20 december 2010

45 miljoen voor nutteloze intunneling R11

Volgens Groen! maakt de Vlaamse regering ook de verkeerde keuze door te besparen op sectoren zoals cultuur, onderwijs, innovatie en wetenschappelijk onderzoek. "In moeilijke tijden moet er net in die domeinen geïnvesteerd worden", aldus Watteeuw. Waar er wel geïnvesteerd wordt, is het volgens Groen! vaak zinloos. De partij verwijst naar de 45 miljoen euro voor het intunnelen van de Krijgsbaan aan de luchthaven van Deurne en de 7 miljoen euro voor de Vlaamse kindpremie. Groen! stelt voor om in plaats daarvan extra geld te steken in onder meer het realiseren van kleinere kleuterklassen en extra ecologiesteun voor bedrijven.

04 december 2010

Nieuwe Groenkrant Deurne staat online

Boeiende lectuur over Groen! in ons district en Vlaanderen. Klik op de titel van dit bericht om de Groenkrant te openen.
Met onder andere:
* Toch 18 stroken aan het Sportpaleis. De Lange Wapper komt er niet. Maar het BAM-tracé blijft... - Walter Verbruggen
* Welkom Arfan Saber
* Meccano verdient eerlijke kans - Freya Piryns
* Vermijd nucleair, kies hernieuwbaar - Kristof Calvo
* Intunnelen R11: "Maak de problemen niet erger' - Ingrid Pira
* Staatshervorming: waarom we meedoen - Wouter Van Besien - Stefaan Van Hecke
* Voldoende hoge minimuminkomens in heel Europa - Bart Staes
* 'Merci om trager te rijden': een signaal! - Mieke Vogels
en verder:
* Deurne centrum(t) - Deurne Cultuurt en Wintert - Deurne Groent - Deurne leest - Deurne eet

25 november 2010

Deurne-Zuid steunt slachtoffers overstromingen

Dit jaar zijn zowel Pakistan als India getroffen door overstromingen. In Pakistan stonden grote delen van het land onder water. In India was het vooral de stad Ladakh die overspoeld werd.

In de buurt van het vliegveld van Deurne slaan een aantal organisaties de handen in elkaar om geld in te zamelen. Zangroep Hei Pasoep, parochie Sint-Jozef, buurtwerk

't Vliegerke en Oxfamwereldwinkel Deurne organiseren een avond met muzikale optredens op vrijdag 3 december om 20u. Zowel de strijdkoren Tosangana en Hei Pasoep als het blokfluitensemble Les idées heureuses zullen op het gelegenheidspodium in de Sint-Jozefkerk staan, in de Boekenberglei 211 te Deurne, met vooraf en naderhand nog de mogelijkheid voor een hapje en een drankje in zaal Drakenhof. De opbrengst van de avond wordt verdeeld over de Pakistan Trade Union Defend Campaign, die medische hulp geeft, en de organisatie SOS Choklamsar die aan heropbouw doet. De buurt tussen het Te Boelaar- en het Boekenbergpark heeft ondertussen een traditie in solidariteitsacties met door rampen getroffen streken.
Kaarten (10/12 euro) Wereldwinkel, Vosstraat 7, Borgerhout of Pastorij, Boekenberglei 207, Deurne.

13 november 2010

Mieke Vogels: Deurne en ijspiste al 38 jaar een begrip, maar de stad Antwerpen denkt hier anders over!

Net nu Deurne een prijs kreeg voor de goede samenwerking tussen bewoners, sportclubs en verenigingen in verband met het nieuwe plan Ruggeveld/Boterlaar/Silsburg, besluit de stad zonder enig overleg om de ijsbaan Ruggeveld te sluiten vanaf mei 2011. Dit kan niet!
Generaties Antwerpenaren leerden schaatsen in Deurne. Ook de vele jonge bezoekers die ook vandaag nog hun eerste stappen op het ijs 'schaatsen' en zo op een aangename manier sporten, blijven in de kou staan. Voor heel wat scholieren is het een aangename uitstap tijdens de wintervakanties.

Ijsschaatsen is een erg laagdrempelige sport die ook toegankelijk is voor minder begoede jongeren die geen geld hebben om te gaan skiën . Deurne en ijspiste: het is al 38 jaar een begrip en dat moet zo blijven!

In een stad waar men geld heeft voor een nieuwe voetbaltempel, kan het toch niet dat er geen geld zou gevonden worden voor sport voor het volk. Ik zal hierover zeker in de districtsraad tussen komen.

06 oktober 2010

Verslag uit de extra-gemeenteraad van 4 oktober over Oosterweel

1. DUIDELIJKHEID OVER DE SITUATIE VAN DE 2 SCHEPENEN VAN DE VLD

Men wou starten met een toelichting maar Groen!-gemeenteraadslid Freya Piryns vroeg toch allereerst duidelijkheid over de situatie van de VLD-schepenen: “Het gemeentedecreet is duidelijk”, zei Freya, “het ontslag van schepen Bungeneers is definitief van zodra de voorzitter van de gemeenteraad het heeft ontvangen”
De burgemeester ontkende een rechtsgeldig ontslag te hebben gekregen. Hij wist wel van interne discussies binnen de VLD en van de wens van de VLD om deel te blijven uitmaken van de meerderheid.
Nadien volgde een toelichting die voor een groot deel ging over een Lange Wapper die afgevoerd is, over een “paperclip” die maar een schets was , over een fout plan, waar men de Schijn op vergeten was.
Erg to the point dus…

2. EEN SLECHT AKKOORD
.
Na de interventie van het Vlaams Belang die hoofdzakelijk het bochtenwerk van de meerderheid beschreef en na de felicitaties van de SP-a omdat” het akkoord tegemoet komt aan de stem van de Antwerpenaars in het referendum” (???) kon Freya reageren op de grond van de zaak : “ De actiegroepen moeten gefeliciteerd worden om hun harde werk dat de Lange Wapper deed verdwijnen en ik ben u, burgemeester, ook dankbaar dat dat tenminste gerealiseerd is. Maar dit is maar half werk en half werk is geen werk. Het akkoord dat voorligt is niet goed .
- het BAM-tracé is een slecht tracé omdat het verkeer blijft aantrekken naar de stad, met alle gevolgen van fijn stof, geluidsoverlast e.d. Ja, wij blijven tegen het BAM-tracé.
- de ondertunneling van de R11 zou een deel van de oplossing kunnen zijn. Maar dit is absoluut niet becijferd, het is natte vingerwerk van de bovenste plank. Hoe gaan die werken verder verlopen? Nu wordt enkel het kleine stukje aan de luchthaven aangelegd.
- de groene singel is weg en dat is jammer. Dit project was vooral belangrijk voor het openbaar vervoer : de trams die op de singel zouden gaan rijden, zullen er niet komen. Hoeveel andere dergelijke projecten gaan er nog sneuvelen? Ik verwijs hier naar VOKA op 29 september: “ een groot deel van de openbaar vervoer extenties worden in de ijskast gezet.” Het oorspronkelijke masterplan was een moeilijke evenwichtsoefening tussen investeringen in de auto, de fiets en het openbaar vervoer. De keuze voor andere modi dan de auto wordt steeds meer losgelaten.
- geen uitbreiding van de ring? Op de fameuze paperclip worden toch 19 baanvakken voorzien ? Trouwens , de R11 wordt ten vroegste ondertunneld na de oplevering van het Oosterweeltracé. Dat is veel te laat voor al die Antwerpenaars die naast de ring wonen.
- Als je de beelden ziet, zie je hoeveel groen er zal verdwijnen: het Noordkasteel , het Sint Annabos: daar wordt niet over gerept. Nochtans is dit laatste een belangrijk bufferbos. Het wordt gezellig wandelen op die 2 plaatsen!

3. DE FABELTJESKRANT

M.a.w.: dit is een ondoordacht compromis dat allen maar dient om de regering van Kris Peeters te redden. De 2 overgebleven vrienden van Kris Peeters kregen elk een cadeau: Patrick Janssens kreeg zijn tunnel en Bart De Wever kreeg zijn ondertunnelde R11. Maar vooral: het gaat nog steeds regelrecht in tegen de wil van de Antwerpenaar.
Om dat te verdoezelen worden er fabeltjes rondgestrooid. Laat mij er voor u enkele ontkrachten:
- Antwerpen was niet enkel tegen een brug. Antwerpen heeft tegen het BAM-tracé gestemd. Sterker nog: ook het stadsbestuur was er tegen. Bekijk nog maar eens de folder die u zelf in de bussen stak. Herinner u ook wat Kris Peeters zei in Terzake van 4 september 2009:” Als men nee stemt, is men tegen het BAM-tracé”
- de alternatieven zijn NIET tegen elkaar afgewogen: het Meccano-tracé is nooit onderzocht. We hadden graag een objectieve berekening. Als het klopt dat het Meccano-tracé zoveel goedkoper is, zou je met dat geld heel wat andere dingen. kunnen doen, zoals bvb de ring overkappen , om maar iets te noemen
- het viaduct aan het Sportpaleis gaat verdwijnen. Hoera. Maar dat zou ook verdwijnen met het Meccano-tracé, daar heb je die tunnels niet voor nodig.
- de stad krijgt meer ruimte. Joepie, maar ook daar heb je deze tunnels niet voor nodig.
- het kostenaandeel voor de stad: dit is een zeer gevaarlijk precedent. Groen! is het daar principieel niet mee eens: de werken komen heel Vlaanderen ten goede. Wij vinden dat elk niveau zijn eigen werken moet betalen.
Het is zoals je naar de solden zou gaan omdat je dringend schoenen nodig hebt , maar je ziet een jas die ipv 200 € maar 100 € kost. Als je die koopt: heb je dan 100 € gewonnen? Nee natuurlijk niet, want je had die jas niet nodig!
- geen effect op de begroting? Schepen ik herinner u aan de recente OCMW-commissie waarin u ons met hand en tand probeerde uit te leggen dat je voor extra geld, ofwel de belastingen moest verhogen ofwel elders schrappen. Nu duiken er plots allerlei toverformules op. Wat gaat er sneuvelen? Heeft u de opdracht aan de bedrijfsdirecteurs gegeven om te schrappen in hun begroting?

4. SCHANDE

Collega’s van de meerderheid: u moest u schamen! Een stad met een socialistische burgemeester en met zoveel socialisten in het bestuur had 2 weken geleden geen geld voor het OCMW en doet nu alsof het normaal is dat we de kosten van de Vlaamse Regering overnemen.

Na het antwoord van de schepenen reageerde Freya: “ Het is ontroerend om te zien hoe u hier met zijn allen de ware toedracht van de zaak probeert toe te dekken . U heeft niet heldhaftig gevochten tegen de Vlaamse Regering, u heeft braaf ja geknikt . Geen meerkost voor de Antwerpenaar? Als het plein voor het Sportpaleis meer blijkt te kosten dan geraamd, zal de Antwerpenaar daar wel voor opdraaien. Geen belastingsverhoging? Integendeel: het is een ware schande dat we dit moeten betalen . U heeft iedereen bedankt: de actiegroepen, de ambtenaren etc. We zullen zien of de Antwerpenaren u zullen bedanken bij de volgende verkiezingen

23 september 2010

Oosterweelbeslissing (?) is cynisch en onlogisch

Na het referendum was het al onmogelijk om een viaduct te bouwen, maar nu is het ook definitief begraven. Het is heel onlogisch dat een belangrijk aspect van het Meccano-tracé, namelijk het ontlasten van de ring van doorgaand vrachtverkeer, wel een deel van de oplossing wordt door het intunnelen van de R11 tussen de rotonde van Wommelgem en Wilrijk, maar dat niet wordt ingezien dat dit ook een oplossing was voor het grootste deel van het doorgaande verkeer, namelijk van oost naar west, via de zg. oostelijke bretel (of tangent) via een derde scheldeoeverbinding die noordelijker zou gaan. Dit was voorzien in het Meccanotracé. Voor Deurne is het alvast hoopvol dat er nu blijkbaar geen verbreding van de E313 door het Rivierenhof noodzakelijk is. Maar aangezien het gros van het verkeer nog steeds naar de ring wordt geleid, blijven wij bij gebrek aan oostelijke bretel eisen dat er drastische maatregelen nodig blijven voor de leefbaarheid in de omgeving van de E313 (en de plaatsing van de geluidsschermen is niet voldoende). Ook de omgeving van de Ten Eeckhovelei blijft onmenselijk zwaar belast met fijn stof en lawaai (en des te meer, aangezien de tunnelmond daar bovengronds komt!).
Het is dus bijzonder cynisch dat deze strop rond de hals van de Antwerpenaar door onszelf betaald moet worden.

08 september 2010

Waarom wandelt Ademloos op zondag 19/9?


OPEN OPROEP

19 september is het autoloze zondag in Antwerpen.
Geen mooiere dag om aandacht te vragen voor de verkeersproblematiek.

De Antwerpse actiegroepen nodigen u dan ook uit om op 19 september mee te wandelen. We vertrekken rond 14 uur ter hoogte van Voetgangerstunnel/zuiderterras en komen vanaf 15u30 aan bij het justitiepaleis. We sluiten af met een paar korte toespraken, muziek en 'acts'.
Wij wandelen achter straatbrede panelen met volgende teksten:
waarom wandelen wij?
voor minder verkeer.
voor minder fijn stof.
voor minder lawaai.
voor veel minder ring.
voor veel meer meccano.
voor het behoud van onze natuur.
voor respect voor Antwerpen.
Dit is wat ons betreft de essentie van waar het in Antwerpen om draait.

Als gevolg van de R1 (de Ring) komt er een absoluut ongezonde hoeveelheid verkeer dwars door onze stad. Massale hoeveelheden hiervan zijn doorgaand.
• Met name 80 % van het vrachtverkeer.
• Dit duurt al ruim 40 jaar.
• Dit moet veranderen.
• Dit kan veranderen.
• Door voor het Meccanoplan te kiezen.

Dit signaal willen we uitsturen naar de politici die voor eind september een
beslissing nemen rond het Oosterweeldossier.

Respect is wat ze na de volksraadpleging beloofden: Geen BAM tracé.

07 september 2010

Masterplan voor Deurne-dorpEen nieuw centrum voor Deurne: infotentoonstelling van 25 september 2010 tot 15 oktober 2010.
Deurne heeft veel gezichten en elk van de 20 buurten heeft een heel eigen karakter. Alleen is er geen echt centrum waar de Deurnenaars graag samenkomen om te vertoeven of naar de markt te gaan. De stad Antwerpen en het district Deurne willen Deurne opnieuw een volwaardig en bruisend centrum, een kloppend hart geven.

Dit zal gebeuren met een masterplan voor Deurne-Centrum dat wordt opgesteld door het ontwerpbureau Omgeving. Het projectgebied situeert zich in uw buurt, Deurne Dorp - Expo. Het masterplan Deurne-Centrum, ook wel Deurne Publiek genoemd zal de ruimtelijke troeven van deze buurt gebruiken om ze te doen heropleven tot een leuke verblijfplek voor alle Deurnenaren.

03 september 2010

Brug of tunnel-discussie niet de kern van de zaak: wel voor of tegen BAM-tracé

De discussie rond de Lange Wapper wordt ten onrechte verengd tot een keuze voor een viaduct, een ingezonken of een geboorde tunnel. ‘De enige echte keuze is: voor of tegen het BAM-tracé’, stellen Antwerps gemeenteraadslid en senator Freya Piryns en Vlaams parlementslid Mieke Vogels. ‘Onbegrijpelijk ook dat enkele weken voor de Vlaamse Regering een eindbeslissing wil nemen over haar masterplan 2020, de plannen nog altijd niet openbaar zijn’.
De gezondheid en het leefmilieu dienen te primeren en als daarvoor een meerkost dient betaald te worden, dan zij het zo. Maar of dat ook echt zo is, zal nog moeten blijken. Eén ding is zeker : de gezondheidsschade door meer fijn stof en lawaai is voor ons ook een reële kost en die willen we vermijden. “

18 juni 2010

Buitenspeeldag Boekenbergpark woensdag 23 juni


Na het grote succes van de buitenspeeldagen in 2009 organiseert de jeugddienst vier buitenspeeldagen in 2010. Houden uw kinderen ook van buiten spelen? Noteer dan de volgende data in uw agenda. Op woensdag 23 juni 2010 strijkt de buitenspeeldag neer in het Boekenbergpark. Daar worden de Olympische spelen nagespeeld. Kinderen die vijf gekleurde ringen verzamelen, worden bekroond tot beste sporter in hun eigen categorie. Op zaterdag 25 september 2010 is er ook de familiebuitenspeeldag op het Sint- Fredegandusplein (Bosuil). Buren, vrienden, familie en kennissen zijn welkom voor een spelletje estafette.
meer info: klik op de titel van dit bericht

Bomenwandeling in Deurne-dorp op 24 juni


De boom is de soort van het jaar. 2010 is ook het jaar van de biodiversiteit. Daarom besteden we dit jaar extra aandacht aan de boom in de stad. Op 24 juni kunt u meewandelen in Deurne Dorp.

Deurne Dorp met zijn steegjes, zijn Volkskundemuseum en zijn bekend
begraafpark Sint-Fredegandus wordt niet zonder reden ‘dorp in
de stad’ genoemd. De eeuwenoude dorpskom met tal van bijzondere
bomen, is op een subtiele en harmonieuze manier geïntegreerd in een
modern stedelijk weefsel. Tijdens de wandeling komt u alles te weten
over de geschiedenis van deze bomen en over de ecologische aspecten
van bomen in de stad.
meer info en inschrijven: klik op de titel van dit bericht

Nieuwe vergunningsaanvraag voor zwemvijver Boekenberg ingediend


De Raad van State vernietigde op verzoek van een buurtbewoner de verleende vergunning voor de ecologische zwemvijver in Boekenbergpark, waardoor deze dicht moest. De stad diende daarop een nieuwe vergunningsaanvraag in voor de zwemvijver. Het openbaar onderzoek is nu afgelopen en de stedenbouwkundig ambtenaar heeft zijn verslag aan het schepencollege voorgelegd. Het college stuurt het dossier nu voor verdere afhandeling met gunstig advies door naar het Agentschap Ruimte en Erfgoed Antwerpen, Ruimtelijke Ordening, die de uiteindelijke beslissing zal nemen..

11 juni 2010

Deputatie stelt beslissing milieuvergunning Noriant 1 week uit

De bestendige deputatie heeft zich gisteren nog niet uitgesproken over de milieuvergunning voor de bouwwerf aan de Ten Eekhovelei. Het agendapunt is een week verdaagd. Specialisten van de provinciale vergunningscommisie hebben de aanvraag van Noriant, de bouwgroep die de Oosterweelverbinding zou bouwen, geweigerd. Het buurtcomité van de Ten Eekhovelei hoopt dat de bestendige deputatie dat advies volgt.

09 juni 2010

Nieuwe poging voor milieuvergunning voor Noriant aan de Ten Eeckhovelei gekelderd?

Morgen beslist de bestendige deputatie van de provincie Antwerpen over de tweede milieuvergunningsaanvraag van Noriant, het aannemersconsortium voor de Lange Wapper, om een werfzone te mogen maken van de parking nabij het sportpaleis, achter de Ten Eeckhovelei. De eerste poging, waarin oorspronkelijk nog een betonbreekwerfinstallatie inbegrepen was (meer dan 120 db geluidsoverlast!), strandde op een njet, zelfs nadat Noriant de betonbreekinstallatie uit de vergunningsaanvraag had gehaald. Daaraan waren de 100 bezwaarschriften die ingezameld werden onder impuls van het buurthuis niet vreemd. Maar Noriant ging door, en diende een tweede aanvraag in, die opnieuw door de stad en de provinciale milieuvergunningscommissie negatief beoordeeld werd.
Daaruit trekken het buurthuis, buurtbewoners, Erik De Bruyn (SP.a-rood), Dirk Van Duppen (PVDA+) en Walter Verbruggen (Groen!) de conclusie dat morgen de deputatie niet anders kan dan ook deze nieuwste aanvraag van Noriant afwijzen.
Daarop werd woensdagavond door enkele tientallen aktievoerders alvast het glas geheven, en ook als hulde aan Jenny Van den Eeden, van het Buurthuis en dansgroep Malisa, die in maart overleed. Zonder haar inzet hadden er nooit zoveel bezwaarschriften ingezameld kunnen worden tegen de bouwvergunning voor het BAM-tracé, zonder Jenny had zelfs de volksraadpleging niet het feest voor de democratie geworden zoals we dat gekend hebben.
Nu is het alvast zaak om het dubbelbesluit van de Vlaamse regering verder te bestrijden, want dit is in se een tracé identiek aan dat van de Lange Wapper, en dit zal voor Deurne Noord nog meer verkeer, vervuiling en lawaai met zich meebrengen.
Daarom zal nu zaterdag 12 juni om 14 u. in het tweede bedreigde groengebied van Antwerpen, het Noordkasteel, een boomadoptiehappening georganiseerd worden. Stef Kamil Carlens zal weer aanwezig zijn, alsook Jean Bosco Safari.

05 juni 2010

Ademloos houdt geslaagde adopteer-je-boom-actie aan Rivierenhof

Deze middag hebben enkele tientallen sympathisanten van Ademloos enkele honderden bomen geadopteerd in het Rivierenhof ter hoogte van het Sterckshof. Deze actie kaderde in de campagne van Ademloos om het zg. dubbelbesluit van de Vlaamse regering te bestrijden. Het tracé dat voorlopig voorligt zal 3 grote bosgebieden vernietigen of ernstig aantasten, het Sint Annabos op linkeroever (100 ha.) verdwijnt voor minstens 20 jaar als werfzone en slibstort, het Noordkasteelbos wordt voor 90% het Oosterweelknooppunt, maar ook in het Rivierenhof zullen heel wat bomen sneuvelen om plaats te maken voor de verbreding van de E313 en de heraanleg van het Turnhoutsepoortknooppunt.
Even was er een misverstand met het parkpersoneel dat niet goed gebriefd was over de afspraken die met de parkdirectie gemaakt waren. Op hetzelfde ogenblik vond het middeleeuwse evenement de "Quaeye werelt" plaats, maar dat was voor de duizenden bezoekers geen probleem om even bij de infostand van Ademloos stil te blijven staan en nog enkele tientallen bomen extra te adopteren. Uiteindelijk kwam er een compromis uit de bus en mochten er bomen geadopteerd worden aan de zijde van het Sterkshof in het park. Aan heel wat bomen hangt er nu een affiche met daarop de naam van diegene die voortaan deze boom onder de hoede neemt. Klik op de titel van dit bericht of hieronder om te zien wie er allemaal een boom adopteerde: http://www.ademloos.be/boomadoptie/kaart

22 mei 2010

Werken totaalheraanleg Turnhoutsebaan nog niet aanbesteed!

Mieke Vogels kreeg een antwoord op de vragen die ik minister Crevits stelde over de werken aan de Turnhoutsebaan.
Momenteel wordt op twee verschillende werven gewerkt aan de gewestweg Turnhoutsebaan. Een eerste werf wordt geleid door de BAM en betreft de verlenging van tramlijn10 naar Wijnegem en de nieuwe stelplaats van De Lijn. ‘Die werken verlopen gecoördineerd en er is een communicatiemanager aangesteld die bedrijven, scholen en omwonenden regelmatig op de hoogte brengt', aldus Mieke Vogels (Groen!)

‘Een tweede werf situeert zich in het centrum van Deurne waar De Lijn de sporen vernieuwt. Deze werken verlopen chaotisch en brengen heel wat hinder mee, niet in het minst voor de winkeliers die hier gevestigd zijn', aldus Mieke Vogels.

Oorspronkelijk werd aan de bevolking gemeld dat de vernieuwing van de riolen en de heraanleg van het wegdek zou aansluiten aan de tweede fase van de spoorwerken, dit voorjaar dus. Later gonsde het van geruchten dat het vervolg van de werken pas voor het najaar was.
Uit het antwoord van de minister blijkt nu dat de werken nog niet zijn aanbesteed en dat er ook geen haast bij is .:
De totaalherinchting is een project waarbij het Vlaamse Gewest later zal optreden als bouwheer namens het Agentschap Wegen en Verkeer, de stad Antwerpen, DE LIJN en RIANT.
Aanbesteding en aanvang van de werken zijn voorzien in 2010. Er kunnen vandaag nog geen uit-spraken worden gedaan betreffende de uitvoeringstermijn.
“Genoemde werken werden nog niet aanbesteed omdat enerzijds dit complexe aanbestedingsdossier nog dient te worden vervolledigd en anderzijds omdat de samenwerkingsovereenkomst nog circuleert tussen de deelnemende partners.”
Aldus nog minister Crevits.

Dit is zeer slecht nieuw voor Deurne. De extra middelen die nodig zijn om de gevolgen van de winterschade te herstellen zullen een aantal nog niet aanbesteedde werken die nu nog op het investeringsbudget van 2010 staan verder achteruit duwen.

De inwoners en handelaars van Deurne vragen en verdienen duidelijkheid.
Op mijn vraag waarom – zoals bij de werken voor de verlenging van lijn 10- geen gezamenlijke communicatiemanager aangesteld werd, luidt het antwoord laconiek : Het Vlaamse Gewest beschikt over eigen communicatieverantwoordelijken, dat zal wel alleen…zij communiceren niet.

In maart stemde de districtsraad reeds unaniem een motie die de stad vroeg om:
de districtsraadsleden een duidelijk plan te bezorgen over de timing, de fasering en de uitvoering van de heraanleg van de Turnhoutsebaan/ Cogelsplein en van de Herentalsebaan.

Mieke Vogels kaartte dit dan ook opnieuw aan in de districtsraad van 20 mei en de raad besliste om gezamenlijk naar minister Crevits te trekken

21 mei 2010

De vzw Ademloos biedt bomen 'te koop' aan uit protest tegen het groen dat moet wijken voor het BAM-tracé.

Sinds enkele dagen kan iedereen voor vijf euro een boom adopteren uit drie Antwerpse parken of bossen: het Noordkasteel, het Sint Annabos of het Rivierenhof. Met die actie wil de vzw Ademloos het groen redden dat sneuvelt door het BAM-tracé.

'Op heel korte tijd zijn er al meer dan zeshonderd bomen 'verkocht', zegt Wim Van Hees, boegbeeld van Ademloos. 'Toen we t-shirts aan de man brachten, duurde het zes weken voor we er zeshonderd verkocht hadden. Deze actie slaat duidelijk beter aan bij de bevolking.'

Onder de adoptieouders bevinden zich al heel wat bekende namen.

'Het zijn ambassadeurs die twintig bomen kopen en een trekkersrol voor de actie vervullen', zegt Van Hees. Zo hebben onder meer Freya Piryns (Groen!), Erik De Bruyn (SP.A Rood), Dirk Van Duppen (PVDA+) en oud-burgemeester Bob Cools bomen geadopteerd.

Ook stadsdichter Peter Holvoet-Hanssen, schrijfster Anne Provoost, het Lyceum Linkeroever, Theater Monty en Jazz Studio behoren tot de adoptieouders.

Zondag 30 mei worden de eerste vijfhonderd geadopteerde bomen in het Sint-Annabos voorzien van een certificaat. Het certificaat zal de naam dragen van de adoptieouder. (wro)

www.ademloos.be/boomadoptie

Gazet van Antwerpen: Deurne krijgt een speelbos


De stad Antwerpen gaat een terrein van vier hectare kopen op de site Ruggeveld-Boterlaar-Silsburg om er een speelbos in te richten. De beslissing moet enkel nog bekrachtigd worden door het college. Dat vertelde schepen Ludo Van Campenhout (Open Vld) op de algemene vergadering van het masterplan voor de site.
De eerste reacties uit de buurt zijn positief. Jan Mertens, die lid is van de participatiestuurgroep voor de site, hoorde de aankondiging op de vergadering en was er zo tevreden over dat hij het nieuwtje prompt op Facebook zette.
Ook groepsleider Eric De Wolf van de 43ste Sint-Rumoldusscoutsgroep is opgetogen. "Hier op deze site hebben vier jeugdbewegingen hun lokalen", zegt hij. "Als wij eens voluit in het groen willen spelen, moeten wij naar het Rivierenhof afzakken. Dan moet je wel telkens de Ruggeveldlaan oversteken. En dat is best een gevaarlijke baan. De andere groepen gaan ook wel eens spelen in het gebied van Ertbrugge, maar dan moet je de gevaarlijke August van de Wielelei oversteken. Daar zijn niet eens verkeerslichten."

12 mei 2010

Mieke Vogels: minister zegt dat zwemmen in Boekenberg op 1 juli mogelijk moet zijn.

Als het zomer wordt dan zwemmen we weer in de vijver van het Boekenberg …tenminste als de stad dit wil. Dit zei de Vlaamse minister van ruimtelijke ordening na mijn tussenkomst in het Vlaams parlement. De Vlaamse wetgeving is aangepast en sport in parkgebied kan voortaan. De stad heeft een nieuwe aanvraag ingediend voor de zwemvijver in Boekenbergpak, nu loopt het openbaar onderzoek. Dit duurt dertig dagen daarna moet de stad reageren op eventuele bezwaren en haar advies formuleren. Als het schepencollege snel is dan zwemmen we terug in openlucht op 1 juli.
Nu nog het mooie weer maken (anders spelen de ijsberen verlengingen...)
Mieke Vogels

11 mei 2010

Rivierenhofloop lokt massa lopers

Na enige twijfel kwam een flauw zonnetje de deelnemers van de Rivierenhofloop aanmoedigen. Maar liefst 1076 lopers hebben vanmiddag meegelopen met de familieloop in het Deurnse Rivierenhof. Dat betekent een nieuw record voor deze jaarlijkse parkloop.
Na het recordaantal inschrijvingen van vorige editie, waren dit jaar de verwachtingen voor de Rivierenhofloop hoog gespannen. Ook dit jaar is deze loopwedstrijd niet onopgemerkt voorbijgegaan. Vanuit heel Vlaanderen en zelfs Nederland stonden op zaterdag 8 mei 2010 heel wat lopers aan de startstreep om het beste van zichzelf te geven. 717 voorinschrijvingen en 359 inschrijvingen op de dag zelf, zorgden ervoor dat de Rivierenhofloop dit jaar weer een groot succes werd.
Bij een loopwedstrijd horen natuurlijk ook winnaars en die zijn er in elke discipline. Bij de Kidsrun mochten verschillende deelnemertjes een gouden medaille mee naar huis nemen. Bij de 5 km voor de vrouwen was het An Aernouts die het eerst over de eindmeet kwam. Onder de mannen was dat Zeinuouri Bilal. Van de lopers die zich aan de 10 km waagden, legden Katrien Verspauwen voor de vrouwen en Hicham Migou voor de mannen het snelst het traject af.
Onder de zwoegende sportievelingen ook enkele moedige districtsschepenen. Walter Verbruggen (10 km) en Ariane Van Dooren (5 km) zetten hun beste beentje voor en volbrachten het parcours met vlag en wimpel. Meteen een mooi symbool voor de sportieve ambities van Deurne.

De stad Antwerpen keurt het beheerplan voor de verdere omvorming van begraafplaats naar begraafpark Sint- Fredegandus goed.Op de begraafplaats Sint Fredegandus in Deurne vindt men de oudste grafzerken van Antwerpen. Het is de eerste Antwerpse begraafplaats die na sluiting niet geruimd werd. De stad Antwerpen besloot om deze begraafplaats om te vormen naar een begraafpark. Deze omvorming gebeurt via een beheerplan. Het is de bedoeling de begraafplaats te laten evolueren naar een plaats waar de Antwerpenaar geconfronteerd wordt met de cyclus van leven en dood. Door meer recreatie aan te bieden, steeds met respect voor overledenen, wordt het begraafpark een groene oase van rust in een verstedelijkt gebied.

Met de goedkeuring van het beheerplan bepaalt de stad een langetermijnvisie voor het beheer van het begraafpark Sint Fredegandus. Hierdoor blijft het begraafpark op een duurzame manier bewaard voor volgende generaties.

Grote namen voor zomerconcerten in het Rivierenhof

Het Openluchttheater heeft nog enkele grote namen bekendgemaakt die deze zomer van jetje zullen geven op de unieke locatie in het Rivierenhof. Op 1 juli zullen in het park de stevige gitaren van The Black Box Revelation en The Kids weerklinken. Tickets in voorverkoop kosten 18 euro. Een week later, op donderdag 8 juli, mag Deurne The Wailers verwelkomen, dat is de originele begeleidingsband van reggaelegende Bob Marley. Voor hun optreden betaalt u in voorverkoop 24 euro. Die prijs betaalt u ook om op 24 augustus Charlie Winston aan het werk te zien, een veelbelovende singer-songwriter die hoge ogen gooit in Frankrijk.


Op 31 augustus ten slotte zakt 'onze' in het buitenland erg populaire Milow af naar het Rivierenhof. Hij speelt er een akoestisch concert, waarvoor u in voorverkoop 22 euro moet neertellen.

Meer info op http://www.openluchttheater.be

08 mei 2010

Jong en oud speelt samen in nieuw Bosuilpark

Deurne laat zich inspireren door succes van Spoor Noord op den Dam (Het Nieuwsblad)
Auteur: Jan Auman

DEURNE - Het district heeft plannen om de troosteloze vlakte tussen de flats van de Bosuil om te toveren tot een variant van Spoor Noord. Er komen niet alleen speeltuigen voor kinderen, maar ook voor senioren.
(Klik op de titel voor het volledige artikel)

07 mei 2010

Nieuwe aanvraag tot stedenbouwkundige vergunning voor zwemvijver Boekenberg

Op 26 maart 2010 trok de Raad van State de in 2006 verkregen bouwtoelating van zwemvijver Boekenberg in. De stad Antwerpen dient nu opnieuw een aanvraag tot stedenbouwkundige vergunning in en streeft ernaar de zwemvijver zo snel mogelijk voor het grote publiek te heropenen. Het ziet er helaas naar uit dat dit niet meer vóór de zomer zal lukken.
Klik voor het volledige verslag op de titel van dit bericht.

30 april 2010

Bloemenmarkt kers op de taart van fleuriOp 2 mei 2010 vindt de allereerste Deurnse bloemenmarkt plaats.

Op zondag 2 mei 2010 nodigt Deurne u vriendelijke uit op de allereerste bloemenmarkt van het district. In de Hallershofstraat laten locale handelaars u genieten van een fleurige lente.

fototentoonstelling over de Jos Van Geellaan

Ik woon in de Jos Van Geellaan en daar ben ik fier op!
Op zondag 30 mei 2010 opent een fototentoonstelling over de Jos Van Geellaan. Tussen het groen van de sociale woonblokken, op de gevels van het centrale woonblok, in één van de appartementen die als tentoonstellingsruimte wordt ingericht, … verschijnen dan foto’s over het leven en het wonen in de Jos Van Geellaan.

21 april 2010

De Standaard - Zwemvijver in Deurne moet sluiten

Klik hier om lid te worden van de facebookgroep "wij willen dat de zwemvijver in Boekenbergpark blijft

De Raad van State heeft de bouwvergunning van de ecologische zwemvijver in het park Boekenberg in Deurne vernietigd, waardoor de zwemvijver niet langer kan openblijven. De groep op Facebook 'Wij willen dat de zwemvijver in Boekenberg (Deurne) blijft!' heeft intussen al meer dan duizend leden verzameld. (Klik op de titel van dit bericht voor het volledig artikel op De Standaard Online).

Vergunning zwemvijver Boekenberg vernietigd

De Raad van State heeft de vergunning van een zwemvijver in het park Boekenberg in Deurne vernietigd. Buurtbewoners vreesden overlast door de vele bezoekers en vonden dat dergelijke recreatie niet in een park thuishoort. De Raad van State volgt hen nu.

De zaak werd aangespannen door een aantal omwonenden van het Boekenbergpark. Zij vreesden overlast en vonden dat recreatie niet thuishoort in een park.

De Antwerpse schepen van Ruimtelijke Ordening Ludo Van Campenhout (Open VLD) gaat alvast proberen om met de buurtbewoners een compromis te bereiken in afwachting van een wijziging van het gewestplan.

Het arrest zou verregaande gevolgen kunnen hebben voor het gebruik van parken in het hele land. Ofwel moet het gewestplan worden gewijzigd voor elk park waar er plaats is voor sport en recreatie, ofwel moeten de sportclubs, net zoals de zwemvijver, dicht. Dat schrijven de Gazet van Antwerpen en het Belang van Limburg woensdag.

19 april 2010

'Renaat Braem 1910-2010' zet onze belangrijkste modernist centraal

Architect en auteur van “het lelijkste land ter wereld” zou dit jaar 100 zijn geworden.

Renaat Braem zou dit jaar 100 jaar zijn geworden. Reden genoeg om één van de belangrijkste Belgische architecten een jaar lang in de kijker te zetten vindt het Vlaams Instituut voor het Onroerend Erfgoed. Vandaag werd Renaat Braem 1910 – 2010 dan ook officieel op gang getrokken. Minister Geert Bourgeois, verantwoordelijk voor onroerend erfgoed, deed dit passend in de voormalige woning van de architect (Menegemlei, Deurne Zuid).

Braem is misschien nog wel het bekendst om zijn pamflet het lelijkste land ter wereld. “Onterecht”, stelt Jo Braeken, erfgoedonderzoeker en Braemexpert: “Braem is zoveel meer dan alleen een beeldenstormer, hij was ook een visionair ontwerper, een denker over ruimtelijke ordening en iemand die de rol van architectuur in de maatschappij wilde uitdiepen”. Als enige Belg ooit liep hij stage bij Le Corbusier. In navolging van zijn leermeester ontwikkelde hij dan ook een duidelijke visie op sociale huisvesting en op de rol van hoogbouw in de stad van de toekomst. Ideeën die hij uitvoerde met de Kielblokken in Antwerpen, Sint-Maartensdal in Leuven en de befaamde Antwerpse politietoren.

Ter gelegenheid van de 100ste verjaardag van Braem brengt het VIOE een oeuvrecatalogus over de architect uit. Op basis van het volledige archief van de architect, worden zowel uitgevoerde als nooit gebouwde projecten van Braem geanalyseerd. Daarnaast gaan toonaangevende onderzoekers op zoek naar de betekenis van Braem voor de architectuur. In oktober opent het nieuwe deSingelgebouw met een tentoonstelling over Braem, een samenwerking tussen het VAi, de Stad Antwerpen, deSingel en het VIOE. In de Antwerpse Kammenstraat worden de schilderijen van Braem dan weer letterlijk in de etalage gezet.

http://www.vioe.be/ en http://braem.onroerenderfgoed.be/

31 maart 2010

Volledige tussenkomst van Mieke Vogels in het Oosterweeldebat in het Vlaams Parlement

Tussenkomst Mieke Vogels Groen! Actualiteitsdebat over het mobiliteitspan 2020 van de Vlaamse regering.

Wat mij nu al twee dagen bezig houdt is de vraag:

Wat heeft het zwaarst gewogen op dit akkoord?

Niet het gezond verstand., de voorbije weken hoorde ik U steeds weer herhalen dat U rekening zou houden met alle ingebrachte alternatieven, die van Arup Sum, van de 10 van het plan 2020, met de twee Leuvense onderzoekers... Zij hebben stuk voor stuk het BAM-tracé in vraag gesteld. Het trekt alle verkeer naar de stad, het is economisch niet rendabel, het lost de verkeersproblemen niet op en wat zie ik in uw akkoord de bevestiging van dat Bam-tracé.

Wat heeft het zwaarst gewogen op dit akkoord?

Niet de leefbaarheid van de grootste stad van Vlaanderen. Er wordt nog meer verkeer de stad ingezogen en het neerhalen van de viaduct betekent niet dat het verkeer daar ondergronds gaat, via een sleuf zullen lawaai en fijn stof verder de stad vervuilen. Onlangs werden de geluidskaarten van Antwerpen gepubliceerd , ze zijn rampzalig, Omdat de Antwerpse ring niet rond maar dwars door de stad gaat overschrijden we in bijna alle wijken de geluidsnormen en de fijn stofdrempels. Het ziet er naar uit dat het puffertje een vaste plaats krijgt op de geboortelijst van de Antwerpse kinderen en misschien kan de prijs van de oordopjes worden meegerekend in de maximumfactuur voor de zorg. Ik zie trouwens niet in hoe minister van leefmilieu Schauvlieghe de voortdurende overschrijding van fijn stof- en geluidsnormen morgen zal uitleggen aan Europa..

Wat heeft het zwaarst gewogen op dit akkoord?

Niet de langetermijnvisie op onze Vlaamse regio U verwijst steeds weer -ook nog in de zevende dag zondag- naar 1998 toen het eerste multimodaal plan Antwerpen mobiel werd uitgewerkt. 12 jaar is lang en een regio die zegt te investeren in de toekomst blikt niet achteruit maar vooruit. De enorme investeringen die Vlaanderen vandaag plant moeten kaderen in een visie op onze regio in 2040. Ons voorbereiden op de mobiliteit van morgen betekent vandaag radicaal durven investeren in minder milieubelastende mobiliteit, lightrails, vervoer over water, ondergronds goederentransport…Dit plan doet dit niet het bevestigt het plan van 1998 wat betreft de tramverlenging en fietsinfrastructuur en voegt gewoon zonder enige langetermijnvisie een aantal missing autolinks toe. De bijkomende middelen die deze regering uittrekt gaan volledig naar de automobiliteit.

Wat heeft dan wel gewogen op dit akkoord ?

Niet het respect voor de inwoners van mijn stad want die inwoner heeft uitdrukkelijk tegen het BAM tracé gestemd.

Dit is een slecht plan dat getuigt van een ontstellend gebrek aan een visie en durf. Dit is een plan van gisteren en geen plan voor de toekomst.

Binnen de context van deze kortzichtigheid ben ik ook niet blind voor de korte termijnwinst. De Antwerpenaar heeft tegen de brug gestemd en die brug komt er niet, Er is eindelijk een einde gekomen aan het steeds weer bouwen van viaducten over de stad om autostrades te verbinden met de ring die zoals al gezegd niet rond maar midden in de stad ligt. Na de viaduct van de Boomse Steenweg, het viaduct dat Deurne en het Rivierenhof doorsnijdt, het viaduct van het sportpaleis komt er geen viaduct over het Eilandje, meer zelfs het viaduct van Merksem zal worden neergehaald. De keuze voor het Bam tracé is een historische vergissing en dus is geen wapper beter dan wel een wapper maar als deze regering dan toch vasthoudt aan een tracé dat alle verkeer tot in de stad trekt dan is het beter dit met een tunnel een diepe wapper te doen dan met de brug of de hoge wapper.

Alleen waarom is dit niet gewoon beslist? Waarom vandaag de inwoners van mijn stad opnieuw opzadelen met die tergende onzekerheid?

Wat hebben de vele DAM werkgroepen ondertussen uitgevlooid ?

Na al die maanden moet het toch duidelijk zijn dat dit technisch kan, als men een tunnel kan bouwen onder het centraal station dan is het technisch perfect mogelijk ook onder het eilandje een tunnel te bouwen.
Ook die Europese tunnelautoriteit -die niet eens bestaat- kan geen probleem zijn. Vlaanderen is geen eiland en ook al niet een voortrekker als het gaat over tunnelbouw wat in Barcelona, Berlijn, Brussel…..moet ook in Vlaanderen kunnen.?

U moet toch ook nu al duidelijkheid hebben over de timing. U blijft -helaas- binnen het BAM-tracé, dus binnen het GRUP. U bevestigde hier op deze tribune een paar maanden geleden dat er sowieso een nieuwe bouwaanvraag zou komen, dus moet U vandaag reeds weten wat een haalbare timing is voor de tunnelversie. Vermits het traject op linkeroever en de tunnel onder de Schelde blijft kan men bij wijze van spreken morgen aan de slag voor dit eerste deel.

Blijft nog de betaalbaarheid, ook daar moet in orde van grootte vandaag duidelijkheid over zijn. Niet alleen Vlaanderen bouwt tunnels er moeten dus vergelijkbare projecten zijn waarvan men het prijskaartje kan opvragen. Het kan toch niet de bedoeling zijn om de vergelijking tussen de diepe en de hoge lange wapper tot op de eurocent te vergelijken. Is het trouwens niet bijzonder cynisch eerst te beslissen om een tunnel te graven om Antwerpen leefbaar te houden om dan meteen toe te voegen maar die leefbaarheid mag ons niets kosten.

Waarom beslist U niet vandaag? Als dit alleen maar is zoals de kranten beweren om Bart Dewever zijn bocht te laten nemen dan vind ik dit een kaakslag voor de inwoners van onze stad. Ik snap niet dat Bart Dewever als inwoner van Antwerpen eerst erkent dat het beter is voor de leefkwaliteit van de stad om een diepe wapper te bouwen om dan tegelijkertijd met de hem gekende ietwat arrogante vastberadenheid te zeggen dat het wel niets meer mag kosten.
Zijn de ego’s dan zo groot .Komt bij U dan leefbaarheid van de stad waar uw kinderen opgroeien na de politieke spelletjes over winst en verlies in het mobiliteitsdossier ?. Ik moet het gaan geloven. U was blijkbaar zo gebelgd –excuseer mij de uitspraak- dat U uw grote gelijk dan maar gehaald hebt door uw minister van binnenlandse aangelegenheden Bourgeois in het communautaire macquis te sturen. Hem net gisteren de niet benoeming van de drie burgemeesters laten aankondigen, na 25 jaar politiek geloof ik niet meer in dit soort toeval.

Ondertussen heb ik nog steeds geen antwoord op mijn eerste vraag:
Wie heeft nu eigenlijk het zwaarst gewogen op dit akkoord ?

Ik zie nog maar één mogelijkheid, Noriant. Voor er een bouwaanvraag was, voordat de inspraakprocedure rond was zijn contracten getekend met Noriant die bij niet realisatie het recht op schadevergoedingen openen. Vandaag spreekt men over bedragen van 1,3 miljoen euro.…
Mijn vraag aan U zijn er bijkomende schadeclaims te verwachten welke schadeclaims wanneer de brug niet wordt gebouwd van Noriant of van destijds afgewezen kandidaat ondernemers ?
Als U het hebt over de betaalbaarheid van de diepe wapper vergelijkt U dan de kostprijs van de twee projecten zonder schadeclaims of worden eventuele schadeclaims mee verrekend in de prijs van de tunnelvariant?
Klopt het dat de tunnelvariant alleen haalbaar is als Noriant ook die tunnel mag bouwen?
Kan dit volgens de Europese bepalingen inzake openbare aanbestedingen?

Mijnheer de eerste minister over één zaak is iedereen het eens ook Bart Dewever er is de voorbije jaren geknoeid door de BAM die eigengereid is doorgegaan met een project dat zeker ter hoogte van het sportpaleis een onuitvoerbare draak bleek. De BAM en Noriant hebben op een hooghartige manier het project door de strot van de Antwerpenaar trachten te duwen. Het verzet van de Antwerpenaars heeft de ogen van vele wetenschappers, bedrijfsleiders, en nu ook een heel klein beetje die van de Vlaamse regering geopend. Stop met de bouw van viaducten boven de hoofden van mensen en beslis dit vandaag.
Als dit viaduct er toch nog komt dan zal het de gewone Antwerpenaar zijn die inlevert op zijn leefkwaliteit en die zo betaalt voor het geknoei van de BAM. Dit kan je moeilijk goed bestuur noemen !!!

Zondag wordt de ronde van Vlaanderen gereden één van onze wielerkroonjuwelen. Mijnheer de minister- president met surplacen heeft nog nooit iemand de koers gewonnen.
Stop dus met surplacen en kies voor de mobiliteit van de toekomst, kies voor investeringen in openbaar vervoer, kies voor leefbare steden.

Peeters heeft krachtdadig beslist: er komt een tunnel! ... of een brug !

Peeters heeft krachtdadig beslist: er komt een tunnel! ... of een brug !
door Freya Piryns (Federaal parlement: Senaat) op 30 maart 2010 in "Mobiliteit en verkeersveiligheid"
Groen! is verheugd dat de Vlaamse regering principieel voor een tunneloplossing kiest. Dit is een opsteker voor de democratie en voor alle actiegroepen die hier aan mee geholpen hebben.

Er is echter ook een bijzonder groot probleem:

Een principiële keuze is niet hetzelfde als een werkelijke keuze. De Lange Wapper is nog altijd niet definitief begraven. De Vlaamse regering heeft andermaal geen definitieve beslissing genomen wat betreft de Lange Wapper. Dat blijkt ook uit de tegengestelde interpretaties vanuit NVA en SP.a. De onzekerheid voor de Antwerpenaar sleept aan. Dat vindt Groen! onbegrijpelijk; het Antwerpse referendum was toch duidelijk? Groen! eist dat de minister-president in het parlement morgen uitsluitsel biedt.

“Ik vrees dat met de drie straffe voorwaarden die gesteld worden aan de tunnelvariant op dit tracé, de Lange Wapper nog steeds niet is begraven,” zegt Antwerps gemeenteraadslid en senator Freya Piryns: “Ik hoop echt dat de principiële beslissing voor een tunnel meer is dan een glijmiddel van minister-president Peeters om burgemeester Janssens toch nog over de brug te krijgen. In dat geval is dit uitstel boerenbedrog.”

Waar de Vlaamse regering wel duidelijk voor gekozen heeft, is het BAM-tracé met in het beste geval een tunnel in plaats van een brug. “Groen! blijft gekant tegen een tracé dat het verkeer dwars door de stad jaagt en de stad belast met tonnen fijn stof en veel lawaai. De ring zorgt ervoor dat we vandaag al overal boven de veilige norm zitten voor milieu en gezondheid,” aldus Freya Piryns: “Een BAM-tracé dwars door de stad is geen duurzame oplossing voor de mobiliteitsproblemen van de Antwerpenaren en bovendien zal het fijn stof in de stad doen toenemen. Door de investeringen in autowegen te laten toenemen, zal enkel nog meer verkeer worden aangetrokken.”

Groen! is wel blij met de vele toezeggingen in het kader van het Masterplan 2020 rond meer openbaar vervoer, fietspaden en binnenvaart. “Veel van deze projecten waren echter al eerder opgenomen in Toekomstvisie 2020, de plannen van de Lijn of in het vorige Masterplan. Toch vindt Groen! het positief dat de regering Peeters hierop zwaar de nadruk blijft leggen.”

29 maart 2010

"Het park als spiegel van verlangen"

Onder leiding van Erik Nobels van de vzw "omgevingsfilosofie" hield Groen! Deurne zondagochtend haar jaarlijkse lentewandeling onder een moedig lentezonnetje. Er kwamen zo'n 25 deelnemers opdagen voor de boeiende uiteenzetting de gids terwijl er gewandeld werd van Sint Fredegandus tot diep in het Rivierenhof. (klik op de titel voor een fotoreportage).

27 maart 2010

Gevelsteen "Oude Donk"hoeve teruggeplaatst in de wijk


Deze middag werd onder grote belangstelling van de buurtbewoners de gevelsteen van de het "Hof de Ouden Donck" door Walter Verbruggen, districtsschepen en Dhr. Kinnie, die de steen 5 jaar geleden opgroef in zijn tuin, teruggeplaatst in een bescheiden monumentje in het opgefriste plantsoentje in de bocht van de Oude Donklaan. Bij een glaasje werd er nadien onder een lentezonnetje nog nagekaart rond het nieuwe "monument".

20 maart 2010

Betere communicatie over huidige werven in Deurne

Motie goedgekeurd in de districtsraad van Deurne van donderdag 18 maart 2010.

Er zijn momenteel heel wat werven in Deurne. Het Vlaams gewest, De Lijn en de stad investeren momenteel in Deurne en dat is goed. Het doortrekken van tramlijn 10, de heraanleg va de Turnhoutsebaan en het Cogelsplein, de werken aan de Herentalsebaan… stuk voor stuk broodnodige werken. Je kan geen omelet bakken zonder eieren te breken en dus veroorzaken deze werken ook heel wat hinder. Bereikbaarheid van de middenstanders, moeilijke doorgang voor bewoners, omleiding voor het openbaar vervoer…

Elke projectmanager zegt dat ook in deze geldt dat een verwittigde man (of vrouw) er twee waard zijn. Op het radioprogramma Peeters en Pichal van 1 maart vertelden een aantal handelaars over wegenwerken en het effect op hun verkoopscijfers.
Er werd steeds weer gehamerd op het feit dat alles begint met goede en tijdige informatie zodat handelaars zich kunnen voorbereiden. Ook de gewone burger vraagt zich permanent af wat de timing van de werken is, wanneer welk deel van de straat wordt afgesloten, tramhaltes worden verplaatst…
Deze voorwaarde is zeker niet vervuld als het gaat over de heraanleg van de Turnhoutsebaan. Als handelaars zich wenden tot een ambtenaar in ons districtshuis krijgen ze als antwoord dat zij het ook niet weten. Wanneer komt de volgende fase van de Lijn, wanneer beginnen de rioleringswerken, zal men deel per deel werken (van Cogelsplein tot Frank Craeybeckxlaan bijvoorbeeld in een eerste fase) of legt men alles samen open ? Niemand kan blijkbaar op deze eenvoudige vragen antwoorden. Ook als districtsraadslid worden we regelmatig gevraagd hoe het nu allemaal verder gaat ? Ook over de gebrekkige bediening door het openbaar vervoer stapelen de vragen zich op trams hebben vaak vertraging en rijden met een te geringe capaciteit waardoor de vaak te kleine tramvoertuigen overvol zitten.
In andere districten zien we dat dergelijke grootschalige en ingrijpende werken veel beter worden begeleid. Zo worden de inwoners van Berchem regelmatig via huis aan huisbladen op de hoogte gehouden van de evolutie van de heraanleg van de Driekoninges- Statiestraat. Het is meer dan tijd om ook de bevolking en de handelaars van Deurne duidelijkheid en klaarheid te verzekeren, om de bevolking via een folder op de hoogte te brengen van de verdere gang van de werken. Ons district heeft een zeer goede communicatie ontwikkeld om de eigen werken aan het openbaar domein aan de bevolking kenbaar te maken. Dit staat in schril contrast met de communicatie over de werken die door De Lijn, het gewest of de stad worden uitgevoerd. Inwoners maken het onderscheid niet en begrijpen ook niet waarom in het ene geval wel duidelijk gecommuniceerd wordt en in andere gevallen niet.

De districtsraad van Deurne vraagt de stad;

- de districtsraadsleden een duidelijk plan te bezorgen over de timing, de fasering en de uitvoering van de heraanleg van de Turnhoutsebaan/ Cogelsplein en van de Herentalsebaan.
- De districtsraadsleden een duidelijk overzicht te geven van de bediening met het openbaar vervoer van Deurne- centrum en Deurne- Zuid (omleggingen van de lijnen 41, 42 en 21, onderbrekingen van de tramlijnen 10 en 24)
- Een plan voor te leggen om het verlies van capaciteit van het openbaar vervoer door het wegvallen van de buslijnen 41 en 42 te compenseren zodat de kwaliteit van het openbaar vervoer ook tijdens de werken gegarandeerd wordt.
- Nog voor de zomervakantie een folder te bussen die aan de inwoners van ons district –net zoals dit in Berchem gebeurt- duidelijkheid geeft over de verdere planning, timing en fasering van de door het gewest, De Lijn en de stad geplande werken.

Mieke Vogels

Het Nieuwsblad - Deurne eist garanties bij aanleg Oosterweelverbinding

In een open brief aan de Vlaamse regering en de stad eist de districtsraad bijna unaniem garanties voor de leefbaarheid en gezondheid van Deurne.
Die garanties moeten er volgens de Deurnse politici zowel zijn bij het gebruik van de Oosterweelverbinding als tijdens de werken voor de aanleg ervan. Het gaat om maatregelen om de geluidsoverlast en de uitstoot van fijn stof tot een minimum te beperken of te vermijden.
De raad dringt er bij de overheid tevens op aan om andere oplossingen voor de mobiliteitsproblemen en lokale hinder niet uit het oog verliezen. ‘Heel concreet denken wij aan een ondertunneling van de E313 die Deurne doormidden snijdt, de bouw van geluidswerende muren langs de Ring, E313 en het Sportpaleis, een hertekening van de Bisschoppenhoflaan en het overkappen van de Turnhoutsepoortknooppunt'.

19 maart 2010

De Standaard - Antwerpen maakt te veel lawaai

Op het volledige Antwerpse grondgebied is bijna geen enkele plaats waar het omgevingsgeluid onder de norm van de Wereldgezondheidsorganisatie ligt. Dat blijkt uit de geluidskaarten die de stad heeft opgesteld in het kader van een Vlaams actieplan om geluidsoverlast aan te pakken.

Plaats genoeg voor echte windturbines op luchthaven Deurne!

Samenlevingsopbouw Antwerpen Stad, cultuurcentrum Deurne, Vormingplus en Welzijnschakels zetten, samen met bewoners die als 'energieambassadeurs' optreden, hun schouders onder een nieuw energieproject: Deurne draait door. In de lente wil men op zoveel mogelijk plaatsen in het district windmolentjes maken, die later in het straatbeeld moeten verschijnen. Men gaat ook op zoek naar '1.001 tips' van bewoners om bewuster met gas en elektriciteit om te gaan. Deurnenaars worden uitgenodigd om samen met kunstenaars en een ingenieur een grote molen te bouwen, die echt energie oplevert en die te bewonderen zal zijn op de Kunstroute op 13 juni in het Rivierenhof.

Buurthuis Dinamo, Ten Eeckhovelei 337, Buurthuis 't Pleintje, Sint Rochusstraat 106

17 maart 2010

Eerste namen voor de zomer van het Rivierenhof

In samenwerking met het district Deurne wordt er ook dit jaar weer een zomerconcertenreeks in het Rivierenhof georganiseerd. De eerste namen die bekend gemaakt werden zijn: Richard Thompson, Melody Gardot, het John Butler Trio, Paolo Nutini, Kommil Foo de Luxe en Bart Peeters zijn de eerste namen die bevestigd zijn voor de traditionele zomerconcerten in het Openluchttheater Rivierenhof in Deurne. Die beginnen op 25 juni en lopen tot midden september. De ticketverkoop start zaterdag op 070-222.192 of www.openluchttheater.be.

07 maart 2010

Antwerpen autoluw

Jaarlijks zijn er één, soms twee autoloze zondagen in Antwerpen. Maar het doel van een echt autoluwe stad is nog ver af. De stad wil stappers, trappers en openbaar vervoer voorrang geven op de privé-wagen. Maar in de praktijk merken we daar nog te weinig van.

“Antwerpen Autoluw” is een koepel van verenigingen die het beleid in positieve zin wil aanporren en zich willen inzetten om onze stad echt leefbaar te maken.
Startdag op zaterdag 27 maart, inschrijven op www.antwerpenautoluw.be

04 maart 2010

Enkel Meccano-tracé garandeert minder verkeer op Antwerpse ring


Met het nieuwe meccano-tracé van Forum 2020 is het Lange Wapperviaduct overbodig: het doorgaand verkeer wordt van de ring gehouden zodat er geen mega-viaduct meer nodig is met 18 rijstroken aan het Sportpaleis.
Wie gelooft in een oplossing met een "Lange Wapper-light" moet weten dat er ook een stedelijke ringweg nodig zal zijn (een nieuwe ring naast de huidige ring over de volledige lengte van de Kennedytunnel tot aan het Sportpaleis). Het knooppunt E313-Ring (Antwerpen-Oost of ook nog de Turnhoutsepoortknoop) zal uitbreiden aan de zuidzijde. Deze werken zullen voor jarenlange verkeershinder zorgen op de autosnelweg.
Met een Lange Wapper-light zal heel snel blijken dat een bijkomende oplossing voor het doorgaand verkeer nodig is, van zo gauw deze dan ook aangelegd is, is het Lange Wapperviaduct overbodig. Het geld zal op dat moment natuurlijk niet meer voorhanden zijn om deze verbinding (Wommelgem-Ekeren) in tunnels of open sleuven aan te leggen.
Met het Meccanotracé worden al deze nadelen in één klap vermeden!

03 maart 2010

Besturen met uw buren

Onder dat motto werkt het district Deurne aan een nieuwe aanpak. Deurne is onderverdeeld in 20 buurten. Elke buurt krijgt nu de kans om samen met het district problemen aan te pakken én een eigen beleid uit te dokteren. Gisteravond was het de beurt aan Kronenburg, een buurt in het noorden van Deurne.

25 februari 2010

Provincie biedt sportclubs verbeterde accomodatie aan


© Jan Auman
De nieuwe sportvelden zullen tegen september klaar zijn
DEURNE - De oostkant van het Rivierenhof is herschapen in een bouwwerf. De provincie trekt er nieuwe infrastructuur op voor de korfballers, tennissers en voetballers.

Achter de grote bergen zand die tussen de centrale parkdreef en de vijver liggen nabij de Ruggeveldlaan zijn de eerste resultaten van de bouwactiviteit al te zien. Er staat een nieuw ruim clublokaal in bruine baksteen. Daarvoor ligt een gloednieuw korfbalveld in kunststof.

'We geven hiermee gevolg aan de richtlijnen in het provinciaal ruimtelijk uitvoeringsplan', zegt woordvoerster Annouche De Keyzer van de provinciale groendomeinen.

Meccanoscenario Forum 2020 en stRaten-Generaal verdient eerlijke kans

Groen! heeft kennis genomen van het nieuwe voorstel van Forum 2020 en stRaten-Generaal om de mobiliteitsproblemen in en rond Antwerpen aan te pakken. Dit voorstel heeft grote verdiensten: het wil van Antwerpen een groenere stad maken door de mobiliteitsproblemen op een duurzame manier aan te pakken. Het middenveld heeft op korte termijn meer bereikt dan de zeven werkgroepen van minister-president Peeters.

“De grote verdienste van het nieuwe plan is dat de verkeerstromen integraal bekeken worden en dat gekozen wordt voor de leefbaarheid van de stad. Tegelijk worden ook de nodige garanties geboden voor de rand. Als dit plan integraal wordt uitgevoerd, hoeven we niet meer te spreken in termen van winnaars en verliezers, ” zegt Dirk Peeters, Vlaams parlementslid voor Groen!: “Maar dan moeten we ook de moed hebben om grote projecten die nieuwe mobiliteit genereren kritisch te bekijken. Ik denk bijv. aan de bedrijvenzone ‘De Keer’ te Wommelgem of de ontwikkeling van nieuwe bedrijfsactiviteiten op de site van de luchthaven van Deurne.”

13 februari 2010

Stad wil bibliotheek Couwelaar verhuizen naar districtshuis en 2 buurtbibs sluiten

Een aantal stadsambtenaren dat op het districtshuis in Deurne zat, vindt nu onderdak in het nieuwe kantorencomplex Den Bell in Antwerpen-stad. Daarom komt er heel wat plaats vrij in het districtshuis op het Maurice Dequeeckerplein. Het stadsbestuur wil bibliotheek Couwelaar erin onderbrengen.

Het stadsbestuur heeft ook besloten om de buurtbibliotheken Morckhoven en Zwarte Arend te sluiten. "Echt betrokken bij de besprekingen zijn we niet", reageert Walter Verbruggen (Groen!), districtsschepen van Cultuur. "Het collegebesluit is ter kennisgeving overgemaakt en het districtscollege heeft bijkomende vragen en wensen overgemaakt."

Het doet erg denken aan de beslissing van een jaar geleden toen de uren van de wijkbibliotheek Arena verminderd en de openingsdagen zelfs gehalveerd werden. "We vragen de garantie om de twee resterende bibliotheken in Deurne minimaal 44 uur per week en per bib open te houden", zegt Verbruggen. "En om de vrijgekomen middelen te investeren in de nieuwe bibliotheek. Om de bibbus in te zetten voor de scholen die tot nu toe gebruikmaken van de filialen Zwarte Arend en Morck­hoven. En om extra activiteiten te organiseren voor die scholen."

WiDe

06 februari 2010

Werken in BoekenbergparkDeze week starten er werken in Boekenbergpark. Een grootschalige vijveropkuis waarbij omgevallen bomen, afval en oeverbeschoeiing worden verwijderd. Aansluitend zal de padafbakening vernieuwd worden.

Andre Sollie genomineerd voor Boekenleeuw én Boekenpauw

De kans dat André Sollie de Boekenleeuw en de Boekenpauw wint, is groot. Van de achttien genomineerden komen er zes uit de provincie Antwerpen, vijf uit onze regio en één uit Deurne. De Boekenleeuw en -pauw zijn de prijzen voor het beste en mooist geïllustreerde kinder- of jeugdboek van het voorbije jaar. De laureaat krijgt 2.500 euro en een gouden speld. De jury kan ook vier Boekenwelpen en –pluimen uitreiken als aanmoediging voor de Vlaamse auteur of illustrator. Op 24 februari worden de winnaars in Gent bekendgemaakt.
(SYLVIE VAN NIEUWERBURGH GVA)

Andre Sollie uit Deurne-Zuid: «Complete verrassing»

Andre Sollie is de enige die dubbel genomineerd is voor zijn boek ‘De Zomerzot’. «Dit komt als een verrassing », zegt hij. «Het verhaal is namelijk nogal bescheiden, maar wel intiem en met veel emotie. Of ik ga winnen? Dat is onvoorspelbaar. De concurrentie is ijzersterk.»
Het werk van Sollie werd in de loop der jaren al meermaals bekroond, onder meer met de Cultuurprijs en de Nederlandse Gouden Griffel. (SVN)

04 februari 2010

Jongerencompetentiecentrum van B-architecten genomineerd voor prestigieuze architectuurprijs

Trends, 4-2-2010 Met zes naar de finale

Streng maar rechtvaardig: de jury van de Belgian Building Awards selecteerde uit een groot aantal inzendingen slechts zes projecten voor de finaleronde. "We zoeken architectuur die de begane paden durft te verlaten", verantwoordt jurylid Thierry Decuypere die keuze.

De Belgian Building Awards is met haar zestiende editie inmiddels een van de langstlopende architectuur- en bouwwedstrijden in ons land. De wedstrijd, een organisatie van Trends, Top Bouw, de Belgische Architecten, Batibouw, de Confederatie Bouw en Bouwkroniek, geldt ook als trendsettend: veel van de laureaten vallen nadien ook bij andere wedstrijden in de prijzen.

De oogst aan inzendingen voor de nieuwe editie mocht er zijn. 122 projecten bereikten op tijd de redactie van Trends: 52 in de categorie 'residentieel gebouw' en 70 in de categorie 'niet-residentieel gebouw'. "Dat is een mooi aantal", zegt Jan Bruggemans. "En net als vorig jaar lag het niveau van de ingezonden projecten hoog. Dat stemt ons gelukkig. Het betekent ook dat we de lat voor een finaleplaats hoog kunnen en moeten leggen."

Gelegenheidsjurylid Thierry Decuypere, architect bij Bureau V+ en docent aan de architectuurschool La Cambre, preciseert: "We hebben veel degelijke, correcte ontwerpen gezien. Maar we gaan eigenlijk op zoek naar architectuur die de begane paden durft te verlaten. Naar gebouwen die vernieuwende antwoorden geven op complexe vragen. En die soms ook nieuwe vragen opwerpen."

De kernjury, professor-architect Jan Bruggemans, burgerlijk ingenieur Laurent Ney en burgerlijk ingenieur-architect Dirk Jaspaert, liet zich dit jaar assisteren door de twee laureaten van vorig jaar, Thierry Decuypere en Jan De Vylder. "We zien dat als een uitnodiging om de lat elk jaar hoger te leggen", legt Jan Bruggemans uit.

De kernjury bezoekt nu samen met de geselecteerde architecten de verschillende gebouwen. De winnaars worden bekendgemaakt tijdens Batibouw op woensdagavond 3 maart. In Trends van 4 maart belichten we de winnende projecten.

- Privéwoning Ukkel van architect: L'Escaut Architecture
- P. NT2 , Brussel Architect: Bob361 Architecten
- Cultureel centrum Espace Victor Jara , Soignies Architect: L' Escaut Architecture & studiebureau Weinand
- Jongerencompetentiecentrum , Deurne Architect: B-architecten
- Dierenartsenpraktijk Malpertuus , Heusden Architect: Jan de Vylder architecten
- Kantoorgebouw SEM , Brussel Architect: Samyn & Partners

23 januari 2010

Masterplan Deurne-Centrum krijgt vorm door opmaak visienota

Het Antwerpse college keurde op 22 januari de visienota over de ontwikkeling van het masterplan voor Deurne-centrum goed.

Met de goedkeuring van de visienota zet het stadsbestuur een volgende belangrijke stap bij de opmaak van het masterplan Deurne-Centrum. Deze visienota is een bundeling van krachtlijnen om van Deurne opnieuw een levendig en aantrekkelijk centrum te maken.
Het masterplan Deurne-Centrum wil de buurt rond de Turnhoutsebaan, de Lakborslei en de Frank Craeybeckxlaan opwaarderen. Met de slogan ‘Deurne Publiek’ wil het masterplan van het centrum van Deurne een nieuwe, moderne stedelijke omgeving maken. De focus ligt daarbij op het versterken van de relatie tussen de verschillende functies en het omliggende groen.
Vier ruimtelijke concepten geven de visie voor ‘Deurne Publiek’ weer:
 Groene karakter beter integreren: in de toekomst zal het omliggende groen een belangrijke meerwaarde bieden aan de woonkwaliteit en leefbaarheid van Deurne-Centrum. Het centrum zal zich meer openstellen voor één van de belangrijkste troeven – het groen.
 Horeca aan Cogelsplein en cultuur in het hart van Deurne: het nieuwe centrum van
Deurne zal aan het Cogelsplein een concentratie van horeca kennen. Op de Frank
Craeybeckxlaan en de Hooftvunderlei is plaats voor cultuur en allerlei voorzieningen. Het zwaartepunt op deze culturele as bevindt zich op het nieuwe Frank Craeybeckxplein – het echte hart van Deurne. Met veel aandacht zullen beide zones op elkaar worden afgestemd door een goede integratie van kleinhandel langs de Turnhoutsebaan.
 Spreiding van het parkeeraanbod: het masterplan streeft een gelijkmatige verdeling van het parkeeraanbod doorheen het centrum na.
 Speciale wegen voor fietsers en voetgangers: naast de wegen voor gemotoriseerd verkeer voorziet de visienota ook wegen voor fietsers en voetgangers doorheen het centrum. Zo kunnen deze zwakke weggebruikers op een comfortabele en veilige manier het centrum doorkruisen.

Om de visie te kunnen realiseren en Deurne een echt centrum te geven, zijn enkele belangrijke ingrepen nodig. Zo zal het ontwerpbureau samen met de stad werken aan een maximale afstemming van het masterplan met het wijkcirculatieplan dat in opmaak is. Verder zal een studie moeten uitwijzen hoe de parkeerfunctie op een minder dominante manier een plaats kan krijgen in het kloppend hart van Deurne.