08 december 2011

Origineel idee van actiegroep Rondpunt Wommelgem

'De E313 moet in een tunnel gelegd worden, het liefst al vanaf Ranst tot de Ring, maar anders zeker vanaf de rotonde in Wommelgem', zegt Lous Wijn van de nieuwe actiegroep. 'We willen in tegenstelling tot wat de voorlopige plannen doen uitschijnen, geen afslagmogelijkheid van de R11bis en A102 naar de Ring. Die nieuwe wegen moeten de Ring net ontlasten en bovendien blijft de nieuwe rotonde dan veiliger en overzichtelijker.'
Bijzonder is het voorstel om de nieuwe rotonde onder een glazen stolp te steken. 'Dat kan perfect, heeft het Nederlandse ingenieursbureau Movares al uitgetekend en voorgerekend', aldus Wijn. 'Een rotonde in een tunnel mag niet van Europa, maar onder glas wel. De stolp krijgt fijn stof-filters en systemen voor energierecuperatie.'

16 november 2011

Ademloos en tRaten-generaal presenteren meccano-tracé in Deurne

Komt de A102 in een tunnel of in een open sleuf?
Op het BAM-tracé? Wat is dan de impact op Deurne?
Waarom blijven de actiegroepen zich tegen dit tracé verzetten?
Is er dan toch geen rekening gehouden met het referendum?

Wil u een antwoord op deze en andere vragen, kom dan zeker naar deze infoavond.

Ademloos en stRaten-generaal presenteren het Meccanoplan voor Deurne.

Het verlaten van het BAM-tracé biedt enorme voordelen:

• geen Boomse of zelfs dubbele Boomse sleuven op de ring • geen nieuwe lawaaierige brug in volle stad over het Albertkanaal • geen reusachtige rotonde van 19 rijvakken bij het Sportpaleis

Voorstelling Meccano: 18-11-2011 om 20:00 u.
Cultureel Centrum RIX
de Gryspeerstraat 86
2100 Deurne

U bent van harte welkom!

Sprekers : Manu Claeys, dr. Guido Verbeke en Erik De Bruyn

09 november 2011

Sluikverkeer naar Schotensesteenweg halt toegeroepen

Sinds kort staat aan de Houtlei in Wijnegem een bareel. Hij houdt de auto's weg uit een pareltje natuur.
De Bozedreef is een dreef die over het domein Ertbrugge loopt. En die de Houtlaan in Wijnegem met de August Van de Wielelei in Deurne verbindt.
Daar staat nu een afsluiting waardoor het sluipverkeer geen kans meer maakt. Paul Lermytte van Wijkgroep Ertbrugge is een gelukkige man: "Wij zijn al 15 jaar vragende partij om deze weg af te sluiten. De Bozedreef is helemaal kapot gereden. Maar het is pas toen het Vlaamse gewest een deel van de gronden heeft gekocht dat ook het gemeentebestuur van Wijnegem bereid was een bareel te plaatsen aan de Houtlei." Ondertussen is het Vlaamse gewest ook al begonnen met de dreef te heraanleggen. Het domein Ertbrugge is erkend als beschermd landschap, het eerste in Vlaanderen. Het domein wordt terug in zijn oorspronkelijke staat hersteld met deels bossen en deels weiden. Het deel op Antwerps grondgebied was eerder al erkend als stadsbos. Lermytte vervolgt: "Ertbrugge kan nu uitgroeien tot een mooi wandel- en fietsgebied. Dat zal aansluiten bij het nieuwe park Groot Schijn. En nu de auto's geweerd worden, zal hopelijk het sluikstort ook afnemen."

05 november 2011

E-letter werken Turnhoutsebaan

Met deze e-letter informeren het district Deurne, de stad Antwerpen, de Lijn en het Vlaams Gewest u graag over de herinrichting van de Turnhoutsebaan (N12) van voor het Cogelsplein tot voorbij het kruispunt met de Leeuwlantstraat. Deze werken zijn een samenwerking tussen het Agentschap Wegen en Verkeer van de Vlaamse Overheid, stad Antwerpen en De Lijn.

Omleiding De Lijn
Vanaf maandag 7 november 2011 tot en met maart 2011 (einde fase 2) zullen de bussen 410, 411, 412 en 414 van De Lijn uitzonderlijk over de Parkweg van het Rivierenhof in Deurne rijden. Als gevolg van de omleiding zal de halte Cogelsplein niet bediend worden. Er is een vervanghalte voorzien aan de Parkweg op de Tutnhoutsebaan.

Tram 10 zal blijven rijden op zijn normale traject maar – afhankelijk van de fase – op één of twee sporen. Dit kan mogelijk voor vertragingen zorgen. Om dit mogelijk te maken zal De Lijn in de week van 7 november wissels leggen tussen de tramsporen. Vanaf dan is het Cogelsplein afgesloten voor het verkeer. Het doorgaand verkeer wordt omgeleid langs de alternatieve hoofdwegen: F. Craeybeckxlaan – Bisschoppenhoflaan – Noordersingel –Herentalsebaan - Hooftvunderlei.

Meer informatie
Wil u meer informatie, dan u terecht bij:
De Lijn: 03 218 13 11 of werken.ant@delijn.be
Stedelijk wijkoverleg Deurne: 03 338 45 76 of turnhoutsebaandeurne@stad.antwerpen.be

Alle informatie over de werken is ook terug te vinden op:
www.deurne.be
www.wegenwerken.be

Nieuw dak voor 89 woningen van De Ideale Woning

De Ideale Woning heeft verspreid over de Alfred Oststraat, Kardinaal Cardijnplein en Luchtvaartstraat in Borgerhout, en aan de Ruimtevaartlaan en in de Victor de Langhestraat in Deurne 89 eengezinswoningen. De maatschappij voert belangrijke renovatiewerken uit. Alle huizen krijgen een nieuwe dakbedekking. Volgens De Ideale Woning passen de werken in het actieplan Renovatie 2020 van de Vlaamse overheid. De bedoeling is om tegen 2020 geen energieverslindende woningen meer te hebben.

De 89 sociale woningen in Borgerhout en Deurne hebben vijf jaar geleden al een nieuwe verwarmingsketel gekregen. En ook de ramen in de woonkamers hebben dubbele beglazing. Nu worden de daken aangepakt. Zij krijgen een isolatielaag van 12 centimeter dik. De werken kosten 495.490 euro en zijn goed voor een energiebesparing tussen 10 en 20 procent. In een volgend stadium krijgen ook de ramen van de slaapkamers dubbele beglazing.

Wilfried Defillet

31 oktober 2011

29 oktober 2011

Groen! kan nog groeien

Actiegroepen Ademloos en Straten-Generaal: "Als je voor gezondheid en een leefbare mobiliteit wil kiezen, maak dan Groen! groot genoeg om samen met de sp.a een meerderheid te kunnen vormen. Dat is namelijk mogelijk. Uit uw peiling blijkt dat zowel Janssens als De Wever nu al hun maximale kiezerspotentieel hebben bereikt, terwijl Groen! nog kan doorgroeien van 9% naar 15% of meer."

23 september 2011

Beslissing bouw deel Oosterweel legt hypotheek op toekomst Antwerpen

Door te beginnen met het aanleggen van een deel van de tunnels, keurt de Vlaamse regering in praktijk definitief het BAM-tracé goed. Daarmee legt ze het resultaat van het referendum naast zich neer en hypothekeert ze de leefbaarheid van Antwerpen. ‘Voor dit avontuur hebben we geen geld’, zegt Mieke Vogels (Groen!).

Mieke Vogels, Vlaams parlementslid Groen!: ‘Dit is een zwarte dag voor Antwerpen en voor de democratie. Alleen omwille van het eigen grote gelijk wordt de leefkwaliteit in de grootste stad van Vlaanderen opgeofferd. De Vlaamse regering sleurt de belastingbetaler mee in een financieel avontuur waarvan niemand vandaag weet waar het zal eindigen. Voor dit avontuur hebben we geen geld.’

De beslissing om Noriant een deel van de werken aan de Oosterweelverbinding te laten uitvoeren, is allerminst onschuldig. In praktijk betekent dit de goedkeuring voor het BAM-tracé. De Vlaamse regering kiest er dus voluit voor een stad vol autoverkeer en vrachttransport. Daarmee legt ze het resultaat van het referendum naast zich neer en hypothekeert ze de leefbaarheid van Antwerpen.

De kosten voor dit avontuur blijven zich opstapelen. Steeds meer stakeholders zien in dat doorgaan een vergissing is: zelfs voormalig pleitbezorger en Open VLD-minister Dirk Van Mechelen veranderde het geweer van schouder. De Vlaamse regering blijft echter Oost-Indisch doof voor alle argumenten.

Antwerpen telt steeds meer inwoners, waarvan straks één derde van de inwoners jonger zijn dan 18 jaar. Uit de recente geluidskaarten en fijn stofmetingen blijkt dat voor niet minder dan één derde van de oppervlakte van de stad de Europese normen worden overschreden. Artsen wijzen op het steeds groter aantal kinderen met ernstige luchtwegenproblemen in Antwerpen. Het aantal ziekenhuisopnamen ligt er significant hoger dan in de Kempen.

De Antwerpenaren stemden in 2009 in het referendum dan ook tegen een nog grotere aanslag op hun gezondheid. Ze kregen daarbij de voorbije jaren steun van onderbouwde studies door verkeersdeskundigen die de piste van de actiegroep straten-generaal onderschreven. Wegen die de autostrades met elkaar verbinden weg van de stad, de zogenaamde bretellen, zijn beter voor de verkeersdoorstroming, beter voor de leefkwaliteit en ze minder duur.

De inplanting van de Antwerpse ring in de zestiger jaren was een historische vergissing. De ring loopt niet rond de stad, maar loopt dwars door de dichtbevolkte wijken en snijdt het stedelijk weefsel in twee. Het BAM-project bouwde verder op deze historische vergissing, de Lange Wapperbrug zou nog meer zwaar verkeer naar de ring en dus naar het stadscentrum leiden. Dat later die brug een tunnel werd, verandert hier niets aan. Het bijkomende vrachtverkeer komt uiteindelijk door het centrum van de stad.

Het BAM-tracé levert opnieuw het bewijs dat de Vlaamse regering niet beseft dat we in budgettair krappe tijden leven, zoals eerder deze week al het geval was met bijvoorbeeld de kindpremie. Als we de welvaart van Vlaanderen willen garanderen dan moet er dingend geïnvesteerd worden in de economie van morgen, kwalitatief onderwijs voor alle nieuwe Vlamingen, kwalitatieve ouderenzorg, betaalbaar wonen.


Mieke Vogels
Vlaams Volksvertegenwoordiger

25 juni 2011

Parking Sportpaleis wijkt voor werfzone Oosterweel

Vlaamse regering legt adviezen van Deurne, stad en provincie naast zich neer

De districtsraadsleden van Deurne keurden donderdagavond vrijwel unaniem - op één onthouding van N-VA na - een besluit goed waarin ze hun diepe ongenoegen ventileren over het inrichten van de grootste parking aan het Sportpaleis als werfzone voor de werkzaamheden aan de Oosterweelverbinding.

Die werfzone komt naast de afrit Deurne, waar nu 875 wagens kunnen worden gestald. De parking, die grenst aan de woningen op de Ten Eekhovelei, wordt dan ingenomen door een dieselverdeelinstallatie, een bovengrondse dieseltank van 3.000 liter, een transformator, installaties voor het lozen van bedrijfsavalwater in de riolering, het stallen van twintig vrachtwagens, personeelswagens en het stockeren van bouwmateriaal.

Niettegenstaande zowel Deurne als de stad Antwerpen als het provinciebestuur negatief advies hadden uitgebracht, keurde minister van Leefmilieu Joke Schauvliege (CD&V) de milieuvergunning toch goed.

"De verontwaardiging over deze eenzijdige beslissing is groot", zegt districtsvoorzitter Frank Geudens (sp.a). "Het is duidelijk dat er géén draagvlak is voor zo'n werf. Het is een bijkomende belasting voor Ten Eekhove en Kronenburg, wijken die het nu al niet makkelijk hebben. Voor het Sportpaleis vallen er veel parkeerplaatsen weg. Bovendien heeft de Vlaamse overheid ons vooraf op geen enkel moment gehoord."

Waarmee de districtsvoorzitter verwijst naar het feit dat de vergunning voor de werfzone in eerste instantie werd afgeketst. Noriant, het bouwconsortium achter de Oosterweelverbinding, wilde er ook een breekinstallatie neerpoten, waarin afbraakmateriaal zou worden vermaald. Er werd een nieuwe aanvraag ingediend, zonder breekinstallatie. Die werd door de bestendige deputatie op 17 juni vorig jaar geweigerd omdat de werfzone bijkomende parkeer- en mobiliteitsproblemen zou scheppen. Maar de Vlaamse regering floot de provincie terug en verleende een vergunning voor twintig jaar.

06 juni 2011

Wonen langsheen de ring is niet te verantwoorden.

In de gemeenteraad ondervroeg raadslid Erwin Pairon schepen van Campenhout over de berichten waaruit geconcludeerd werd dat de lawaai en fijnstofoverlast langs de ring zo groot is dat het beter is om er niet te wonen, laat staan nieuwe woonprojecten op te starten. Dit geldt ontegensprekelijk ook voor heel wat plekken langs de ring in het district Deurne.
Hieronder de vraag van Erwin Pairon.
"Eind april konden we uit de pers vernemen dat het MER Nieuw Zurenborg stelt dat het af te raden is om een nieuwe woonwijk te bouwen naast de Ring. Fijn stof en lawaai zouden een té groot risico vormen voor de gezondheid van de bewoners.
Dit MER zou evenwel niet bindend zijn."
”Welke conclusie heeft het stadsbestuur getrokken uit dit rapport? Is men zinnens om ondanks dit rapport toch verder te gaan met de plannen voor de woonwijk? “
De schepen antwoordde dat er vandaag nog geen MER opgemaakt is. De stad heeft wel een geluidsstudie laten uitvoeren waaruit bleek dat maatregelen nodig zijn om tot een leefbaar woonklimaat te komen. De dienst MER raadde aan de
hand van de geluidsstudie aan om een volledig plan-MER te laten maken. De negatieve effecten zijn niet veroorzaakt zijn door de nieuwe woonwijk, maar wel door de milieubelasting van de ring natuurlijk.
Van 14 maart tot 12 april was er een inzagemoment. Burgers konden aangeven of er nog bijkomende vragen zijn die ze onderzocht willen zien in de MER. Er was nog een infomoment op 22 maart in samenwerking met de klankbordgroep over Zurenborg over hoe een MER in elkaar zit. De opmerkingen van de burgers en de administratie worden gebundeld voor de dienst MER. Daarmee wordt door de dienst MER richtlijnen opgegeven hoe het MER dient opgemaakt, vervolgens start
het plan MER.”
Erwin reageerde:” Ik ben blij dat u zegt dat er maatregelen genomen moeten worden. Er is al heel wat bewoning naast de autostrade op andere plekken. Ik denk dat er vooral maatregelen nodig zijn, niet enkel
voor Nieuw Zurenborg, maar ook voor andere gebieden. We moeten meer kijken in de richting van een overkapping en dergelijke. Dat zal pas echt de problemen oplossen. “

04 juni 2011

Vandalen slaan bijenhotel aan diggelen.

Het bijenhotel dat de stad nog maar enkele weken geleden had opgesteld op de Bremweide nabij het Antwerpstadion is door vandalen al vernield. Een bijenhotel is een stapel geboorde houtblokken waarin bijen hun stuifmeel en eitjes kunnen achterlaten om zich voort te planten. Deze hotels zijn vooral bedoeld voor wilde of solitaire bijen. Ze leven niet in kolonies en worden niet gehouden door imkers maar ze zijn wel belangrijk voor het in stand houden van veel plantensoorten.

Mieke Vogels in 2014 niet meer verkiesbaar voor het Vlaams Parlement

BRUSSEL (BELGA) - Vlaams parlementslid Mieke Vogels doet niet meer mee in 2014.

Het zat eraan te komen, maar nu heeft ze het ook zelf gezegd: Mieke Vogels (Groen!) gaat in 2014 niet meer deelnemen aan de regionale verkiezingen. ‘Ik word dat jaar zestig', zei ze op Actua-TV. ‘Er zijn heel veel goede, nieuwe mensen in Antwerpen om het roer over te nemen', legt Vogels uit.

Vogels is momenteel nog lid van de districtsraad van Deurne. Hoe een en ander volgend jaar bij de gemeenteraadsverkiezingen zal lopen, is nog geen uitgemaakte zaak.

Mieke Vogels raakte in 1985 op de Antwerpse Agalev-lijst verkozen voor de Kamer. Ze zou daar blijven zetelen tot halfweg de jaren negentig, toen ze schepen werd in Antwerpen. Vier jaar later, na de dioxineverkiezingen, schopte Vogels het tot Vlaams minister van Welzijn. Ze deed de rit in de regering-Dewael echter niet volledig uit. Na de zware federale verkiezingsnederlaag van 2003 nam Vogels ontslag als minister.

Sinds 2004 zit Vogels weer in het Vlaams Parlement. Van 2007 tot oktober 2009 was Vogels voorzitster van Groen!.

28 mei 2011

Deurne en Merksem samen tegen plannen Albertkanaal

Deurne en Merksem vragen samen de opmaak van een Masterplan voor de herwaardering van de zone Albertkanaal. “Nu primeren bedrijven op mensen.”

Er heerst grote ongerustheid aan beide zijden van het Albertkanaal over de herwaarderingsplannen, die naast het verhogen van de bruggen toch vooral economische drijfveren kennen, zonder veel rekening te houden met de leefbaarheid van het gebied.

Op 19 mei keurde de Deurnese districtsraad unaniem, meerderheid én oppositie samen, een lijst met aandachtspunten goed, waarmee de uitvoerders van de herwaardering van de Albertkanaalzone rekening zouden moeten houden. Een week later deed de districtsraad van Merksem, al even unaniem, dat ook.

De vragen van Deurne

* Het vrijmaken van een deel van de gronden langs het kanaal en een groene verbinding met het water, zodat er een parkzone ontstaat.
* Geen nieuwe weg naast het kanaal.
* Het uitdoven van alle economische activiteit ter hoogte van de wijk Kronenburg.
* Het bundelen van de economische bedrijvigheid aan de oostzijde van de ’brug van den Azijn’.
* Geen aansluiting op de A102!
Het zwaar verkeer en het bestemmingsverkeer moeten afgeleid worden aan de rotonde van Wommelgem over de Houtlaan en de Bisschoppenhoflaan.
* Het ontlasten van het kruispunt aan de Schijnpoort.

Zie ook: CCB Betoncentrale in de Tweemontstraat trekt vergunningsaanvraag in.
zie http://www.ademloos.be/sites/default/files/CCB.pdf

21 mei 2011

Lang leve Deurne: 2012, een ander Deurne is mogelijk

Ons district telt 72.000 inwoners en er is heel wat in beweging! Er worden meer kinderen geboren, en er zijn ook steeds meer Deurnenaars die genieten van hun oude dag. Jonge gezinnen kiezen er voor om in Deurne te komen wonen. En er staat een nieuw park op stapel. Maar om van Deurne een echt groen district te maken is er meer nodig.
Groen! werkte voor de stad een aantal groene krijtlijnen uit: Lang leve de stad!
Meyrem Almaci is ondervoorzitter van het stedelijk partijbestuur en woont in ons district. Zij brengt ons de vijf belangrijke krijtlijnen. We rekenen op jullie om via een brainstorm die krijtlijnen in te vullen voor ons district in een eigen programma voor Lang leve Deurne!

maandag 23 mei 2011, 20 uur
Districtshuis, Maurice Dequeeckerplein 1,
Ingang langs de parking achter het districtshuis
Contact Kristien Dhont tel. 03 324 03 14

23 april 2011

Zijn het misschien verkiezingen volgend jaar?

Vorige week een mooi artikel in Gazet van Antwerpen waarin districtsvoorzitter Frank Geudens het Masterplan Deurne voorstelt, een blik op een mooier Deurne
Diezelfde dag krijg ik de uitnodiging in de bus voor “park zkt naam” , het feest op Ruggeveld- Boterlaar- Silsburg op 14 mei. Op de agenda inleidingen door….de schepenen Van Campenhout, Verbist en Lauwers waarom in godsnaam drie stadsschepenen en niemand van ons district.
Was het niet districtsschepen Walter Verbruggen die jaren aan de kar trok en die er mee voor zorgde dat het project in 2010 de Vlaamse planningsprijs won.
Andermaal toont het stadscollege dat ze weinig respect heeft voor het werk dat in de districten gebeurt.
Mieke Vogels

06 april 2011

Zomer in het Rivierenhof

In het Openluchttheater Rivierenhof in Deurne organiseren ze concerten met onder meer: George Clinton en Angie Stone openen op 17/6 de festivalzomer, Hooverphonic (24/6), Kapitein Winokio (26/6), Pieter Embrechts & the New Radio Kings (2/7), in primeur: Dinosaur Jr. komt op 5/7 langs voor een integrale uitvoering van Bug , hun derde album uit 1988, Black Country Communion (9/7), Cocorosie + Amatorski (31/7), Caro Emerald (20/8), Adriaan Van den Hoof (25/8), Bart Peeters (27/8 & 28/8), Gotan Project (30/8), Daan (1/9).

19 maart 2011

Afwerken Turnhoutsebaan opnieuw uitgesteld

Vraag van Mieke Vogels in de districtsraad over het nieuwe uitstel van de heraanleg van de Turnhoutsebaan.

Op 10 februari 2010 antwoordde Vlaamse minister van openbare werken op mijn vraag naar de stand van zaken van de heraanleg van de Turnhoutsebaan:

- dat De Lijn om technisch hoogdringende en veiligheidsredenen de werken aan het spoor niet kon uitstellen.en naar aanleiding van genoemde dringende herstellingswerken, de sporen meteen volgens het plan van de herinrichting had verplaatst;
- de totaalherinchting een project is waarbij het Vlaamse Gewest later zal optreden als bouwheer namens het Agentschap Wegen en Verkeer, de stad Antwerpen, DE LIJN en RIANT;
- aanbesteding en aanvang van de werken voorzien zijn in 2010 maar dat er vandaag (maart 2010) nog geen uitspraken kunnen worden gedaan betreffende de uitvoeringstermijn;
- genoemde werken werden nog niet aanbesteed omdat enerzijds dit complexe aanbestedingsdossier nog dient te worden vervolledigd en anderzijds omdat de samenwerkingsovereenkomst nog circuleert tussen de deelnemende partners.

2010 heeft ondertussen baan geruimd voor 2011. Omwonenden en winkeliers vragen zich af wanneer de werken nu eindelijk starten. Precies een jaar later op 10 februari 2011 heb ik mijn vraag dan ook herhaald.

De minister bezorgde mij het volgende antwoord:
Een sterke en nauwgezette fasering vormt voor deze werken een absolute must.
Deze fasering werd opgesteld in samenwerking met De Lijn, de politiediensten en het stadsdistrict en werd opgenomen als contractuele besteksvoorwaarde. Dit bracht de voorbije maanden intense onderhandelingen met zich mee.
Het bestek i.v.m. deze werken is inmiddels klaar en ligt momenteel voor advies bij de Inspectie van Financiën. Onder voorbehoud van een gunstig verloop van de aanbestedingsprocedure, is het de bedoeling om de werken na het bouwverlof van 2011 aan te vatten.

Eerst was het de bedoeling om november 2010 te starten en indien dit niet mogelijk was zeker na de winterperiode nu geeft de minister toe dat het ten vroegste na het bouwverlof zal zijn. De voorlopige en vooral voor fietsers gevaarlijke toestand op de Turnhoutsebaan blijft dus nog minstens 6 maanden bestaan. Ook de bus- en tramreiziger zal nog 6 maanden extra in weer en wind zonder wachthokjes op het openbaar vervoer moeten wachten.

Alhoewel ik in mijn vraagstelling duidelijk gevraagd had naar de fasering gaf de minister hierop geen antwoord. Precies deze informatie is bijzonder belangrijk voor de middenstand.
De minister verwijst wel naar een fasering die samen met het districtscollege werd afgesproken.

Kan het districtscollege mij antwoorden op volgende vragen:

Bent u op de hoogte van het feit dat de start van de heraanleg opnieuw met zes maanden wordt uitgesteld?
De minister verwijst naar intense onderhandelingen onder andere met het districtscollege voor wat betreft een ‘nauwgezette’ fasering?, welke afspraken werden terzake gemaakt?
Zal het districtscollege de bevolking en de handelaars op de hoogte brengen van het nieuwe uitstel van de heraanleg?

Mieke Vogels

25 januari 2011

Uitnodiging nieuwjaarsreceptie Groen! Deurne en Groen! Borgerhout

Zondag 30 januari 2011 om 11u in Hacienda Popular, Prins Leopoldstraat 51, Borgerhout

Als het aan Groen! had gelegen, reden auto’s en vrachtwagens weldra ver van de stad en wandelde je binnenkort over een glooiend grasveld van Deurne naar Borgerhout. Stad en Vlaamse regering hebben voorlopig anders beslist, maar we zetten door en blijven verder werken aan een betere stad voor álle Antwerpenaren. In Deurne en Borgerhout doen we dat nu al vanuit het bestuur.
2011 wordt het jaar waarin we ons opwarmen voor de gemeente- en districtsraadsverkiezingen van 2012. Met een heel concreet stadsproject willen we zo veel mogelijk mensen overtuigen. Wouter Van Besien zet ons op een inspirerend spoor. En Meyrem Almaci verklapt ons wat ze in de verkiezingscampagne van 2012 gaat doen.
Muzikale intermezzo’s: Helena Schoeters (districtsraadslid Borgerhout - zang) en Axelle Kennes (piano), met Spaanse liederen van Joaquín Rodrigo.
Bereikbaarheid: Hacienda Popular is bereikbaar met tram 10 en 24 (halte De Roma). Als je vanuit Deurne komt is de Prins Leopoldstraat de eerste straat links op de Turnhoutsebaan na De Roma. Eetcafé Hacienda Popular bevindt zich midden in het
complex van brede school ‘Het Keerpunt’.

22 januari 2011

Maximumsnelheid Bisschoppenhoflaan beperkt tot 50 per uur

De Bisschoppenhoflaan in Deurne wordt eindelijk aangepakt. De Bisschoppenhoflaan is het districtsbestuur van Deurne al lang een doorn in het oog. "Helaas hebben wij er niets te vertellen, want het is een gewestweg", zegt districtsvoorzitter Frank Geudens (sp.a).
Vlaams minister van Mobiliteit en Openbare Werken Hilde Crevits (CD&V) laat nog deze maand nieuwe borden zetten in de straat die al jaren een zwart punt is op het vlak van verkeersveiligheid. "De snelheid wordt van 70 naar 50 gezet", zegt Vlaams volksvertegenwoordiger Mieke Vogels (Groen!). "Dit is maar een kleine stap vooruit. In deze vorm blijft de Bisschoppenhoflaan een moordbaan."

In 2009 deden er zich 22 ongevallen met letsel voor op de Bisschoppenhoflaan en tien op kruispunten met de Bisschoppenhoflaan. Daarbij vielen drie zwaargewonden en een dode. De Vlaamse Overheid deed eerder al een aantal kleine ingrepen om de veiligheid te verhogen, maar dat was onvoldoende. Nu er een heraanleg in beide richtingen van de Bisschoppenhoflaan tussen de Ten Eeckhovelei en de Merksemsesteenweg op het programma staat, lijkt daar verandering in te gaan komen. Zowel rijbanen, fietspaden als voetpaden worden vernieuwd. Ten laatste in februari zouden er borden worden gezet om de nieuwe maximumsnelheid van 50 kilometer per uur in plaats van de huidige 70 per uur aan te geven. Zo hoopt men van de laan in Deurne een verkeersveiligere plaats te maken.

"Inderdaad, dit is maar een klein stapje vooruit", zegt ook Mieke Vogels, tevens districtsraadslid. "We moeten ons geen illusies maken. De Bisschoppenhoflaan in deze vorm zal een moordbaan blijven. Er wonen bovendien veel mensen, er staan veel appartementsblokken. Nieuwe borden plaatsen is niet genoeg. Ik hoop dat de politie de chauffeurs er streng zal controleren."

Die controle zal zeker nodig zijn, want minister Crevits heeft gezegd dat de Bisschoppenhoflaan tussen de Ten Eeckhovelei en de Merksemsesteenweg wordt heraangelegd. Zowel de rijbaan, als de fietspaden en trottoirs worden aangepakt. "Nu zit de rijbaan er vol putten en barsten", zegt Mieke Vogels. "Als er een nieuw wegdek komt, hebben veel chauffeurs de neiging om sneller te gaan rijden."

"In Deurne hopen we dat eens het Oosterweeltracé vastligt, de Vlaamse Gemeenschap dan eindelijk ook werk wil maken van een grondige heraanleg van de hele Bisschoppenhoflaan", zegt Vogels.