agenda van Groen! Deurne. De Groen!e partijafdelingen van Borsbeek en Mortsel roepen samen met Boomspotting en Natuurpunt Schijnvallei op om bezwaarschriften in te dienen tegen de door de luchthaven aangevraagde milieuvergunning voor het kappen van het bos op Fort III. U kan dat nog tot 17 april. Doe het dus deze week. Best stuurt u een bezwaarschrift naar het gemeentebestuur van Borsbeek én naar het stadsbestuur van Mortsel. Meer info als u op de links in dit bericht klikt.

26 maart 2006

Na milieuvergunning is ook bouwvergunning zwemvijver Boekenberg binnen.


Een nieuwe stap voor de omvorming van het openluchtzwembad Boekenberg in Deurne tot ecologische zwemvijver is gezet. De provincie reikte een milieuvergunning uit voor de komende 20 jaar. Eén week na de milieuvergunning heeft de ecologische zwemvijver Boekenberg nu ook een bouwvergunning in haar bezit. Daarmee komt een einde aan een lange periode van onzekerheid. Want als de provincie of de Vlaamse overheid geweigerd zou hebben, kon de stad haar ambitieuze plannen voor het Boekenbergpark opbergen.

Er weerklonk gisteren dan ook een diepe zucht van opluchting door het kabinet van schepen van Sport Chantal Pauwels (Groen!). ,,Omdat dit de eerste grote biologisch gezuiverde zwemvijver van Vlaanderen wordt, was de vergunningsaanvraag geen sinecure'', aldus een gelukkige Pauwels. ,,We hebben maximaal rekening gehouden met de geklasseerde parkomgeving door de bebouwde oppervlakte tot 1/3de te reduceren, laten zoals gevraagd enkele waardevolle oude bomen staan en creëren met inheemse planten zelfs bijkomend openbaar groen op de plaats waar nu nog het pompgebouw staat.''

De werkzaamheden aan het openluchtzwembad Boekenberg beginnen op 5 april. De bestaande gebouwen zullen worden gesloopt en vervangen door drie nieuwe paviljoenen. In totaal wordt de bebouwde oppervlakte met een derde gereduceerd. De hoofdingang van de zwemvijver blijft langs de Unitaslaan. In de Van Baurscheitlaan komt een tweede ingang in plaats van de huidige dienstingang. In overleg met het district Deurne worden de nodige verkeersmaatregelen genomen voor een optimale verkeersafwikkeling.

De bewoners worden in een nieuwsbrief geïnformeerd over het verloop van de werkzaamheden. Of de zwemvijver tegen de zomer klaar zal zijn, is moeilijk te voorspellen. "De aannemer werkt door tijdens de bouwvakantie, maar een openingsdatum kan ik nog niet prikken. De nieuwjaarsreceptie van de IJsberen zal wel weer in Boekenberg kunnen plaatsvinden", aldus nog Chantal Pauwels. De totale kostprijs (bouwkunde, parkaanleg, zwemvijver en waterzuivering) is 3,5 miljoen euro.

20 maart 2006

Mieke Vogels zet een stap terug om gezondheidsredenen

Mieke VogelsMieke Vogels sukkelt al enige tijd met haar gezondheid en moet binnen enkele weken voor een tweede keer een operatie ondergaan. Ze lijdt aan een erfelijke aandoening (een polycysteuze lever). Nadien zal ook een ruimere tijd nodig zijn voor haar herstel. In die omstandigheden vond Mieke zelf het wijzer om een minder actieve rol te spelen in de campagne voor de gemeenteraadsverkiezingen in Antwerpen en af te zien van het lijsttrekkerschap.

Dit heeft ze vanmorgen meegedeeld op een spoedbijeenkomst van het Antwerps partijbestuur.

Het partijbestuur respecteert haar beslissing. Mieke zal de lijst duwen en zal zo snel mogelijk terug een ondersteunende rol opnemen in de campagne. Het is nog steeds haar ambitie om een actieve rol te blijven spelen in de Antwerpse politiek.
Later wordt beslist welke plaats Mieke zal innemen op de districtsraadslijst van Groen! in Deurne.

Kom op tegen kankerbos op Ertbrugge

Boompjes tegen kanker
Naar aanleiding van Kom op tegen Kanker werd zondagmiddag een heus bos neergepoot op Ertbrugge, op de grens tussen Deurne en Wijnegem. Twaalfduizend bomen en struiken moeten dankzij een gezondere lucht kanker verjagen.
12.000 stuks voor Ertbrugge op grens Deurne en Wijnegem


De traditionele boomplantactie van Kom op tegen Kanker ging al vroeg van start. Eerst onder een grijze hemel en met ijskoude temperaturen, maar naarmate de dag vorderde konden de verse stekjes genieten van de eerste zonneschijn op hun nieuwe verblijfplaats. Vierduizend werden er zondag al geplant door natuurliefhebbers. Elke boom symboliseert een sleutelhanger, die de voorbije weken voor zeven euro werd verkocht. Door de massale verkoop is Vlaanderen 42.000 bomen rijker, waarvan 12.000 op het grensgebied van Antwerpen en Wijnegem, waar het Vlaams Gewest 10 hectaren aankocht om aan te planten.

13 maart 2006

Tussentijdse evaluatie proefproject 'blauwe parkeerzone' Sportpaleis

In de omgeving van het Sportpaleis moeten automobilisten een parkeerschijf achter de voorruit leggen tijdens bepaalde uren. Dat is het gevolg van een proefproject dat het parkeerbedrijf GAPA in oktober van vorig jaar startte om de parkeerdruk in de woonwijken rond het Sportpaleis tijdens evenementen te verminderen. Eind januari werd een eerste evaluatie uitgevoerd.
Klik op de titel om meer te lezen

02 maart 2006

Tramlijn 10 weldra tot Wijnegem verlengd

toekomstbeeld Wim Saerensplein
Dit weekend start de nieuwe tramlijn 5, maar ondertussen wordt er naarstig verder gepland aan de verlenging van tramlijn 10 tot Wijnegem (en later nog verder). Klik op de foto voor meer informatie op www.antwerken.be.

18 februari 2006

Chantal Pauwels vraagt snel milieuvergunning zwemvijver Boekenberg

Chantal Pauwels, schepen van sportEr is nog steeds geen milieu- of bouwvergunning voor dit project. Meer nog, de Vlaamse overheid geeft geen teken van leven of ze zo'n zwemvijver ziet zitten. Want sportinfrastructuur in een beschermd landschap als Boekenberg is geen evidentie.

,,Ik wacht af'', zucht Pauwels. ,,Ondertussen tikken de dagen verder. Eén ding weet ik wel, dat de stad nood heeft aan minstens twee openluchtzwembaden. Dat bewijzen onze groeiende succescijfers van de bezoekers.''

08 februari 2006

Parkeerprobleem Sportpaleis: Schepencollege geeft groen licht aan uitgebreide parking Vamo Mills

De bouwaanvraag voor een parking van 1.300 plaatsen op de voormalige terreinen van Vamo Mills in Merksem, in de buurt van het Sportpaleis, kreeg vandaag positief advies van het schepencollege. Lees meer >>>

27 januari 2006

Nieuwstad 14

stadsdichter Bart Moeyaert
Gisteren was het gedichtendag en meteen de eerste werkdag van onze nieuwe stadsdichter Bart Moeyaert.
Nieuwstad 14

Ik was bezoek dat langer bleef en anders sprak,
Maar ik misstond niet in de kamer. Een beetje
als een schemerlamp die op den duur de sleutel kreeg.
Ik deed niet ongezellig, en in mijn buurt was het
Aan tafel minder leeg. Maar nog liet niemand na
mij af en toe te wijzen op mijn tong, mijn grond.
Dan noemden ze mij onverwacht weer anderman
En zonden mij naar huis, terwijl ik juist begon
te wennen aan de lucht en onderhand ook dacht
Dat ik een hart veroverd had. Maar niets was
Minder waar dan dat. Op tijd en stond werd
Naar mijn stoel gekeken, gepolst of ik al wortel
schoot. Ik hield mijn monden vond het krassen
van de meeuwen geen goed teken. Hoe kwam
het dat ik binnen zat en tegelijk nog buiten stond.

Bart Moeyaert

© Stadsgedicht Antwerpen 2006

22 januari 2006

Groen! wil in Antwerpen vrijplaatsen voor mensen zonder papieren

Mieke VogelsOp de nieuwjaarsreceptie van Groen! Antwerpen hield Mieke Vogels de traditionele nieuwjaarstoespraak. Groen! pleit in Antwerpse wijken waar veel mensen zonder papieren wonen voor een vrijplaats, een plek waar mensen terecht kunnen zonder dat er hen naar papieren wordt gevraagd.

In een vrijplaats zou men volgens Vogels terecht moeten kunnen voor gezondheidszorg, voedsel en bijstand evenals eerlijk advies over de verblijfssituatie. "Eerlijke informatie en een begeleide terugkeer is voor Groen! het alternatief voor de huidige razzia's die enkel de angst en de onverdraagzaamheid voeden".

Groen! wil de onzichtbare stad zichtbaar maken, aldus Vogels. "Een mens kan nooit illegaal zijn. Het is niet omdat je geen papieren hebt dat je je rechten als mens verliest". Op de receptie kreeg trouwens een jonge illegaal uit Mongolië als eerste het woord.

Vogels wees erop dat het probleem van de mensen zonder papieren reëel is. "Men kan niet iedereen uit Afrika of het Oosten een onderkomen bieden in Antwerpen. Maar de verhalen van Dirk Grootjans (VLD-schepen van Veiligheid nvdr) als zou het geven van een kom soep aan mensen zonder papieren een aantrekkingskracht hebben tot in Ghana is even ridicuul", zo luidde het.

Naast solidariteit legde Vogels in haar toespraak ook de klemtoon op het wonen in de stad, dat milieu- en energiebesparend is. Groen! wil er experimenteren met nieuwe hedendaagse woonvormen zoals "friendswonen", een plaats waar jonge mensen samen huren of kopen, en pleit ervoor dat het beleid een en ander zou aanmoedigen.

Groen! gaat volgens Vogels voor een autoluwe stad en een zone 30 binnen de ring en in alle woonwijken. Voor vrachtwagens zouden er aan de rand van de stad plaatsen moeten komen om over te laden op kleinere milieuvriendelijker voertuigen. Vogels zei voorts dat Groen! de alle terreinwagens, de zogenaamde 4x4's, uit de stad wil bannen.

Groen! komt ook op voor de open leefruimte. Een gebrek daaraan leidt tot steeds ziekelijker vormen van verzuring, aldus Vogels. Ze hekelde het recente rechterlijk verbod op een speelplein omdat spelende kinderen er lawaai maken. Groen! wil een stad waar elke Antwerpenaar zicht heeft op een boom en op loopafstand een pleintje heeft waar het goed toeven is of waar men kan spelen of sporten.

In een volgend bestuursakkoord wil Groen! betere afspraken over de samenwerking tussen de stad Antwerpen en de districten. De districtsraden moeten geherwaardeerd worden. Dat moet bijvoorbeeld vermijden dat er in het bibliotheekplan filialen worden geschrapt zonder overleg met de districten, aldus Vogels.

20 januari 2006

Autodelen nu ook in Antwerpen


Na het succes van het autodelen in o.a. Namen, Brussel, Gent, ... kunnen ook Antwerpenaren een auto delen. Inderdaad, waarom moet iedereen zijn eigen auto bezitten, je kan hem net zo goed huren enkel als je hem nodig hebt. Je bespaart geld en parkeerplaats voor je deur! Je reserveert via internet en haalt de auto op een centrale standplaats (voorlopig nog niet in Deurne)op. Je betaalt enkel voor de kilometers die je rijdt Meer lezen?