22 november 2013

Ambitieloze meerjarenbegroting van N-VA, CD&V en open VLD-meerderheid

De Groene fractie in Deurne is ontgoocheld na de voorstelling van de meerjarenplanning en budgetopmaak. Het is de zoveelste gemiste kans van het districtscollege om met gerichte acties Deurne meer identiteit te geven. Het lijkt er op dat Deurne de voorstad van Antwerpen wordt, zonder identiteit! Beslissingen en beleidsaccenten van het stadsbestuur worden blindelings gevolgd met dure investeringen als gevolg. Zo wordt meer dan een miljoen besteed aan het vervangen van verlichtingspalen en daardoor kan nadien de stad besparen op hun elektriciteitsrekening.

Gerichte acties vinden we zelden terug, eerder vage intenties en oplapwerk. Een lange termijn visie met duidelijke en gedurfde keuzes ontbreekt. De heraanleg van de Frank Craeybeckxlaan, een belangrijke straat in het hart van Deurne, is bijvoorbeeld pas gepland in de tweede helft van de legislatuur. En dit terwijl het vorige bestuur alle voorbereidingen al had getroffen! het is nobel dat men De Groote Oorlog en 50 jaar districtshuis wil herdenken, maar op onze vragen hoe dit concreet wordt uitgewerkt bleef het antwoord uit, en we zijn bijna 2014!

Wanneer we toch concrete acties terug vinden, blinken ze uit in domme keuzes die veel geld kosten. zo wordt het kunstwerk Ponoma professioneel bewaard voor een uitgave van 12000 euro volgend jaar omdat het districtsbestuur de gekozen locatie, waarvoor al een inplantingsplan en geld was voorzien, wil wijzigen en nog jaren wil wachten tot het een plaats zou krijgen op Eksterlaar.

Het is duidelijk: dit bestuur kent niet veel van besturen en is bang om keuzes te maken waarvan Deurne op lange termijn beter wordt. Met dit meerjarenplan biedt men geen antwoord op een sterk groeiend Deurne dat vergroent, verkleurt en vergrijst.

21 november 2013

Walter Verbruggen ontgoocheld in meerjarenbegroting Deurne


Stad en district investeren samen de komende vijf jaar 22 miljoen in straten en pleinen in Deurne. ‘Het is duidelijk dat dit bestuur niets kent van besturen en ook niet weet wat de noden zijn’, reageert Walter Verbruggen (Groen) ontgoocheld.
lees verder op:
http://www.nieuwsblad.be/article/detail.aspx?articleid=dmf20131120_00848740

05 november 2013

"Zonder buurthuis is er geen overkoepelende hulp"

Gazet van AntwerpenArmoedebestrijding Onderzoeker UA bepleit belang van lokale initiatieven De toekomst van buurthuizen en andere lokale, laagdrempelige organisaties is wegens de huidige besparingscultuur onzeker. Peter Raeymaeckers, onderzoeker aan de Universiteit Antwerpen, ijvert voor hun voortbestaan. Hij wijst op de sleutelrol die ze spelen in de toegang tot sociale dienstverlening.

Armoedebestrijding

Onderzoeker UA bepleit belang van lokale initiatieven

De toekomst van buurthuizen en andere lokale, laagdrempelige organisaties is wegens de huidige besparingscultuur onzeker. Peter Raeymaeckers, onderzoeker aan de Universiteit Antwerpen, ijvert voor hun voortbestaan. Hij wijst op de sleutelrol die ze spelen in de toegang tot sociale dienstverlening. 0 0 "Hulpverleningsorganisaties hebben doorgaans een strak omlijnde functie. Ze specialiseren zich in één enkele vorm van hulpverlening. Terwijl de ene organisatie zich inzet om de woonsituatie van sociaal kwetsbaren te verbeteren, legt de andere zich toe op hun jobmogelijkheden", zegt Peter Raeymaeckers van de onderzoeksgroep OASeS (Ongelijkheid, Armoede, Sociale
Uitsluiting en de Stad), werkzaam aan de Universiteit Antwerpen.

"Naast deze doelspecifieke hulpverlening vinden we ook organisaties die kiezen voor een meer globale kijk op de situatie waarin sociaal kwetsbaren zich bevinden. Ze beperken zich niet tot het verlenen van hulp op één enkel terrein, maar beschouwen de probleemsituatie van de client in zijn totaliteit. Laagdrempelige buurthuizen zijn daar een voorbeeld van. Uit onderzoek blijkt dat vooral die organisaties een sleutelrol vervullen in het verbinden van hulpverleningsorganisaties tot een samenhangend netwerk."

Raeymaeckers onderzocht in zijn doctoraat de mate waarin hulpverleningsorganisaties in Berchem, Borgerhout, Deurne en Antwerpen- Noord binnen elk van de districten met elkaar in verbinding staan. Hij stelde vast dat de sterkte van dat netwerk onder meer bepaald wordt door de aanwezigheid van laagdrempelige initiatieven, zoals buurthuizen van Samenlevingsopbouw en de Sociale Infopunten van de stad Antwerpen.

"Indien we de hulpverlening in Antwerpen toegankelijk willen maken, dan moeten we naast zeer gespecialiseerde vormen van hulpverlening inzetten op dergelijke laagdrempelige initiatieven."

Samenwerking

Onderzoeker Peter Raeymaeckers stelde zijn doctoraat zopas voor tijdens het Onderzoeksforum Sociaal Werk Antwerpen, dat een samenwerkingsverband is van de Universiteit Antwerpen met de Karel de Grote Hogeschool en Artesis Plantijn. Het forum is een kennisdeling van onderzoekers, sociaal werkers en docenten dat streeft naar een verbetering van het sociaal werk in de regio.

Raeymaeckers stelde ook vast dat het netwerk van sociale hulpverleningsorganisaties - en dus de mate waarin ze erin slagen die veelzijdige vraag naar hulp te beantwoorden - sterker is in de districten waar lokale initiatieven als buurthuizen en Sociale Infopunten die sleutelrol voor hun rekening nemen. "Ook waardevol is welzijnsoverleg. Dat is het samenzitten van de verschillende hulpverleningsorganisaties binnen een bepaalde buurt, om kennis en ervaringen uit te wisselen en concrete doelstellingen te formuleren."

"Deurne en Antwerpen-Noord hebben een sterker netwerk, wat mede een gevolg is van de sleutelorganisaties die er actief zijn. In Deurne is er onder meer het Sociale Infopunt en Buurthuis 't Pleintje, in Antwerpen-Noord is Centrum De Wijk actief. Ook de sociale centra van het OCMW van Antwerpen kunnen een zeer belangrijke en versterkende rol vervullen", zegt onderzoeker Peter Raeymaeckers.

Het onderzoeksforum aan de Universiteit Antwerpen werd ook bijgewoond door Walter, een ervaringsdeskundige van Recht-Op vzw. Dat is een vereniging uit Deurne waar armen het woord nemen. Hij onderstreepte ook het belang van initiatieven die trachten een totaalbeeld te krijgen van de context van een kwetsbare.

"Wat haalt het uit wanneer de ene organisatie ervoor zorgt dat je geneesmiddelen krijgt, wanneer een slechte woonsituatie die aan de basis ligt van die gezondheidsproblemen niet wordt aangepakt, omdat dat het terrein is van een andere organisatie waar de kwetsbare de weg niet naar vond?"RUBEN AERTS ■